Add parallel Print Page Options

Til Sangmesteren. Al-haggittit. En Salme af David.

Herre, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord du, som bredte din Højhed ud over Himlen! Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.

Når jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Månen og Stjernerne, som du skabte, hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham? Du gjorde ham lidet ringere end Gud. med Ære og Herlighed kroned du ham; du satte ham over dine Hænders Værk, alt lagde du under hans Fødder, Småkvæg og Okser til Hobe, ja, Markens vilde Dyr, Himlens Fugle og Havets Fisk, alt, hvad der farer ad Havenes Stier. 10 Herre, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord!