Add parallel Print Page Options

E kˈanj jun xjal tuˈn Jesús min yucchtl t‑xumlal

Bix ocx Jesús tuj barc, bix iyˈx jlajxe tnijabel aˈ, bix e ponxin tuj jtnom jaaˈ e najanaxin.

Tejtzen tponxin tuj ttanemxin te Capernaum, ul jun cloj xjal iken jun yaab twiˈ jun wetbil. Mintiiˈ tanem t‑xumlal. Tej tzunj toc tcyeˈyenxin kˈuklec cycˈuˈj xjal tiˈjxin, e xiˈ tkbaˈnxin tej xin yaab:

―Ncwal, nimsam tcˈuˈja. Ma najset tila―tz̈ixin.

Tejtzen cybinte ke txˈolbal ley ja yol ka otk najset til yaab tuˈn Jesús, akˈkexin yolel cyxolxxin:

―Ja xjal lu n‑oc tkˈon tiib te Dios. Ncub t‑xniyˈbeˈnxin ka Diosxin―tz̈ikexin.

Pero el tniyˈ Jesús tiˈj jkaˈ iyˈ tuj cycˈuˈjxin, bix e xiˈ tkanenxin:

―¿Tikentzen nxiˈ cyximana tuj cyanema kaˈ kena bix mlay bint wuˈna tuˈn tnajset cyil xjal? Tuj cywitza, ¿alcyej yol mas secy tyol jilj tuˈn t‑xiˈ nkbaˈna tej yaaba, japaj “Ma najset tila,” bix ma jaj “Weˈwetzen tey bix cutxetzen tjay”? Te weya, junx taˈ. Tuˈn tel cyniˈya tiˈj at wipemala tuˈn tcub nnajsaˈna cyil xjal, cwel nkˈanena ja yaab lu―tz̈i Jesús cye txˈolbal ley.

Bix e xiˈ tkbaˈnxin te yaab:

―Weˈwetzen tey, kˈinx twetbila, bix cutxetzen tjay―tz̈ixin.

Bix e jaw weˈ yaab, bix e jaw tiiˈn twetbil, bix aj tja. Yaltzen kej xjal otk chi chmet tiˈjxin, tej cylonte ti e baj, nimxsen e jaw kleeˈke, bix e jaw cynimsaˈn tbi Dios, cuma otk tzaj tkˈoˈnxin tipemalxin te jun xjal tuˈn tbint jlu tuˈn.

Tej ttzaj txquet Mateo tuˈn Jesús

Tbajlenxittzen juˈwa, bix e xiˈ tbeten Jesús juntl tkiyˈ. Bix tej texxin twitz jun jaaˈ jaaˈ eteˈcˈa kej xin chmol chojentj, e xiˈ tcyeˈyenxin tunwen kˈuklecx jxin Mateo. Bix e xiˈ tkbaˈnxin te Mateo:

―Lpetz tey wiˈja, tuˈntzen toca te nxnakˈatza.

Bix e jaw weˈ Mateo, bix oc lpe tiˈjxin.

10 Mas yaj, tej tcub ke Jesús cyuya t‑xnakˈatz lepch tiˈjxin tiˈ mes tuj tja Mateo, jax nim chmol alcabala bix nim xjal yaaˈn baˈn tuj cywitz aj fariseo e pon te waaˈl cyuyaxin. 11 Tej toc cycyeˈyen fariseo nwaaˈncx Jesús cyuya kej xjal yuwin tuj cywitz fariseo, e xiˈ cykanenxin cye t‑xnakˈatzxin:

―¿Tikentzen nwaaˈncx jxin xnakˈtzal cyey cyuyaj chmol alcabala bix tuya mastl aj il?―tz̈ikexin.

12 Pero e tbi Jesús ja yol lu, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye fariseo:

―Kej xjal baˈn min cheˈxcye tuya kˈanel. Nuk oˈcx kej xjal yaab ncheˈx tuya kˈanel. 13 At jun tyol Dios tzin tkbaˈn cyjulu: “Waja tuˈn toc kˈakˈen cycˈuˈja cyiˈ xjal, yaaˈn nuk oˈcx cyoybila,” tz̈i Dios tuj tyol. Kˈoˈnc cyipena tiˈj tuˈn tel cyniˈya tiˈj ti japenina ja yol lu, cuma min ma chin ul weya te txcolte cyej xjal mintiiˈ cyil tuj cywitz, sino te cyej xjal aj il tuj cywitz tuˈn cymeltzˈaj―tz̈ixin cye fariseo.

Jun kanbil tiˈj epaj weyaj

14 Yajcˈatl, bix e pon tuya Jesús cab xjal lepchec tiˈj Juan Bautista, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Ncub kpaˈna weyaj bix ncub cypaˈn aj fariseo weyaj. Pero kej tey t‑xnakˈatza, ¿tikentzen min ncub cypaˈn weyaj?―tz̈ikexin.

15 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Oj nchi pon xjal tiˈ mejoblenel, ¿cwelpa cypaˈn weyaj? Min, cuma tumel tuˈn cyiyˈsan xjal tuya chmilbaj. Juˈtzen cye nxnakˈatza. Tisen nchi tzalaj ke xjal tuya chmilbaj, juˈxse nchi tzalaj ke nxnakˈatza wuyena, cuma ntiina cyuya. Mas yaj, oj wel kˈiˈna cyiˈj, chi cyjeltzen tuj bis, bix cweltzele cypaˈn weyaj. 16 Min‑al jun xjal jacˈa jatz tiiˈn jun tkiyˈ remyent tiˈ jun acˈaj xbalen tuˈn tcuˈx te remyent tiˈ jun xbalen kˈanak, cuma mas qˈuelex rotj kˈanak tuˈn acˈaj oj toc yutˈpaj. 17 Jax min‑al jun xjal cwel tkˈoˈn vino acˈaj tuj jun tzˈuˈn kˈanak, cuma ka ma cub tkˈoˈn juˈwa, qˈuelel rotj tzˈuˈn tuˈn vino oj tel ipcˈaj, bix qˈuelel kojl vino, bix cxeˈl tzˈuˈn tuj il. Cwel cykˈeysaˈn xjal acˈaj vino tuj acˈaj tzˈuˈn, tuˈntzen miˈn tzˈex rotj tzˈuˈn, bix tuˈn miˈn tzˈel koj vino. Jaxse juˈx weya nxnakˈtzbila. Acˈaj nxnakˈtzbila, bix mlay tzˈocx kˈanak xnakˈtzbil te ootxa tuj―tz̈i Jesús.

Tej tjatz itzˈj jun txin tuj cyamecy tuˈn tyol Jesús

18 Mitknaˈx tbaj yolen Jesús tej tpon twitz junxin xjal cawel cyxolj xjal e chmet tuj camon jaaˈ xnakˈtzbil tyol Dios. E cub mejtzˈajxin twitz Jesús, bix e xiˈ tkbaˈnxin te:

―Jaˈlecuwe xcyim nmeela. Najsama, quixta wuyena bix kˈaˈcˈa tkˈaba tibajtxin tuˈn titzˈjtltxin―tz̈ixin.

19 Bix e tcuya Jesús bix oc lpe tiˈj cawel cyuya t‑xnakˈatzxin. 20 Pero jeyˈ, at junxuj xuuj e pon lkˈe tzaltiˈjxin, bix oc tmocoˈnxuj ttxaˈn t‑xbalenxin. Otk bint cablaaj jnabkˈi takˈlenxuj tuˈn cyak aˈ tiˈjxuj. 21 Bix iyˈ tuj tcˈuˈjxuj:

―Nuketle oj toc nmocoˈna t‑xbalenxin, ya tzultzen nnaabla―tz̈i tzunxuj.

22 Pero aj meltzˈaj Jesús, bix e xiˈ tcyeˈyenxin jaxuj, bix e xiˈ tkbaˈnxin texuj:

―Tey xuuj, nimsam tcˈuˈja. Tuˈnj s‑oc ke tcˈuˈja wiˈja, ma tzul tnaabla―tz̈i tzunxin. Bix texsen hora e weˈtl tyabelxuj.

23 Tejtzen tocx Jesús tuj tja cawel tuj camon jaaˈ, bix tej t‑xiˈ tcyeˈyenxin n‑oc xux cyuˈn xjal bix nim ookˈel nbaj, 24 e xiˈ tkbaˈnxin cye xjal:

―Cyexa, cuma min ma cyim tej txin cwala. Nuk nwutantxin―tz̈ixin.

Bix e jaw tzeˈn ke xjal tiˈjxin, cuma el cyniyˈ tiˈj otk cyimtxin. 25 Pero tej cyetz lojoˈn xjal peˈn, ocxxin tuj cwart jaaˈ tocxe neeˈ, bix e tzaj ttzyuˈnxin tkˈabtxin, bix e jaw twaˈbaxin jatxin. 26 Bix eltzen tpocbal jlu tuj cykil lugar.

Tej tkˈanj tbakˈ cywitz caˈba mos̈

27 Tejtzen tex Jesús tuj ja jaaˈ lu, oc lpe caˈba xjal mos̈ tiˈjxin. Bix e jaw s̈iˈnke:

―¡Jay tiyˈjil jrey David, kˈakˈentz tcˈuˈja kiˈja!

28 Bix ocx Jesús tuj jun jaaˈ, bix oc lpekexin tuyaxin tunwen. Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―¿Mapa tzˈoc ke cycˈuˈja wiˈja ka baˈn wuˈna tuˈn tcub nkˈanena ejeeˈy?

Bix aj cytzakˈbeˈnxin:

―Ma tzˈoc ke kcˈuˈja tiˈja, Taat.

29 Octzen tmocoˈnxin tbakˈ cywitzxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Chi kˈanxita tuˈnj n‑oc ke cycˈuˈja wiˈja―tz̈i Jesús.

30 Bix ul tnaabl tbakˈ cywitzxin. Bix tuya cyiw yol e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Ten cycwenta tiˈj tuˈn miˈn cybi xjal ti ma baj cyiˈja―tz̈ixin.

31 Pero tej cyexxin tuj jaaˈ, el cykˈumenxin tuj cykil lugar tpocbal ti otk bint tuˈn Jesús cyiˈjxin.

Tej tbintl tyolen men tuˈn Jesús

32 Matkxsen cyexlen caˈba mos̈, tpon kˈiˈn jun xjal men twitz Jesús. Min bintl tyolen tuˈnj biman otk tzˈoc tiˈj. 33 Tej tel tlojoˈn Jesús biman tiˈ xjal men, nbintltzen tyolen xinak. Bix e jawxsen kleeˈ cykilca xjal tiˈj, bix e xiˈ cykbaˈn:

―Bajxsen tzˈoca kcyeˈyen jun maj tisenj lu kxol aj Israel―tz̈ikexin.

34 Pero ejeeˈtzen kej xjal fariseo e xiˈ cykbaˈn:

―Tipemal jxjal luwe tuˈn tel tlojoˈn biman yaaˈn te Dios, sino o kˈoj te tuˈn cawel cye biman―tz̈i ke fariseo.

Nimxsen twitz awal

35 E baj tbete Jesús tuj cykilca tnom bix aldea, bix e xiˈ tkˈoˈnxin t‑xnakˈtzbil cyuj camon jaaˈ bix e xiˈ tkˈumenxin jtbanel tpocbal tcawbil Dios. Bix jaaˈxja e ponaxin, e cub tkˈanexin cykilca wik cyyabel xjal bix nuk alcyexja qˈuixcˈaj toc cyiˈj. 36 Tuj cykil lugar, tej toc tcyeˈyenxin ke xjal, oc kˈaˈben tcˈuˈjxin cyiˈj, cuma cyiw taˈ cychunkˈlal bix mintiiˈ onbil cye, tisen jun cloj carnel min‑al cylel cye. 37 Bix e xiˈ tkbaˈnxin cye t‑xnakˈatzxin:

―Jtaakˈen Dios cyiˈ xjal tisen jun jaatxˈen. Nimxsen jaatxˈen, pero yaaˈn nimxix akˈanal at te chmolte. 38 Juˈ tzunj, cykanenx te Taaw akˈuntl tuˈn t‑xiˈ tsmaˈnxin akˈanal te chmolte twitz awal―tz̈i Jesús.