A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 23 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cubij chi ri winak rajwaxic cäquichajij quib chquiwäch ri fariseos xukujeˈ chquiwäch ri tijonelab re ri Pixab

23  Ri Jesús xubij chque ri winak xukujeˈ chque ru tijoxelab: Ri tijonelab re ri Pixab, xukujeˈ ri tataˈib fariseos cˈo takanic pa qui kˈab chukˈalajisaxic ri Pixab ri xutzˈibaj ri ka mam Moisés. Cheinimaj baˈ, chibana cˈu ronojel ri cäquibij chiwe. Xuwi cˈu miban iwe jas ri cäcaˈn ri e areˈ, rumal chi jun wi ri cäquibij, jun chi cˈu wi ri cäcaˈno. Ri takanic ri cäquiya are jeˈ jas jun ekaˈn ri sibalaj al, ri man cˈo tä jun cuchˈij ri raˈlal. Cäcaj cˈut chi cäquinimaj ri winak. Ri e areˈ cˈut man cˈo tä jubikˈ cäcaˈn che qui toˈic. Ronojel ri cäcaˈno xak rech quilitaj cumal ri winak. Cäkaj chquiwäch cäquinacˈ paj tak tzij re ru Lokˈ Pixab ri Dios cho ru crucil ri qui palaj xukujeˈ che ri qui kˈab ri tzˈibtal cho rabaraˈk tak wuj. Xukujeˈ cäkaj chquiwäch cäquicoj charchaˈk tak atzˈiak ri cˈo retzˈbalil nimak na chuwäch ri que ri winak. Are cäquitzucuj ri tˈuyulibal ri nim queˈil wi na pa tak ri ulaˈnem, xukujeˈ ri tˈuyulibal ri nimak qui banic pa tak ri rachoch Dios. Cäcaj chi sibalaj utz qui chˈabexic cäban cumal ri winak pa tak ri be, xukujeˈ chi cäbix ajtij chque.

Are cˈu ri ix mibano chi ri winak cäquibij ajtij chiwe. Iwonojel ri ix, iwachalal iwib, xa cˈu jun ri Iwajtij cˈolic, are ri Cristo. Miban i tat che jun winak cho ruwächulew, xa cˈu jun ri i Tat, are ri cˈo chilaˈ chicaj. 10 Miban che iwib chquiwäch ri winak chi ix cˈamal tak qui be, xuwi cˈu ri Cristo are Cˈamal i Be. 11 Jachin ri queupatänij conojel, are waˈ ri nim na u banic chixol. 12 Jachin ri nim cuban che rib man nim tä quil wi na. Jachin cˈu ri man nim tä cuban che rib are riˈ nim quil wi na.

13 ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Quekˈatej alak ri winak rech man queboc tä chquixol ri winak ri cätakan ri Dios pa qui wiˈ. Xak quekˈatej alak ri cäcaj queboquic, man coc tä cˈu alak xukujeˈ.

14 ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Cätokij alak ri cachoch ri malcaˈnib tak ixokib, te riˈ cäyuk alak u tzaˈm ri tzij alak aretak cäban alak orar, rech man kˈalaj tä ri etzelal ri cäban alak. Rumal riˈ nim na ri cˈäjisabal wäch alak aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ ri winak.

15 ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Ri alak cäwacat alak cho ronojel ruwächulew, cäkˈax alak chˈäkäp che tak ri mar chuchˈaquic jun winak rucˈ ri tijonic alak. Aretak cˈut cäcowin alak chuchˈaquic, cäban alak che chi takalic queˈ pa ri kˈakˈ nabe chuwäch alak.

16 ¡Cˈäx ech alak, ri alak moyab cˈamal tak be! Ri alak cäbij alak: “We jun winak cucoj ru biˈ ri nimalaj rachoch Dios pa ru tzij aretak cuban juramento, man kas rajwaxic tä riˈ cubano jas ri xuchiˈj u banic. Are cˈu we cucoj pa ru tzij ri kˈän puak ri cojom che ri nimalaj rachoch Dios, rajwaxic wi riˈ cubano jas ri xuchiˈj,” ―cächa alak. 17 ¡Xak alak con, xak alak moyab! ¿Jachique nim na u banic: ri kˈän puak o ri nimalaj rachoch Dios ri cuban nim u banic che ri kˈän puak? 18 Xukujeˈ cäbij alak: “We jun winak cucoj ri taˈbal tokˈob pa ru tzij aretak cuban juramento, man kas rajwaxic tä riˈ cubano jas ri xuchiˈj u banic. We cˈu are cucoj ri sipanic ri cˈo puwiˈ ri taˈbal tokˈob pa ru tzij, rajwaxic riˈ cubano jas ri xuchiˈj,” ―cächa alak. 19 ¡Xak alak con, xak alak moyab! ¿Jachique ri nim na u banic: ri sipanic o ri taˈbal tokˈob ri cuban sibalaj lokˈ che ri sipanic? 20 Jachin ri cucoj ri taˈbal tokˈob pa ru tzij, man xuwi tä ri taˈbal tokˈob riˈ cucoj pa ru tzij, xane ronojel ri cˈo puwiˈ ri taˈbal tokˈob. 21 Jachin ri cucoj ri nimalaj rachoch Dios pa ru tzij man xuwi tä ri nimalaj rachoch Dios riˈ cucoj pa ru tzij, xane xukujeˈ ri Dios ri cˈo chilaˈ. 22 Xukujeˈ jachin ri cucoj ri caj pa ri u tzij aretak cuban juramento, man xuwi tä cucoj ri jeˈlalaj u tˈuyulibal ri Dios pa ru tzij, xane xukujeˈ ri Dios ri tˈuyul puwiˈ.

23 ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Ri alak cäya alak che ri Dios ru lajujil ri kˈebun, ri anís, ri comino, yoˈm cˈu can alak u banic ri tijonic ri nim u banic ri cˈo pa ri Pixab. Man cäban tä alak ri jicomal, man cätokˈobisaj tä alak qui wäch niqˈuiaj winak chic, man kas tä cäcojon alak che ri Dios. Are waˈ ri rajwaxic cäban alak, man cäya tä cˈu can alak u banic ri niqˈuiaj chic. 24 ¡Ri alak, xak alak moyab cˈamal tak be! Cäban ech alak jas cuban jun achi, man craj taj cubikˈ bi jun amalo. Jeˈ ta ne chi cäbikˈ bi alak jun awaj camello.

25 ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Utz cäban alak chquiwäch ri winak xak rech utz quil wi alak cumal. Kas tzij cˈut quelakˈan alak, cärayij alak ri quech niqˈuiaj winak chic. Jeˈ ri banic alak jas ri lak ri xuwi chˈajtal ri rij, are cˈu ru pam tzˈil na. 26 Alak moyab tak fariseos. Are rajwaxic nabe cächˈaj ru pam ri vaso xukujeˈ ri plato, te cˈu riˈ cächˈaj ri rij.

27 ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Junam alak cucˈ ri mukubal que tak ri cäminakib ri tzˈajom ri rij che chun. Rumal riˈ sibalaj jeˈl quelic. Are cˈu ru pam nojinak che qui bakil tak cäminakib, xukujeˈ nojinak che ronojel chulaj tzˈilol. 28 Je riˈ ri alak. Utz quel alak chquiwäch ri winak. Are cˈu ri animaˈ alak sibalaj man utz taj, xak cˈu quieb u wäch ri cäban alak.

29 ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Ri alak cäban alak qui banic ri mukubal quech ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer. Cäwik alak ri mukubal quech ri winak ri utz xcaˈno. 30 Cäbij cˈu alak: “We ta xujcˈoji can pa ri qui kˈijol ri ka nan ka tat ojer, mat xujtob riˈ che qui cämisaxic ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer,” ―cächa alak. 31 Rucˈ waˈ we cäbij alak riˈ, cäkˈalajisaj ib alak chi alak cachalaxic can ri winak ri xecämisan ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios. 32 ¡Xak tajin cäqˈuis alak u banic ri xquichaplej can u banic ri nan tat alak ojer!

33 ¡Alak cumätz! ¡Itzel tak winak! ¡Alak cal tak cumätz! ¿Jachin ta lo ri cätoˈw alak chuwäch ri cˈäjisabal wächaj re ri kˈakˈ? 34 Rumal riˈ queintak na lok kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ucˈ alak, queintak na lok achijab ri cˈo qui noˈj xukujeˈ tijonelab. Are cˈu ri alak quecämisaj na alak, querip na alak jujun chque cho ri cruz. Jujun chic quechˈay na alak pa tak ri rachoch Dios. Jujun chic cäban alak cˈäx chque je riˈ chi rajwaxic queanimaj na bi pa tak ri tinimit. 35 Rumal riˈ alak ajchakˈ mac che ri qui cämical conojel ri utzalaj tak winak ri e cämisam. Xchaptaj lok rucˈ ri Abel ri ala ri jicom ranimaˈ cˈä rucˈ ri Zacarías ru cˈojol ri Berequías ri xcämisaj alak chquixol ri rachoch Dios rucˈ ri taˈbal tokˈob. 36 Kas tzij quinbij chech alak chi ronojel waˈ we mac riˈ cäkaj na pa qui wiˈ ri winak cämic, ―xcha ri Jesús chque ri tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri fariseos.

Ri Jesús cärokˈej qui wäch ri winak pa ri tinimit Jerusalén

37 ¡Ay, winak aj Jerusalén! ¡Ix riˈ ri queicämisaj ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, queiban che abaj ru takoˈn ri Dios! ¡Qˈuia mul nu rayim i mulixic iwonojel ri ix jas cuban jun atiˈt ecˈ queumulij ri alaj tak ral chuxeˈ ru xicˈ! ¡Ri ix cˈut man xiwaj taj! 38 Xak baˈ chiwila na cäwonobax na can ri iwachoch. 39 Quinbij cˈu chiwe chi man quiwil tä chi na nu wäch cˈä copan na ri kˈij aretak quibij: “Nim u kˈij ri petinak pa ru biˈ ri Kajaw Dios,” ―quixcha na, ―xcha ri Jesús chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes