Add parallel Print Page Options

Översteprästen Josua

Sedan visade han mig översteprästen Josua som stod inför Herrens ängel, och på hans högra sida stod Anklagaren[a] med anklagelser mot honom. Herren sa till Anklagaren: ”Herren ska tillrättavisa dig, Anklagare. Ja, Herren ska tillrättavisa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden?”

Men Josua var klädd i orena kläder, då han stod inför ängeln. Då sa ängeln till dem som stod inför honom: ”Ta av honom de orena kläderna.”

Sedan sa han till Josua: ”Jag har tagit bort din synd och ska nu klä dig i högtidskläder.”

Då sa han[b]: ”Sätt en ren turban på hans huvud!” Då satte de en ren turban på hans huvud och klädde honom, medan Herrens ängel stod där.

Herrens ängel försäkrade Josua: ”Så säger härskarornas Herre: ’Om du vandrar på mina vägar och håller mina förordningar, ska du få råda över mitt hus och vakta mina förgårdar. Jag ska ge dig en plats bland dessa som står här.

Lyssna, Josua, du överstepräst, och dina närmaste, som sitter inför dig, för dessa män är ett förebud: Jag ska låta min tjänare, Skottet[c], komma. Se på stenen som jag lagt framför Josua! På denna enda sten med sju ögon ska jag rista en inskrift, säger härskarornas Herre. Jag ska utplåna detta lands skuld på en enda dag.

10 På den dagen, säger härskarornas Herre, ska ni var och en kunna bjuda in era grannar under vinrankan och fikonträdet.’ ”

Footnotes

  1. 3:1 Hebreiska Satan, grekiska (Septuaginta) diabolos, varav vårt ord djävul.
  2. 3:5 Översättningen följer två gamla översättningar, Peshitta och Vulgata, som sammanhanget tycks förutsätta, fastän det hebreiska pronominet är jag; i Septuaginta saknas jag/han sa.
  3. 3:8 Eller Telningen. Jfr t.ex. Jer 23:5.