Add parallel Print Page Options

70 Til Sangmesteren. Af David. Lehazkir.

Du værdiges, Gud, at fri mig, Herre, il mig til Hjælp! Lad dem beskæmmes og røme, som vil mig til Livs, og de, der ønsker mig ondt, lad dem vige med Skændsel; lad dem stivne af Rædsel ved deres Skam, de, som siger: "Ha, ha!" Lad alle, som søger dig, frydes og glædes i dig; lad dem, som elsker din Frelse, bestandig sige: "Gud er stor!" Arm og fattig er jeg, il mig til Hjælp, o Gud! Du er min Hjælp og min Frelser; tøv ej, Herre!