Add parallel Print Page Options

Alcyej ctzˈilelxix xjal tuˈn twitz Dios

15  Attzen jun kˈij bix e pon tuya Jesús cab xjal nimalxsen te ley, ejeeˈj xjal fariseo, tuya cabxin txˈolbal ley. Otk chi tzajxexin maa Jerusalén. E xiˈ cykanenxin texin:

¿Tikentzen min tzin cyniman tey t‑xnakˈatza ley cye xjal te ootxa? Nchi waaˈn pero min ma txjet cykˈabxin tisex tten te mitknaˈx toc waaˈn―tz̈i ke fariseo.

Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―¿Tiken n‑el cyiiqˈuena tley Dios tuˈn cyoc lpey tiˈj jcyexa cyleya? E tkba Dios cyjulu: “Cybiˈnqˈuey cymana bix cytxuy. Alcye ma txiˈ tkbaˈn kaˈ tiˈj tman bix ka tiˈj ttxu, il tiˈj tuˈn tbyet,” tz̈i Dios. Pero cyey, tzin cyxnakˈtzaˈna cye xjal: “Amale atet il tiˈj tman jun xjal bix ka ttxu, pero ka ma txiˈ toyen tpwak te tja Dios, mas il tiˈj jlu twitzj tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn onbil cye tman,” tz̈ikey. Juˈtzen tten n‑el cyiiqˈuena jtzin tkbaˈn Dios tuˈn toc cycˈojlaˈna jcyexa cyleya. ¡Xmeletzˈ xjalkey! Jaxxix toc tuˈn tyol tyolel Dios Isaías tej tcyaj ttzˈiˈben cyiˈja cyjulu: “‘Kej xjal lu nchi naˈn Dios nim tuya cytzi, perotzen cyanem nakch taˈ wiˈja. Mintiiˈ baˈn tajbeˈna oj nchi naˈn nbiˈya. Bix xnakˈtzbil cye yaaˈn wuˈna, sino nuk cyuˈnx,’ tz̈i Dios,” tz̈i Isaías―tz̈i Jesús cye fariseo.

10 Yajcˈatltzen bix e ttxoc Jesús ke xjal, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Chin cybiˈtzen, bix tzˈelx cyniˈya tiˈj nyola. 11 Yaaˈn jcˈoquex tuj ttzi jun xjal cchucjalet tuˈn, sino ja tej ctzaal tiˈ tanem xjal, jatzente teja ctzˈilaxix xjal tuˈn twitz Dios―tz̈ixin.

12 E pontzen lkˈe ke t‑xnakˈatzxin ttxlajxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―¿Mapa tzˈel tniˈya tiˈj kaˈ s‑ela tyola tuj cywitz fariseo?

13 E xiˈ ttzakˈbeˈnxin:

―Miˈn baj cycˈuˈja cyiˈj, cuma miˈn cyaj cybinchben cyuˈn. Cykilca awal min ma cuˈx tawaˈn Nmana at tuj cyaˈj, cjawetz lequet cylocˈ. 14 Juˈ tzunj, miˈn cheˈx lpey cyiˈj aj fariseo. Ejeeˈ cyisen mos̈, bix kej xjal nchi oc lpe cyiˈj, jax cyisen mos̈. Ka ma txiˈ tyeecaˈn jun mos̈ be te juntl mos̈, junx chi xeˈl tzˈak tuj jun jul―tz̈i Jesús.

15 E xiˈ tkbaˈn Pedro te Jesús:

―Kbantz keya ti elpenina tyola cye xjal tiˈj waabj.

16 Bix aj ttzakˈbeˈnxin:

―¿Minaˈxpatzen tel cyniˈya tiˈj? Ejeeˈy tisen ke niyˈtl xjal. 17 ¿Mimpa ma tzˈel cyniˈya tiˈj ka ti jilel ma tzˈocx tuj ttzi jun xjal, cxeˈlte tuj tcˈuˈj, tuˈn tiyˈ tcˈuˈn? 18 Jaj ctzaal itzˈj tiˈ tanem xjal bix n‑etz tuj ttzi, jatzen teja ctzˈilelxix xjal tuˈn twitz Dios, 19 cuma tujxe tanem ntzaaˈ itzˈja tkaˈyel, biˈyen, aj pajlel, tuˈn toc ipan tiˈ juntl xuuj, alkˈal, ẍtakˈel, bix tuˈn tyolen kaˈ tiˈ juntl xjal. 20 Cykil tzunj lu ntzˈilaxix xjal twitz Dios. Pero oj t‑xiˈ twaaˈn jun xjal bix min ma tzˈel ttxjoˈn tkˈab, mlay chucj te xjal tuˈn―tz̈i Jesús.

Jaj tocslabl xuj xuuj te Canaán

21 Yajcˈatltzen, bix etz Jesús tuj lugar lu, bix e xiˈ tuj tnom te Tiro tuyax tnom te Sidón. 22 Attzen junxuj xuuj yaaˈn judío najl tuj lugar lu, aj Canaánxuj. Etzxuj tuj ttanemxuj tuˈn tponxuj tuya Jesús, bix akˈxuj s̈‑il:

―Taat, jay Tcwal Rey David, kˈontz tcˈuˈja wiˈja, cuma nimxsen nyajlan jun biman tiˈj txin wala―tz̈ixuj.

23 Pero te Jesús, min aj ttzakˈbeˈnxin texuj. Bix e pon lkˈe ke t‑xnakˈatzxin tiˈjxin, bix e xiˈ cykanenxin texin:

―Kbanxa te xuuj lu tuˈn taj, cuma nuk lepchec s̈‑il kiˈj.

24 Pero aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―Nuk cyej xjal aj Israel o cheˈx tzˈak cyisen carnel e tzaj tsmaˈn Dios inayena―tz̈ixin.

25 Pero te xuuj, e cub majexuj twitz Jesús, bix e cubsanxuj twitzxuj texin:

―Taat, chin tonentza.

26 Bix aj ttzakˈbeˈnxin texuj:

―Yaaˈn tumel oj tel kˈiˈn cywa neeˈ tuˈn t‑xiˈ kˈoˈn cye txyan―tz̈ixin.

27 Pero e xiˈ tkbaˈnxuj:

―Jax toc tuˈna, Taat. Pero tzintlpe cyyoˈn txyan tjakˈ mes niyˈ qˈuelel tzˈak ttxˈakan cywa cyaawjil ttxaˈn mes―tz̈ixuj.

28 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús texuj:

―Naa, nimxix tocslabla wiˈja. Cbinel tajbila―tz̈ixin. Bix jaxj hora e kˈanj talxuj.

Tej tul cynaabl nim xjal tuˈn Jesús

29 Yajcˈatltzen, bix etz Jesús cyuj tnom lu, bix aj meltzˈajxin ttziiˈ tnijabel aˈ te Galilea. Bix e jaxxin twiˈ jun witz, bix e cub kexin. 30 E pontzen nimxsen xjal tuyaxin. E xiˈ cyiiˈn kej xjal ẍtˈunc, kej xjal cox, kej mos̈, kej men, bix kej xjal yaab, bix e cub cykˈoˈn t‑xeeˈ tkenxin. Bix cykilca e kˈanj tuˈnxin. 31 Tejtzen cylonte xjal nbintl cyyolen men bix e cyaj baˈn ke ẍtˈunc bix nchi bet ke cox juntl maj bix nbintl cycyeˈyen ke mos̈, e jaw kleeˈtzen ke xjal, bix e jaw cynimsaˈn tbi Dios ncawen cyibaj aj Israel.

Tej t‑xiˈ tkˈoˈn Jesús cywa cyaja mil xjal

32 Bixse e tzaj ttxcoˈnxin ke t‑xnakˈatzxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Ma tzˈoc kˈaˈben ncˈuˈja cyiˈj xjala, cuma ma bint oxe kˈij cyten wuyena tzalu, bix mintzentiiˈtl cywa. Ncyˈiya tuˈn t‑xiˈ nsmaˈna cye cyja mitkx nchi waaˈn, cuma kape yaaˈn yaj chi tzaj yumtzˈaj tuj be tuˈn weyaj―tz̈ixin.

33 Bix aj cytzakˈbeˈn t‑xnakˈatzxin texin:

―¿Pero titzen tten tuˈn tcnet waabj kuˈna tuˈn cynoj cykilca xjal lu? Min‑al xjal najl tzalu―tz̈ikexin.

34 Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―¿Jteˈ mukan kˈiˈn cyuˈna?

E xiˈ cykbaˈnxin:

―Wuuk kˈiˈn kuˈna, cyuyax cab quis̈ cocˈ―tz̈ikexin.

35 Bixse e xiˈ tkbaˈnxin tuˈn cycub ke cykil xjal twitz txˈotxˈ. 36 Bixse e tzaj ttzyuˈnxin jwuuk pan cyuyax quis̈, bix e xiˈ tkˈoˈnxin chjonte te Dios cyiˈj, bix e cub tpaˈnxin, bix e xiˈ tkˈoˈnxin cye t‑xnakˈatzxin tuˈntzen t‑xiˈ cypaˈnxin cyxol xjal. 37 Cykilca xjal e waaˈn tejxe cynoj. Bix e jaw cychmoˈn ttxˈakan waabj ya min otk baj cyuˈn xjal, bix e noj wuuk chiˈl. 38 Kej e waaˈn, cyaja mil xinak, bix at nimtl xuuj cyuya ke cyal e waaˈn. 39 Tej cybaj waaˈn xjal, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye tuˈn cyaj cyja. Bix e cuˈxxin tuj jun barc, bix e ponxin tuj txˈotxˈ te Magdala.