A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 8 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cucunaj jun achi ri cˈo itzel chˈaˈc che

Aretak ri Jesús xkaj lok cho ri juyub, e qˈuia winak xeteri lok chrij. Xopan cˈu rucˈ ri Jesús jun achi ri cˈo itzel chˈaˈc che. Xxuqui chuwäch ri Jesús, xubij che: Tat, ri in wetam chi cäcowin la che nu cunaxic we caj la, ―xcha che.

Xuyuk cˈu ru kˈab ri Jesús, xuchap cok ri achi, xubij che: ¡Cwaj! Chutzir baˈ la, ―xcha che.

Xuwi waˈ xubij ri Jesús. Xutzir cˈu ri achi ri cˈo ri itzel chˈaˈc che. Xubij cˈu ri Jesús che: ¡Tampe la! Cˈo jas mäbij la che jachin jun. Oj la, jecˈutu ib la cho ri sacerdote. Ya la ri sipanic ri takom can rumal ri ka mam Moisés chi cäyiˈc aretak cäcunataj jun ri cˈo itzel chˈaˈc che. Are cˈu kˈalajisabal waˈ chquiwäch ri winak chi utzirinak chi la, ―xcha che.

Ri Jesús cucunaj jun ala patänil re jun qui nimal soldados

Aretak xopan ri Jesús pa ri tinimit Capernaum, xpe jun achi rucˈ. Are jun chque ri qui nimal soldados aj Roma. Xutaˈ cˈu jun tokˈob che ri Jesús. Je waˈ xubij: Tat, ri ala ri patänil we kajinak pa chˈat cho ja, cäminak u cuerpo. Sibalaj cˈäx u rikom rumal ri yabil, ―xcha che.

Ri Jesús xubij che: Quineˈ na chucunaxic, ―xcha che.

Ri qui nimal soldados xchˈawic, xubij che ri Jesús: Tat, man takal tä chwe chi coc la pa ri wachoch. Xak xuwi takan la chi quel ri yabil che ri patänil we, rucˈ cˈu waˈ cutzir na, ―xcha che. Ri in xukujeˈ cˈo jun ri cätakan pa nu wiˈ ri nim u banic. Xukujeˈ ri in e cˈo nu soldados ri quintakan pa qui wiˈ. Aretak quinbij che jun chque ri nu soldados chi queˈc, queˈ cˈut. Aretak quinbij che jun chic chi cäpetic, cäpe cˈu ri areˈ. Aretak quintak ri patänil we chubanic jun chac, ri areˈ cuban ri quinbij, ―xcha ri qui nimal soldados che ri Jesús.

10 Aretak ri Jesús xuta waˈ, sibalaj xucajmaj, xubij cˈu chque ri winak ri e teren chrij: Kas tzij quinbij chiwe, chi man cˈo tä jumul ri nu rikom chquixol ri winak aj Israel jun achi jas we achi riˈ ri sibalaj cäcojon chwe, ―xcha chque. 11 Quinbij cˈu chiwe chi e qˈuia ri quepe na chrelbal kˈij, xukujeˈ chukajbal kˈij, ri quetˈuyi na junam rucˈ ri ka mam Abraham, ri ka mam Isaac, ri ka mam Jacob chuchiˈ ri mesa chilaˈ jawijeˈ ri cätakan wi ri Dios. 12 Are cˈu ri xa xquichomaj queboc chilaˈ jawijeˈ ri cätakan wi ri Dios, man queboc taj rumal chi man xecojon taj. Xane xa queqˈuiäk na bi pa ri kˈekum. Chilaˈ cˈut quebokˈ wi na, chilaˈ cäquikuchˈuchˈej wi na ri qui ware, ―xcha ri Jesús chque ri winak.

13 Te riˈ xubij ri Jesús che ri qui nimal soldados: Oj la cho ja. Rumal chi xcoj la chi cäcunataj ri ala, je cˈu cäbantaj na, ―xcha che.

Tzare chiˈ cˈut xutzir ri ala aretak xubij ri Jesús waˈ we tzij riˈ.

Ri Jesús cucunaj ru jiˈ chichuˈ ri tat Pedro

14 Ri Jesús xeˈ cho rachoch ri tat Pedro, xril cˈu ru jiˈ chichuˈ ri tat Pedro kajinak pa chˈat rumal jun nimalaj kˈakˈ. 15 Ri Jesús xuchap ri chichuˈ che ru kˈab, xel cˈu ri kˈakˈ chrij. Chanim cˈut xwalijic, xuchap qui patänixic.

Ri Jesús queucunaj qˈuia yawabib

16 Aretak xkˈekal chic, e qˈuia winak ri cˈo itzelalaj tak espíritus chque xecˈam bi cho ri Jesús. Xa cˈu rucˈ jun tzij ri xubij ri Jesús xebel bi ri itzelalaj tak espíritus, xukujeˈ xeucunaj conojel tak ri yawabib. 17 Jeˈ xbantaj waˈ rech jeˈ quelic jas ri xubij ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios: “Ri Areˈ xurik cˈäx rumal kech, xuya ka chukˈab, xujucunaj che ri ka yabilal,” ―xcha ri ka mam Isaías.

Waral cäkil wi ri winak ri xquibij chi cäcaj quebeˈ rucˈ ri Jesús

18 Ri Jesús xrilo chi e qˈuia winak qui mulim quib rucˈ, xubij chque ru tijoxelab: Chujkˈax chˈäkäp che ri mar, ―xcha chque. 19 Xpe cˈu jun tijonel re ri Pixab, xkeb cˈu rucˈ ri Jesús, xubij che: Ajtij, cwaj quineˈ ucˈ la apawijeˈ ta ne ri queˈ wi la, ―xcha che.

20 Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij che: Ri yac cˈo qui jul, xukujeˈ ri chicop ri querapap cho ri caj cˈo qui soc. Are cˈu ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, man cˈo tä jawijeˈ ri quinwar wi, ―xcha che.

21 Jun achi chic, jun chque ru tijoxelab, xubij che ri Jesús: Tat, ya la chwe chi nabe quineˈc, quinmuk can ri nu tat aretak cäcämic, ―xcha che.

22 Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij che: Tasaˈj at wucˈ, chaya chque ri cäminakib chi chquimuku ri qui cäminak, ―xcha ri Jesús che.

Ri Jesús cubano chi cätäni ri quiäkikˈ

23 Te riˈ xoc ri Jesús pa ri barco, ru tijoxelab cˈut xebeˈ rucˈ. 24 Xpe cˈu jun nimalaj quiäkikˈ ri sibalaj cˈäx puwiˈ ri jaˈ, je riˈ chi ri nimak tak uwojaˈ tajin queboc pa ri barco. Are cˈu ri Jesús tajin cäwaric. 25 Xebeˈ cˈu ru tijoxelab, xequicˈasuj, xquibij che: ¡Kajaw Jesús, chujtoˈ la! ¡Tajin cujcämic! ―xecha che.

26 Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij chque: ¿Jas che sibalaj quixej iwib? ¡Ri ix kas tzij man nim tä más ri i cojonic! ―xcha chque.

Xwalij cˈu ri Jesús, xuyaj ri quiäkikˈ xukujeˈ ri mar. Xtäni cˈu ri quiäkikˈ, xlilob ronojel ru wiˈ ri mar. 27 Ri achijab sibalaj xquicajmaj, xquibij cˈut: ¿Jachin lo riˈ we achi riˈ, chi ri quiäkikˈ xukujeˈ ri jaˈ re ri mar queniman che? ―xecha ri achijab.

E cˈo quieb achijab aj Gadara ri e cˈo itzel tak espíritus chque

28 Aretak xeopan chˈäkäp che ri mar, pa ri qui tinimit ri winak aj Gadara, xebel lok quieb achijab pa ri campo santo chquixol tak ri mukubal, xeopan cˈu rucˈ ri Jesús. E cˈo itzel tak espíritus chque we achijab riˈ. Sibalaj xibibal quepetic, je riˈ chi man cˈo tä chi jun cäcowinic cocˈow pa ri be riˈ. 29 Xquichap cˈu u rakic qui chiˈ, co xechˈawic, xquibij che ri Jesús: ¿Jas caj la chke uj, Jesús, lal riˈ ri u Cˈojol ri Dios? ¿A petinak la waral chubanic cˈäx chke pune mäjaˈ curik ri kˈij? ―xecha che ri Jesús.

30 E qˈuia cˈu ri ak tajin queyukˈux apan chilaˈ pa ri juyub riˈ. 31 Ri itzel tak espíritus xebochiˈn che ri Jesús, xquibij che: We cujesaj bi la, ya la chke chi cujoc chque ri ak, ―xecha che.

32 Xubij cˈu ri Jesús chque: Jix baˈ, chixoc chque ri ak, ―xcha chque.

Xebel cˈu bi ri itzel tak espíritus chque ri achijab, xeboc bi chque ri ak. Conojel cˈu ri ak xquiqˈuiäk bi quib chutzaˈm ri juyub, xekaj cˈu pa ri mar, xejikˈic.

33 Are cˈu ri ajyukˈab tak ak sibalaj xquixej quib, xeanimaj bic, xebeˈc. Aretak xeopan pa ri tinimit xquesaj u tzijol waˈ ri xquilo, xukujeˈ ri xbantaj cucˈ ri achijab ri xecˈoji ri itzel tak espíritus chque. 34 Conojel cˈu ri winak ri e cˈo pa ri tinimit xebeˈ jelaˈ jawijeˈ cˈo wi ri Jesús. Aretak xquil ri Jesús, xquibochiˈj, xquibij che chi chel bi pa ri qui tinimit.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes