A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 10 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Quechaˈ ri cablajuj apóstoles rumal ri Jesús

10  Ri Jesús xeusiqˈuij ri cablajuj u tijoxelab. Xuya chque chi cäcˈoji takanic pa qui kˈab che quesaxic bi ri itzel tak espíritus, xukujeˈ che qui cunaxic ri winak che ronojel u wäch yabil o ronojel u wäch cˈäx ri cˈo chque.

Are waˈ ri qui biˈ ri cablajuj apóstoles: nabe ri tat Simón ri xukujeˈ cäbix Pedro che, rucˈ ri tat Andrés ri rachalal. Ri tat Jacobo rucˈ ri tat Juan ri rachalal ri e u cˈojol ri tat Zebedeo. Ri tat Felipe, ri tat Bartolomé, ri tat Tomás, xukujeˈ ri tat Mateo ri tokˈil alcabal. Ri tat Jacobo ru cˈojol ri tat Alfeo. Ri tat Lebeo ri xukujeˈ cäbix Tadeo che. Ri tat Simón ri cäbix u nimal tinimit che, xukujeˈ ri tat Judas Iscariote ri xjachow ri Jesús.

Ri Jesús queutak bi ri cablajuj u tijoxelab chutzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio

Ri Jesús xeutak bi we achijab riˈ, xeupixbaj bic, xubij chque: Mixeˈ pa tak ri qui tinimit ri winak ri man aj Israel taj. Man quixoc tä cˈut pa tak ri qui tinimit ri winak aj Samaria. Xane are quixeˈ cucˈ ri winak aj Israel, ri e jeˈ ta ne chij e sachinak can pa tak juyub. Jix, jibij chque chi xa jubikˈ man cuchaplej ru takanic ri Dios. Cheicunaj ri yawabib, cheicˈastajisaj ri cäminakib, cheicunaj ri cˈo itzel tak chˈaˈc chquij, cheiwesaj cˈu bi ri itzel tak espíritus chque ri winak. Ri ix xak sipam waˈ we cuinem riˈ chiwe, cˈo cˈu baˈ mitaˈ che ri qui toˈic ri winak, ―xcha chque.

Micˈam bi i rajil. Ri kˈän puak, ri sak puak, ri quiäk puak micˈam cˈu bic. 10 Micˈam bi ri i chim che ri be. Xa jun i camixaˈ quicˈam bic. Micˈam bi i xajäb. Micˈam bi i chˈimiy. Je riˈ, rumal chi takal che ri ajchac chi cäyiˈ ri cajwataj che.

11 Apachique tinimit ri quixopan wi, we nim, we chˈutin, chitzucuj jun winak chilaˈ ri kas quixcˈulaj. Chixcanaj can chilaˈ cˈä quichap na bi jumul chic ri i be. 12 Aretak quixoc pa jun ja, chiya rutzil qui wäch ri e cˈo pa ri ja. Quibij chque chi are utzil quiwaj chque. 13 We takal chque ri winak ri e cˈo pa ri ja chi quiya can rutzil qui wäch rucˈ utzil, chiya canok. We cˈu man takal chque, miya can rutzil qui wäch. 14 Are cˈu we man quixcˈulax cumal, we man cäcaj taj cäquitatabej ri i tzij, chixel bi cho ri ja riˈ o pa ri tinimit riˈ. Chitotaˈ can ri ulew ri cˈo che tak ri iwakan. (Chibana waˈ chukˈalajisaxic chquij ri winak re ri tinimit riˈ chi man utz tä ri cäcaˈno, cˈo qui mac.) 15 Kas tzij quinbij chiwe chi pa ri kˈij ri cäkˈat na tzij pa qui wiˈ ri winak riˈ rumal ri Dios, nim na ri cˈäjisabal qui wäch ri winak re ri tinimit riˈ chuwäch ri cˈäjisabal qui wäch ri winak aj Sodoma xukujeˈ ri winak aj Gomorra, ―xcha chque.

Cäban na cˈäx chque ri cojonelab

16 ¡Chiwilampeˈ! Ri in quixintak bic jeˈ ta ne chi ix chij chquixol ri utiw. Chixsacˈlaj baˈ jeˈ jas ri cumätz, chibana cˈut jeˈ jas ri cuban ri palomäx ri man cuban tä cˈäx. 17 Chiwila baˈ iwib, rumal chi ri winak quixquijach na pa qui kˈab ri qui nimakil ri winak, quixquichˈay na pa tak ri rachoch Dios ri cäquimulij wi quib ri winak. 18 Quixquicˈam na bi chquiwäch kˈatal tak tzij, xukujeˈ chquiwäch nimak tak takanelab rumal wech in, rech quikˈalajisaj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chquiwäch ri e areˈ xukujeˈ chquiwäch ri winak ri man aj Israel taj. 19 Aretak cˈut quixcˈam bic rech quixjach chquiwäch ri kˈatal tak tzij, mixej iwib. Michomaj bic jas ri quibij, o jas ri quiban chubixic waˈ. Cˈol baˈ pa i jolom chi aretak rajwaxic quixchˈawic, ri Dios cäyoˈw na chiwe ri tzij ri quibij. 20 Man ix tä cˈu riˈ ri quixtzijon na, xane are ri Lokˈalaj Espíritu rech ri ka Tat cäyoˈw na ri tzij pa ri iwanimaˈ, ―xcha chque.

21 Ri winak quequijach na ri cachalal pa cämisaxic. Ri nan tat quequijach na ri calcˈual pa cämisaxic. Ri alcˈualaxelab cäquiyac na quib chquij ri qui nan qui tat, quequijach na pa cämisaxic. 22 Quetzelax na i wäch cumal conojel ri winak xa rumal wech in. Apachin cˈu ri cuchˈij ri cˈäx cˈä cäqˈuis na ronojel curik na ru tobanic ri Dios. 23 Aretak cäban cˈäx chiwe pa jun tinimit, chixanimaj bi pa jun tinimit chic. Kas tzij quinbij chiwe chi mäjaˈ quixcowin chusolixic tak conojel ri tinimit ri e cˈo wi ri winak aj Israel aretak quinpe in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, ―xcha chque ru tijoxelab.

24 Ri tijoxel man are tä nim na u banic chuwäch ru tijonel. Ri ajchac cˈut man are tä nim na u banic chuwäch ri u patrón. 25 Ri tijoxel rajwaxic cäcuˈbi u cˈux chi cäjunamataj na rucˈ ru tijonel. Ri ajchac cˈut rajwaxic cäcuˈbi u cˈux chi cäjunamataj na rucˈ ru patrón. We ri ajchakˈel ja cäbix Beelzebú che xa che yokˈbal re, ¿jas ta cˈu lo cäbix chque ri rachalaxic ri areˈ?

Waral cäkil wi jachin chuwäch ri rajwaxic cäkaxej wi kib

26 Rumal riˈ mixej iwib chquiwäch ri winak. Man cˈo tä ri chˈuktalic ri mat quel na chi sak. Man cˈo tä cˈu ri cˈuˈtalic ri mat quetamax na. 27 Ri quinbij chiwe ix pa ri kˈekum, chiya u bixic pa sakil. Ri quinbij chiwe chicˈuyal, chiraka i chiˈ chubixic waˈ pa tak ri be. 28 Mixej iwib chquiwäch ri winak ri quecowinic cäquicämisaj ri cuerpo, man quecowin tä cˈu chucämisaxic ri ranimaˈ jun. Xane are chixej iwib chuwäch ri Jun ri cäcowinic cusach u wäch ru cuerpo jun winak xukujeˈ ri ranimaˈ ri areˈ pa ri kˈakˈ.

29 ¿A mat xa jun centavo queqˈuiyix wi quieb alaj tak chicop ajuwocaj? Man cˈo tä cˈu jun chque we alaj tak chicop riˈ ri cäcämic we ta mat craj ri i Tat. 30 Xukujeˈ ne ri rismal i wiˈ, conojel waˈ e ajilatal rumal ri Dios. 31 Mixej baˈ iwib, ri ix sibalaj ix lokˈ na chquiwäch qˈuia alaj tak chicop ajuwocaj, ―xcha ri Jesús chque.

Ri cäquikˈalajisaj quib chquiwäch ri winak chi e cojoninak che ri Jesucristo

32 Conojel ri cäquikˈalajisaj quib chquiwäch ri winak chi e cojoninak chwe, ri in xukujeˈ quinkˈalajisaj na chuwäch ri nu Tat ri cˈo chilaˈ chicaj chi e wachiˈl in. 33 Apachin cˈu ri cubij chquiwäch ri winak chi man retam tä nu wäch, ri in xukujeˈ quinbij chuwäch ri nu Tat ri cˈo chilaˈ chicaj chi man wetam tä u wäch ri areˈ, ―xcha ri Jesús.

Rumal ri Jesús cäcˈoji na chˈoj chquixol ri winak

34 Michomaj chi ri in petinak chuyaˈic utzil chquixol ri winak cho ruwächulew, xane rumal wech in cäcˈoji na chˈoj chquixol ri winak. 35 Cäbantaj na chˈoj rumal wech, jun tataˈ chrij ri u cˈojol, ru cˈojol cˈut chrij ru tat, jun chichuˈ chrij ri ral ali, ri ali cˈut chrij ru nan, xukujeˈ ne ri jun ali chic chrij ru nan ralib, ru nan ralib cˈut chrij ri areˈ. 36 Je riˈ chi ri qui cˈulel ri winak chquijujunal, e areˈ ri cachalaxic ri e areˈ, ―cächa ri Jesús.

37 Apachin ri lokˈ na cäril ru nan u tat chnuwäch in, man takal tä riˈ chi coc che nu tijoxel. Apachin ri lokˈ na cäril ru cˈojol o ru miaˈl chnuwäch in, man takal tä riˈ chi coc che nu tijoxel. 38 Apachin ri man cäpe tä wucˈ in rumal chi man craj taj curik ri cämical jas ri quinrik in, man takal tä riˈ chi coc che nu tijoxel. 39 Jachin ri craj cutoˈ u wiˈ ru cˈaslemal waral cho ruwächulew, cäcäm na riˈ. Jachin cˈu ri cuya ru cˈaslemal rumal wech in, cutoˈ na u wiˈ riˈ ru cˈaslemal.

Waral cätzijox wi ri tojbal re ri cäkaˈno

40 Ri winak ri utz i cˈulaxic cubano, in riˈ quinucˈulaj. Jachin ri quinucˈulaj in, are cucˈulaj riˈ ri Jun ri xintakow lok. 41 Jachin ri cucˈulaj jun kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri takom lok rumal ri Dios, cucˈam na ri tojbal re jas ri cäyiˈ che jun kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios. Jachin ri cucˈulaj jun utzalaj achi, cucˈam na ri tojbal re jas ri cäyiˈ che jun utzalaj achi rumal ri utzil ri cubano. 42 Apachin ri cuya jun vaso joron che jun chque we winak riˈ ri man nim tä qui banic xa rumal chi are nu tijoxel waˈ, kas curik na ri tojbal re, ―xcha ri Jesús chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes