Add parallel Print Page Options

Ri nen tikabˈantak chi jkˈelic kaakˈ

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, mi jcoj ribˈak subˈlaj qˈui chawechak pi ajtijoltak cristian re Jyolj Kakaj Dios, jwiˈl awetamakiˈ chi wi maˈ jcholajl taˈ tijon tikabˈantak, oj masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈansaj chikabˈ jwiˈl Kakaj Dios.

Ojtak juntir qˈuilaj bˈwelt ojmacuntakaˈ riqˈui ri nen tikabˈantak. Pero wi wiˈ jonok ticwin chi jjeqˈuic ribˈ chirij jyolj, re pi jcholajliˈ tran chiwch Kakaj Dios y ticwiniˈ chi jjeqˈuic juntir jtioˈjl. Jun cwaˈy wi tikacoj jun jecˈbˈire laj jchiˈ pire ticojon chikawch, ojcwiniˈ chi jcˈamicbˈi lamas chikaj tikacˈambˈic. Cojtak retal chirij mak barc. Mak barc subˈlaj nimaktakaˈn y subˈlaj nimaktak tew titucˈuwbˈi rechak, pero mak barc ticˈamsajtakaˈbˈi jwiˈl man ajcˈamal rechak lamas raj tijcˈambˈi laˈke jun ra nuchˈ timón.

Y jiˈcˈulon man kaakˈ, jun ra nuchˈ qˈuerke re katioˈjl, pero ticwiniˈ chi jbˈanic nimaktak cˈax. Jun ra nuchˈ kˈakˈ raquitzke rilic, pero ticwiniˈ chi jcˈatic nimaktak qˈuicheˈlaj. Man kaakˈ jilon chapcaˈ jun kˈakˈ. Ticwiniˈ chi jbˈanic nimaktak cˈax jwiˈl nicˈ riqˈuil nojsaliˈ laˈ etzltak tzij y tijtzˈilibˈsajiˈ juntir katioˈjl. Man kaakˈ chapcaˈ tzijiliˈ jkˈakˈal laˈ jkˈakˈal man luwar re tijbˈi cˈax. Juntir kˈij tran nimaktak cˈax re kacˈaslemal chapcaˈ ojcˈatc.

Cristian ticwintakaˈ chi jmanxirsaj juntir jwich caˈn, mak tzˈiquin, mak cumatz y mak caˈn re lak mar, pero man kaakˈ taˈ ojcwintak chi jkˈelic. Riˈ chapcaˈ kelen ri taˈ tijyeˈ ribˈ chi kˈelem, nojsaliˈ chi etzltak tzij chapcaˈ jun kelen ri ticamsanc. Laˈyiˈ kaakˈ tikanimirsajtak jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl y laˈ kaakˈ tikarayaj cˈax chibˈak cristian ri bˈanaltak jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ re. 10 Jilonli laˈyiˈ káchiˈ tikanimirsajtakwiˈ jkˈij Kakaj Dios y laˈyiˈ káchiˈ tikarayaj cˈax chibˈak cristian.

Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ma bˈantak jilonli. 11 Jun relexebˈ jaˈ, taˈ tielch quiˈlaj jaˈ laˈ y tielch cˈalaj jaˈ laˈ. 12 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, awetamakiˈ chi jun jcheˈl higo taˈ tijyeˈ aceitun pi jwich, taˈ ni jono jcheˈl uva tijyeˈ higo pi jwich. Taˈ tielch cˈalaj jaˈ laˈ jun relexebˈ jaˈ lamas tielwiˈ quiˈlaj jaˈ.

Ri tzitaklaj noˈj y etzltaklaj noˈj

13 Wi wiˈ jono chawechak wiˈ mas jnoˈj y retam subˈlaj kelen, rajwaxiˈ tijcˈut laˈ mak tzitaklaj noˈj ri tran. Y cuando tran tzitaklaj noˈj chi jcˈutic chi wiˈ mas jnoˈj, mi jcoj jkˈij. 14 Pero atak, wi tipe laj awanmak tatiˈtij aybˈak chawibˈil aybˈak y wi xike tibˈe awanmak chi jtoquic utzil pi aweake, ma coj akˈijak jwiˈl taˈ tijin tabˈijtak tzˈetel tzij. 15 Jwiˈl mak etzltak noˈj li maˈ jiˈtaˈ tipe riqˈui Kakaj Dios lecj, queneysalke jwiˈlak cristian y jwiˈl mak etzl.

16 Jwiˈliˈli wi tijtiˈtij ribˈak mak cristian chiribˈil ribˈak y wi xike tibˈe ranmak chi jtoquic utzil pireke rechak, taˈ tijin trantak juntir pi jcholajl y xike trantak mak etzltak noˈj. 17 Pero mak noˈj ri tipe riqˈui Kakaj Dios subˈlaj tziyiˈn, tranaˈ rechak cristian chi tiwaˈx utzil chijxoˈlak, tziyiˈ jnoˈjak, taˈ tietzelartak, subˈlaj triltak cˈur jwich cristian, tijcˈuttak tzitaklaj noˈj laj jcˈaslemalak, taˈ jaljoj rilic cristian trantak y maˈ ajsolcopil jcaybˈaltak taˈn. 18 Yak cristian wi wiˈ utzil laj ranmak, tranaˈtakaˈ utzil chijxoˈlak cristian y jilonli tijtaˈtakaˈ subˈlaj utzil.