Add parallel Print Page Options

Kej yol n‑etz tuj ktzi

Key ocslal, ka yaaˈn baˈn cytena, miˈn txiˈ cyxnakˈtzaˈna juntl, cuma ka yaaˈn junx taˈ kxnakˈtzbil tuya kbinchben, mastzen ctzaal tkˈoˈn Dios kcastiwa cywitz niyˈtl xjal.

Tzinen taˈ cykilca koˈ at kil. Bix mas nko binchan il tuˈn kyol twitzj tuˈnj kˈiˈn tuˈn cykilcatl kxumlal. Ka at jun xjal min tzpet tiˈ tyol n‑etz tuj ttzi, jatzen xjalja tzˈaklxix, bix yaaˈn cyiw tuˈn t‑xcye tibaj cykil t‑xumlal, tuˈn miˈn bint kaˈ tuˈn. Cycyeyenc kej tz̈ej. Oj njax jun xjal tibajjil, nxcyexin tiˈjjil nuk tuˈnj xcbil tocx tuj ttzijil. Tuˈnj xcbil tocx tuj ttzi tz̈ej, ncawentzen tiˈ cykil t‑xumlaljil. Jax juˈx jun barc. Amale ma tijet, bix amale cyiwet jcykˈiˈk n‑oc tiˈj, pero nxcye jun xjal tiˈ barc tuˈn jun niyˈ nuˈẍ timón. Il tiˈj cxeˈl barc jaaˈ taj xjal tuˈn t‑xiˈ tiiˈn. Juˈtzen tten ktzi. Tal nuˈẍ twitz kxumlal, pero nim nbint tuˈn, tisen jun kˈakˈ nuk chˈin njaw itzˈj nbaj tzˈeyˈ cykilca tzeeˈ twiˈ jun witz tuˈn. Nim kaˈ nbint tuˈn chˈin kˈakˈ, bix jax juˈx ktzi. Nim kaˈ nbint tuˈn. Biˈxsen nxiˈ kxumlal tuj il tuˈnj nbint tuˈn ktzi, cuma tuˈn kyol ntzpet cykilca kxumlal. Jkaˈ nbint tuˈn, tuya taaw il ntzaaˈ. Cykilca wik alimaj, cykilca wik chˈit, cykilca wik lbaj, bix cykilca wik quis̈, tjakˈtzen cycawbil xjal eteˈ. Pero kej yol nchi etz tuj cytzi xjal, mintzen‑al baˈn tcawen tibaj. Tcyˈi ktzi tniman ejooˈ. Tisen n‑ocx veneno tuj kchuˈl tuˈn kxiˈ tuj il tuˈn, jax najben kyol tuˈn t‑xiˈ cytzalajebl cabtl tuj il tuˈn. Amale najbent ktzi tuˈn tjaw knimsaˈn tbi Kman Dios, pero tuˈnx ktzi nko sbun xjal o cub bint tisenx te Dios. 10 Tujx ktzi n‑etza yol kaˈ. Key ocslal, yaaˈn tumel jlu. 11 Nxiˈ nkanena cyey, ¿njatzpa aˈ tz̈iˈ bix aˈ yaaˈn tz̈iˈ tuj junx twiˈ aˈ? 12 Key ocslal, ¿jacˈapa bint tuˈn tel twitz olivo tiˈj jun tzeeˈ higo? ¿Bix jacˈapa bint tuˈn tel twitz higo tiˈj jun wiˈ uva? Mlay. Bix jax juˈx tuj junx twiˈ aˈ mlay jatz aˈ cˈa bix aˈ tz̈iˈ. Juˈ tzunj, miˈn tzˈajben cytziy tuˈn tyolen kaˈ tuya baˈn.

Jun knaabl ntzaj tkˈoˈn Dios

13 ¿Atpa ocslal cyxola at cynaabl bix n‑el cyniyˈ tiˈj? Tuˈn tel cyniˈya tiˈj ka at cynaabl, cycyeˈyenxa ka nxiˈ cyiiˈn jun cychunkˈlal baˈn. Ka nchi yeecˈan tuˈnj cybinchben ka maanske, attzen cynaabl. 14 Pero ka nchiˈlec cycˈuˈja cyiˈ juntl bix ka nuk nchi jyona cyexa cyajbila bix njaw cyniman cyiiba, miˈn txiˈ cykbaˈna at cynaabla, cuma nuk nchi ẍtakˈena. 15 Oj nbint tuˈn jun xjal juˈwa, ja tnaabl lu yaaˈn te Dios, sino te twitz txˈotxˈ. Nuk n‑oc lpe ja xjal lu tiˈj tajbil t‑xumlal. Tisen cynaabl biman tnaabl, 16 cuma jaaˈj nchiˈlec cycˈuˈj xjal cyiˈ juntl bix jaaˈj nuk nchi jyon cyex cyajbil, yaaˈntzen eteˈ xjal tuj tumel, bix nuk nchi binchan cykilca kaˈ. 17 Pero jxjal at tnaabl ntzaj tkˈoˈn Dios, jatzen xjalja sak taˈ tanem, bix n‑oc tipen tiˈj tuˈn tten tuj ttz̈yal cyuya xjal, bix nyeecˈan jun tanem baˈn cywitz xjal, bix nxiˈ tbiˈn cyyol juntl, bix n‑oc tkˈoˈn lastim cye xjal. At baˈn tbinchben, bix yaaˈn caˈba twiˈ tanem, bix yaaˈn xmeletzˈ. 18 Kej xjal at cynaabl, tuj ttz̈yal bix tuj tumelxix n‑oc cyipen tiˈj tuˈn t‑xiˈ cyiiˈn cychunkˈlal juntl xjal jiquen.