A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 4 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Cätakchiˈx ri Jesús che mac

Te cˈu riˈ ri Lokˈalaj Espíritu xucˈam bi ri Jesús pa tak juyub ri quetzˈinowic, rech cätakchiˈx che mac chilaˈ rumal ri Itzel.

Cawinak kˈij, cawinak akˈab xcˈoji chilaˈ, man cˈo tä cˈu jas ri xutijo. Te cˈu riˈ sibalaj xnumic. Xpe cˈu ri Itzel, xopan rucˈ ri Jesús rech cutakchiˈj ri Areˈ che mac, xubij che: We kas tzij chi lal u Cˈojol ri Dios, takan la chque tak we abaj riˈ chi cäcaˈn na wa, ―xcha che.

Xchˈaw ri Jesús, xubij che: Ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic cubij: “Man xak tä xuwi rumal ri wa quecˈasi na ri winak, xane xukujeˈ rumal ronojel ru Tzij ri Dios,” ―cächaˈ, ―xcha ri Jesús che.

Ri Itzel xucˈam bi ri Jesús pa ri lokˈalaj tinimit Jerusalén, xupakba cˈu puwiˈ ri nimalaj rachoch Dios. Te riˈ xubij che: We kas tzij chi lal u Cˈojol ri Dios, qˈuiäka bi ib la iquim, rumal chi ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic cubij:

Ri Dios queutak na lok ri ángeles awucˈ
che a chajixic.
Catquichap na che ra kˈab che a toˈic
rech man cachakˈij tä rawakan
cho abaj, ―cächaˈ, ―xcha ri Itzel che.

Ri Jesús xchˈawic, xubij che: Xukujeˈ cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: “Mayac royowal ri Awajaw, ri a Dios,” ―cächaˈ, ―xcha che.

Te cˈu riˈ ri Itzel xucˈam bi ri Jesús puwiˈ jun nimalaj juyub. Xeucˈut cˈu conojel tak ri tinimit ajuwächulew chuwäch ri Areˈ, xukujeˈ ri qui kˈinomal. Xubij cˈu che ri Jesús: Ronojel waˈ quinya che la, we cäxuqui la, quinkˈijilaj la, ―xcha che.

10 Xchˈaw ri Jesús, xubij che: Jat, Satanás, chatel chnuwäch rumal chi ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic cubij: “Chakˈijilaj ri Awajaw ri a Dios, xuwi cˈu ri Areˈ chapatänij,” ―cächaˈ, ―xcha che.

11 Xel cˈu bi ri Itzel rucˈ ri Jesús. Xepe cˈu jujun ángeles rech quepatänin che ri Areˈ.

Ri Jesús cuchaplej tzijonem pa Galilea

12 Ri Jesús, aretak xuto chi cˈo ri tat Juan pa cheˈ, xeˈ pa Galilea. 13 Man xcanaj tä cˈu can pa ri tinimit Nazaret, xane xa xcˈoji pa Capernaum, jun tinimit Romano waˈ ri cˈo chiˈ ri mar chquinakaj ri ojer tak tinimit Zabulón rucˈ Neftalí. 14 Jeˈ xbantaj waˈ rech kas jeˈ quel wi jas ri xutzˈibaj can ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cubij:

15 Winak aj Zabulón, winak aj Neftalí,
ix riˈ ri nakaj ix cˈo wi che ri mar,
chˈäkäp che ri nimaˈ Jordán,
chilaˈ pa Galilea jawijeˈ e cˈo wi winak
ri man aj Israel taj.
16 Ri winak ri jeˈ ta ne e cˈo pa kˈekum
xquil jun nimalaj sakil.
E areˈ winak waˈ ri e cˈo pa ri qui mac,
ri e cˈo cho ri cämical,
xpe jun nimalaj sakil pa qui wiˈ, ―xcha ri ka mam Isaías.

17 Cˈä te riˈ cˈut ri Jesús xuchaplej u tzijoxic ru Lokˈ Pixab ri Dios, xubij cˈu chque ri winak: Chiqˈuexa ri iwanimaˈ, chiqˈuexa ri i chomanic, rumal chi xa jubikˈ chic man cuchaplej ru takanic ri Dios, ―xcha chque ri winak.

Ri Jesús queusiqˈuij quiejeb chapal tak cär rech quebeˈ rucˈ

18 Ocˈowem cuban ri Jesús chuchiˈ ri mar re Galilea, xeril cˈu quieb achijab cachalal quib. Ri jun are ri tat Simón ri xukujeˈ cäbix Pedro che, ri jun chic are ri tat Andrés. Tajin cäquiqˈuiäk bi jun cˈat chapäbal cär pa ri cho rumal chi e chapal tak cär ri e areˈ. 19 Ri Jesús xubij chque: Chixsaˈj wucˈ. Quinban cˈu na chiwe chi quixoc che qui mulixic winak che qui qˈuexwäch ri cär, ―xcha chque.

20 Chanim xquiya can ri qui cˈat, xebeˈ rucˈ ri Jesús.

21 Ocˈowinak chi apan jubikˈ ri Jesús, xeril chi cˈu quieb achijab chic cachalal quib. E areˈ ri tat Jacobo rachiˈl ri tat Juan. E u cˈojol ri tat Zebedeo waˈ. E cˈo pa jun barco cachiˈl ri qui tat, tajin cäquicˈojoj cˈu ri qui cˈat. Xesiqˈuix cˈu rumal ri Jesús. 22 Ri e areˈ cˈut chanim xquiya can ri barco rucˈ ri Zebedeo ri qui tat, xebeˈ rucˈ ri Jesús.

Ri Jesús cuya tijonic chque qˈuia winak

23 Ri Jesús xbin pa conojel tak ri tinimit re Galilea, xuya tijonic chque ri winak pa tak ri rachoch Dios. Xutzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak. Xukujeˈ xucunaj ronojel u wäch yabil ri cˈo chque. 24 Xtataj cˈu u tzijol ri Jesús cumal ri winak pa conojel tak ri tinimit re Siria. Ri winak cˈut xequicˈam lok conojel ri qui rikom cˈäx rumal qˈuia u wäch cˈäxcˈol, yabil, kˈoxom. Xequicˈam lok ri e cˈo itzel tak espíritus chque, xukujeˈ ri winak ri man utz tä chi qui jolom rumal chi e elinak chˈuj, xequicˈam cˈu lok ri cäminak qui cuerpo. Ri Jesús cˈut xeucunaj conojel. 25 E qˈuia winak cˈut aj Galilea xebeˈ rucˈ ri Jesús. Xukujeˈ e cˈo winak aj Decápolis, aj Jerusalén, aj Judea, e cˈo cˈu ri xepe chˈäkäp che ri nimaˈ Jordán.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes