A A A A A
Bible Book List

Salmenes 86-89 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

86 En bønn av David. Bøi, Herre, ditt øre, svar mig! for jeg er elendig og fattig.

Bevar min sjel! for jeg er from. Frels din tjener, du min Gud, ham som setter sin lit til dig!

Vær mig nådig, Herre! for til dig roper jeg hele dagen.

Gled din tjeners sjel! for til dig, Herre, løfter jeg min sjel.

For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig.

Vend øret, Herre, til min bønn, og merk på mine inderlige bønners røst!

På min nøds dag kaller jeg på dig, for du svarer mig.

Ingen er som du blandt gudene, Herre, og intet er som dine gjerninger.

Alle hedningene, som du har skapt, skal komme og tilbede for ditt åsyn, Herre, og ære ditt navn.

10 For du er stor og den som gjør undergjerninger; du alene er Gud.

11 Lær mig, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn!

12 Jeg vil prise dig, Herre min Gud, av hele mitt hjerte, og jeg vil ære ditt navn evindelig.

13 For din miskunnhet er stor over mig, og du har utfridd min sjel av det dype dødsrike.

14 Gud! Overmodige har reist sig imot mig, og en hop av voldsmenn står mig efter livet, og de har ikke dig for øie.

15 Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet.

16 Vend dig til mig og vær mig nådig, gi din tjener din styrke og frels din tjenestekvinnes sønn!

17 Gjør et tegn med mig til det gode, forat mine avindsmenn kan se det og bli til skamme, fordi du, Herre, har hjulpet mig og trøstet mig.

87 Av Korahs barn; en salme, en sang. Den stad han har grunnfestet på de hellige berg,

Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger.

Herlige ting er sagt om dig, du Guds stad. Sela.

Jeg nevner Rahab[a] og Babel blandt dem som kjenner mig; se filisteren og tyrieren med etioperen: Denne er født der.

Og om Sion skal det sies: Hver og en er født der. Og han, den Høieste, gjør det fast.

Herren skal telle når folkene blir opskrevet, og si: Denne er født der. Sela.

Og de som synger og danser, skal si: Alle mine kilder er i dig.

88 En sang; en salme av Korahs barn; til sangmesteren; efter Mahalat leannot[b]; en læresalme av Heman, esrahitten.

Herre, min frelses Gud! Om dagen og om natten roper jeg for dig.

La min bønn komme for ditt åsyn, bøi ditt øre til mitt klagerop!

For min sjel er mett av ulykker, og mitt liv er kommet nær til dødsriket.

Jeg aktes like med dem som farer ned i hulen; jeg er som en mann uten kraft,

frigitt[c] som en av de døde, lik de ihjelslagne som ligger i graven, som du ikke mere kommer i hu, fordi de er skilt fra din hånd.

Du har lagt mig i dypenes hule, på mørke steder, i avgrunner.

Din vrede tynger på mig, og med alle dine bølger trenger du mig. Sela.

Du har drevet mine kjenninger langt bort fra mig, du har gjort mig vederstyggelig for dem; jeg er stengt inne og kommer ikke ut.

10 Mitt øie er vansmektet av elendighet; jeg har påkalt dig, Herre, hver dag, jeg har utbredt mine hender til dig.

11 Mon du gjør undergjerninger for de døde, eller mon dødninger står op og priser dig? Sela.

12 Mon der fortelles i graven om din miskunnhet, i avgrunnen om din trofasthet?

13 Mon din undergjerning blir kjent i mørket, og din rettferdighet i glemselens land?

14 Men jeg roper til dig, Herre, og om morgenen kommer min bønn dig i møte.

15 Hvorfor, Herre, forkaster du min sjel? Hvorfor skjuler du ditt åsyn for mig?

16 Elendig er jeg og døende fra ungdommen av; jeg bærer dine redsler, jeg må fortvile.

17 Din vredes luer har gått over mig, dine redsler har tilintetgjort mig.

18 De har omgitt mig som vann hele dagen, de har omringet mig alle sammen.

19 Du har drevet venn og næste langt bort fra mig; mine kjenninger er det mørke sted.

89 En læresalme av Etan, esrahitten.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid; fra slekt til slekt vil jeg kunngjøre din trofasthet med min munn.

For jeg sier: Miskunnhet bygges op til evig tid, i himmelen grunnfester du din trofasthet.

[Du sier:] Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, jeg har svoret David, min tjener:

Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela.

Og himlene priser din underfulle gjerning, Herre, og din trofasthet prises i de helliges forsamling.

For hvem i det høie er å ligne med Herren? Hvem er Herren lik blandt Guds sønner,

en Gud, såre forferdelig i de helliges hemmelige råd og fryktelig for alle dem som er omkring ham?

Herre, hærskarenes Gud, hvem er sterk som du, Herre? Og din trofasthet er rundt omkring dig.

10 Du er den som hersker over havets overmot; når dets bølger reiser sig, lar du dem legge sig.

11 Du har sønderknust Rahab[d] som en ihjelslått; med din styrkes arm har du spredt dine fiender.

12 Dig hører himlene til, dig også jorden; jorderike og alt det som fyller det - du har grunnfestet dem;

13 nord og syd - du har skapt dem; Tabor og Hermon jubler over ditt navn.

14 Du har en arm med velde; sterk er din hånd, ophøiet er din høire hånd.

15 Rettferd og rett er din trones grunnvoll; nåde og sannhet går frem for ditt åsyn.

16 Salig er det folk som kjenner til jubel[e]; Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.

17 I ditt navn skal de fryde sig hele dagen, og ved din rettferdighet blir de ophøiet.

18 For du er deres styrkes pryd, og ved din godhet ophøier du vårt horn.

19 For Herren er vårt skjold, og Israels Hellige vår konge.

20 Dengang[f] talte du i et syn til dine fromme[g] og sa: Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har ophøiet en ung mann av folket.

21 Jeg har funnet David, min tjener, jeg har salvet ham med min hellige olje.

22 Min hånd skal alltid være med ham, og min arm skal gi ham styrke.

23 Fienden skal ikke plage ham, og den urettferdige skal ikke undertrykke ham.

24 Men jeg vil sønderknuse hans motstandere for hans åsyn og slå dem som hater ham.

25 Og min trofasthet og min miskunnhet skal være med ham, og i mitt navn skal hans horn ophøies.

26 Og jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høire hånd på elvene.

27 Han skal rope til mig: Du er min far, min Gud og min frelses klippe.

28 Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden.

29 Jeg vil bevare min miskunnhet mot ham til evig tid, og min pakt skal stå fast for ham.

30 Og jeg vil la hans avkom bli til evig tid og hans trone som himmelens dager.

31 Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer i mine bud,

32 dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger,

33 da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerning med plager.

34 Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte;

35 jeg vil ikke bryte min pakt og ikke forandre hvad som gikk ut fra mine leber.

36 Ett har jeg svoret ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve:

37 Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn.

38 Som månen skal den stå evindelig, og vidnet i det høie er trofast. Sela.

39 Og du har forkastet og forsmådd, du er blitt harm på din salvede.

40 Du har rystet av dig pakten med din tjener, du har vanhelliget hans krone ned i støvet.

41 Du har revet ned alle hans murer, du har lagt hans festninger i grus.

42 Alle de som går forbi på veien, har plyndret ham; han er blitt til hån for sine naboer.

43 Du har ophøiet hans motstanderes høire hånd, du har gledet alle hans fiender.

44 Og du lot hans skarpe sverd vike og lot ham ikke holde stand i striden.

45 Du har gjort ende på hans glans og kastet hans trone i støvet.

46 Du har forkortet hans ungdoms dager, du har dekket ham med skam. Sela.

47 Hvor lenge, Herre, vil du skjule dig evindelig? Hvor lenge skal din harme brenne som ild?

48 Kom dog i hu hvor kort mitt liv er, hvor forgjengelige du har skapt alle menneskenes barn!

49 Hvem er den mann som lever og ikke ser døden, som frir sin sjel fra dødsrikets vold? Sela.

50 Hvor er, Herre, dine forrige nådegjerninger, som du tilsvor David i din trofasthet?

51 Kom i hu, Herre, dine tjeneres vanære, at jeg må bære alle de mange folk i mitt skjød,

52 at dine fiender håner, Herre, at de håner din salvedes fotspor!

53 Lovet være Herren til evig tid! Amen, amen.

Footnotes:

  1. Salmenes 87:4 d.e. Egypten.
  2. Salmenes 88:1 meningen uviss.
  3. Salmenes 88:6 d.e. ikke lenger stående i din tjeneste.
  4. Salmenes 89:11 SLM 87, 4.
  5. Salmenes 89:16 nemlig over Herren, sin konge.
  6. Salmenes 89:20 SLM 89, 4. 5.
  7. Salmenes 89:20 Guds folk.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes