Add parallel Print Page Options

Ke xjal ncykane jun yecˈbil te Jesús

16  E pontzen tuya Jesús tzunkej xjal nimalxse tuj cyley, ejeeˈj xjal fariseo, cyuya jun cloj xjal saduceo, bix akˈkexin niyˈbelecte tnaabl Jesús tuˈntzen tcub tzˈakxin tuj cyyolxin. E xiˈ cykanenxin tuˈn t‑xiˈ tyeecˈanxin tipemalxin tuˈn tchicˈajax ka juˈ otk tzajxin tuya Dios tuj cyaˈj. Pero aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Oj n‑ex kˈij, bix cyak t‑xeeˈ cyaˈj, tzin cykbaˈna: “Mintiiˈ jbal nchiˈj, cuma chicˈaj t‑xeeˈ cyaˈj,” tz̈ikey. Bix oj kskix, ka cyak t‑xeeˈ cyaˈj, tzin cykbaˈna: “Tzul jbal jaˈlewe, cuma cyak t‑xeeˈ cyaˈj, bix at kˈek muj,” tz̈ikey, bix jax cyuˈna. At cynaabla tuˈn tel cyniˈya tiˈj techel twitz cyaˈj, ¿pero titzen tten min n‑el cyniˈya tiˈj ti nbaj te Dios cyxola tuj tyem te jaˈlewe? Key xjal judío te jaˈlewe, kaˈkey bix ma tzˈel cypaˈn cyiiba tiˈj Dios. Min chin cyocslay, sino nuk eteˈcˈa kanlte weya mastl yecˈbil. Pero jtechel tzin cykanena, mlay kˈoj cyey. Oj pjel wiˈja tisenxj e baj tiˈj tyolel Dios Jonás, jatzen cˈajbel te yecˈbil cyey―tz̈i Jesús, bix exxin cyxolxin.

Cyxnakˈtzbil fariseo yaaˈn tuj tumel

Iyˈxtzen Jesús cyuya t‑xnakˈatzxin jlajxe tnijabel aˈ. Pero tej cyponxin, min e cynaˈn t‑xnakˈatzxin tuˈn t‑xiˈ cyiiˈnxin cywaxin. Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Cycˈojlam cyiiba tuyaj cypan aj fariseo bix xsunj cypan aj saduceo―tz̈ixin tuj ewjel chˈin tiˈj cyxnakˈtzbil fariseo bix saduceo.

Pero min el cyniyˈxin tiˈj tyolxin, bix akˈkexin yolel cyxolxxin:

―Min sul kiiˈn kwa, pero tcyˈixin tuˈn lkˈet pan cye fariseo oj ttzaj klokˈoˈn―tz̈ikexin.

Pero el tniyˈ Jesús tiˈj ti otk tzˈeˈla tyolxin tuj cywitzxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Key xjal nuk chˈin n‑oc ke cycˈuˈja wiˈja, ¿tiken nchi yolena cyxolxa tiˈj mintiiˈ cyway? ¿Mimpa ma tzˈel cyniˈya tiˈj baˈn t‑xiˈ nkˈoˈna cyway? ¿Mimpa naˈn cyuˈna tej tcub npaˈna jjweˈ pan t‑xol jweˈ mil xinak, bix jteˈ chiˈl ttxˈakan pan e jaw cychmoˈna tej cybaj waaˈn xjal? 10 ¿Bix mimpa naˈn cyuˈna tej tcub npaˈna jwuuk pan t‑xol cyaja mil xinak, bix jteˈ chiˈl ttxˈakan pan e jaw cychmoˈna? 11 ¿Tikentzen min s‑el cyniˈya tiˈj yaaˈn tiˈj cyway xiˈ nkbaˈna cyey? Juntl maj cxeˈl nkbaˈna cyey, cycˈojlam cyiiba tuyaj cypan aj fariseo bix xsunj cypan aj saduceo―tz̈ixin.

12 Eltzen cyniyˈ t‑xnakˈatzxin tiˈj min e tkbaxin tuˈn cycˈojlan cyiibxin tuyaj cypan aj fariseo bix aj saduceo, sino tuya tej cyxnakˈtzbilxin.

Tej tkbante Pedro ka ja Jesús Tcwal Dios, Jscyˈoˈn tuˈn Dios

13 Tejtzen tpon Jesús tuj tnom te Cesarea te Filipo, e xiˈ tkanenxin cye t‑xnakˈatzxin:

―¿Alcye kena tuj cywitz xjal? ¿Ti toc cyuˈn xjal tiˈj xjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal?

14 Bix aj cytzakˈbeˈnxin:

―At xjal nkbante ka jay Juan Bautista. At juntl wik nkbante ka jay jtyolel Dios Elías. At juuntl tzin cykbaˈn ka jay Jeremías. Bix at juuntl tzin cykbaˈn ja loy juntl tyolel Dios te ootxa―tz̈ikexin.

15 Bix aj tkanen Jesús:

―Yajtzen cyey, ¿altzen kena tuj cywitza?

16 Bix aj ttzakˈbeˈn jxin Simón Pedro:

―Ja teja Scyˈoˈn tuˈn Dios te cawel, jay Tcwal Dios iˈtz―tz̈ixin.

17 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te Pedro:

―Dios ma tzaj tkˈoˈn t‑xtalbil tey, Simón, tcwal Jonás, cuma ja tumel lu yaaˈn ma kˈoj tey cyuˈn xjal. Nuk oˈcx Nmana tuj cyaˈj ma tzaj tyeecˈan jlu tey. 18 Cxeˈl nkbaˈna tey, jay Pedro, bix “xak” japenina tbiy. Cˈoquela tisen jun xak cˈajbel te t‑xeeˈ jun jaaˈ, bix ja jaaˈ lu kej xjal chi oquel lpe wiˈja. Bix mlay caman taaw il cyiˈj nxjala. 19 Cxeˈl nkˈoˈna tey tal jaaˈ ttzi tcawbil Dios tuj cyaˈj. Jay kbalte ti pjel cyxol ntanema. Alcyej ctkbaˈy yaaˈn baˈn tuˈn tbint cyxol ntanema twitz txˈotxˈ, qˈueleltzen baˈn tuj nwitza tuj cyaˈj. Jax juˈx alcyej ctkbaˈy baˈn tuˈn tbint cyxol ntanema twitz txˈotxˈ, chin cuyalatzen tuj cyaˈj―tz̈ixin te Pedro, 20 bix e xiˈ tkbaˈnxin cye t‑xnakˈatzxin tuˈn miˈn jaaˈ tzˈoca cykbaˈnxin ka jaxin Jscyˈoˈn tuˈn Dios.

Tej tyole Jesús tiˈj tcyamecy

21 Cyiˈj ja tyem lu, akˈ Jesús xnakˈtzalec cye t‑xnakˈatzxin il tiˈj tuˈn t‑xiˈxin tuj Jerusalén, tuˈntzen tiyˈx nim qˈuixcˈaj tuˈnxin cyuˈn nejenel cye xjal bix cyuˈn nejenel cye pala bix cyuˈn txˈolbal ley. E tkbaxin tuˈn tbyet‑xin, bix cjawetz itzˈjxin te toxen kˈij tbyetlenxitlxin.

22 Pero min el tyol Jesús baˈn tuj twitz Pedro, bix ex ttxcoˈnxin ja Jesús cyjunalxin, bix akˈ Pedro ocsalec tcˈuˈj Jesús tuˈn miˈn tyolenxin juˈwa. E xiˈ tkbaˈnxin:

―Taat, miˈnxit tbyeta. Cutz̈it ka miˈn bint jlu tiˈja―tz̈i Pedro.

23 Pero aj tcyeˈyen Jesús bix e xiˈ tkbaˈnxin te Pedro:

―¡Ctela nwitza, Satanás! Pedro, n‑oc tona tey ja Satanás. Tcyˈi Satanás japan baj waakˈena twitz txˈotxˈ. Jatzen tyolja tuyaj cyajbil xjal lepchec tiˈj Satanás, yaaˈn tuyaj tajbil Dios―tz̈i Jesús texin.

24 Bix e xiˈ tkbaˈntl Jesús cye t‑xnakˈatz:

―Alcyej taj tzˈoc lpe wiˈja, cykˈoncjtzen tikˈch cyaja, ojxe tcyaj cykˈoˈna tzalu twitz txˈotxˈ. Cykˈaˈy cyiiba te cyamecy tuˈn lepchec wiˈja, tisenj weya twitz cruz chin byetela. 25 Ja tzunj xjal tcyˈi tzˈoc lpe wiˈja cuma taj tzˈoc tkˈon tiib tiˈj ti taj, cxeˈl t‑xooˈn tchunkˈlal. Pero ja tzunj xjal cyjel tkˈoˈn tchunkˈlal te twitz txˈotxˈ tuˈnj lepchec wiˈja, ctcamantzen tchunkˈlal te junx maj. 26 ¿Ti cˈajbela cykilca twitz txˈotxˈ te jun xjal ka ma cyaj tkˈoˈn tchunkˈlal te junx maj tuˈn ttzyet tuˈn? ¿Bix ma jteˈtzen ctchjaˈ jun xjal twiˈ tchunkˈlal te junx maj, nuket jacˈa tlokˈ? 27 Chin ul meltzˈaja twitz txˈotxˈ tuya tipemal Nmana bix cyuya tsanjel Dios tuj cyaˈj, bix ctzaal nkˈoˈna, inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal, teeylex juun laˈ alcye xbint tuˈn. 28 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, at juun cyey tcub tzalu min otk cyim ojxe toc cycyeˈyena techel ti tten oj tul jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn tcawen―tz̈i Jesús.