Add parallel Print Page Options

Mi bˈe awanmak chirijak mak etzltak noˈj

¿Lamas tipeˈw mak chˈoˈj y mak contrin chawibˈil aybˈak? Jiˈ tipe laˈ mak etzltak raybˈl ri wiˈ laj awanmak, riˈ li tibˈanow chawechak atchˈoˈjintak y tacontrij aybˈak. Atak chawajak tiwaˈx awechak lawiˈ ri tarayajtak y taˈ tiwaˈx awechak, jilonli rajti awanmak atcamsantak. Subˈlaj atiˈtintak, atcontrintak y atchˈoˈjintak. Atak taˈ tiwaˈx awechak lawiˈ chawajak jwiˈl taˈ tatzˈonajtak re Kakaj Dios. Y cuando tatzˈonajtak re Kakaj Dios nen chawajak, re taˈ tijyeˈ chawechak jwiˈl taˈ tzi achomorsaˈnak chirij ri tatzˈonajtak, pireke tichocon awiˈlak re mak etzltak raybˈl.

Atak cristian ri taˈ kes cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios, awetamakiˈ chi wi riˈ tajach aybˈak chi jbˈanic mak etzltak noˈj ri reke wich ulew, tacontrijtakaˈ Kakaj Dios. Y wi jun cristian riˈ tibˈe ranm chirij mak etzltak noˈj ri reke wich ulew, tijcontrijiˈ Kakaj Dios. Ma chomorsajtak chi taˈ tzˈet ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios cuando tijbˈij jilonri:

Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri xyeˈ laj kanm subˈlaj ojran selar pire maˈ tikatostak kibˈ chirij Kakaj Dios, ticheˈ.

Pero Kakaj Dios tijyaˈ subˈlaj rutzil ranm chike chapcaˈ tijbˈij li wuj re Lokˈalaj Jyolj Kakaj Dios jilonri:
    Kakaj Dios taˈ tzi tril mak cristian ri tijcoj jkˈijak, pero tijyaˈ rutzil ranm rechak yak cristian ri taˈ tijcoj jkˈijak, ticheˈ.

Cojontak mas chiwch Kakaj Dios. Tij akˈijak pire maˈ tichˈecon man jbˈabˈal etzl chabˈak, jilonli tielmajiˈbˈi chawchak. Jutuntak mas riqˈui Kakaj Dios y re tijutuniˈ aacˈlak.

Atak ajmacbˈ, can yeˈtak macunc. Jilonli nicˈ riqˈuil tachˈaj akˈbˈak. Atak ri quibˈke tiel awanmak, esajtak mak etzltak noˈj ri wiˈ laj awanmak. Cˈaxcˈobˈcojoˈ laj awanmak, bˈisontakcojoˈ y okˈentak jwiˈl amacak ri bˈanal awiˈlak. Atzeˈlak wuxok pi okˈej y aquiˈcotemak wuxok pi bˈis. 10 Ma nimirsaj aybˈak chiwch Kakaj Dios ri Kajawl y re tijnimirsajiˈ akˈijak.

Ma coj aybˈak pi kˈatbˈitzij

11 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma yokˈ aybˈak chawijilak. Wi wiˈ jono chawechak tiyokˈon chirijil jun rechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo o tijcoj ribˈ pi kˈatbˈitzij chirij, tijin tijyokˈ y tran jkˈatbˈitzij chibˈ Jpixbˈ Kakaj Dios. Pero wi tran jkˈatbˈitzij chibˈ Jpixbˈ Kakaj Dios, tijiniˈ tijcoj ribˈ pi kˈatbˈitzij chibˈ Jpixbˈ Kakaj Dios, taˈ tran lawiˈ ri tijbˈij. 12 Xike Kakaj Dios ri yeˈwinak Jpixbˈ chike y riˈ re jun kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian y xike re ticwin chi kacolic o chi jsachic kawch. Y at taˈ awekleˈn pire tacoj aybˈ pi kˈatbˈitzij chibˈ jun cristian.

Ma cubˈaˈ achˈolak chirij nen tabˈantak chwekˈ

13 Lajori tatak jcholajl, atak ri atbˈintak jilonri: Lajori o chwekˈ ojbˈe li jun tilmit chic y ojwaˈx jun junabˈ claˈ, tikacoj kacˈy y tikachˈec kapwaak, atcheˈtak.

14 Pero ni taˈ awetamak tziniˈ awchak atsakarsantak laj cabˈ kˈij. Atak atake nicˈ chapcaˈ raxkˈabˈ, xike ticˈutun pitak akˈabˈ y cuando timikˈ jkˈakˈal kˈij, taˈ naˈl lamas tibˈeˈw. 15 Riˈ mas tzi tabˈijtak jilonri: Wi raj Kakaj Dios ri Kajawl aj yoˈlcojna, tikabˈan lawiˈ ri chomorsal kawiˈl, atcheˈtak.

16 Pero atak subˈlaj tacoj akˈijak chi jchomorsaj nen tabˈantak. Taˈ tzi tabˈantak subˈlaj tacoj akˈijak.

17 Nen retam tran utzil laj jcˈaslemal y taˈ tran, timacuniˈ chiwch Kakaj Dios.