A A A A A
Bible Book List

Salmenes 24 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

24 Av David; en salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, jorderike og de som bor der.

For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.

Hvem skal stige op på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted?

Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig.

Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.

Dette er deres ætt som spør efter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Sela.

Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn!

Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig, Herren veldig i strid.

Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn!

10 Hvem er den herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.

'Salmenes 24 ' not found for the version: En Levende Bok.
En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes