A A A A A
Bible Book List

Salmau 37 Beibl William Morgan (BWM)

Salm Dafydd.

37 Nac ymddigia oherwydd y rhai drygionus, ac na chenfigenna wrth y rhai a wnânt anwiredd. Canys yn ebrwydd y torrir hwynt i’r llawr fel glaswellt, ac y gwywant fel gwyrddlysiau. Gobeithia yn yr Arglwydd, a gwna dda; felly y trigi yn y tir, a thi a borthir yn ddiau. Ymddigrifa hefyd yn yr Arglwydd; ac efe a ddyry i ti ddymuniadau dy galon. Treigla dy ffordd ar yr Arglwydd, ac ymddiried ynddo; ac efe a’i dwg i ben. Efe a ddwg allan dy gyfiawnder fel y goleuni, a’th farn fel hanner dydd. Distawa yn yr Arglwydd, a disgwyl wrtho: nac ymddigia oherwydd yr hwn a lwyddo ganddo ei ffordd, wrth y gŵr sydd yn gwneuthur ei ddrwg amcanion. Paid â digofaint, a gad ymaith gynddaredd: nac ymddigia er dim i wneuthur drwg. Canys torrir ymaith y drwg ddynion: ond y rhai a ddisgwyliant wrth yr Arglwydd, hwynt‐hwy a etifeddant y tir. 10 Canys eto ychydigyn, ac ni welir yr annuwiol: a thi a edrychi am ei le ef, ac ni bydd dim ohono. 11 Eithr y rhai gostyngedig a etifeddant y ddaear; ac a ymhyfrydant gan liaws tangnefedd. 12 Yr annuwiol a amcana yn erbyn y cyfiawn, ac a ysgyrnyga ei ddannedd arno. 13 Yr Arglwydd a chwardd am ei ben ef: canys gwêl fod ei ddydd ar ddyfod. 14 Yr annuwiolion a dynasant eu cleddyf, ac a anelasant eu bwa, i fwrw i lawr y tlawd a’r anghenog, ac i ladd y rhai uniawn eu ffordd. 15 Eu cleddyf a â yn eu calon eu hunain, a’u bwâu a ddryllir. 16 Gwell yw yr ychydig sydd gan y cyfiawn na mawr olud annuwiolion lawer. 17 Canys breichiau yr annuwiolion a dorrir: ond yr Arglwydd a gynnal y rhai cyfiawn. 18 Yr Arglwydd a edwyn ddyddiau y rhai perffaith: a’u hetifeddiaeth hwy fydd yn dragywydd. 19 Nis gwaradwyddir hwy yn amser drygfyd: ac yn amser newyn y cânt ddigon. 20 Eithr collir yr annuwiolion, a gelynion yr Arglwydd fel braster ŵyn a ddiflannant: yn fwg y diflannant hwy. 21 Yr annuwiol a echwynna, ac ni thâl adref: ond y cyfiawn sydd drugarog, ac yn rhoddi. 22 Canys y rhai a fendigo efe, a etifeddant y tir; a’r rhai a felltithio efe, a dorrir ymaith. 23 Yr Arglwydd a fforddia gerddediad gŵr da: a da fydd ganddo ei ffordd ef. 24 Er iddo gwympo, ni lwyr fwrir ef i lawr: canys yr Arglwydd sydd yn ei gynnal ef â’i law. 25 Mi a fûm ieuanc, ac yr ydwyf yn hen; eto ni welais y cyfiawn wedi ei adu, na’i had yn cardota bara. 26 Bob amser y mae efe yn drugarog, ac yn rhoddi benthyg; a’i had a fendithir. 27 Cilia di oddi wrth ddrwg, a gwna dda; a chyfanhedda yn dragywydd. 28 Canys yr Arglwydd a gâr farn, ac ni edy ei saint; cedwir hwynt yn dragywydd: ond had yr annuwiol a dorrir ymaith. 29 Y rhai cyfiawn a etifeddant y ddaear, ac a breswyliant ynddi yn dragywydd. 30 Genau y cyfiawn a fynega ddoethineb, a’i dafod a draetha farn. 31 Deddf ei Dduw sydd yn ei galon ef; a’i gamre ni lithrant. 32 Yr annuwiol a wylia ar y cyfiawn, ac a gais ei ladd ef. 33 Ni ad yr Arglwydd ef yn ei law ef, ac ni ad ef yn euog pan ei barner. 34 Gobeithia yn yr Arglwydd, a chadw ei ffordd ef, ac efe a’th ddyrchafa fel yr etifeddech y tir: pan ddifether yr annuwiolion, ti a’i gweli. 35 Gwelais yr annuwiol yn gadarn, ac yn frigog fel y llawryf gwyrdd. 36 Er hynny efe a aeth ymaith, ac wele, nid oedd mwy ohono: a mi a’i ceisiais, ac nid oedd i’w gael. 37 Ystyr y perffaith, ac edrych ar yr uniawn: canys diwedd y gŵr hwnnw fydd tangnefedd. 38 Ond y troseddwyr a gyd‐ddistrywir: diwedd yr annuwiolion a dorrir ymaith. 39 A iachawdwriaeth y cyfiawn sydd oddi wrth yr Arglwydd: efe yw eu nerth yn amser trallod. 40 A’r Arglwydd a’u cymorth hwynt, ac a’u gwared: efe a’u gwared hwynt rhag yr annuwiolion, ac a’u ceidw hwynt, am iddynt ymddiried ynddo.

Beibl William Morgan (BWM)

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

Psalm 37 New International Version (NIV)

Psalm 37[a]

Of David.

Do not fret because of those who are evil
    or be envious of those who do wrong;
for like the grass they will soon wither,
    like green plants they will soon die away.

Trust in the Lord and do good;
    dwell in the land and enjoy safe pasture.
Take delight in the Lord,
    and he will give you the desires of your heart.

Commit your way to the Lord;
    trust in him and he will do this:
He will make your righteous reward shine like the dawn,
    your vindication like the noonday sun.

Be still before the Lord
    and wait patiently for him;
do not fret when people succeed in their ways,
    when they carry out their wicked schemes.

Refrain from anger and turn from wrath;
    do not fret—it leads only to evil.
For those who are evil will be destroyed,
    but those who hope in the Lord will inherit the land.

10 A little while, and the wicked will be no more;
    though you look for them, they will not be found.
11 But the meek will inherit the land
    and enjoy peace and prosperity.

12 The wicked plot against the righteous
    and gnash their teeth at them;
13 but the Lord laughs at the wicked,
    for he knows their day is coming.

14 The wicked draw the sword
    and bend the bow
to bring down the poor and needy,
    to slay those whose ways are upright.
15 But their swords will pierce their own hearts,
    and their bows will be broken.

16 Better the little that the righteous have
    than the wealth of many wicked;
17 for the power of the wicked will be broken,
    but the Lord upholds the righteous.

18 The blameless spend their days under the Lord’s care,
    and their inheritance will endure forever.
19 In times of disaster they will not wither;
    in days of famine they will enjoy plenty.

20 But the wicked will perish:
    Though the Lord’s enemies are like the flowers of the field,
    they will be consumed, they will go up in smoke.

21 The wicked borrow and do not repay,
    but the righteous give generously;
22 those the Lord blesses will inherit the land,
    but those he curses will be destroyed.

23 The Lord makes firm the steps
    of the one who delights in him;
24 though he may stumble, he will not fall,
    for the Lord upholds him with his hand.

25 I was young and now I am old,
    yet I have never seen the righteous forsaken
    or their children begging bread.
26 They are always generous and lend freely;
    their children will be a blessing.[b]

27 Turn from evil and do good;
    then you will dwell in the land forever.
28 For the Lord loves the just
    and will not forsake his faithful ones.

Wrongdoers will be completely destroyed[c];
    the offspring of the wicked will perish.
29 The righteous will inherit the land
    and dwell in it forever.

30 The mouths of the righteous utter wisdom,
    and their tongues speak what is just.
31 The law of their God is in their hearts;
    their feet do not slip.

32 The wicked lie in wait for the righteous,
    intent on putting them to death;
33 but the Lord will not leave them in the power of the wicked
    or let them be condemned when brought to trial.

34 Hope in the Lord
    and keep his way.
He will exalt you to inherit the land;
    when the wicked are destroyed, you will see it.

35 I have seen a wicked and ruthless man
    flourishing like a luxuriant native tree,
36 but he soon passed away and was no more;
    though I looked for him, he could not be found.

37 Consider the blameless, observe the upright;
    a future awaits those who seek peace.[d]
38 But all sinners will be destroyed;
    there will be no future[e] for the wicked.

39 The salvation of the righteous comes from the Lord;
    he is their stronghold in time of trouble.
40 The Lord helps them and delivers them;
    he delivers them from the wicked and saves them,
    because they take refuge in him.

Footnotes:

  1. Psalm 37:1 This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 37:26 Or freely; / the names of their children will be used in blessings (see Gen. 48:20); or freely; / others will see that their children are blessed
  3. Psalm 37:28 See Septuagint; Hebrew They will be protected forever
  4. Psalm 37:37 Or upright; / those who seek peace will have posterity
  5. Psalm 37:38 Or posterity
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes