A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 13 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cutzijoj ri cˈutbal chrij ri ticol ijaˈ

13  Pa ri kˈij riˈ ri Jesús xel lok cho ja, xeˈ cˈu chuchiˈ ri mar, xtˈuyi cˈu chilaˈ. Xquimulij cˈu quib qˈuia winak rucˈ, je riˈ chi xoc bi ri Areˈ pa jun barco, xtˈuyi cˈu chupam. Conojel ri winak xecanaj can cho ri ulew chuchiˈ ri mar. Xeucoj cˈu tak cˈutbal che qui tijoxic ri winak chquij qˈuia u wäch tak noˈj, xubij chque: Xel bi jun ticol ijaˈ cho rachoch, xeˈ chubanic u ticoˈn, ―xcha chque. Aretak tajin cujopij ri ijaˈ, xkaj jubikˈ ri ijaˈ pa ri be. Xeopan cˈu ri chicop ajuwocaj. Querapapic xekajic, xa xquitij bi ri ijaˈ. Xkaj chi jubikˈ xol tak ri abaj, ri man cˈo tä wi qˈuia ulew. Chanim cˈut xqˈuiy ri jubikˈ ijaˈ riˈ rumal chi man pim tä ri ulew. Aretak cˈut xel lok ri kˈij, xecˈat ri alaj tak ticoˈn rumal, xechakiˈjic rumal chi man kas tä cˈu cˈo qui xeraˈ. Xkaj chi cˈu jubikˈ ri ijaˈ pa tak ri kˈayes ri cˈo qui qˈuixol. Xeqˈuiy cˈu ri kˈayes, xequijikˈisaj ri ticoˈn. Are cˈu ri niqˈuiaj ijaˈ chic xekaj pa utzalaj ulew. Sibalaj xewächinic. E cˈo jujun ticoˈn xquiya jujun ciento qui wäch pa tak ri qui jolom ri trico chquijujunal, e cˈo cˈu juleˈ chic xquiya oxcˈal qui wäch pa tak ri jujun qui jolom. Ri niqˈuiaj ticoˈn chic xquiya juwinak lajuj qui wäch chquijujunal, ―xcha ri Jesús chque ri winak. We ri ix quijiquiba ri iwanimaˈ chutatabexic ri nu tzij, ¡chitatabej baˈ! ―xcha chque.

Ri Jesús cubij chque ru tijoxelab jas qui patän ri cˈutbal ri cucojo

10 Ru tijoxelab ri Jesús xekeb rucˈ, xquitaˈ che: ¿Jas che cucˈ tak cˈutbal quetzijobej la ri winak? ―xecha che.

11 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: Ri ix yoˈm chiwe rumal ri Dios ri retamaxic ri man quetam tä ri niqˈuiaj winak chic chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak. Man yaˈtal tä cˈu chque ri e areˈ chi cäquichˈob waˈ. 12 Ri winak ri cˈo cˈo rucˈ, cäyiˈ chi na niqˈuiaj che rech cänimar ri cˈo rucˈ. Are cˈu ri winak ri man cˈo tä cˈo rucˈ, ri jubikˈ ri cˈo rucˈ quesax na che. 13 Rumal riˈ queintzijobej ri winak cucˈ tak cˈutbal, rumal chi pune jakal ri qui wakˈäch, man quecowin tä chuchˈobic ri cäquilo, jeˈ ta ne chi man quecaˈy taj. Pune cäquitatabej ri kas tzij, man cäquichˈob tä riˈ ri qui tatabem. Jeˈ ta ne chi man cäquita tä ri quinbij. 14 Are cˈu jeˈ cäbantaj na waˈ cucˈ ri e areˈ jas ri xubij ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios:

Ri ix, pune quitatabej ri kas tzij,
man quichˈob taj.
Pune quixcaˈyic, man quichˈob tä
ri quiwilo.
15 Je riˈ, rumal chi abajarinak
ri canimaˈ we winak riˈ.
Man utz tä quetow tzij.
Qui tzˈapim cˈu ri qui wakˈäch
rech man quecaˈy taj.
Jeˈ u banom ri canimaˈ
rech man cäquita taj,
rech man cäkaj tä ri nu tzij pa canimaˈ,
rech man quinquitzucuj taj rech queincunaj, ―xcha ri Dios chuchiˈ ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab.

16 Are cˈu ri iwe ix, sibalaj utz iwe, rumal chi tajin quiwil ri tajin quinbano, tajin quita ri tajin quinbij. 17 Kas tzij quinbij chiwe chi e qˈuia kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, xukujeˈ e qˈuia utzalaj tak winak xcaj xquilo jas ri tajin quiwil ix cämic, man xquil tä cˈut. Xcaj xquita jas ri tajin quita ix cämic, man xquita tä cˈut, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Ri Jesús cubij chque ru tijoxelab jas quel cubij ri cˈutbal chrij ri ticol ijaˈ

18 Chitatabej baˈ jas quel cubij ri cˈutbal chrij ri ticol ijaˈ, ―xcha chque. 19 Ri ijaˈ ri xekaj pa ri be, e are waˈ jas ri winak ri cäquitatabej ru Lokˈ Pixab ri Dios chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, man cäquichˈob tä cˈut. Chanim cäpe ri Itzel, cäresaj cˈu bi ri tzij ri xkaj pa canimaˈ. 20 Ri ijaˈ ri xekaj xol tak ri abaj, e are waˈ jas ri winak ri cäquita ru Tzij ri Dios rucˈ quicotemal, jeˈl cäquito. 21 Rumal cˈut chi man kas tä cˈo ri qui xeraˈ, xa quieb oxib kˈij cäquichˈijo. Aretak cˈut cäquichaplej u rikic cˈäx, craj queyokˈic rumal rech ru Tzij ri Dios, chanim quetzak canok. 22 Ri ijaˈ ri xekaj pa tak ri kˈayes ri cˈo qui qˈuixol, e are waˈ jas ri winak ri cäquita ru Tzij ri Dios, are cˈu cäquilij na ri jastak rech we uwächulew riˈ, quesubtaj rumal ri kˈinomal. Are cˈu waˈ cäjikˈisan ru Tzij ri Dios, man cäwächin tä cˈu riˈ pa ri canimaˈ. 23 Are cˈu ri ijaˈ ri xekaj pa utzalaj ulew, e are waˈ jas ri winak ri cäquita ru Tzij ri Dios, cäquichˈobo. Cäquiya cˈu qˈuia qui wäch. E jeˈ jas ri ijaˈ ri xquiya jujun ciento qui wäch chquijujunal, niqˈuiaj chic e jeˈ jas ri ijaˈ ri xquiya oxcˈal qui wäch chquijujunal, jujun chic e jeˈ jas ri ijaˈ ri xquiya juwinak lajuj qui wäch chquijujunal, ―xcha chque.

Waral cäkil wi ri cˈutbal chrij ri itzel kˈayes ri xqˈuiy xol tak ri trico

24 Ri Jesús xucoj jun cˈutbal chic chquiwäch: Ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, are junam rucˈ jun achi ri xutic utzalaj ijaˈ pa ri rulew. 25 Xpe cˈu jun u cˈulel ri ajchakˈel ri ticoˈn. Aretak conojel tajin quewaric, xoc bi pa ri ulew, xutica cˈu can itzel tak kˈayes xol tak ri trico. Te cˈu riˈ xeˈc. 26 Aretak xqˈuiy ri trico, xechomakir ru jolom, xukujeˈ xeqˈuiy ri itzel tak kˈayes. 27 Xebeˈ cˈu ri ajchaquib, xequibij che ri qui patrón: “Tat, we kas utz ri ijaˈ ri xtic la, ¿jawijeˈ cˈut xpe wi waˈ we itzel kˈayes riˈ?” ―xecha che. 28 Xubij cˈu ri patrón chque: “Xa cˈo jun nu cˈulel xbanow waˈ,” ―xcha chque. Ri ajchaquib xquibij che ri qui patrón: “¿A caj la chi quekabok ri itzel tak kˈayes?” ―xecha che. 29 Ri patrón xubij chque: “Man utz tä riˈ we jeˈ quibano, rumal chi we ne quibok bi ri trico junam rucˈ ri itzel kˈayes. 30 Cheqˈuiy na ri itzel tak kˈayes junam rucˈ ri trico, chiweyej na cˈä curik ri kˈatoj. Queintak cˈu na bi ri ajchaquib rech nabe cäquimol ri itzel tak kˈayes, cäquixim pa tak yataj, te cˈu riˈ cäquiporoj. Are cˈu ri trico cäquicˈol na pa ri nu cˈuja,” ―xcha chque.

Ri Jesús cutzijoj ri cˈutbal chrij ri ijaˈ re mostaza

31 Ri Jesús xucoj chi jun cˈutbal chquiwäch, xubij: Ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, junam waˈ rucˈ ri ijaˈ re ri ticoˈn ri cäbix “mostaza” che, ri cutic jun achi pa ri rulew. 32 Kas tzij ri ijaˈ riˈ are ri sibalaj nitzˈ na chquiwäch conojel tak u wäch ijaˈ. Aretak cˈut cäqˈuiyic, are nim na queˈ chquiwäch conojel tak ri ticoˈn. Cuban jun nimalaj cheˈ, je riˈ chi ri chicop ajuwocaj cäcaˈn ri qui soc xol tak ru kˈab, quemuˈjan chupam, ―xcha ri Jesús chque.

Waral cäkil wi ri cˈutbal chrij ri chˈäm re caxlan wa

33 Ri Jesús xucoj chi jun cˈutbal chquiwäch, xubij: Ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, are jeˈ jas ri chˈäm ri cuya jun ixok rucˈ oxib pajbal cˈäj, rech cuqˈuiyisaj ronojel ri kˈor re caxlan wa, ―xcha ri Jesús chque.

Waral cäkil wi ri qui patän ri cˈutbal ri cucoj ri Jesús

34 Ronojel waˈ we tzij riˈ xubij ri Jesús chque ri winak cucˈ tak cˈutbal. Xak xuwi cucˈ tak cˈutbal xeutzijobej ri winak. 35 Jeˈ xbantaj waˈ rech kas jeˈ quel wi jas ri xubij ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtal canok:

Quintzijon na cucˈ tak cˈutbal,
quinbij na ri man etamtal taj
tzaretak ri Dios xuban ri cajulew, ―xcha riˈ.

Ri Jesús cukˈalajisaj ri quel cubij ri cˈutbal chrij ri itzel kˈayes xol tak ri trico

36 Xtäni cˈu ri Jesús che ru tzij, xeutak bi ri winak cho tak ri cachoch, ri Areˈ cˈut xoc pa ja. Are cˈu ri tijoxelab xquirik quib rucˈ, xquibij che: Bij la chke jas quel cubij ri cˈutbal chrij ri itzel kˈayes ri xtic can pa ri ulew, ―xecha che.

37 Ri Jesús xubij chque: Ri cäticow ri utzalaj ijaˈ, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. 38 Ri ulew are ronojel ruwächulew. Ri utzalaj ijaˈ e are waˈ ri winak ri cätakan ri Dios pa qui wiˈ. Ri itzel kˈayes e are waˈ ri winak ri e rech ri itzel. 39 Ri cˈulel ri xticow ri itzel kˈayes, are ri Itzel waˈ. Ri kˈatoj quel cubij ri qˈuisbal re ruwächulew aretak cäqˈuis ronojel. Ri quebanow ri kˈatoj e areˈ ri ángeles. 40 Jeˈ jas ri cäban che ri itzel kˈayes, cämolic, cäqˈuiäk pa ri kˈakˈ, are cˈu jeˈ cäban na pa ri qˈuisbal re ruwächulew. 41 Ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, queintak na lok ri nu ángeles che qui molic conojel ri winak ri quequitakchiˈj niqˈuiaj winak chic che mac, xukujeˈ ri banal tak etzelal. 42 Quequiqˈuiäk cˈu na bi pa ri nimalaj kˈakˈ, jawijeˈ quebokˈ wi na, cäquikuchˈuchˈej na ri qui ware. 43 Are cˈu ri cäcaˈn ri craj ri Dios, queopan na jawijeˈ ri cätakan wi ri ka Tat chilaˈ chicaj. Quejuluw na jeˈ jas ri kˈij. We quijiquiba ri iwanimaˈ chutatabexic ri quinbij, ¡chitatabej baˈ! ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Waral cäkil wi ri cˈutbal chrij ri kˈinomal ri muktalic

44 Ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, quinjunamaj rucˈ jun coxon puak ri muktalic. Cäriktaj cˈu ri puak rumal jun achi. Ri areˈ cumuk chi cˈu can jumul chic chilaˈ. Rumal ru quicotemal queˈc, cuqˈuiyij ronojel ri jastak re, culokˈ ri ulew, ―cächaˈ.

Waral cäkil wi ri cˈutbal chrij ri perla ri pakal rajil

45 Xukujeˈ quinjunamaj ru takanic ri Dios rucˈ jun ajcˈay ri cutzucuj jeˈlalaj tak abaj ri quejuluwic. 46 Aretak curik jun ri sibalaj pakal rajil, queˈc, cuqˈuiyij ronojel ri jastak re, culokˈ ri perla ri xuriko, ―cächaˈ.

Waral cäkil wi ri cˈutbal chrij ri cˈat chapäbal cär

47 Xukujeˈ quinjunamaj ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak rucˈ jun cˈat chapäbal cär ri cäqˈuiäk bi pa ri jaˈ, queboc cˈu ronojel qui wäch cär chupam. 48 Aretak nojinak chi ri cˈat, quesax lok cumal ri chapal tak cär, cäquiya chuchiˈ ri jaˈ, te cˈu riˈ quetˈuyi che qui chaˈic ri cär. Ri utzalaj tak cär quequiya pa tak chicäch, are cˈu ri man e utz taj, quequiqˈuiäk can pa ri jaˈ, ―cächaˈ. 49 Are je waˈ cäbantaj na aretak cäqˈuis ruwächulew. Quepe ri ángeles che qui chaˈic ri utzalaj tak winak chquixol ri man e utz taj. 50 Ri man e utz taj quequiqˈuiäk na pa ri nimalaj kˈakˈ. Chilaˈ quebokˈ wi na, cäquikuchˈuchˈej na ri qui ware, ―xcha ri Jesús chque.

Waral cäkil wi ri cätzijox chrij ri cˈacˈ tak jastak xukujeˈ ri kˈel tak jastak

51 Ri Jesús xutaˈ chque ri winak, xubij: ¿A quichˈob ronojel ri xinbij? ―xcha chque.

Cäkachˈobo, ―xecha che.

52 Xubij cˈu ri Jesús chque: Aretak jun tijonel re ri Pixab craj cäretamaj ronojel chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, jeˈ u banic riˈ jas jun ajchakˈel ja ri cˈo qˈuia jastak re. Aretak rajwaxic ri kˈel che, cäresaj lok, cucojo. Aretak rajwaxic ri cˈacˈ che, cäresaj lok, cucojo, ―xcha ri Jesús chque.

Ri Jesús cˈo jumul chic pa ri tinimit Nazaret

53 Aretak xtoˈtaj ri Jesús che qui tijoxic ri winak cucˈ tak we cˈutbal riˈ, xel bi chilaˈ. 54 Xopan cˈu pa ri u tinimit ri Areˈ. Xuchaplej qui tijoxic ri winak pa ri rachoch Dios ri cˈo chilaˈ. Are cˈu ri winak sibalaj xquicajmaj waˈ, xquibij: ¿Jawijeˈ xretamaj wi we achi riˈ we noˈj riˈ? ¿Jas lo cubano che qui banic ri nimak tak cajmabal ri tajin quebantaj rumal? ―xechaˈ. 55 Are waˈ ru cˈojol ri tataˈ ri kolol cheˈ, ru nan cˈut are ri nan María. Catz ri a Jacobo, ri a José, ri a Simón, xukujeˈ ri a Judas. 56 E cˈo cˈu ri ranab kucˈ waral xukujeˈ. ¿Jawijeˈ cˈut xretamaj wi waˈ ronojel ri tajin cubano? ―xechaˈ.

57 Rumal riˈ ri winak xa tzel xquita ru tzij. Xubij cˈu ri Jesús chque: Pa niqˈuiaj tinimit chic, nim quil wi ronojel kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios. Xak xuwi pa ru tinimit ri areˈ, xukujeˈ chquixol ri rachalal, xukujeˈ cho rachoch man nim tä quil wi, ―xcha chque.

58 Man xcowin tä cˈu ri Jesús chubanic qˈuia tak cajmabal chilaˈ rumal chi ri winak man xecojon tä che ri Areˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes