Add parallel Print Page Options

Tej cyakˈ ke t‑xnakˈatzxin piẍcˈulbilte twitz triwa tuj kˈij te ajlabl

12  Te jun kˈij te ajlabl, ex bet Jesús tuj triwa cyuya t‑xnakˈatzxin. Oc takˈ weyaj cye t‑xnakˈatzxin, bix akˈkexin piẍcˈulbilte twitz triwa, bix e xiˈ cywaaˈnxin. Pero tej toc cycyeˈyen kej aj fariseo jlu, e xiˈ cykbaˈn te Jesús:

―Tzin tkbaˈn ley yaaˈn tumel tuˈn kakˈanan tuj kˈij te ajlabl, pero kej tey t‑xnakˈatza, ma tzˈel cyiiˈn twitz triwa―tz̈ikexin.

Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―¿Bajxpatzen txaˈ cycyeˈyena tuj tyol Dios ti e baj te jxin kiyˈjil David cyuya ke tuyaxin tej toc nim takˈ weyaj cyexin jun maj? Ocx David tuj nin tja Dios, bix e xiˈ twaaˈn jpan kˈoˈn te Dios. Amale tzint tkbaˈn ley ja xjan pan lu oˈcx te cyej xin pala baˈn t‑xiˈ cywaaˈnxin, pero e xiˈ cywaaˈn David. Bix at juntl. ¿Bajxpa txaˈ cycyeˈyena tuj ley ke pala tuj tja Dios nchi akˈanan tuj kˈij te ajlabl bix mintiiˈ cyil tiˈj? Cxeˈl nkbaˈna cyey, mas nintzaj inayena twitz tja Dios. Bix yaaˈn tjakˈ ley te ajlabl tja Dios. Tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “Waja tuˈn tkˈakˈen cycˈuˈja cyiˈ cabtl, yaaˈn nuk oˈcx cyoybila weya,” tz̈i Dios tuj tyol. Nuket tzˈel cyniˈya tiˈj ti japenina ja yol lu, mintle e tzaj cykˈoja cyiˈj nxnakˈatza mintiiˈ cyil. Inayena, jaj xjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal, kbalte ti cbinel tuj jkˈij te ajlabl―tz̈i Jesús cye fariseo.

Junxin xjal otk tzˈel tanem tkˈabxin

Iyˈtzen Jesús tuj ja lugar lu, bix tuj tzunj kˈij te ajlabl ocxxin tuj jun camon jaaˈ xnakˈtzbil tyol Dios. 10 Bix at junxin xjal otk tzˈel tanem tkˈabxin. Bix eteˈc xsunj xjal fariseo tuj camon jaaˈ, bix e xiˈ cykanenxin te Jesús:

―¿Kˈoˈnpa tuˈn ley tuˈn tcub tkˈanj jun xjal tuj kˈij te ajlabl?―tz̈ikexin. E xiˈ cykanenxin texin juˈwa tuˈn tcub tzˈakxin tuj cyexin cyley.

11 Bix e xiˈ ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―Ka ma cuˈx tzˈak jun carnel tuj jun jul tuj kˈij te ajlabl, ¿alcye jun cyey mlaypale tjatz tiiˈn, amale nuket jun carnel? 12 Yajtzen jun xjal, ¿yaaˈmpale mas tajbel twitz jun carnel? Juˈ tzunj, kˈoˈn tuˈn ley tuˈn tcub nkˈanena jun xjal tuj kˈij te ajlabl―tz̈i Jesús cye fariseo.

13 Tej tbaj yolen Jesús juˈwa, e xiˈ tkbaˈnxin tej xin min yucchtl tkˈab:

―Nukpinx tkˈaba.

Bix e xiˈ tnukpiˈnxin tkˈabxin, bix ul tnaabl tkˈabxin tisen juntl tkˈabxin.

14 Pero yaltzen cye fariseo, etzkexin, bix e yolenkexin cyxolxxin tuˈn ti tten tuˈn tcub cybyoˈnxin ja Jesús.

Tej tyole Isaías tiˈj Jesús ka ja tscyˈoˈn tuˈn Dios

15 El tniyˈ Jesús tiˈj ti e cub cynincˈuˈn fariseo tiˈj, bix el lkˈexin tuj ja lugar lu. Nim xjal oc lpe tiˈjxin, bix e cub tkˈaˈnexin cykilca yaab cyxol. 16 Pero e tkbaxin cye xjal tuˈn miˈn txiˈ cykˈumen ka otk chi kˈanj. 17 E tkˈanexin ke xjal tuˈntzen tbint tisenj e tkba Dios te tyolel Isaías jatxe ootxa. Tz̈i Dios cyjulu: 18 “Lu jxjal ma nsicyˈa tuˈn tajben weya. A wanema tiˈj, bix nim nchin tzalaja tiˈj. Cwel nkˈoˈna jweya Espíritu tibajxin. Bix cxeˈl tkˈumenxin cyej xjal te cykil tnom ti tten tuˈn cyten jiquen nwitza. 19 Miˈn jaw kˈojlxin cyiˈ xjal bix miˈn jaw s̈‑inxin cye xjal. Miˈn kˈajt‑xin cyiw tuˈn cyoc lpe xjal tiˈjxin. 20 Jun xjal yaaˈn cyiw tisen jun ptzˈunt ncub toket, cxeˈl tyeecˈanxin tkˈakˈbil tcˈuˈjxin te. Bix jun xjal yaaˈn nimxix tocslabl, tisen oj chˈitk tcub yubtzˈaj jun tken cantil, cxeˈl tyeecˈanxin tpasensyaxin tiˈj. Juˈ cbinel tuˈnxin ojxe tcamanxin tiˈj cykil kaˈ. 21 Tiˈjxin cˈoquel ke cycˈuˈj xjal te cykil tnom,” tz̈i Dios tuj tyol tuˈn Isaías.

Tej cykbante fariseo ja taaw il kˈol tipemal Jesús

22 Yajcˈatltzen, bix e xiˈ kˈiˈn twitz Jesús junxin xjal toc ten jun biman tiˈj. Mos̈xin, bix min e bintl tyolenxin. Pero tej tel tlojoˈn Jesús biman tiˈjxin, nbintltzen tyolen xinak bix nbintl tuˈnxin tuˈn tcyeˈyenxin. 23 Bix e jaw kleeˈ cykilca xjal, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―¿Japatzen loj ja xjal lu Tcwal David at tuˈn tul te cawel?

24 Pero cye fariseo, tej cybinte ti toc cyuˈn xjal, e xiˈ cykbaˈnxin:

―Min. Nuk tuˈnj tipemal kˈoˈn te tuˈn Beelzebú, cawel cyibaj biman, baˈn tuˈn tel tlojoˈn ja xjal lu biman cyiˈ xjal―tz̈i ke fariseo.

25 Pero el tniyˈ Jesús tiˈj ti iyˈ tuj cycˈuˈjxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Tzin cykbaˈna nchin akˈanana te taaw il, Satanás. ¿Pero ti tten juˈwa? Cytzkiˈntla ka ma tzˈel tpaˈn tiib jun tnom bix pjel cykˈojlen cyiib xjal, mlay cyaj tnom baˈn. Jax juˈx ke te jun jaaˈ, ka ma chi jaw kˈoj, biˈx cxeˈl cynajleˈn tuj il. 26 Juˈtzen tten tuya taaw il. Ka ma tzˈel tlojoˈn Satanás kej biman eteˈ tjakˈ tcawbil, nkˈojl tzunxin tiˈjxxin, bix tuˈn t‑xiˈ tcawbilxin tuj il. 27 Oj tel cyiiˈn ke cyxnakˈatza biman, min txiˈ cykbaˈna tuˈn tipemal Beelzebú nbint cyuˈn. Juˈ tzunj, miˈn txiˈ cyyolena n‑el wiiˈna biman tuˈn tipemal Beelzebú, cuma cytzkiˈntla mi nuk cyuˈn bix mi nuk wuˈna bixet tzˈel biman tuˈn tipemal Beelzebú. 28 Juˈ tzunj, tuˈnx tipemal Espíritu Santo te Dios n‑el wiiˈna biman. Bix cuma tuˈn tipemal Dios, qˈueleltzen cyniˈya tiˈj tuˈnj wul‑lena o tzul tcawbil Dios cyibaja.

29 ¿Baˈmpa tocx jun alakˈ tuj tja jun xjal cyiw te kˈilbetz tkˈinemal ka min ma cub tẍpoˈn alakˈ taaw jaaˈ nejl? Min. Pero ka ma cub tẍpoˈn, baˈntzen tetz talkˈaˈn tkˈinemal. Weya, at wipemala tuˈn tel wiiˈna j‑at tuj tkˈab taaw il. 30 Ejeeˈy, ka min ma tzˈoc cykˈon cyiiba wuyena, nchi kˈoj tzuna wiˈja. Kej xjal min cyakˈ cyiib wuyena tuˈn cyclet xjal tuj tkˈab Satanás, juˈtzen chi onen tiˈ Satanás tuˈnx cyxiˈ xjal tuj il. 31 Juˈ tzunj, cxeˈl nkbaˈna cyey, baˈn tcub tnajsaˈn te Dios tixja ilel bix tixja xmucchabl yol wiˈja. Pero kej xjal tzin cykbaˈn ka junx Espíritu Santo tuya taaw il, mlay najset cyil. 32 Kej xjal yaaˈn ocslal wiˈja, ka ma chi yolen kaˈ wiˈja, inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal, baˈn tnajset cyil. Pero kej xjal tzin cykbaˈn jnbint tuˈn tipemal Espíritu Santo, tuˈn tipemal Satanás, mlay najset cyil, yaaˈn nuk tuj ja tyem lu, sino jax juˈx tuj jtyem tzul.

33 Tuˈnj tbinchben jun xjal qˈuelel cyniˈya tiˈj ti tten tnaabl jun xjal. Jun tzeeˈ baˈn miˈn takˈ twitz kaˈ, bix jun tzeeˈ kˈeynen mlay takˈ twitz baˈn. Juˈ tzunj, miˈn txiˈ cykbaˈna ka baˈn nbinchbena pero kaˈ nnaabla. 34 Ejeeˈy, tisen lbajkey, cuma nuk kaˈ n‑el tuj cytziy. Kej xjal kaˈ, chi yolel kaˈ, cuma tiˈ tyol jun xjal tzin tyeecˈan ti tten tuj tanem. 35 Kej xjal baˈn nchi yolen baˈn, cuma tuj cyanem taˈ baˈn. Pero kej xjal yaaˈn baˈn, nchi yolen kaˈ, cuma tuj cyanem taˈ kaˈ. 36 Cxeˈl nkbaˈna cyey, jaca yol min tzˈajben nxiˈ tkbaˈn jun xjal, cxeˈl tkˈoˈntzen tcwent te Dios oj tul kˈij te xkelbil twitz Dios. 37 Cyyola te jaˈlewe kbalte ti pjel cyey tuj tzunj kˈij tzul, cuma ka baˈn yol n‑etz tuj cytziy jaˈlewe, cchicˈajaxeltzen ka baˈnkey twitz Dios. Pero ka kaˈ yol n‑etz tuj, cweltzen cytziy tkˈoˈn Dios cycastiwiya―tz̈i Jesús cye fariseo.

Kej xjal kaˈ tzin cykana tuˈn tbintl jun techel

38 Bix e xiˈ cykbaˈn juun txˈolbal ley bix juun fariseo texin:

―Xnakˈtzal, kaja tuˈn ttzaj tyeecˈana jun yecˈbil jawnex keya tuˈntzen tchicˈajax ka juˈ otk tzaja tuya Dios―tz̈ikexin.

39 Pero aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―Key xjal judío te jaˈlewe, kaˈkey bix ma tzˈel cypaˈn cyiiba tiˈ Dios. Min chin cyiikˈa, sino nuk eteˈcˈa kanlte we mastl yecˈbil. Pero jtechel tzin cykanena, mlay kˈoj cyey. Oj tbaj wiˈja tisenxj e baj tiˈj tyolel Dios Jonás, jatzen cˈajbel te yecˈbil cyey. 40 Tisenxj e ten Jonás oxe kˈij bix oxe koniyan tuj tcˈuˈj jun tij quis̈ tuj mar, jaxse juˈx chin temela oxe kˈij bix oxe koniyan tuj txˈotxˈ. 41 Oj tpon tumel tuˈn cyoc cykil xjal tuj xkelbil tuˈn Dios, ejeeˈj aj Nínive chi jawel yolel cyiˈj ejeeˈy judío te jaˈlewe, cuma tej t‑xiˈ tkˈumen jxin tyolel Dios Jonás cye aj Nínive tuˈn taajtz tiˈ cyanem, aajtztzen tiˈ cyanem. Pero cyey, amale nxiˈt tkˈumen jun xjal mas jawnex twitz Jonás cyey, pero min cynimey. 42 Jax juˈx cjawel yolel jxuj xuuj e cawen cyuj tnom te jawne jatxe ootxa cyiˈja judío te jaˈlewe tuj jkˈij te xkelbil tzul. E xiˈxuj nakch te ebilte tnaabl rey Salomón, bix oc tbiˈnxuj bix e tnimanxuj. Pero cyey, n‑oc cybiˈna tyol jun xjal mas jawnex twitz Salomón, pero min txiˈ cynimana.

Jun biman najtz meltzˈaj

43 Oj tel lojoˈn jun biman tiˈ jun xjal, nbettzen biman tuj tzkij txˈotxˈ jaaˈ min‑al xjal. Njyon tuˈn tajlan, pero min cnet jaaˈ tuˈn tweˈban. 44 Juˈ tzunj, nxiˈ tkbaˈn: “Chin aal meltzˈaja tuyaj xjal jaaˈ ntiniya nejl,” tz̈i. Oj taj meltzˈaj biman tuyaj xjal, oj toc tcyeˈyen xjal, tisencˈa jun jaaˈ min‑al xjal tuj, bix tzˈisen tten tuj, bix binne tten. 45 Oj toc tcyeˈyen min‑al xjal tuj, n‑eltltzen biman jyolte mas tuya, bix cpomel meltzˈaj tuya wuuktl biman mas kaˈ twitz. Enteraxseke chi oquex tunwen tuˈn cynajan, bix juˈ tzunj yal tzunj xjal masxsen tuj il taˈ twitz nejl. Juˈtzen pjel cyiˈja judío kaˈ te jaˈlewe―tz̈i Jesús.

Ttxu bix ke titzˈen Jesús

46 Mitknaˈx tbaj yolen Jesús cye xjal tej tpon ttxuxin cyuyax ke titzˈenxin. Waˈlcˈakexin peˈn, bix e cyajbexin tuˈn cyyolenxin tuyaxin. 47 Bix at jun xjal e xiˈ tkbaˈn texin:

―Jeyˈ, lu ttxuy cyuya ke titzˈena waˈlcˈa peˈn, bix cyaj tuˈn cyyolen tuyey―tz̈i xjal te Jesús.

48 Pero e xiˈ tkbaˈnxin tej xjal otk kˈumen jlu:

―Tuj twitza, ¿al tzunj weya ntxu bix al tzunj weya witzˈen?―tz̈ixin. 49 Bix e xiˈ tchˈiquexin tkˈabxin cye t‑xnakˈatzxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Ejeeˈ tzunj luwe weya ntxu bix weya witzˈen. 50 Aljxe xjal binchante tajbil Nmana tuj cyaˈj, ejeeˈ tzunja witzˈena bix waneba bix ntxuya―tz̈i Jesús.

Bible Gateway Sponsors