A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 8 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Tej tkˈanj jun xjal otk tzaj kˈey

Tejtzen tcuˈtz Jesús twiˈ witz, nimxsen xjal oc lpe tiˈjxin. Bix ul junxin xjal yaab. Otk tzaj kˈey t‑xumlalxin tuˈnj yabel lepra. Bix e cub majexin twitz Jesús, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Taat, ka taja, at tey tipemal tuˈn tel tiiˈna jyabela wiˈj―tz̈ixin.

Bix e xiˈ tnukpa Jesús tkˈab tibaj yaab, bix oc tmocoˈnxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Wajwe. Cyajtey baˈn―tz̈ixin.

Bix tujx naj t‑xiˈ tkˈumenxin, tzin ncyajtl jxin xjal baˈn.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Miˈn txiˈ tkbaˈna cye xjal ti ma baj tiˈja, sino cutxena tey, bix yeecˈanx tiiba twitzj xin pala tuˈn tel tniyˈ tiˈj ka ma tzul tnaabla. Bix kˈoncx jtoybila texin tisen o tkba Moisés, tuˈntzen t‑xiˈ tkbaˈn pala cywitz xjal ya ma cyaja baˈntla―tz̈ixin.

Tej tkˈanj t‑akˈanal capitán tuˈn Jesús

Bix e xiˈ Jesús tuj tnom te Capernaum, bix tej tocxxin tuj tnom, e pon twitz Jesús junxin capitán cye soldado te Roma. Bix e cubsanxin twitz te Jesús:

―Taat, at jun wakˈanala nim tajbel weya, pero ma yebt. Attzen njaya, bix min yucchtl t‑xumlal. Nimxsen nchyon te―tz̈ixin.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Chin xeˈla te kˈanlte―tz̈ixin.

Pero e xiˈ ttzakˈbeˈn capitán te Jesús:

―Taat, mintiiˈ wajbela twitza. Juˈ tzunj, yaaˈn tumel tuˈn tocxa tuj njaya. Bix yaaˈn il tiˈj tuˈn tula njaya tuˈn tkˈanj wakˈanala. Nuk kbantza jyol, bix cyjel wakˈanala baˈn. N‑el nniˈya tiˈj oˈcx tuˈn tyola baˈn tbint tajbila, cuma jax juˈx weya o kˈoj woclena te cawel. At nim soldado tjakˈ ncawbila. Ka ma txiˈ nkbaˈna te jun soldado, “Cutxey,” ka ntz̈iya, il tiˈj cxeˈl. Bix ka ma txiˈ nkbaˈna te juntl soldado, “Cyixtey,” ka ntz̈iya, jax il tiˈj cˈulel. Jax juˈx ka ma txiˈ nkbaˈna te jun wakˈanala, “Bincham jlu,” ka ntz̈iya, jax il tiˈj cbinel tuˈn―tz̈ixin.

10 Tejtzen tbinte Jesús tyol capitán, e jaw kleeˈxin tiˈ capitán, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyej xjal lepchec tiˈjxin:

―Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, bajxsen wila jun aj Israel n‑oc ke tcˈuˈj wiˈja tisen ja capitán lu yaaˈn te Israel pero ma tzˈoc ke tcˈuˈj wiˈja. 11 Bix cxeˈl nkbaˈna cyey, cyxolj xjal chi temel cyxol ttanem Dios tuj tcawbil, at xjal te cykilca twitz txˈotxˈ. At te ocne bix at te elne, bix chi cwel ke tiˈ mes ttxlaj Abraham tuya Isaac bix tuya Jacob. 12 Pero kej xjal te Israel, amale ttanemet Dios ejeeˈ tuj cywitz, pero chi xeˈl xooˈn tuj klolj te junx maj, jatztzen chi jawel okˈ, bix jatztzen cjawele kitxˈitxˈin t‑xeeˈ twitz cye―tz̈i Jesús.

13 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te capitán:

―Cu txiy. Cbinel tey tisenj ma tocslay―tz̈ixin.

Bix jaxj hora e kˈanj t‑akˈanalxin.

Tej tkˈaˈna Jesús tiˈj jxuj tjiiˈ Pedro

14 Bix e xiˈ Jesús tja Pedro. Tej tponxin, e xiˈ tcyeˈyenxin otk yebt jxuj tjiiˈ Pedro tuˈn cyak. Tjaxxuj twiˈ wetbil. 15 Bix oc tmocoˈnxin tkˈabxuj, bix e chewex cyak tuj t‑xumlalxuj. Bix e jaw weˈtlxuj, bix akˈxuj kˈolxte waabj texin.

16 Tejtzen tcuˈx kˈij, e pon cyiiˈn xjal nim xjal otk tzˈoc licyˈpaj biman cyiˈj, bix el tlojoˈnxin biman cyiˈ xjal nuk tuˈnj tyolxin. Bix oc tkˈaˈnenxin cykilca xjal yaab e pon. 17 Juˈtzen tten el jaxxix jtyol Dios e tzˈiˈbet tuˈn Isaías nbyan cyjulu: “Jaj xin Scyˈoˈn tuˈn Dios qˈuelel kˈinte kyabel, bix qˈuelel tiiˈnxin qˈuixcˈaj kiˈj,” tz̈i tyolel Dios Isaías.

Kej cyajbe tuˈn cyoc lpe tiˈj Jesús

18 Tejtzen tlonte Jesús nimxsen tajlal xjal oc chmet tiˈjxin, e xiˈ tkbaˈnxin cye t‑xnakˈatzxin tuˈn cyiyˈx jlajxe tnijabel aˈ. 19 Pero attzen junxin txˈolbal ley e xiˈ tkbaˈnxin te Jesús:

―Xnakˈtzal, chin xeˈla tuyena nuk jaaˈxja tuˈn t‑xiˈy―tz̈i xjal.

20 Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Kej ẍiwel at cyja t‑xol xak bix kej chˈit at cykˈuˈsem, pero jatzen tey, ka taja tzˈoc lpey wiˈja, ilxix tiˈj qˈuelel tniˈya tiˈj mintiiˈ njaya bix nchin wutana te koniyan jaaˈ nchin poniya, inayena, ja Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal―tz̈i Jesús.

21 Cyxol xjal chmoˈn tiˈj Jesús at juntl xjal e tajbe tuˈn toc lpe tiˈj Jesús. Pero e xiˈ tkbaˈnxin te Jesús:

―Taat, najsama, waja nejl cwelex nmakuˈna nmana―tz̈ixin.

22 Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Lpeˈcˈa wiˈja, bix kˈoncja tuˈn tcuˈx cymakuˈn cyimne cycyimne―tz̈i Jesús.

Tej tweˈ cykˈiˈk tuˈn Jesús

23 Tejtzen tocx Jesús tuj barc, jax juˈx ocx ke t‑xnakˈatzxin tuj barc tuyaxin. 24 Bix jeyˈ, e cub pokˈch naj jun nintzaj jbal bix cykˈiˈk tibaj aˈ. Nimxsen oc punntzˈaj aˈ tuˈn cykˈiˈk tiˈ barc, bix e noj barc tuˈn aˈ. Pero te Jesús, nwutanxin. 25 Bix ul lkˈe ke t‑xnakˈatzxin ttxlajxin, bix oc cycˈasenxin jaxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Taat, ¡ko tclaˈy, cuma at tuˈn kcyima!

26 Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―¿Tikentzen cutzexsen ttz̈i cyiˈja? ¿Tiken min s‑oc ke cycˈuˈja wiˈja?―tz̈ixin. Bix e jaw weˈxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin te cykˈiˈk bix te tnijabel aˈ tuˈn cyweˈ. Biˈx tzinenxsen e cyjaˈ.

27 Bix e jaw weˈ ke t‑xnakˈatzxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―¿Altzen loj jxjal lu? Hasta cykˈiˈk bix aˈ ma tzˈoc tilenxin, bix ma cybi―tz̈ikexin.

Caˈba xinak aj Gadara otk tzˈoc biman cyiˈj

28 Tejtzen cyiyˈx bajkexin juntl jlaj tnijabel aˈ tuj tnom te Gadara, etz caˈba xinak tuj camposant bix oc nojkexin twitz Jesús. Otk chi oc nimxsen biman cyiˈjxin, bix tuˈn cyipemal biman, e kˈojlkexin tiˈ cykilca. Juˈ tzunj, tuˈn ttz̈i cyiˈj aj Gadara, min e betke tuj be tcub ttzi camposant. 29 Tej toc cycyeˈyenxin Jesús, e jawxsen cys̈iˈnxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―¿Ti jilel tbinchaya kiˈja, jay Tcwal Dios? ¿Mapa tzula tuˈn tbaj tyajlaˈna ejooˈja te minaˈx tpon tumel tuˈn kxiˈya tuj qˈuixcˈaj?―tz̈i ke biman.

30 Nakchtzen chˈin eteˈ nimjil boch nchi waaˈn. 31 Bix akˈ ke biman cubsal cywitz twitz Jesús:

―Ka ma tzˈex tlojoˈna ejooˈya cyuj xjal lu, ko ttzakpiˈcxa cyxol jil boch luwe―tz̈i ke biman.

32 Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Cyucxey.

Bix el ke biman cyiˈj xin xjal, bixsen ocxke tuj cyxumlal boch. Bix jeyˈ, e xiˈ ajkelkejil tcˈuˈj witz tuj tnijabel aˈ, bix e jaw jikˈbekejil.

33 Yal tzunkej xjal cylel boch, bix e xiˈ okke tuj tnom. Bix e xiˈ cykˈumen cykilca otk baj, bix ti e baj cyej xjal otk chi el biman cyiˈj. 34 Bix cykilca xjal tuj tnom etz te cyeyˈlte Jesús, bix tej t‑xiˈ cycyeˈyen jaxin, akˈkexin cubsal cywitzxin te Jesús tuˈn tiyˈxin tuj cytanemxin.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes