A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 24 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cukˈalajisaj chi cäwulix na ri nimalaj rachoch Dios

24  Xel lok ri Jesús pa ri nimalaj rachoch Dios, benam re aretak xekeb ru tijoxelab rucˈ, xquichaplej u cˈutic tak ri ja re ri nimalaj rachoch Dios chuwäch. Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij chque: ¿A quiwil we nimak tak ja riˈ? Kas tzij ri quinbij chiwe chi man cäcanaj tä cˈu can jun abaj puwiˈ jun abaj chic. Ronojel cäwulix na, ―xcha chque.

Ri Jesús cutzijoj tak ri etal re ri qˈuisbal tak kˈij

Xeˈ cˈu ri Jesús e rachiˈl ru tijoxelab puwiˈ ri Ujuyubal Olivos. Tˈuyul cˈu ri Jesús chilaˈ, ru tijoxelab xeopan rucˈ, xquibij che pa u tuquiel wi: Cäkaj chi cäbij la chke, ¿jampaˈ cäbantaj na waˈ? ¿Jas u wäch etal cäbantaj na chucˈutic chkawäch chi xopan ri kˈij re ri petbal la xukujeˈ ri qˈuisbal re ruwächulew? ―xecha che.

Ri Jesús xubij chque: Chichajij iwib, cˈo jachin jun mixsubuwic, ―xcha chque. E qˈuia cˈut ri quepe na, cäquicoj na ri nu biˈ, cäquibij: “In riˈ ri Cristo,” ―quecha na. E qˈuia winak cˈut ri quesubtaj na cumal, ―xcha chque. Ri ix quita na chi tajin cäban nimalaj chˈoj, quita na qui tzijoxic tak chˈoj jawijeˈ tak chiˈ, mixej cˈu iwib. Rajwaxic chi jeˈ cäbantaj na waˈ, cˈä mäjaˈ cˈu ri qˈuisbal. Cächˈojin cˈu na ri jun tinimit rucˈ ri jun tinimit chic, xukujeˈ cächˈojin na jun nim takanel rucˈ jun nim takanel chic. Cäpe na wiˈjal, cäpe na nimak tak yabil, quepe na qˈuia cäbrakan jawijeˈ tak chiˈ. Xak cˈu chaplebal waˈ re ronojel ri cˈäx ri cäpe na pa qui wiˈ ri winak.

Quixjach cˈu na chquiwäch ri kˈatal tak tzij rech cäban cˈäx chiwe, quixcämisax na. Conojel ri winak cäquetzelaj na i wäch xa rumal wech in. 10 Pa tak ri kˈij riˈ e qˈuia ri cuban na quieb qui cˈux chwij. Cäquetzelaj na quib chbil tak quib, cäquijachala na quib pa cämisaxic. 11 E qˈuia ri quepe na ri xak e banal tak tzij, cäquibij chi e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, e qˈuia cˈu ri winak ri quequisub na. 12 Sibalaj cänimar na ri etzelal. Je riˈ chi e qˈuia winak man cäcaj tä chi na quib. 13 Jachin cˈu ri cuchˈij ri cˈäx cˈä cäqˈuis na ronojel, curik na ru tobanic ri Dios. 14 Cätzijox cˈu na ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ru takanic ri Dios cho ronojel ruwächulew chque conojel qui wäch winak, te cˈu riˈ cäpe na ri qˈuisbal.

15 Ri ka mam Daniel, jun chque ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, xutzˈibaj ojer chrij ri itzel awaj ri quetzelan na ronojel. (Jachin ri cusiqˈuij waˈ ri tzˈibtal waral, chuchˈoboˈ jachin riˈ ri awaj ri cubij chiˈ.) Quiwil na waˈ cäcˈoji chilaˈ pa ri lokˈalaj cˈolibal jawijeˈ ri man yaˈtal tä wi chi cˈolic. 16 Rajwaxic chi ri winak ri e cˈo pa Judea queanimaj bi pa tak ri juyub. 17 Ri winak ri cˈo puwiˈ ri rachoch, aninak chkaj lok, moc chi bi chupam ri ja chucˈamic bi jas jun jasach. 18 Xukujeˈ ri winak ri cˈo pa ri juyub, mätzelej chi bi cho ja chucˈamic bi ri ratzˈiak. 19 ¡Sibalaj cˈäx que ri ixokib ri yawab tak winak chic pa tak ri kˈij riˈ, xukujeˈ ri cˈo alaj tak cal ri cˈä quetuˈnic! 20 Chibana baˈ orar, chitaˈ che ri Dios chi mäcˈulmataj ronojel waˈ pa u kˈijol ri tew, xukujeˈ chi mat cäbantaj waˈ pa ri kˈij re uxlanem. 21 Cäpe cˈu na nimalaj cˈäxcˈol pa tak ri kˈij riˈ, ri man cˈo tä jumul u banom waˈ tzare chiˈ xchaplex lok ru banic ruwächulew rumal ri Dios, cˈä cämic. Te cˈu riˈ man cäpe tä chi na nimalaj cˈäxcˈol junam rucˈ ri cˈäxcˈol riˈ. 22 We ta ri Kajaw Dios mat cubano chi xak kˈatatal kˈij cäcˈoji we cˈäxcˈol riˈ, mat cˈo jun winak riˈ ri cäcˈasi canok. Ri Dios cˈut u banom chi xak kˈatatal kˈij cäcˈoji waˈ we cˈäxcˈol riˈ rumal chi queraj ri e chaˈtal rumal ri Areˈ, ―xcha chque.

23 We cˈu cˈo jun ri cubij chiwe: “Chiwilampeˈ, cˈo ri Cristo chi riˈ,” we cubij: “Chiwilampeˈ, cˈo jelaˈ,” ―cächa chiwe, micojo ri cubij. 24 Quepe cˈu na winak ri cäcaˈn che quib chi e Cristo, xukujeˈ quepe na juleˈ chic ri cäcaˈn che quib chi e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios. Cäcaˈn na nimak tak etal, xukujeˈ nimak tak cajmabal che qui subic ri winak, xukujeˈ ne ri e chaˈtal rumal ri Dios we quecowinic. 25 Nu bim chi cˈu apan waˈ chiwe ix, cˈä mäjaˈ cäbantajic. 26 Rumal riˈ, we cäbix chiwe: “Chiwilampeˈ, waral cˈo wi ri Areˈ pa ri juyub ri cätzˈinowic,” mixeˈ che rilic. We cäbix chiwe: “Chiwilampeˈ, waral cˈo wi pa ja,” micojo, ―xcha ri Jesús chque. 27 Jeˈ jas cuban ri caypaˈ ri cärepkˈun cho ri caj chrelbal kˈij cäkˈalajin cˈä chukajbal kˈij, are je riˈ ri nu petic in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. 28 Jawijeˈ cˈu cˈo wi ri cäminak, chilaˈ cäquimulij wi na quib ri cˈuch, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Waral cätzijox wi jas u petic ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak

29 Xak xuwi cˈu cocˈow ri nimalaj cˈäx riˈ, ri kˈij cäkˈekumar na, ri icˈ man cätunun tä chic, quetzak cˈu na lok ri chˈimil cho ri caj. Queslabisax cˈu na conojel ri cˈo qui chukˈab ri e cˈo cho ri caj jeˈ jas ri kˈij, ri icˈ, ri chˈimil xukujeˈ niqˈuiaj chic. 30 Te cˈu riˈ quilitaj na cho ri caj ri retal ri nu petbal in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. Quebokˈ cˈu na ri winak pa conojel tinimit cho ruwächulew. Quinquil cˈu na in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, in petinak pa tak ri sutzˈ cho ri caj rucˈ nimalaj chukˈab, cänimarisax cˈu na nu kˈij. 31 Queintak cˈu na bi ri nu ángeles, rech rucˈ ru chˈabal ri trompeta ri sibalaj co cätataj na pa ronojel ruwächulew, quebeˈ cˈu che qui mulixic conojel ri e chaˈtal rumal ri Dios pa ri relbal kˈij, pa ri u kajbal kˈij, pa ri u mox ri relbal kˈij, pa ri uwiquiäkˈab ri relbal kˈij, pa ronojel ruwächulew, ―xcha chque.

32 Chichˈobo baˈ ri cˈutbal chrij ru cheˈal higos: Aretak queräxar ru kˈab, quetuxin cˈu ru xak, iwetam riˈ chi xak jubikˈ chic man copan ri kˈalaj. 33 Je riˈ xukujeˈ ri ix aretak quiwilo chi tajin cäcˈulmataj ronojel waˈ, chiwetamaj chi xak jubikˈ chic man copan ri kˈij ri quinpetic. Jeˈ ta ne chi in cˈo chiˈ ri uchibe. 34 Kas tzij ri quinbij chiwe chi quebantaj na ronojel waˈ cˈä mäjok quecäm ri winak re we kˈij junab riˈ. 35 Cäsach na u wäch ri caj xukujeˈ ruwächulew, are cˈu ri tzij ri nu bim chiwe quebantaj na waˈ, man cäsach tä qui wäch, ―xcha chque.

36 Man cˈo tä cˈu jachin jun retam jampaˈ copan ri kˈij riˈ, man etamtal tä cˈu ri hora. Man quetam tä ri ángeles chilaˈ chicaj, man retam tä cˈu ru Cˈojol ri Dios, xane xak xuwi ri ka Tat Dios retam waˈ, ―xcha chque.

37 Jas ri xcˈulmataj pa ru kˈijol ri ka mam Noé ojer, are jeˈ cäcˈulmataj na aretak ri in quinpetic, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. 38 Pa tak ri kˈij riˈ, cˈä mäjok xkaj ri nimalaj kˈekal jäb, ri winak xak xuwi xquilij ri wiˈm, ru tijic tak vino. Xecˈuliˈc, xquiya ri calcˈual che cˈulanem. Je waˈ xcaˈn ronojel kˈij cˈä xoc na ri ka mam Noé pa ri arca. 39 Man xeboc tä il cˈä xkaj na ri kˈekal jäb pa qui wiˈ, xecäm cˈu conojel. Je riˈ xukujeˈ cäcˈulmataj na aretak quinpe in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. 40 Pa ri kˈij riˈ quecˈoji na quieb achijab ri tajin quechacun pa juyub. Jun chque cäcˈam na bic, are cˈu ri jun chic cäyiˈ na canok. 41 Pa ri kˈij riˈ quecˈoji na quieb ixokib ri tajin quequeˈnic. Ri jun cäcˈam na bic, are cˈu ri jun chic cäyiˈ na canok.

42 Chiwila baˈ iwib, chixcˈascˈatok, rumal chi man iwetam taj jachique hora ri cäpe ri Iwajaw, ru Cˈojol ri Dios. 43 Mäsach baˈ chiwe ri quinbij chanim riˈ: We ta jun rajaw ja retam jas hora copan ri elakˈom chakˈab, man cäwar tä na riˈ, xane cäcˈasi na. Man cuya tä riˈ chi ri elakˈom coc bi pa ri rachoch che relakˈaxic bi ri jastak re. 44 Rumal riˈ chibana u banic iwib, xak chixeyenok. Aretak cˈut man quichomaj taj chi quinpetic, quinpe na in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak.

Waral cäkil wi ri patäninel ri jicom ranimaˈ xukujeˈ ri patäninel ri man jicom tä ranimaˈ

45 Kachomajmpeˈ jas ri cuban jun patrón, ri cˈo jun patänil re ri jicom ranimaˈ, ri cˈo u noˈj, cucoj cˈu can che qui chajixic conojel ri e cˈo pa rachoch rech cuya ri qui wa conojel ri rajchaquib ronojel kˈij. 46 Utz re ri patäninel riˈ we tajin cubano jas ri xtak wi canok aretak cätzelej lok ru patrón. 47 Kas tzij ri quinbij chiwe, chi ri patrón cucoj na ri patäninel riˈ che chajil re conojel ri jastak re. 48 We cˈu ri patäninel man utzalaj achi taj, cuchomaj cˈu ri areˈ chi ru patrón man cätzelej tä lok chanim, 49 cuchaplej u banic cˈäx chque ri niqˈuiaj ajchaquib, cuchaplej wiˈm, cuchaplej u tijic jaˈ cucˈ ri kˈabarelab. 50 Teˈtalic ri patrón cätzelej lok pa ri kˈij ri man retam tä ri patäninel, pa ri hora ri man cuchomaj taj. 51 Sibalaj cˈäx cˈu ri cˈäjisabal u wäch cuya na ri patrón, junam u cˈäjisaxic u wäch cuban na cucˈ ri winak ri xak quieb qui wäch. Cutij cˈu na okˈej cucˈ, cukuchˈuchˈej na ru ware, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes