A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 9 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cucunaj jun achi ri cäminak u cuerpo

Te cˈu riˈ xoc ri Jesús pa jun barco, xkˈax chˈäkäp che ri cho, xopan cˈu pa ru tinimit ri Areˈ. Xcˈam cˈu bi jun achi cho ri Jesús ri cäminak u cuerpo, kˈoyol cˈu riˈ cho jun alaj chˈat. Aretak ri Jesús xrilo chi ri achijab ri e teleninak lok sibalaj quecojon che, xubij che ri yawab: Mäbison chi la, tat, ri mac la xesachtajic, ―xcha che.

Jujun cˈu chque ri tijonelab re ri Pixab tajin quechomanic, xquibij pa canimaˈ: “We achi riˈ cubij ri äwas u bixic chrij ri Dios,” ―xechaˈ. Ri Jesús retam chic jas ri tajin cäquichomaj, xubij cˈu chque: ¿Jas che cˈo we itzel tak chomanic riˈ pa animaˈ alak? ―xcha chque. ¿Jachique ri man cˈäx tä u bixic: “Ri mac la xesachtajic”, o ru bixic: “Walij la, oj la cho ja”? ―xcha ri Jesús chque. Rech baˈ quetamaj alak chi ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cˈo cˈu nu takanic pa qui wiˈ ri winak cho ruwächulew chusachic ri qui mac, ¡tampe alak ri quinbij! ―xcha chque.

Xubij cˈu ri Jesús che ri achi ri cäminak u cuerpo: Walij la, oj la cho ja, cˈama bi la ri soc la, ―xcha che.

Xwalij cˈu bi ri achi ri cäminak u cuerpo, xeˈ cho rachoch. Aretak xquil ri winak waˈ, xquixej quib. Xquinimarisaj cˈu u kˈij ri Dios, rumal chi u yoˈm pa qui kˈab winak chi takal u banic we cajmabal riˈ.

Ri Jesús cusiqˈuij ri tat Mateo rech queˈ rucˈ

Xel bi ri Jesús chilaˈ. Ocˈowem cuban ri Areˈ jawijeˈ ri cätoj wi ri alcabal, xril cˈu u wäch jun achi, Mateo u biˈ, tˈuyul chilaˈ. Xubij cˈu che: Tasaˈj wucˈ, ―xcha che.

Xwalij cˈu ri tat Mateo, xeˈ rucˈ ri Jesús.

10 Pa jun kˈij cˈut tˈuyul ri Jesús chiˈ ri mesa cho rachoch ri tat Mateo. E qˈuia cˈu ri tokˈil tak alcabal, xukujeˈ niqˈuiaj ajmaquib chic e tˈuyul rucˈ ri Jesús chiˈ ri mesa junam cucˈ ru tijoxelab. 11 Xepe cˈu ri tataˈib fariseos, xquil ronojel waˈ. Xquitaˈ cˈu chque ru tijoxelab, xquibij: ¿Jas che cäwiˈ ri Jesús ri iwajtij cucˈ ri tokˈil tak alcabal xukujeˈ cucˈ ri ajmaquib? ―xecha chque.

12 Aretak xuta ri Jesús waˈ, xubij chque: Ri winak ri utz qui wäch, ri cˈo qui chukˈab, man rajwaxic tä cunal que, xane are rajwaxic waˈ chque ri yawabib, ―xcha chque. 13 Oj alak, jetamaj alak jas quel cubij waˈ we tzij riˈ ri tzˈibtal can pa ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cubij: “Ri in are cwaj chi ri ix quitokˈobisaj qui wäch ri winak. Man are tä cwaj chi queicämisaj tak awaj che qui sipaxic chnuwäch,” ―cächa ri Dios, ―xcha chque. Ri in, man in petinak tä che qui siqˈuixic winak ri jicom canimaˈ cho ri Dios, xane in petinak che qui siqˈuixic ri ajmaquib rech cäquiqˈuex canimaˈ, cäquiqˈuex cˈu qui chomanic, ―xcha chque.

E cˈo winak ri xquitaˈ che ri Jesús chrij ri ayuno

14 Ru tijoxelab ri tat Juan Kasal Jaˈ xeopan rucˈ ri Jesús, xquibij che: ¿Jas che ri uj xukujeˈ ri tataˈib fariseos amakˈel cäkaˈn ri ayuno, are cˈu ri tijoxelab la man cäcaˈn tä ri ayuno? ―xecha che.

15 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: ¿A quebison lo ri winak ri e cˈo pa jun cˈulanem aretak ri achi ri teˈ xcˈuliˈc cˈo cucˈ? Copan cˈu na ri kˈij aretak quesax bi we achi riˈ chquixol. Te cˈu riˈ cäcaˈn na ri ayuno pa ri kˈij riˈ, ―xcha ri Jesús chque.

16 Xukujeˈ xubij ri Jesús chque: Man cˈo tä jun winak ri cutˈis jun cˈacˈ cˈojobal chrij jun kˈel atzˈiak. We ta je riˈ ri cˈacˈ cˈojobal cucˈol rib, cäresaj cˈu bi jubikˈ che ri kˈel atzˈiak, cänimar cˈu ru tekˈtobic, ―xcha chque. 17 Man cˈo tä jun ri cuya cˈacˈ vino pa kˈel tak kˈebal re tzˈum. We ta je riˈ, ri vino cutˈubij na ri tzˈum, quetzeletaj cˈu na ri vino xukujeˈ tak ri tzˈum. Rajwaxic cˈut chi ri cˈacˈ vino cäyiˈ pa tak cˈacˈ tak kˈebal re tzˈum, rech ri vino xukujeˈ tak ri tzˈum man quetzeletaj taj, ―xcha ri Jesús chque.

Cäcunax jun ixok yawab, xukujeˈ cäcˈastajisax ru miaˈl ri tat Jairo ri xcäm na

18 Je waˈ tajin cubij ri Jesús chque ri winak aretak xopan jun tataˈ qui nimal ri winak aj Israel. Xxuqui chuwäch ri Jesús, xubij che: Ri alaj nu miaˈl cˈä teˈ xcäm canok. We cˈu ri lal queˈ la wucˈ, cäya la ri kˈab la puwiˈ, cäcˈasi na, ―xcha che.

19 Xeˈ cˈu ri Jesús rucˈ ri tataˈ, e rachiˈl ru tijoxelab. 20 Cˈo cˈu jun ixok yawab, ri xqueˈ cablajuj junab xak quel u quiqˈuel. Xkeb cˈu chrij ri Jesús, xuchap cok ru chiˈ ru kˈuˈ. 21 Xubij cˈu pa ranimaˈ: “Xuwi ta ne we quinchap cok ru kˈuˈ, quinutzir na,” ―xcha ri ixok. 22 Ri Jesús cˈut xutzolkˈomij rib, xril ri ixok, xubij che: Mäbison chi la, nan, xcunataj cˈu la, rumal chi xcojon la chwe, ―xcha che.

Tzare chiˈ cˈut xutzir ri ixok.

23 Aretak ri Jesús xopan cho rachoch ri tataˈ ri qui nimal ri winak aj Israel, xrilo chi e cˈo chi ri ajkˈojomab ri quebeˈ che ri muknajic, xukujeˈ xeril ri winak chi sibalaj cäquiqˈuis quib che okˈej, sibalaj cäquirak qui chiˈ. 24 Xubij cˈu chque: ¡Chel na apan alak cho ja! Man cäminak tä ri ali, xane xa cäwaric, ―xcha chque.

Are cˈu ri winak xa xquitzeˈj u wäch ri Jesús. 25 Ri Jesús cˈut xeresaj bi ri winak cho ja, te cˈu riˈ xoc bic. Xuchap ri ali che ru kˈab. Ri ali cˈut xwalijic. 26 Xel cˈu u tzijol waˈ ri xbantajic pa tak conojel ri tinimit chilaˈ.

Ri Jesús queucunaj quieb achijab ri man quecowin taj quecaˈyic

27 Aretak xel bi ri Jesús chilaˈ, quieb moyab xeteri bi chrij, xquirak qui chiˈ, xquibij: ¡Tat, lal riˈ ri Ralcˈual can ri ka mam David, tokˈobisaj la ka wäch! ―xecha che.

28 Aretak ri Jesús xoc bi pa ri ja, ri quieb moyab xekeb rucˈ. Ri Jesús xutaˈ chque: ¿A cäcoj alak chi quincowin chubanic waˈ? ―xcha chque.

Cäkacojo, Tat, ―xecha ri e areˈ.

29 Ri Jesús xuchap cok ri qui wakˈäch, xubij chque: Jeˈ ta baˈ chbantajic jas ri xcoj alak chi quincowin chubanic, ―xcha chque.

30 Xutzir cˈu ri qui wakˈäch. Ri Jesús sibalaj xeupixbaj, xubij chque: Mätzijoj alak waˈ che jachin jun, ―xcha chque.

31 Te cˈu riˈ, aretak xebel bic, xquichap u tzijoxic waˈ jas ri xuban ri Jesús cucˈ pa conojel tak ri tinimit ri cˈo jelaˈ.

Ri Jesús cucunaj jun achi ri man cäcowin tä chic cächˈawic

32 Tajin quebel bi ri quieb moyab ri xecunaxic, aretak xcˈam lok chuwäch ri Jesús jun achi mem ri cˈo jun itzel espíritu che. 33 Aretak xesax bi ri itzel espíritu rumal ri Jesús, ri achi ri mem xuchaplej tzijonem. Ri winak sibalaj xquicajmaj waˈ, xquibij: Man cˈo tä jumul ri jeˈ kilom waˈ waral pa Israel, ―xechaˈ.

34 Are cˈu ri tataˈib fariseos xquibij: We achi riˈ queresaj bi ri itzel tak espíritus chque ri winak rucˈ ru chukˈab ri qui nimal ri itzel tak espíritus, ―xechaˈ.

Ri Jesús quel u cˈux chque ri winak

35 Ri Jesús xeusolij ri nimak tak tinimit xukujeˈ ri alaj tak tinimit. Pa tak ri rachoch Dios ri cäquimulij wi quib ri winak xuya tijonic, xutzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak. Xucunaj ronojel u wäch yabil, xukujeˈ xresaj ronojel u wäch cˈäx chque ri winak. 36 Aretak xeril ri qˈuialaj winak, xel u cˈux chque rumal chi quebisonic, man cˈo tä cäcuˈbisan qui cˈux. E jeˈ ta ne chij ri man cˈo tä cajyukˈ. 37 Xubij cˈu chque ru tijoxelab: Kas tzij sibalaj nim ri kˈatoj, xa cˈu e quieb oxib ri ajchaquib. 38 Chibochiˈj baˈ ri Ajchakˈel ri kˈatoj chi queutak bi niqˈuiaj ajchaquib chic pa ru chac, ―xcha chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes