A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 22 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Waral cäkil wi jun cˈutbal chrij ri cˈulanem

22  Jumul chic ri Jesús xuchaplej qui tzijobexic ri winak cucˈ tak cˈutbal, xubij chque: Ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, junam rucˈ jun nim takanel ri xuban jun nimakˈij che ru cˈulanem ru cˈojol. Xeutak bi ri patänil tak re che qui siqˈuixic lok ri winak ri e siqˈuim pa ri cˈulanem, man xcaj tä cˈu ri winak xepetic. Ri tataˈ xeutak chi bi niqˈuiaj chic patänil tak re, xubij bi chque: “Chibij chque ri winak ri e siqˈuim chi xutzir ri wa. Xintakan che qui cämisaxic ri nu wacäx, ri awaj ri e nu kˈobsam xepilitajic. Ronojel ri ulabal cˈo chic, saˈj alak pa ri cˈulanem,” ―quixcha chque. Are cˈu ri winak ri xesiqˈuix che ri cˈulanem man xeboc tä il che ri xubij ri nim takanel. Xak xquitzucuj jas xcaˈno. Jun xeˈ chusolixic ri rulew, jun chic xeˈ che cˈayinic. Ri niqˈuiaj chic xequichap ri u takoˈn ri nim takanel, xcaˈn cˈäx chque, xequicämisaj. Ri nim takanel sibalaj xpe royowal, xeutak cˈu bi ru soldados che qui cämisaxic ri winak ri xecämisan ru takoˈn. Xtakan che ru poroxic ri qui tinimit. Xubij cˈu chque ri patänil tak re: “Ronojel ri cajwataj che ri cˈulanem cˈo chic, are cˈu ri winak ri xekasiqˈuij che ri cˈulanem man takal tä chque chi quepetic. Rumal riˈ jix pa tak ri nim be, cheisiqˈuij lok conojel ri winak ri queiriko rech quepe pa ri cˈulanem,” ―xcha chque. 10 Ru takoˈn xebel bi che qui tzucuxic ri winak pa tak ri be. Xequimulij cˈu lok conojel ri xequiriko, ri e utz xukujeˈ ri man e utz taj. Xnoj cˈu ri ja cumal ri winak.

11 Xoc bi ri tataˈ che quilic conojel ri xesiqˈuix pa ri cˈulanem. Xril cˈu jun achi chquixol ri winak ri man u cojom tä atzˈiak re cˈulanem. 12 Xubij che: E cˈu ri at, “¿Jas che xatoc lok waral we man cˈo tä awatzˈiak re cˈulanem?” ―xcha che. Ri achi man cˈo tä jas xubij. 13 Ri nim takanel xubij chque ri queˈilow ri mesa: “Chiyutu ri rakan u kˈab. Jiqˈuiäka can chrij ja pa ri kˈekum. Chilaˈ cˈut cokˈ wi na, cukuchˈuchˈej na ru ware,” ―xcha chque. 14 E qˈuia cˈu ri e siqˈuim, xak cˈu e quieb oxib ri e chaˈtalic, ―xcha chque.

Waral cäkil wi ru tojic ri alcabal

15 Xebeˈ cˈu ri tataˈib fariseos, xquitala qui noˈj, xjunamataj cˈu qui chomanic rech cäquicˈot u chiˈ ri Jesús xak rech cuyaˈ cäquibij chi cˈo u mac. 16 Rumal riˈ xequitak bi jujun chque ri cachiˈl junam cucˈ niqˈuiaj chic ri e rachiˈl ri tat Herodes chubixic che ri Jesús: Ajtij, ketam chi jicom ri animaˈ la, xukujeˈ chi cäcˈut la ru beyal ru rayibal ri Dios chquiwäch conojel ri winak. Man cäxej tä ib la chquiwäch ri winak, pune cˈo jas cäquichomaj chij la, rumal chi man nim tä quil la jun winak chuwäch ri jun chic. 17 Bij baˈ la chke jas ri cächomaj la: ¿A takal chke cäkatoj alcabal che ri César o man takal taj? ―xecha che.

18 Ri Jesús xretamaj cˈut ri itzel tak qui chomanic, xubij chque: Xak quieb wäch alak, ¿jas che cätaˈ alak waˈ chwe? ¿A mat xa caj alak chi quinkaj pa kˈab alak? 19 Cˈamampe alak lok jun puak chnuwäch ri cätojbex re ri alcabal, ―xcha chque.

Xquicˈam cˈu lok ri jun puak. 20 Aretak ri Jesús xrilo, xubij chque: ¿Jachin ajchakˈel we cayebal riˈ, xukujeˈ we biˈaj riˈ ri tzˈibtal chuwäch? ―xcha chque.

21 Ri e areˈ xechˈawic, xquibij: Are rech ri César, ―xecha che.

Xubij cˈu ri Jesús chque: Ya baˈ alak che ri César ri rech ri César. Ya cˈu alak che ri Dios ri rech ri Dios, ―xcha chque.

22 Aretak ri tataˈib fariseos xquita ri xubij ri Jesús chque, sibalaj xquicajmaj u wäch. Xquiya cˈu canok, xebeˈc.

Ri tataˈib saduceos cäquitaˈ che ri Jesús chrij ri qui cˈastajibal ri cäminakib

23 Pa ri kˈij riˈ xeopan jujun tataˈib saduceos rucˈ ri Jesús. Ri tataˈib riˈ cäquibij chi man quecˈastaj tä chi na ri cäminakib. Xquitaˈ cˈu che ri Jesús, xquibij: 24 Ajtij, bim can chke rumal ri ka mam Moisés chi we cäcäm jun achi, cäcanaj can ri rixokil pa malcaˈnil, man cˈo tä cˈu can ralcˈual rucˈ, rajwaxic chi ri rachalal chakˈaxel ri cˈo canok cäcˈuli rucˈ ri ixok ri malcaˈn rech quecˈoji ralcˈual rucˈ. Ri acˈalab riˈ e jeˈ ta ne rech ri cäminak. 25 Chkaxol uj jeˈ xcˈulmataj waˈ: Xecˈoji wukub achijab cachalal quib. Ri nabeal xcˈuliˈc, xcäm cˈut. Man cˈo tä ralcˈual xcˈoji can rucˈ ri rixokil, xa je riˈ xcanaj can ri malcaˈn ixok che rixokil ri chakˈaxel rachalal. 26 Jeˈ xcˈulmataj xukujeˈ rucˈ ri ucab, ri urox rachalal, cˈä xeqˈuis na ri wukub achalaxic. 27 E cäminak chic conojel, xcäm cˈu bi ri ixok. 28 Aretak cˈut quecˈastaj na ri cäminakib, ¿jachin chque waˈ we wukub achijab riˈ cäcˈamow ri ixok che rixokil? Xcˈoji cˈu che quixokil ri wukub, ―xecha che.

29 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Ri alak xa sachinak alak rumal chi man etam tä alak ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic, man etam tä cˈu alak ru chukˈab ri Dios. 30 Aretak ri cäminakib quecˈastajic, man quecˈuli tä chic, man cäquiya tä cˈu ri calcˈual che cˈulanem, xane xak e junam chic cucˈ ri ángeles rech ri Dios ri e cˈo chilaˈ chicaj, ―xcha chque. 31 Chrij cˈu waˈ chi quecˈastaj na ri cäminakib, cˈo na ri cwaj quinbij chech alak: ¿A mat siqˈuim alak ri cubij wi ri Dios? Je waˈ cubij: 32 “In riˈ, in ru Dios ri Abraham, ru Dios ri Isaac, ru Dios ri Jacob,” ―cächaˈ. Ri ka Dios man are tä Dios quech ri cäminakib, xane quech ri e cˈascˈoj, ―xcha ri Jesús chque ri tataˈib saduceos.

33 Aretak xquita ri winak waˈ ri xubij ri Jesús, conojel sibalaj xquicajmaj ru tijonic.

Ri Jesús cutzijoj ri takanic ri nim na u banic

34 Aretak ri tataˈib fariseos xquito chi ri saduceos xtzˈapix u pa qui chiˈ rumal ri Jesús, ri e areˈ xquimulij quib. 35 Jun cˈu chque ri fariseos are tijonel re ri Pixab. Xopan cˈu rucˈ ri Jesús rech cucˈam u pu chiˈ, xubij che: 36 Ajtij, ¿jachique ri takanic ri nim na u banic ri cˈo pa ri Pixab? ―xcha che.

37 Ri Jesús xubij che: “Sibalaj chiwaj ri i Dios, ri Iwajaw, chijiquiba ri i cˈux, chijiquiba ri iwanimaˈ chrij, chicojo ri i chomanic chubanic waˈ,” ―xcha che. 38 Are waˈ ri takanic ri nim na u banic, ri nabe chquiwäch conojel. 39 Ri ucab takanic ri nim na u banic ri junam rucˈ ri nabe are waˈ: “Cheiwaj ri i wach winak, jas ri ix quiwaj iwib,” ―xchaˈ. 40 We quieb takanic riˈ e are waˈ ri kas u cˈux ronojel ri Pixab ri xutzˈibaj ri ka mam Moisés, xukujeˈ e are waˈ u cˈux ri qui tijonic ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―xcha che.

Ri Jesús cätzijon chrij ri ralcˈualaxic ri Cristo

41 Cˈä qui mulim quib ri tataˈib fariseos. 42 Ri Jesús xutaˈ chque: ¿Jas cächomaj alak chrij ri Cristo? ¿Ralcˈual jachinok? ―xcha chque.

Ri e areˈ xquibij: Ri Cristo are ralcˈual can ri ka mam David ojer, ―xecha che.

43 Ri Jesús xubij chque: ¿Jas cˈu che ri ka mam David ojer rumal ri Lokˈalaj Espíritu xubij Kajaw che ri Cristo? Xubij cˈut:

44 Xubij ri Kajaw ri ka Dios che ri Wajaw:
    “Chattˈuyul pa ri nu wiquiäkˈab,
    cˈä quinya na chawe chi catchˈacanic,
    cattakan cˈu pa qui wiˈ conojel
ri cäcaˈn qui cˈulel chawe,” ―xcha ri ka mam David. 45 ¿Jas ta ne che ri Cristo are ralcˈual can ri David we ri ka mam David xubij Kajaw che ri Cristo? ―xcha ri Jesús chque.

46 Man cˈo tä chi cˈu jachin jun xcowinic xchˈawic, xubij ta chi jun tzij che ri Jesús. Pa tak cˈu ri kˈij riˈ xetaniˈc, man cˈo tä chi jachin jun cˈo jas xutaˈ che ri Jesús.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes