A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 26 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Cäquitzijobela quib chuchomaxic jas cäcaˈn chucämisaxic ri Jesús

26  Aretak xtoˈtaj ri Jesús chubixic ronojel waˈ we tzij riˈ, xubij chque ru tijoxelab: Ri ix iwetam chi xa pa quieb kˈij cäban na ri nimakˈij, Pascua u biˈ. Ri in cˈut, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, quinjach na pa qui kˈab ri nu cˈulel, rech quinrip cho ri cruz, quincämisax na, ―xcha chque.

Xquimulij cˈu quib ri qui nimakil sacerdotes, ri tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri qui nimal ri winak aj Israel cho ri nimalaj ja rech ri tat Caifás ri qui nimal sacerdotes. Chilaˈ xquitala qui noˈj chbil tak quib jas cäcaˈn na chuchapic ri Jesús rucˈ subunic rech cäquicämisaj. Xquibij cˈut: Mächap pa ri nimakˈij, rech metuquin ne ri winak, ―xechaˈ.

Jun ixok cuya cˈocˈalaj cunabal pu jolom ri Jesús

Are cˈu ri Jesús cˈo pa ri tinimit Betania cho rachoch ri tat Simón, jun tataˈ ri xcˈoji na itzel chˈaˈc che. Xopan jun ixok ri rucˈam jun cˈolibal cunabal re alabastro ri nojinak che cˈocˈalaj cunabal. Sibalaj pakal rajil waˈ we cunabal riˈ. Tˈuyul cˈu ri Jesús chiˈ ri mesa, ri ixok xukˈij ri aceite pu jolom ri Jesús. Aretak ri tijoxelab xquil waˈ, xpe coyowal, xquibij cˈu chbil tak quib: ¿Jas che xak xtix waˈ we cunabal riˈ? ―xechaˈ. Xqˈuiyix ta ne waˈ, xtoj ta nimalaj rajil, xyiˈ ta cˈu ri puak chque ri mebaˈib, ―xechaˈ.

10 Xuta cˈu ri Jesús ri cäquibij, xubij chque: ¿Jas che quiya latzˈ che ri ixok riˈ? Jun nimalaj utzil cˈu waˈ ru banom chwe, ―xcha chque. 11 Amakˈel ronojel kˈij cˈut e cˈo ri mebaˈib iwucˈ, are cˈu ri in man in cˈo tä iwucˈ amakˈel. 12 Ri xuban ri ixok aretak xukˈij ri cˈocˈalaj aceite chwij, xa xucoj cˈu bi ri cˈocˈalaj cunabal chrij ri nu cuerpo cˈä mäjok quinmukic, ―xcha chque. 13 Kas cˈu tzij ri quinbij chiwe chi apawijeˈ ta ne ri cätzijox wi na ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio cho ronojel ruwächulew, ru banom we ixok riˈ cätzijox na che naˈtabal re, ―xcha chque.

Ri tat Judas cuchiˈj u jachic ri Jesús

14 Te cˈu riˈ jun chque ri cablajuj tijoxelab, ri u biˈ Judas Iscariote, xel bic, xeˈ cucˈ ri qui nimakil ri sacerdotes. 15 Xubij cˈu chque: ¿Jas cäya alak chwe, we quinjach ri Jesús pa kˈab alak? ―xcha chque.

Ri e areˈ cˈut xquiya juwinak lajuj rakan sak puak che ri tat Judas. 16 Tzare chiˈ cˈut ri tat Judas xutzucuj jun utzalaj kˈij rech cujach ri Jesús pa qui kˈab.

Cäban ri wiˈm re ri Kajaw Jesús

17 Pa ri nabe kˈij re ri nimakˈij aretak cätijow ri caxlan wa ri man cäyiˈ tä chˈäm rucˈ, ru tijoxelab ri Jesús xekeb rucˈ, xquibij che: ¿Jawijeˈ caj wi la chi cäkaˈn wi ri wiˈm re ri Pascua rech cätij la? ―xecha che.

18 Ri Jesús xubij chque: Jix pa ri tinimit cho rachoch ri jun achi, chibij cˈu che: “Cutaˈ ri Kajtij che la, cubij: Ya xopan ri hora. Cho achoch cˈu la quinban na u banic wi ri nimakˈij re ri Pascua cucˈ ri nu tijoxelab,” ―cächa riˈ, ―quixcha che, ―xcha ri Jesús chque.

19 Ri tijoxelab xcaˈno jas ri xetak wi rumal ri Jesús. Xcaˈn cˈu u banic ri wiˈm re ri Pascua chilaˈ.

20 Aretak chakˈab chic, ri Jesús xtˈuyi chiˈ ri mesa cucˈ ri cablajuj u tijoxelab. 21 E tˈuyul chilaˈ chiˈ ri mesa, tajin quewiˈc aretak ri Jesús xubij chque: Kas tzij ri quinbij chiwe chi cˈo jun chiwe ri quinujach na, ―xcha chque.

22 Ru tijoxelab sibalaj xebisonic. Chquijujunal cˈut xquichaplej u taˈic che ri Jesús: Kajaw, ¿a man xa in riˈ? ―xechaˈ.

23 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Are ri jun ri curub ru wa wucˈ pa ri lak, are cˈu riˈ ri quinjachow na, ―xcha chque. 24 Jeˈ cˈu quel na jas ri tzˈibtal pa ru Lokˈ Pixab ri Dios chwij in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. ¡Cˈäx cˈu ri curik na ri achi ri quinjachow na! ¡Utz na re we achi riˈ we ta mat xil u wäch! ―xcha chque.

25 Xchˈaw cˈu ri Judas ri tijoxel ri cäjachow na, xubij che ri Jesús: We ne in, Ajtij, ―xcha che.

Xubij ri Jesús che: Jeˈ, at riˈ, ―xcha che.

26 Aretak tajin quewiˈc, ri Jesús xucˈam ri caxlan wa, xuban orar, xumaltioxij waˈ che ri Dios. Te cˈu riˈ xupiro, xuya chquiwäch ru tijoxelab, xubij: Chitija iwe waˈ, jeˈ ta ne chi are nu cuerpo waˈ, ―xcha chque.

27 Te cˈu riˈ xucˈam jun vaso, xumaltioxij waˈ che ri Dios, te riˈ xuya chquiwäch ru tijoxelab, xubij chque: Chitija iwe iwonojel. 28 Jeˈ ta ne chi are nu quiqˈuel waˈ ri cujiquiba ri cˈacˈ trato ru banom ri Dios cucˈ ri winak. Cäturuw cˈu na waˈ ri nu quiqˈuel che sachbal qui mac qˈuia winak. 29 Kas tzij ri quinbij chiwe chi man cˈo tä jumul quintij chi na we ri vino re uvas, cˈä pa ri kˈij ri quintij na ri cˈacˈ vino junam iwucˈ chilaˈ jawijeˈ ri cätakan wi ri nu Tat, ―xcha chque.

Ri Jesús cubij apan che ri tat Pedro chi cubij na chi man retam tä u wäch

30 Te cˈu riˈ xquibixoj jun bix ri cuya u kˈij ri Dios, xebel bi chilaˈ, xebeˈ pa ri Ujuyubal Olivos. 31 Xubij cˈu ri Jesús chque: Ri ix iwonojel quibisoj na nu wäch, quiniya na can nu tuquiel cämic chakˈab. Je cˈu tzˈibtal can pa ru Lokˈ Pixab ri Dios: “Quincämisaj na ri ajyukˈ, quejabun cˈu na ri chij,” ―cächaˈ. 32 Aretak cˈu ri in, in cˈastajinak chic chquixol ri cäminakib, quinnabej na bi chiwäch, quineˈ na pa Galilea, ―xcha chque.

33 Xubij cˈu ri tat Pedro che ri Jesús: Pune conojel cäyiˈ la can cumal, ri in man jeˈ tä riˈ quinbano, ―xcha che.

34 Xubij cˈu ri Jesús che: Kas tzij ri quinbij chawe chi tzpa we akˈab riˈ cämic, cabij na at oxmul chi man awetam tä nu wäch mäjok cokˈ ri amaˈ ecˈ, ―xcha che.

35 Ri tat Pedro xubij che: Pune rajwaxic chi quincäm na ucˈ la, man cˈo tä na jumul quinbij chi man wetam tä wäch la, ―xcha che.

Je cˈu xquibij xukujeˈ conojel ru tijoxelab.

Ri Jesús cuban orar pa Getsemaní

36 Xopan cˈu ri Jesús pa ri chˈäkap ulew u biˈ Getsemaní e rachiˈl ru tijoxelab, xubij cˈu chque: Chixtˈuyul can waral. Ri in cˈut quineˈ na jelaˈ chubanic orar, ―xcha chque.

37 Xucˈam bi ri tat Pedro rucˈ xukujeˈ ri quieb u cˈojol ri tat Zebedeo. Xuchaplej cˈu tˈujuwem ri Jesús, xcˈäxcˈob ri ranimaˈ. 38 Xubij cˈu chque: Sibalaj cuqˈuis rib ri wanimaˈ chupam ri bis. Chixcanaj can chiˈ, chixcˈascˈat wucˈ, ―xcha chque.

39 Te riˈ xbin chi apan jubikˈ ri Jesús, xxuquiˈc, xuya ru palaj cho ri ulew, xuban orar, xubij: Tat, we cuyaˈ, chesaj baˈ la we vaso riˈ chnuwäch, bana la chi man cäpe tä ri cˈäx riˈ chwij. Mäban baˈ xa jas ri nu rayibal in, xane jas ri rayibal la, ―xcha che ri Dios.

40 Xtzelej cˈu ri Jesús jawijeˈ e cˈo wi ru tijoxelab, xeurika tajin quewaric. Xubij cˈu che ri tat Pedro: ¿A mat xixcowinic xixcˈasi ta jun hora wucˈ? ―xcha che. 41 Chiwila baˈ iwib, chixcˈascˈatok, chibana orar rech man quixtzak taj aretak quixtakchiˈx che mac. Kas tzij pa ri iwanimaˈ quiwaj quiban ri utzil, man cˈo tä cˈu u chukˈab ri i cuerpo chubanic waˈ, ―xcha chque.

42 Xeˈ chi jumul ri Jesús chubanic orar, jeˈ xubij waˈ: ¡Tat! We baˈ tzrajwaxic wi chi cäpe ri cˈäx riˈ chwij, bana baˈ la chwe jas ri rayibal la, ―xcha che ri Dios.

43 Te cˈu riˈ xtzelej chic, xeurika ru tijoxelab jumul chic tajin quewaric rumal chi sibalaj cˈäx qui waram. 44 Xeuya canok, xeˈ chi jumul ri Jesús chubanic orar churoxmul, je cˈu xubij jas ri xubij nabe. 45 Te cˈu riˈ xeˈ jelaˈ jawijeˈ e cˈo wi ru tijoxelab, xubij chque: Chixwar baˈ, chixuxlanok. Xopan ri hora. Quinjach cˈu na in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, pa qui kˈab ri ajmaquib, ―xcha chque. 46 ¡Joˈ baˈ! ¡Chixwalijok! Chiwilampeˈ, xpe ri jachal we, ―xcha chque.

Cächap ri Jesús cumal ru cˈulel

47 Cˈä tajin cächˈaw ri Jesús aretak xopan ri tat Judas, jun chque ri cablajuj u tijoxelab. E petinak rucˈ ri areˈ qˈuia winak ri cucˈam machetes, cucˈam cheˈ. E takom lok cumal ri qui nimakil sacerdotes, xukujeˈ cumal ri qui nimakil ri winak aj Israel. 48 Ri tat Judas ri jachal re ri Jesús u yoˈm cˈu can jun etal chque ri winak, xubij: “Ri quintzˈumaj, are riˈ ri Jesús. Chichapaˈ, kas utz chibana bi chucˈamic,” ―xcha chque.

49 Xkeb cˈu ri tat Judas rucˈ ri Jesús, xubij che: ¡Xoc akˈab, Ajtij! ―xcha che.

Te cˈu riˈ xutzˈumaj. 50 Ri Jesús xchˈawic, xubij che: Wachiˈl, ¿jas a tajquil xatpetic? ―xcha che.

Xekeb cˈu ri winak rucˈ ri Jesús, xquichapo, xquiyut bic.

51 Aretak jeˈ xbanic, jun chque ri e rachiˈl ri Jesús xucˈam ru machete, xusoc ri patänil re ri qui nimal sacerdotes, xukˈat apan ru xiquin. 52 Xubij cˈu ri Jesús che: Chaya ri a machete pa ri cˈolibal re. Conojel cˈu ri quechˈayan rucˈ machete, rucˈ machete quecämisax na, ―xcha che. 53 ¿A mat awetam chi quincowinic quintaˈ apan che ri nu Tat chi quinutoˈ, chi ri Areˈ cutak na lok chanim oxcˈal lajuj mil ángeles che nu toˈic? 54 We ta cˈu je riˈ, man jeˈ tä quel wi riˈ ri tzˈibtal pa ru Lokˈ Pixab ri Dios, chi rajwaxic cäbantaj na waˈ we riˈ, ―xcha che.

55 Xubij cˈu ri Jesús chque ri winak: ¿Jas lo waˈ chi jeˈ ta ne chrij jun elakˈom elinak wi lok alak? ¿A cˈamom alak lok ri machete alak, ri cheˈ alak che nu chapic? ―xcha chque. Ronojel kˈij xincˈoji ucˈ alak pa ri nimalaj rachoch Dios, xinya ri tijonic chech alak, man xinchap tä cˈu alak. 56 Je cˈu cäban na waˈ chwe, rech jeˈ cäbantaj na jas ri tzˈibam can chwij cumal ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―xcha chque.

Chanim cˈut conojel ri tijoxelab xquiya can ri Jesús u tuquiel, xeanimaj bic.

Copan ri Jesús chquiwäch ri qui nimakil sacerdotes

57 Ri winak ri xechapow ri Jesús xquicˈam bi chuwäch ri tat Caifás, ri kas qui nimal ri sacerdotes. Chilaˈ cˈut qui mulim wi quib ri tijonelab re ri Pixab, xukujeˈ ri qui nimakil ri winak aj Israel. 58 Are cˈu ri tat Pedro xuterenej bi ri Jesús chi naj, xopan pa ri uwoja rech ri rachoch ri kas qui nimal sacerdotes. Xoc bi ri tat Pedro, xtˈuyi cˈu ri areˈ chilaˈ cucˈ ri chajil tak re ri nimalaj rachoch Dios rech cärilo jas ri cäcˈulmataj na rucˈ ri Jesús.

59 Ri qui nimakil sacerdotes, ri qui nimakil ri winak aj Israel, xukujeˈ conojel ri cˈamal tak qui be ri winak, tajin cäquitzucuj jas u wäch mac ri cäkˈalajisax chrij ri Jesús, pune man kas tzij taj, rech cäkˈat tzij puwiˈ chi cäcämisaxic. 60 Man xquirik tä cˈut, pune e qˈuia winak xquimulij quib, xquibij ri man kas tzij taj chrij ri Jesús. Qˈuisbal re cˈut xepe quieb achijab chic ri xquikˈalajisaj ri man kas tzij taj chrij ri Jesús. 61 Xquibij: We achi riˈ cubij: “Ri in quincowinic quinwulij ri nimalaj rachoch Dios, quinyac chi cˈu na pa oxib kˈij,” ―cächaˈ, ―xecha ri achijab.

62 Xwalij cˈu ri kas qui nimal sacerdotes, xutaˈ che ri Jesús, xubij che: ¿A mat cˈo jas jun tzij cabij chutzelexic u wäch ri tajin cäbix chawij? ¿Jas pu waˈ ri tajin cäquikˈalajisaj we achijab riˈ chawij? ―xcha che.

63 Man xchˈaw tä cˈu ri Jesús. Xubij cˈu ri qui nimal sacerdotes che: Pa ru biˈ ri cˈaslic Dios, quinbij chawe chi chabana juramento chubixic ri kas tzij. Chabij chke we at riˈ ri Cristo ri u Cˈojol ri Dios, ―xcha che.

64 Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij che: In riˈ, tat, jas ri cäbij la, ―xcha che. Quinbij cˈu in chech alak, chi quinil na alak ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, aretak in tˈuyul pa ru wiquiäkˈab ri Dios ri sibalaj cˈo u chukˈab, aretak quinpe pa tak ri sutzˈ ajchicaj, ―xcha che.

65 Are cˈu ri kas qui nimal sacerdotes xurakˈatij ri ratzˈiak chucˈutic chi sibalaj cˈäx xunaˈ ri xubij ri Jesús. Xubij cˈu ri tataˈ: We achi riˈ u bim ri äwas u bixic chrij ri Dios. ¿Jas ta ne che e rajwaxic chi niqˈuiaj kˈalajisanelab chic chrij? I tom cˈu ix chi u bim ri äwas u bixic chrij ri Dios, ―xcha chque ri winak. 66 ¿Jas cˈu quichomaj?

Ri e areˈ xquibij: Cˈo u mac, rajwaxic cˈut chi cäcämisaxic, ―xechaˈ.

67 Xquichubaj u palaj ri Jesús, xquitˈoco. Niqˈuiaj chic xquicoj kˈab chupalaj. 68 Xquibij cˈu che: At riˈ ri Cristo, ¡chachˈobo ne jachin ri xatchˈayowic! ―xecha che.

Ri tat Pedro cubij chi man retam tä u wäch ri Jesús

69 Are cˈu ri tat Pedro tˈuyul can cho ja. Xopan cˈu jun ali ajicˈ rucˈ, xubij che: Ri at xukujeˈ xatcˈoji rucˈ ri Jesús ri aj Galilea, ―xcha che.

70 Are cˈu ri tat Pedro xresaj rib chupam chquiwäch conojel, xubij: Man quinchˈob taj jas ri tajin cabij, ―xcha che.

71 Ri tat Pedro kas raj quel bi chuchiˈ ri ja, aretak xilitaj chi rumal jun ajicˈ chic, ri ajicˈ xubij chque ri e cˈo chilaˈ: We achi riˈ xukujeˈ xcˈoji rucˈ ri Jesús ri aj Nazaret, ―xcha chque.

72 Jumul chic ri tat Pedro xresaj rib chupam, xuban jurar, xubij: Ri in man wetam tä u wäch ri achi riˈ, ―xchaˈ.

73 Man naj tä cˈu riˈ ri winak ri e cˈo chilaˈ xeopan rucˈ ri tat Pedro, xquibij che: Kas tzij ri at, at jun cucˈ ri e rachiˈl ri Jesús, rumal chi junam catchˈawic jas ri winak aj Galilea, ―xecha che.

74 Co cˈu xchˈaw ri tat Pedro, xuban jurar cho ri Dios, xubij: Man wetam tä u wäch ri achi riˈ, ―xcha chque.

Are chiˈ cˈut xokˈ jun amaˈ ecˈ. 75 Xnaˈtaj cˈu che ri tat Pedro ru bim ri Jesús che: “Ri at cabij na oxmul chi man awetam tä nu wäch, mäjok cokˈ ri amaˈ ecˈ,” ―xcha che. Xel cˈu bi ri tat Pedro, sibalaj xuqˈuis rib che okˈej.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes