Add parallel Print Page Options

Jun uˈj e xiˈ ttzˈiˈben Santiago

Jun kˈolbebl tuˈn Santiago

Inayena Santiago. Jun t‑akˈanal Dios kena, bix jun t‑akˈanal Kaaw Jesucristo. Nxiˈ nkˈoˈna jun nkˈolbebla te cyey judío ma chi el tz̈itja tuj cykilca twitz txˈotxˈ.

Ntzaj tkˈoˈn Dios knaabl

Key ocslal, ka ma tzaj pena bix qˈuixcˈaj bix jun kaˈ cyiˈja, miˈn chi bisena, sino chi tzalaja, cuma cytzkiˈna ka ma tziyˈx kej qˈuixcˈaj lu cyuˈna, nchi ajbentzen tuˈn tcywix cyocslabla tiˈ Cristo, bix ctemel mas cypasensyey. Iltzen tiˈj tuˈn tten cypasensyey, tuˈntzen tzˈakl cynaabla, tuˈn mintiiˈ palt cyey tuj cyocslabla.

Katzen at jun xjal cyxola ka at‑x taj tnaabl tiˈ, kanenx te Dios, bix ctzaal tkˈoˈn Dios tnaablxin, cuma taj Dios tuˈn ttzaj tkˈoˈn nim baˈn cye xjal. Min tzˈoc ilen Dios kiˈj oj nko kanen texin. Pero oj t‑xiˈ kkanen, ilxsen tiˈj cˈoquel ke kcˈuˈj tiˈjxin, bix miˈn baj kcˈuˈj, cuma ka ma baj tcˈuˈj jun xjal tiˈ Dios oj nxiˈ tkanen, juˈtzen tisen mar nyucch jaca maj tuˈn cykˈiˈk. Ka ma txiˈ cykanena te Dios pero min tzˈoc ke cycˈuˈja tiˈjxin, mlay tzaj tkˈoˈnxin cyey, cuma tuya caˈba twiˈ cycˈuˈja nxiˈ cykanena, bix yaaˈn cyiw cycˈuˈja tuj cyocslabla.

Yal kej ocslal mebe, tuˈn cytzalaj, cuma ma kˈoj jawnex cyoclen tuˈn tiyˈx qˈuixcˈaj cyuˈn tisen iyˈx tuˈn Cristo. 10 Jax kej ocslal kˈine, tuˈn cytzalaj, pero yaaˈn tiˈj cykˈinemal, sino tiˈj ma tzaj tkˈoˈn Dios tuˈn cyoc te chˈin, cuma n‑el cyniyˈ tiˈj cykilca kˈine chi pjel, tisen txmaquel cˈul. 11 Oj n‑ul kˈij, nkˈon nim cyak, biˈx ntzkij cˈul, bix n‑el tzˈak txmaquel, bix naj tilbil. Jaxsen juˈx jxjal kˈine. N‑oc tkˈon tiib tiˈ tikˈch at twitz txˈotxˈ, pero cymel, tisen txmaquel cˈul.

Cyˈiwlaˈn taˈ jxjal miˈn cyaj tkˈoˈn tocslabl tiˈ Cristo oj n‑oc qˈuixcˈaj tiˈj

12 Cyˈiwlaˈn taˈ jxjal min cyaj tkˈoˈn tocslabl tiˈ Cristo oj n‑oc qˈuixcˈaj tiˈj, cuma ka ma tziyˈx qˈuixcˈaj tuˈn, ckˈojeltzen tcotz, jaj tchunkˈlal te junx maj o tkba Dios te cyej xjal n‑oc takˈ cye.

13 Katzen at jun xjal n‑oc niyˈbebl tiˈj tuˈn tbint jun kaˈ tuˈn, miˈn txiˈ tkbaˈn ka ja Dios ma tzˈoc cyakwusante tuˈn tbint jyaaˈn baˈn tuˈn, cuma tcyˈi te Dios tuˈn tbinchante jun kaˈ, bix bajx tzaaˈ tkˈoˈnxin jun yol te jun xjal tuˈn tbint jun kaˈ tuˈn. 14 Tiˈjx tnaabl xjal n‑el itzˈj niyˈbebl te, cuma npon tcˈuˈj xjal tiˈj tajbil tnaabl aj il, bix nsbuj tuˈn. 15 Bix oj n‑oc tbiˈnxin, bix nxiˈ tzˈakxin tuj il, bix ntz̈ˈiy tilxin. Ctkˈaˈtzen tcyamecyxin te junx maj tuˈn tilxin.

16 Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, miˈn chi tzpeta tiˈ Dios, 17 cuma nuk jaj cotz baˈn bix nuk jaj tbanelxix tzin tkˈoˈn Kman Dios tuj cyaˈj ke. Jkˈij bix xjaw bix ke cheˈw e tbinchaxin, nchi bet jaca hora, bix nchˈixpet xlequen tzin cykˈoˈn. Pero te Dios, min tchˈixpu tnaabl. 18 Juˈ e tajbexin tuˈn ttzaj tkˈoˈnxin ke tuˈn koc te tcwalxin tuˈnj jaxxix tyolxin, tuˈntzen koc te tneel ocslal cyxol xjal, tisen tneel twitz awal.

Il tiˈj tuˈn tbint tyol Dios kuˈn yaaˈn nuk oˈcx tuˈn toc kbiˈn

19 Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, cybiˈnc ja yol lu. Mas baˈn tuˈn t‑xiˈ cybiˈna tyol Dios twitzj tuˈn t‑xiˈ cykbaˈna nuk cyexa cyyola. Bix miˈn chi jaw kˈojl naja, 20 cuma mlay chi ajbena te Dios tuya cykˈoja. 21 Juˈ tzunj, cykˈoˈncj cykilcaj yaaˈn baˈn bix jkaˈ, bix tuya jun cynaabla maans, chi lpexa tiˈj tyol Dios ma cuˈx awet tuj cyanema, bix at tipemal tuˈn cycleta tuˈn. 22 Il tiˈj tuˈn tbint tyolxin cyuˈna, cuma ka nuk ma tzˈoc cybiˈna tyolxin pero min cybiy, ncubtzen cysbun cyiiba juˈwa. 23 Alcyej xjal nuk nxiˈ tbiˈn tyol Dios pero min bint tuˈn, juˈtzen tisen jun xjal n‑ocx tcyeˈyen twitz tuj jun respej. 24 Oj tbaj tcyeˈyen twitz, nxiˈtzen, bix n‑el tuj tcˈuˈj tiiˈn tcyeˈnc. 25 Pero alcyej xjal n‑oc tkˈon tiib jaca kˈij tuˈn tel tniyˈ tiˈj ti toc tuˈn tley Dios, bix min n‑el tuj tcˈuˈj ti toc tuˈn ley, sino n‑oc tipen tiˈj tuˈn tbint tuˈn, cweltzen xtalbil tibaj, cuma tbanelxix tley Dios, bix nko tzakpet tiˈ il tuˈn.

26 Ka at jun xjal cyxola najben te Dios tuj twitz, pero min ttzuy tiib tiˈ tyol, nuk nsbun tiib, bix mintiiˈ tajbel tocslabl. 27 Chi elela baˈn tuj twitz Kman Dios ka ma chi onena cyiˈj neeˈ mebe bix cyiˈj xuuj viuda oj n‑oc pena cyiˈj, bix ka ma cytzuy cyiiba twitz il tzalu twitz txˈotxˈ.