A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 24 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Tej tkbante Jesús tuˈn tcub xitj tja Dios

24  Tej tbaj yolen Jesús, etzxin tuj tja Dios, bix e xiˈxin. Bix e xiˈ cychˈiquen t‑xnakˈatzxin tja Dios texin, tiiˈn tcyeˈnc. Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Cycyeˈyenx cykilcaj lu, cuma jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, mi nuket jun xak bix cyjel tibaj juntl. Cykilca pjel xitj―tz̈ixin.

Kej yecˈbil cyiˈj mancˈbil kˈij

Yajcˈatltzen, bix e cub kexin twiˈj witz Olivos tbi. Cyjunalxin cyuya t‑xnakˈatzxin. Bix e pon lkˈe ke t‑xnakˈatzxin tiˈjxin, bix e xiˈ cykanenxin:

―Taat, kbantz keya, ¿jtojtzen pjel cykilca kej lu ma tkbay? ¿Bix titzen jilel techel tzul oj chˈitk tul meltzˈaja bix oj chˈitk tpon mancˈbil kˈij?―tz̈ikexin.

Bix aj ttzakˈbeˈnxin:

―Cycˈojlam cyiiba cywitz kej xjal chi ul tzpetsal cyey. Cyuj jkˈij chi ul, tzul nim xjal te kbalte ka ejeeˈ Scyˈoˈn tuˈn Dios te clol xjal, bix cwel cysbuˈn nim xjal. Cxeˈl cybiˈna nbajtl kˈoj tuj ttanema bix jakˈch tumel. Pero miˈn chi jaw seyˈpaja, cuma il tiˈj at kˈoj te mitknaˈx wula. Pero kej kˈoj lu yaaˈnja te yecˈbil chˈixcˈa tpon mancˈbil kˈij.

Cyuj jkˈij chi ul, chi jawel nmak tnom te kˈojlel cyuya juntl nmak tnom, bix juˈ pjel tuj cykilca twitz txˈotxˈ. Bix tzul nim weyaj tuj nim lugar twitz txˈotxˈ. Bix nuk jakˈch qˈuiyela xcyaklajnab. Pero kej tchiyonel lu nuk chˈin teja cywitzj qˈuixcˈaj nim tzul mas yaj oj tul mancˈbil kˈij. Cyuj kˈij chi ul, chi xeˈl kˈoˈna tuj cykˈab cawel, bix chi yasjela cyuˈn, bix chi cwel byoˈna cyuˈn. Bix chi elel iiqˈuena tuj cykilca tnom tuˈnj lepcheckey wiˈja. 10 Tuˈn tlaj qˈuixcˈaj lu, nim xjal cyjel cykˈoˈn cyocslabl wiˈja, bix cxeˈl cyqˈueyen ke ocslal tuj cykˈab aj kˈoj wiˈja, bix qˈuelel cyiiqˈuen cyiib. 11 Chi ul nim xjal tzin cykbaˈn ka tyolel Dioske, pero nuk tenx cyuˈn, bix nim xjal chi tzpetel cyuˈn. 12 Tz̈ˈiynen tjaw tz̈ˈiy il twitz txˈotxˈ, bix juˈ tzunj, nim xjal miˈn tzˈoctl cyakˈ ke cyuya cye. 13 Pero alcyej xjal min xcyaj cyeˈyente weya hasta ojxe tcyim, ccleteltzen tuˈn Dios. 14 Jbaˈn tpocbal tcawbil Dios cxeˈl pocbet tuj cykilca twitz txˈotxˈ, tuˈntzen cybinte cykilca wik xjal tyol Dios. Bix oj tbint lu, tzultzen mancˈbil kˈij.

15 Cykilcatzen jlu il tiˈj pjel cyuj kˈij chi ul. Pero mas yaj tzul mancˈbil kˈij. Juˈ tzunj, ilxsen tiˈj qˈuelel cyniyˈ kej xjal n‑oc cybiˈn cyyola tiˈj ti pjel oj chˈitk tul mancˈbil kˈij. Jatxe ootxa, e tkba jtyolel Dios Daniel tzul jun kˈij oj tocx jun xjal kaˈxsen te junx maj tuj nin tja Dios tuˈn ttzˈilex bix tuˈn ttzpet bix cxitjel tja Dios tuˈn. Oj toc cycyeˈyena otk tzˈocx ja xjal lu tuj xjan cwart tja Dios, tzˈocxix cycˈuˈja tiˈj. 16 Tuˈn tclet cychunkˈlal, chi elel ok kej xjal eteˈ tuj Judea tuj cˈul cyxol witz. 17 Alcyekej xjal eteˈwex tuj tcab cxoˈla cyja, miˈn chi ocxtl kˈilbetz te tikˈch cye tuj cyja, sino txucl chi elex ok tuj cˈul tuˈn cyajkelbil. 18 Bix alj nakˈanan tuj tcojbil, miˈn tzˈajtz meltzˈaj tja, mitetpe te kˈilbex ke tiˈj. 19 Pero lastim kej xuuj preñada, bix ma nchˈuˈn cyal, oj tul ja ila, cuma mlay bint tuˈn cyel ok. 20 Cykanenx te Dios nuket miˈn baj juˈwa tuj tyem te tchewel, bix ka tuj jun kˈij te ajlabl, cuma cyiw tuˈn cyel ok xjal. 21 Bajxse pjaˈ jun maj juˈwa jatxe tcublen itzˈj twitz txˈotxˈ tuˈn Dios, bix miˈn baj juntl maj juˈwa oj tbaj ja lu. 22 Nuket miˈn cub tbajsaˈn Dios twiˈ kej kˈij te qˈuixcˈaj lu, milen‑al jun xjal jacˈa cyaj itzˈj. Pero cwel tbajsaˈnxin twiˈ tuˈn tkˈakˈbil tcˈuˈjxin cyiˈj texin ttanem scyˈoˈn tuˈnxin. 23 Katzen at jun xjal ma tzˈoc kbante cyey: “Cycyeˈyenctzen, lu tzunj xin Scyˈoˈn tuˈn Dios lu,” ka tz̈i cyseja, miˈn tzˈoc cybiˈna, 24 cuma tzultzen nim xjal ẍtakˈ kbalte ka ejeeˈ Scyˈoˈn tuˈn Dios te cawel, bix tzul xjal ẍtakˈel ka ejeeˈ tyolel Dios. Ejeeˈ tzunj xjal lu chi cwel binchante jawnex techel bix nuk tikˈch cbinel cyuˈn tuya cyipemal, tuˈntzen cysbun ke xjal, bix chˈinnchˈe oj tcub sbuˈn jun te Dios t‑xjal. 25 Cykil tzunja lu ma txiˈ nkbaˈna cyey nejl. 26 Juˈ tzunj, ka ma cykba xjal: “Lu Cristo at tuj lugar min‑al xjal tuj,” ka cytz̈ike juˈwa, miˈn cheˈxa. Bix ka ma cykba xjal: “Lu Cristo tocx tuj cwart lu, cyjyoˈnx,” ka cytz̈ike juˈwa, miˈn txiˈ cyocslaˈna cyyol. 27 Min chin ula tuj ewjel. Oj wula, cchicˈajaxel cywitz cykilca xjal, tisenj oj tcub koptzˈaj jun tken kˈancyok te ocne bix niyˈtl koptzˈaj twitz cyaˈj tuˈn tex te elne. 28 Jaaˈ tcwaˈ t‑xumlal cyimne, jatztzen chi chmetel ke cˈutz. Mintiiˈ il tiˈj tuˈn toc cykanenjil jaaˈ tcwaˈ.

Ti tten oj chˈitk tul meltzˈaj Jesucristo juntl maj

29 Ojtzen tbaj kej kˈij te cyiwxsen qˈuixcˈaj lu, cˈoquel klolj twitz kˈij, bix ya miˈntl txakentl xjaw. Chi cˈuˈl tzˈak cheˈw twitz cyaˈj, bix nuk cluˈl cykilca twitz cyaˈj tisen jun xlokˈlaj cyaˈj. 30 Oj tbaj lu, cchicˈajaxel jun yecˈbil twitz cyaˈj te techel at tuˈn tul jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal. Bix chi jawel okˈ xjal tuj cykilca tnom twitz txˈotxˈ, cuma cylaˈ xjal inayena oj ncuˈtza tuj muj tuya nim wipemala bix nchin txakakan xsuna. 31 Tuj tzunj kˈij lu oj wula, ctzaaltzen nsmaˈna nsanjela tuj cyaˈj tuˈnj tkˈajt tkˈajkˈajel jun jawnex xux, bix chi chmol ke n‑ángela ke nxjala tuyaxe cykil jaaˈ pomnina baj twitz txˈotxˈ.

32 Cycnomtzen. Ko nkˈaˈcˈatzen jun techel ti tten oj wula. Juˈ tten tisenj oj ntzaj xulan jun wiˈ higuera. Oj ntzaj alajin tkˈab higuera bixsen n‑akˈ eletz muxkˈaj t‑xul, ya telniyˈtzen tuj cywitza ka chˈitk toc coresma. 33 Jaxse juˈx oj wula. Tisen tzunj t‑xul higuera n‑etz te chˈitk coresma, qˈuelelcˈatzen cyniˈya tiˈj oj tbaj cykilca ma txiˈ nkbaˈna cyey twitz txˈotxˈ, jatzen techel ka chˈitk wetza tuj cyaˈj. 34 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, kej xjal cylaˈ cykilca kej yecˈbil ma txiˈ nkbaˈna cyey, min otk chi cyim oj tul tcawbil Dios. 35 Il tiˈj juˈ pjela. Te cyaˈj bix te twitz txˈotxˈ cwel xitj, pero ke weya nyol, mlay baj twiˈ. 36 Yaltzen tej tuˈn alcye kˈij bix niyˈ hora oj wula, min‑al ebilte. Mitetpe ejeeˈ tsanjel Dios tuj cyaˈj itzkilte, bix mitetpe inayena. Nukxix ja te Nmana itzkilte niyˈ hora pjel jlu.

37 Yal cyej xjal at twitz txˈotxˈ oj chˈitk wul meltzˈaja, min n‑oc cycˈuˈj tiˈj alcyej at tuˈn tbaj, tisenx kej xjal e ten tuj ttyem Noé min oc cycˈuˈj tiˈj alcyej at tuˈn ttzaj cyibaj. 38 Tuj kˈij te mitknaˈx tcub cycastiwa aˈ cyibaj xjal, tej tjaw tz̈ˈiy aˈ, nuk ex cykˈij nchi waaˈn, nchi cˈan, bix nchi maje, nuk cytenx. Pero nuk tisen tiiˈ tej tpon jkˈij tej cyocx Noé tuj barc. 39 Min e cyocsla aj il ka at tuˈn tcub jun castiwa cyibaj hasta tejxe ttzaj jun nintzaj jbal cyibaj, bix e baj cykilca xjal. Jax juˈx nuk qˈuelex cykˈij xjal oj wul meltzˈaja twitz txˈotxˈ juntl maj. Bix cwel castiwa cyibaj. 40 Tuj tzunj kˈij oj wul meltzˈaja, at caˈba xinak tuj cojbil. Jun cjawel kˈiˈn, pero juntl cyjel ten tuˈn tcub tcastiwa. 41 At caˈba xuuj chi tz̈eeˈl junx tiˈj jun cyaaˈ. Jun cjawel kˈiˈn, pero juntl cyjel ten. 42 Juˈ tzunj, cuma min cytzkiˈna jtoj chin ula, inayena Cyaawa, cycˈojlam cyiiba tuˈntzen binne cytena. 43 Cybima ja yol lu. Nuket e biˈn tuˈn taaw jun jaaˈ niyˈ hora te koniyan tzul alakˈ, jacˈale cub ten cˈojlal, tuˈntzen mlay txiˈ tkˈoˈn amleˈn te alakˈ tuˈn tocx tuj tja. 44 Jax juˈx cyey, cykil hora cyitzˈlem cyiiba, cuma chin ul meltzˈaja tuj jun kˈij min nayona tiˈj, inayena, Jsmaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal.

45 Juˈ tzunj, baˈnxit chi eˈla tuj cyaakˈena, tisen jun t‑akˈanal patrón at tnaabl bix cuyan tuˈn tuj taakˈen kˈoˈn tuˈn tpatrón tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn cywa kej te tja patrón oj tpon hora. 46 At nim xtalbil tibaj jun akˈanal ka cuyan tuˈn tuj taakˈen oj tul meltzˈaj tpatrón. 47 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, cxeˈl tkˈoˈn patrón tej akˈanal tuˈn toc te nincˈulte cykilca at te patrón. 48 Pero ka ma txiˈ tkbaˈn akˈanal kaˈ: “Yaj tzulwe npatróna,” ka tz̈i, 49 bix ma tzˈoc ten pjul cye mastl akˈanal bix ma tzˈoc ten waaˈl bix cˈal cyuya ke cˈal kˈeˈn, 50 tzultzen meltzˈaj tpatrón tuj jun kˈij min nayon tiˈj bix tuj jun hora min ttzkiˈn. 51 Bix cwel kˈoˈn nim castiwa te akˈanal, bix cxeˈl t‑xooˈn tpatrón cyxol ke xmeletzˈ xjal, jatztzen chi jawela okˈja, bix jaaˈ cjawela kitxˈitxˈin t‑xeeˈ twitz cye―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes