A A A A A
Bible Book List

SANTIAGO 2 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Rajwaxic chi man nim taj cäkil wi jun winak chuwäch ri jun chic

Wachalal, ix ri ix cojoninak che ri Kajaw Jesucristo ri sibalaj nim u kˈij, man cuyaˈ taj ri mat junam queiwil wi ri winak. Kaˈna che chi coc bi chixol jun achi ri kˈinom, u cojom cˈu jun u mulkˈab re kˈän puak, xukujeˈ u cojom jun jeˈlalaj ratzˈiak ri pakal rajil. Xukujeˈ coc bi jun achi chic ri mebaˈ ri kˈel ri ratzˈiak u cojom. ¿Jas lo quel riˈ we are nim quiwil wi ri achi ru cojom jun jeˈlalaj ratzˈiak, quibij cˈu che: “Tˈuyul la waral pa we utzalaj tem,” ―quixcha che, are cˈu ri mebaˈ, quibij che: “Xak chattacˈal na at chilaˈ, o chattˈuyul kaj waral cho ri ulew?” ―quixcha che. We jeˈ quiban waˈ, man junam tä riˈ quiwil wi iwib, xane jun riˈ ri más nim quiwil wi, are cˈu ri jun chic xa quiwetzelaj u wäch. Ix jeˈ ta ne kˈatal tak tzij ri jeˈ quiban waˈ xa rumal ri itzel i chomanic.

Lokˈalaj tak wachalal, chitampe waˈ: Ri mebaˈib cho we uwächulew, e chaˈtal rumal ri Dios rech kas quecojon na che ri Areˈ, xukujeˈ rech cäyiˈ na chque ri echbal ru bim ri Dios chi cuya chque ri lokˈ cäquil wi ri Areˈ. Are waˈ chi queopan rucˈ ri Dios rech cätakan ri Areˈ pa qui wiˈ. Are cˈu ri ix xa quiwetzelaj qui wäch ri mebaˈib, quiwesaj qui qˈuixbal. ¿A mat pu e areˈ ri kˈinomab ri quetakan pi wiˈ, quebanow cˈäx chiwe, quixquicˈam cˈu bi chquiwäch ri kˈatal tak tzij? ¡Jeˈ, je riˈ! ¿A mat pu are ri e areˈ ri cäquibij ri äwas u bixic chrij ri lokˈalaj u biˈ ri Cristo ri cojom chiwij chucˈutic chi ix rech ri Areˈ? ¡Jeˈ, je riˈ!

We kas quibano jas ri cubij ri Pixab ri nim na u banic pa ru takanic ri Dios, jas ri cubij ri Lokˈ Pixab ri Tzˈibtalic: “Chiwaj ri iwach winak jas ri ix quiwaj iwib,” ―cächaˈ, are utz riˈ ri quibano. We cˈu cˈo jun ri más nim quiwil wi, are cˈu ri jun chic quiwetzelaj na u wäch, mac riˈ ri quibano. Ru Pixab ri Dios cubij chi kas tzij ix macuninak chuwäch ri Areˈ. 10 Jachin jun ri cubij chi u nimam ronojel ri cätakan wi ri Pixab, te cˈu riˈ cutzak jun chque ru takanic, quel riˈ chi man kas tzij tä ri cubij. Man u nimam tä riˈ ri Pixab rumal chi ri Pixab xa jun rucˈam rib. 11 Are ri Dios cˈut ri u bim: “Maban ri nimalaj mac ri äwas u banic rucˈ ri rixokil o ri rachajil jun winak chic,” ―cächaˈ. Xukujeˈ u bim: “Matoc che cämisanel,” ―cächa riˈ. Je riˈ, pune ta ne jun winak man cuban tä ri nimalaj mac ri äwas u banic, cucämisaj ta cˈu jun rach winak, mac riˈ ri u banom. Man u nimam tä riˈ ru Pixab ri Dios. 12 Chiwila baˈ iwib jas ri quibij, xukujeˈ jas ri quiban na pa ri i cˈaslemal amakˈel ronojel kˈij. Iwetam cˈut chi cäkˈat na tzij pa ka wiˈ junam jas ri cubij ru Pixab ri Cristo ri xujresaj pa ri mac ri xujcˈoji wi nabe. 13 Jachin tak ri man xquitokˈobisaj tä qui wäch niqˈuiaj winak chic, man cätokˈobisax tä na qui wäch ri e areˈ rumal ri Dios aretak cäkˈat na tzij pa ka wiˈ. Are cˈu ri xquitokˈobisaj qui wäch niqˈuiaj winak chic, cätokˈobisax na qui wäch ri e areˈ rumal ri Dios. Utz cˈu quebel na pa ri kˈij ri cäkˈat na tzij pa ka wiˈ uj konojel.

Ri utzil ri cäkaˈno cucˈutu chi kas tzij uj cojoninak che ri Jesús

14 Wachalal, ¿jas lo u patän waˈ we jun cubij chi cojoninak che ri Cristo, te cˈu riˈ man cˈo tä utzil cubano? ¡Man cˈo taj! ¿A u rikom lo riˈ ri kas cojonic ri cubano chi curik na ru tobanic ri Dios? ¡Man jeˈ tä riˈ! 15 Kaˈna che chi cˈo jun kachalal achi o jun kachalal ixok ri sibalaj rajwaxic ri ratzˈiak, man cˈo tä chi cˈu ri cutij che ri jun kˈij. 16 Cäpe ta cˈu jun chiwe, cubij che: “¡Nojim cateˈc, are ta cˈu ri Dios cattoˈwic! ¡Chamikˈisaj baˈ awib, chatwok!” ―cächa riˈ che. We cˈu man cuya tä bic jachique ri cajwataj che, ¿a cˈo lo u patän waˈ ri cubij bi che? ¡Man cˈo taj! 17 Je cˈu riˈ xukujeˈ ri cojonic. We ta ri winak man cucˈut tä rucˈ ri utzil ri cubano chi kas cojoninak, ri cojonic riˈ man are tä kas cojonic, rumal chi man cˈo tä utzil cubano. ¡Man cˈo tä cˈu u patän riˈ! ¡Jeˈ ta ne chi xa cäminak waˈ!

18 Craj cˈu ne cˈo jun cubij: “Ri at cˈut cabij at chi at cojoninak, are cˈu ri in, xuwi quinban ri utzil,” ―cächaˈ. We catcowinic, chacˈutu chnuwäch chi at cojonel, pune man caban ri utzil. Ri in cˈut, quincˈut na chawäch chi in cojonel rucˈ ri utzil ri quinbano. 19 Ri at sibalaj cˈo a cojonic, cacojo chi xa jun ri Dios, utz cˈu riˈ ri cabano. Xukujeˈ cˈu ne ri itzel tak espíritus cäquicoj waˈ, quebirbitic rumal chi cäquixej quib chuwäch ri Areˈ. 20 ¡Xak at con! ¿A mat cachˈobo chi ri winak ri cubij chi cäcojonic, man cuban tä cˈu ri utzil, man are tä riˈ ri kas cojonic? ¡Man cˈo tä cˈu jubikˈ u patän we cojonic riˈ! ¡Jeˈ ta ne chi xa cäminak waˈ! 21 ¡Kilampe ri ka mam Abraham ojer! Ri Dios xukˈalajisaj chi kas jicom ri ranimaˈ rumal ri xubano, xuya cˈu ru cˈojol rech cäcämisax che sipanic cho ri Dios. 22 ¿A mat cawilo chi ri ka mam Abraham xkˈalajinic chi kas cäcojonic rucˈ ri xubano? Rumal ri xuban ri areˈ kas xuban tzˈakat ru cojonic. 23 Jeˈ xbantajic jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic ri cubij: “Ri ka mam Abraham xcojon che ri Dios. Rumal cˈu ru cojonic xilitaj rumal ri Dios chi kas jicom ri ranimaˈ,” ―cächaˈ. Xbix cˈu chrij ri ka mam Abraham chi sibalaj utz ri areˈ rucˈ ri Dios.

24 ¿A quichˈobo? Ri Dios cärilo chi jicom ranimaˈ jun winak rumal ri cubano, man xuwi tä rumal chi cäcojonic. 25 Jeˈ xbantaj waˈ rucˈ ri Rahab xukujeˈ, ri ixok ri queuchˈabej achijab. Ri Dios cˈut xukˈalajisaj chi jicom ranimaˈ ri areˈ rumal ri utzil ri xubano aretak xeucˈulaj ri achijab aj Israel ri e takom bic, xuya chque chi quewiˈc, quewar chilaˈ. Te cˈu riˈ xeutoˈ churikic jun be chic rech queanimaj bi chquiwäch ri qui cˈulel. 26 Jeˈ jas ri cuerpo ri elinak chi ranimaˈ, cäminak riˈ. Je riˈ xukujeˈ ri cojonic. We ta ri winak man cucˈut tä rucˈ ri utzil ri cubano chi kas cojoninak, man cˈo tä u patän we cojonic riˈ. ¡Jeˈ ta ne chi xa cäminak waˈ!

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes