Add parallel Print Page Options

Pangamuyo nga may Pagsalig sa Dios

16 O Dios, tipigi ako,
kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
Ikaw ang akon Ginoo,
kag sa imo lang naghalin ang tanan nga maayo nga nabaton ko.
Kon parte sa imo matutom nga katawhan sa duta sang Israel nga mga maayo gid,
dako ang akon kalipay sa ila.
Pero ang mga nagadangop sa mga dios-dios nagadamo ang ila mga kalisod.
Indi ako magpakig-upod sa ila nga paghalad sang dugo sa mga dios-dios,
kag indi gid ako magmitlang sang mga ngalan sang sina nga mga dios-dios.

Ginoo, ikaw ang tanan para sa akon.
Ginahatag mo ang tanan ko nga ginakinahanglan.
Ang akon kabuhi ara sa imo mga kamot.
Daw ano kanami sang imo mga ginhatag sa akon.
Huo, maayo gid ang akon mga nabaton sa imo.
Ginadayaw ko ikaw, Ginoo, kay ginalaygayan mo ako.
Bisan kon gab-i ang akon konsensya nagatudlo sa akon.
Permi ko ikaw ginahunahuna, Ginoo.
Kag tungod nga ara ka sa akon tupad, indi ako matublag.
Amo ina nga malipayon ako;
ang akon kabuhi puno sang kalipay.
Kag magakabuhi ako nga luwas sa katalagman,
10 kay indi mo ako pagpabay-an nga magkadto sa lugar sang mga patay.
Indi mo pagtugutan nga madunot sa lulubngan ang imo matutom nga alagad.
11 Ginatudluan mo ako kon paano ko maangkon ang padayon nga kabuhi.
Tungod sang imo presensya, malipayon gid ako;
wala sing katapusan ang akon kalipay sa tupad mo.

Psalm 16

A miktam[a] of David.

Keep me safe,(A) my God,
    for in you I take refuge.(B)

I say to the Lord, “You are my Lord;(C)
    apart from you I have no good thing.”(D)
I say of the holy people(E) who are in the land,(F)
    “They are the noble ones in whom is all my delight.”
Those who run after other gods(G) will suffer(H) more and more.
    I will not pour out libations of blood to such gods
    or take up their names(I) on my lips.

Lord, you alone are my portion(J) and my cup;(K)
    you make my lot(L) secure.
The boundary lines(M) have fallen for me in pleasant places;
    surely I have a delightful inheritance.(N)
I will praise the Lord, who counsels me;(O)
    even at night(P) my heart instructs me.
I keep my eyes always on the Lord.
    With him at my right hand,(Q) I will not be shaken.(R)

Therefore my heart is glad(S) and my tongue rejoices;
    my body also will rest secure,(T)
10 because you will not abandon me to the realm of the dead,(U)
    nor will you let your faithful[b] one(V) see decay.(W)
11 You make known to me the path of life;(X)
    you will fill me with joy in your presence,(Y)
    with eternal pleasures(Z) at your right hand.(AA)

Footnotes

  1. Psalm 16:1 Title: Probably a literary or musical term
  2. Psalm 16:10 Or holy