A A A A A
Bible Book List

Sakarja 4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Lampstället av guld

Ängeln som talade med mig kom tillbaka och väckte mig, som man väcker en som har sovit. Han frågade mig: ”Vad ser du?”

Jag svarade: ”Jag ser ett lampställ, helt av guld, med en skål ovanpå, och sju lampor där, och sju rör till lamporna där uppe. Två olivträd står där bredvid, ett till höger om skålen och ett till vänster.”

Jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vad är dessa för något, herre?”

Ängeln som talade med mig svarade: ”Vet du inte vad de är?”

”Nej, herre”, svarade jag.

Då svarade han: ”Detta är Herrens ord till Serubbabel: ’Inte genom styrka och inte genom kraft, utan genom min Ande, säger härskarornas Herre.’

Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel ska du bli till jämn mark. Han ska föra fram slutstenen medan man ropar: ’Nåd, nåd över den!’ ”

Herrens ord kom till mig: ”Serubbabels händer har lagt grunden till detta tempel, och hans händer ska också slutföra det. Då ska du också inse att härskarornas Herre har sänt mig till er.

10 Vem föraktar de små tingens dag? De gläds när de ser stenlodet[a] i Serubbabels hand. De sju är Herrens ögon som övervakar hela jorden.”

11 Då frågade jag honom: ”Vad är de två olivträden till höger och till vänster om lampstället?”

12 Sedan frågade jag honom vidare: ”Vad är de två olivkvistarna bredvid de två gyllene rören som för ner den gyllene oljan?”

13 Han frågade mig: ”Vet du inte vad de är?”

”Nej, herre”, svarade jag.

14 Han sa: ”De är de två smorda som står inför hela jordens Herre.”

Footnotes:

  1. 4:10 Det hebreiska uttrycket består av två ord, sten och tenn/legering, och tolkningen här är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Sakaria 4 Svenska 1917 (SV1917)

Sedan blev jag av ängeln som talade med mig åter uppväckt, likasom när någon väckes ur sömnen.

Och han sade till mig: »Vad ser du?» Jag svarade: »Jag ser en ljusstake, alltigenom av guld, med sin oljeskål ovantill och med sina sju lampor; och sju rör gå till de särskilda lamporna därovantill.

Och två olivträd sträcka sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.»

Sedan frågade jag och sade till ängeln som talade med mig: »Vad betyda dessa ting, min herre?»

Men ängeln som talade med mig svarade och sade till mig: »Förstår du då icke vad de betyda?» Jag svarade: »Nej, min herre.»

Då talade han och sade till mig: »Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han skall få föra fram slutstenen under jubelrop: 'Nåd, nåd må vila över den!'»

Vidare kom HERRENS ord till mig; han sade:

»Serubbabels händer hava lagt grunden till detta hus; hans händer skola ock få fullborda det. Och du skall förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till eder.

10 Ty vem är den som vill förakta: den ringa begynnelsens dag, när dessa sju glädjas över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS ögon, som överfara hela jorden?»

11 Och jag frågade och sade till honom: »Vad betyda dessa två olivträd, det på högra och det på vänstra sidan om ljusstaken?»

12 Och ytterligare frågade jag och sade till honom: »Vad betyda de två olivkvistar som sträcka sig intill de två gyllene rännor genom vilka den gyllene oljan ledes ditned?»

13 Då sade han till mig: »Förstår du då icke vad de betyda?» Jag svarade: »Nej, min herre.»

14 Då sade han: »Dessa äro de två oljesmorda som stå såsom tjänare inför hela jordens Herre.»

Viewing of
Cross references
Footnotes