Add parallel Print Page Options

Jun techel tiˈj jun awal

13  Tujx jkˈij lu, etztzen Jesús tuj jaaˈwa, bix e cub ke ttziiˈ tnijabel aˈ. Bix e pon cychmon cyiib nimxsen xjal tiˈjxin. Juˈ tzunj, ocxxin tuj jun barc bix e cub kexin tuj tuˈn t‑xnakˈtzan cye xjal. Yaltzen cye xjal, e cyaj weˈke ttziiˈ aˈ. Bix akˈ Jesús xnakˈtzalcye. Nim xnakˈtzbil e xiˈ tkˈoˈnxin cyexin, pero tuya nim ttxolen yol. E cub tkˈoˈnxin ja techel lu cyexin:

―Attzen junxin xjal e xiˈxin te awal triwa. Tejtzen takˈxin tz̈itlxte iyaj, at tiyajxin e cub tzˈak tuj be. Bix ul noj ke chˈit tiˈj bix e jaw cywaaˈnjil. Cabtl twitz iyaj e cub tzˈak twitz pcˈat txˈotxˈ. Yaaˈn nimxix txˈotxˈ, bix juˈ tzunj, tuj jun rato e jaw pokˈchke, cuma mintiiˈ t‑xeeˈ txˈotxˈ. Pero tuˈn tcykal kˈij, bix oc wochˈpaj tejxe ttzkij, cuma yaaˈn nim tlocˈ otk txiˈ tuj txˈotxˈ. At cabtl twitz iyaj e cyaj tzˈak tuj tikˈch chˈiˈxel. Pero nuk e jaw ẍcyˈilpaj tjakˈ chˈiˈx, tejxe tetz cyim. Pero at cabtl twitz iyaj e cyaj tzˈak tuj tbanel txˈotxˈ, bix e takˈ nim twitz. At juun tken e takˈ syent twitz, at cabtl e takˈ oxcˈal twitz, bix at cabtl e takˈ winaklaaj twitz. Ka cyaja tzˈel cyniˈya tiˈj ja techel lu, cyjkom cyẍquina bix cybisenx tiˈj―tz̈i Jesús.

Alcye cyxiˈlen kej techel

10 Bix ul lkˈe ke t‑xnakˈatzxin tiˈjxin, bix e xiˈ cykanenxin texin:

―¿Tuˈn tikentzen nyolena cye xjal tuj yaaˈn tzinen yol?

11 Bix aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―Te cyey, ejeeˈy nxnakˈatza, ma txiˈ tkˈoˈn Dios cyey tuˈn tel cyniˈya tiˈj ti tten tcawbil Dios min e yecˈj nejl. Pero te cyej niyˈtl xjal, min o kˈoj cye. 12 Jxjal n‑oc tipen tuˈn tnimante nyola, cxeˈl kˈoˈn tuˈn tel tniyˈ tiˈj mastl, bix ctemel nim te. Pero jxjal min tzˈoc tipen tuˈn tnimante nyola, qˈuelel kˈiˈn alcyej chˈin otk bint tuˈn. 13 Juˈ tzunj, yaaˈn chicˈaj jnxiˈ nyolena cye xjal, cuma amale n‑oquet cycyeˈyen bix amale n‑oquet cybiˈn, pero min tzˈel cyniyˈ tiˈj. 14 Ejeeˈ tzunja tisen e tkba Dios tuˈnj tyolel Isaías tuj tyol Dios cyiˈj xjal min e cybi Dios. E tkba Dios tuˈn Isaías cyjulu: “Amale cˈoquelet cybiˈn bix amale cˈoquelet cycyeˈyen, pero miˈn tzˈel cyniyˈ tiˈj. 15 Cyiwxsen cyanem jxjala, bix cycyˈix tzˈoc cybiˈn nyola. Cwel cymutzˈbaˈn cywitz tiˈj jaxxix yol, cuma cycyˈi tzˈel cyniyˈ tiˈj. Cyiw cyten, cuma cycyˈi chi meltzˈaj wuyena, tuˈntzen cyclet wuˈna,” tz̈i Dios jatxe ootxa. 16 Pero cyey, jun nintzaj xtalbil o kˈoj cyey, cuma eteˈy tuyaj xjal Smaˈn tuˈn Dios, bix nxiˈ cybiˈna nyola. 17 Cxeˈl nkbaˈna cyey, nim tyolel Dios bix nim xjal jiquen te ootxa e cyajbe tuˈn toc cycyeˈyen jxjal Scyˈoˈn tuˈn Dios, tisenj cyey n‑oc cycyeˈyen jaˈlewe, pero mix oca cycyeˈyen. Bix e cyajbe tuˈn toc cybiˈn kej tyol jxjal Scyˈoˈn tuˈn Dios, tisenj cyey n‑oc cybiˈn jaˈlewe, pero mix oca cybiˈn.

Tej t‑xiˈ ttxˈolbaˈn Jesús jtechel tiˈj awal

18 Jaˈlewe cxeˈl ntxˈolbaˈna jtechel tiˈj awal. 19 Oj nxiˈ tbiˈn jun xjal yol tiˈj tcawbil Dios, pero min tzˈel tniyˈ tiˈj, n‑ultzen taaw il tuˈn tjatz tiiˈn ja yol lu otk cuˈx awaˈn tuj tanem. J‑iyaj e cub tzˈak tuj be, juˈtzen japenina tisenj xjal lu min e cyaj tyol Dios tuj tanem. 20 J‑iyaj e cub tzˈak tibaj pcˈat txˈotxˈ, juˈtzen japenina tisenj xjal n‑oc tbiˈn tyol Dios tuya cykil tcˈuˈj tuj tneel. 21 Pero min cywix tuj tanem. Nuk caˈba kˈij ncyaj ten, cuma oj n‑oc jun qˈuixcˈaj bix ka jun pena tiˈj tuˈn tlaj tyol Dios, ncub bajtl tcˈuˈj tiˈ tyol Dios. 22 Ja tzunj iyaj e cub tzˈak cyxol twitz chˈiˈx bix e cyim tjakˈ chˈiˈx, juˈtzen japenina tisenj xjal n‑oc tbiˈn tyol Dios, pero nuk oˈcx kˈinemal bix tuˈn titzˈj taj, bix tuˈn tzunj lu ncaman te xitbil tyol Dios tuj tanem. Tchunkˈlal tisen jun tken triwa mintiiˈ twitz. 23 Pero j‑iyaj e cub tzˈak tuj tbanel txˈotxˈ, juˈtzen japenina tisenj xjal n‑oc tbiˈn tyol Dios bix n‑el tniyˈ tiˈj. Tchunkˈlal cyisen tken triwa tzin cykˈoˈn twitz. At juun nchi kˈon syent twitz. At cabtl nchi kˈon oxcˈal twitz. Bix at cabtl tken nchi kˈon winaklaaj twitz―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Techel tiˈj triwa bixj kaˈ cˈul

24 Bix e xiˈ tkˈoˈn Jesús juntl techel cye xjal:

―Oj ttz̈ˈiy tcawbil Dios twitz txˈotxˈ, tisenj ti nbaj oj ncuˈx tawaˈn jun xjal iyaj tuj tcojbil. At junxin xjal e cuˈx tawaˈn iyaj baˈn tuj txˈotxˈ. 25 Pero at jun koniyan ul t‑enemiwa, bix tej cywutan cykil xjal, tuj ewjel e cuˈx tawaˈnxin kaˈ cˈul t‑xol triwa, bix ajxin. 26 Lwewa, tej tjaw pokˈch triwa bix e takˈ twitz, jax juˈx e jaw pokˈch kaˈ cˈul tuj. 27 Tej tjaw pokˈch triwa tuyax kaˈ cˈul, ul ke t‑akˈanal jxin taaw cojbil twitzxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin: “Taat, ¿yaaˈmpa nuk iyaj baˈn e cuˈx tawaˈna tuj tcojbila? ¿Ti tten ma jaw pokˈch nim kaˈ cˈul t‑xol triwa?” tz̈ikexin. 28 Bix aj ttzakˈbeˈnxin cyexin: “Tuˈn jun xjal at tkˈoj wiˈja ma bint jlu,” tz̈ixin. Bix e xiˈ cykanen t‑akˈanalxin texin: “¿Tajpey tuˈn kxiˈya tuˈn tjatz kbakoˈna kaˈ cˈul?” tz̈ikexin. 29 Pero aj ttzakˈbeˈnxin: “Min, cuma ka ma jatz cybakoˈna kaˈ cˈul, tuyax triwa cjawetz bakl cyuˈna. 30 E ttz̈ˈiy kaˈ cˈul junx tuya triwa ojxe tpon tumel tuˈn tjtxˈet. Ojtzen tpon tumel tuˈn tjaw chmet triwa, cxeˈl nkbaˈna cye chmol awal: ‘Tneelxix, cjawetz cychmoˈna kaˈ cˈul bix cwel cymanoja tuˈn tocx tuj kˈakˈ. Jatzente triwa, cychmoˈncx tuˈn tocx tuj ntxˈutxˈa,’ ntz̈iya,” tz̈i taaw cojbil―tz̈i Jesús.

Jun techel tiˈj iyaj te mostaza

31 Bix e xiˈ tkˈoˈn Jesús juntl techel cye xjal:

―Oj ttz̈ˈiy tcawbil Dios, ctz̈ˈiyel tisen tten oj ncuˈx tawaˈn jun xjal iyaj te mostaza tuj ttxˈotxˈxin. 32 Ja tzunj twitz mostaza, jatzen jun iyaj mas xmutzˈ twitz cykilca twitz tiyˈjil itzaaj. Pero oj toc te tzeeˈ, mas tweˈ cywitz cykilcatl itzaaj tuj tcojbil, bix najben tuˈn cyajlan ke chˈit tuj tkˈab―tz̈ixin.

Techel tiˈj levadura

33 Bix e xiˈ tkˈoˈnxin juntl techel cye xjal:

―Tcawbil Dios ctz̈ˈiyel tisen tten oj ntz̈ˈiy kˈotj tuˈn levadura. Ocx tkˈoˈn jun xuuj levadura tuj kˈotj te pan, bix e xiˈ tkˈoˈnxuj oxe malbil kˈotj tuj jun tcublel. Bix e jaw tz̈ˈiy kˈotj te pan tuˈn levadura hasta tejxe tjaw punntzˈaj―tz̈i Jesús.

Tej tkbante Jesús nimcˈa techel tuˈn t‑xiˈ tyeecˈaxin cye xjal

34 Cykilcaj lu e tkbaxin cye xjal. Minxix e ttxˈolbaxin, sino tuya techel yol tyolxin. 35 Tej t‑xiˈ tkˈoˈnxin techel cye xjal juˈwa, el jaxxix j‑e tkba jun tyolel Dios jatxe ootxa. Tz̈i cyjulu: “‘Chin yolela tuya techel. Cxeˈl nkˈumena j‑eˈwen taˈ jatxe tej mitknaˈx tbint twitx txˈotxˈ,’ tz̈i Dios,” tz̈i jun tyolel Dios.

Tej t‑xiˈ ttxˈolbaˈn Jesús tiˈ elpenina jtechel tiˈj kaˈ cˈul

36 E cyajtzen tcyeˈyen Jesús ke nimxsen xjal, bix ocxxin tuj jun jaaˈ. Bix ul lkˈe ke t‑xnakˈatzxin tiˈjxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―Najsama, txˈolbantz keya ti elpenina jtechel tiˈj kaˈ cˈul tuj cojbil―tz̈ikexin.

37 Bix aj ttzakˈbeˈnxin:

―Jxjal e cuˈx tawaˈn j‑iyaj baˈn, jatzen xjalja Smaˈn tuˈn Dios tuˈn tten cyuya xjal. 38 Jcojbil, jatzen cykilca twitz txˈotxˈ. Yaltzen kej iyaj baˈn, juˈtzen japenina tisen kej xjal cyaj tcawbil Dios. Kej iyaj kaˈ cˈul, juˈtzen japenina tisen kej xjal ncheˈx lpe tiˈj taaw il. 39 Jxjal enemiwa e cuˈx tawaˈn kaˈ cˈul, jatzen japenina tisen taaw il. Bix jaatxˈen, jatzen japenina tisen mancˈbil kˈij twitz txˈotxˈ. Kej chmol awal, ejeeˈtzen kej tsanjel Dios tuj cyaˈj. 40 Tisenj njaw chmet kaˈ cˈul bix cxeˈl tuj kˈakˈ, juˈtzen pjel tuj mancˈbil kˈij. 41 Cweletz nsmaˈna ke n‑ángela, bix qˈuelex cyiiˈn tuj ncawbila cykilca kej xjal n‑oc cyipen tiˈj tuˈn cybinchantl niyˈtl xjal il, bix xsunj cykilca kej xjal cycyˈi tley Dios. 42 Cxeˈl nxooˈna tuj kˈakˈ te junx maj, jatztzen chi ookˈel bix cjawel kitxˈitxˈin t‑xeeˈ twitz cye. 43 Jatzen kej xjal jiquen, chi koptzˈajel tuj tcawbil Cyman Dios tisen tken kˈij.

Cyjkom cyẍquina tuˈn tel cyniˈya tiˈj nyola, bix cybisenx tiˈj―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatzxin.

Jun techel tiˈj kˈinemabl eˈwen

44 Bix e xiˈ tkbaˈntl Jesús:

―Jtajbil jun xjal tiˈj tcawbil Dios tisenj tajbil jun xjal tiˈj jun jawnex kˈinemal. Ka ma cnet tuˈnj xjal akˈanal jun kˈinemal makuˈn taˈ tuj jun cojbil cwelex teˈwenxin juntl maj, bix tuya cykil tcˈuˈj cxeˈl tqˈueyen cykilca at texin, tuˈntzen tlokˈonte ja cojbil lu tuya kˈinemal otk tilxin tuj.

Jun techel tiˈj perla wiˈyelxsen

45 Jax jtajbil jun xjal tiˈj tcawbil Dios tisenj tajbil jun qˈueyel cyiˈj perla. 46 Ka ma cnet jun perla wiˈyelxsen tuˈn, cxeˈl tqˈueyen cykilca at texin, tuˈntzen tlokˈontexin ja perla lu.

Jun xiyˈpa

47 Jax juˈx, jnbaj oj tul tcawbil Dios tisenj nbaj oj nxiˈ cyxooˈn tzyul quis̈ cyxiyˈpa tuj tnijabel aˈ. Cykilca wik quis̈ ntzyet cyuˈn. 48 Ojtzen tnoj cyxiyˈpa, cjawetz cyiiˈn cyxiyˈpa tuj aˈ bix cxeˈl kˈiˈn cyuˈn ttziiˈ aˈ. Chi cwel ke bix cjawetz cyscyˈoˈn quis̈ baˈn tuˈn tcub cykˈoˈn cyuj chiˈl. Pero kej quis̈ yaaˈn baˈn, qˈuelex cyxooˈn. 49 Juˈtzen pjel cyuj mancˈbil kˈij. Chi tzaal tsanjel Dios tuj cyaˈj, bix qˈuelel cypaˈn kej xjal kaˈ cyiˈj xjal jiquen. 50 Bix chi xeˈl cyxooˈn kej kaˈ tuj kˈakˈ junx maj, jatztzen chi ookˈel bix cjawel kitxˈitxˈin t‑xeeˈ twitz cye tuˈn takˈ.

Jxnakˈtzbil acˈaj bix j‑ootxa

51 ¿Mapa tzˈel cyniˈya tiˈj cykilca kej yol lu?―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

―Ma tzˈel kniˈya tiˈj, Taat―tz̈ikexin.

52 Bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Ka juˈ ma tzˈel cyniˈya tiˈj nxnakˈtzbila tiˈj tcawbil Dios, matzen chi oca te xnakˈtzal. Ejeeˈy tisen jun taaw jaaˈ baˈn tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn cykilca baˈn cye ke te tja. Baˈn t‑xiˈ cyxnakˈtzaˈna jaxxix yol te ootxa, bix baˈn tuˈn t‑xiˈ cyxnakˈtzaˈna kej jaxxix yol acˈaj yaaˈn telniyˈ nejl―tz̈i Jesús.

Tej tpon Jesús tuj tnom Nazaret

53 Tejtzen tbaj tkbaˈn Jesús kej techel lu, iyˈtzen tuj ja tnom lu, 54 bix ulxin tuj ttanemxin. Bix tej tocxxin tuj camon jaaˈ te xnakˈtzbil tyol Dios, akˈxin xnakˈtzal cye xjal. Bix e jaw kleeˈ kej xjal te ttanemxin tiˈjxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―¿Jaaˈtzen ma tzaaˈ tcnoˈn jxjal lu nimxsen tnaabl? ¿Bix jaaˈtzen ma tzaaˈ tipemal te kˈanl xjal? 55 ¿Yaaˈmpatzen nuk tcwal carpintero? ¿Yaaˈmpatzen ja María ttxuxin, bix yaaˈmpatzen Jacobo bix José bix Simón bix Judas ke titzˈenxin? 56 ¿Bix yaaˈmpa najl cykilca ke tanebxin kxol tzalu? Juˈ tzunj, ¿jaaˈtzen ma tzaaˈ tcnoˈn jxjal lu jtipemal?―tz̈i ke xjal. 57 Juˈ tzunj, min ocxix cybiˈn xjal aj Nazaret tyolxin.

Juˈ tzunj, e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Jun tyolel Dios jaaˈxja tumel n‑oc ocslette. Ja tzunj tuj ttanem bix tuj tja min tzˈoc ocslet―tz̈ixin.

58 Cuma min e cyyocsla ke aj ttanemxin tiˈjxin, juˈ tzunj yaaˈn nimxix e tyeecˈaxin tipemalxin cyxolxin.

Bible Gateway Sponsors