A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 9 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Te cˈu riˈ xubij ri Jesús chque conojel: Kas tzij ri quinbij chiwe chi e cˈo jujun chque ri e cˈo waral chnuwäch ri man quecäm taj cˈä cäquil na chi ya petinak riˈ rucˈ nimalaj chukˈab ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, ―xcha chque.

Cäqˈuextaj ru caˈyebal ri Jesús

Xqueˈ wakib kˈij chic u bim can waˈ ri Jesús, aretak xeucˈam bi xak xuwi ri tat Pedro, ri tat Jacobo, xukujeˈ ri tat Juan qui tuquiel wi, xepaki cˈu puwiˈ jun nimalaj juyub. Xqˈuextaj cˈu ru caˈyebal ri Jesús chquiwäch. Sibalaj xjuluw ri ratzˈiak ri Jesús, sibalaj sakloloj jeˈ jas ri sak tew, je riˈ chi man cˈo tä jun chˈajal atzˈiak cho ruwächulew ri jeˈ cäcowin chusakarisaxic waˈ cubano. Tzcajmabal chic, xquicˈut quib quieb achijab ri tajin quetzijon rucˈ ri Jesús, e are cˈu ri ka mam Elías rachiˈl ri ka mam Moisés. Xchˈaw ri tat Pedro, xubij cˈu che ri Jesús: Kajtij, ¡sibalaj utz chi uj cˈo waral! Kaˈna oxib moˈ, jun che la, jun che ri ka mam Moisés, xukujeˈ jun che ri ka mam Elías, ―xcha che.

Jeˈ xubij waˈ rumal chi man curik taj jas cubij, ¡sibalaj cˈu xquixej quib ri tijoxelab! Te riˈ xkaj jun sutzˈ chquij, xechˈuktaj cˈu rumal. Xchˈaw cˈu lok jun chupam ri sutzˈ, xubij: ¡Are lokˈalaj nu Cˈojol waˈ! Chitatabej ri cubij, ―xchaˈ.

Chanim xecaˈylobic, man cˈo tä chi cˈu jachin ri xquilo, xane xak xuwi ri Jesús cˈo cucˈ.

Kajem que cho ri juyub, ri Jesús xeupixbaj chi cˈo mäquitzijoj wi ri quilom, cˈä aretak cäcˈastaj na ri Areˈ, ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, chquixol ri cäminakib. 10 Xeniman cˈu che ri Jesús, man cˈo tä xquibij che jun chic jas riˈ ri xquicˈulmaj. Xa xquitzijobej quib chquixol chi jas riˈ ri cˈastajic chquixol ri cäminakib. 11 Xquitaˈ cˈu che ri Jesús, xquibij che: ¿Jas che cäquibij ri tijonelab re ri Pixab chi rajwaxic cäpe na ri ka mam Elías nabe? ―xecha che.

12 Xchˈaw ri Jesús, xubij chque: Tzij riˈ chi cäpe ri ka mam Elías nabe, rech cuban na u banic ronojel. ¿Jas cˈu cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic chwij in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak? Tzˈibam chi sibalaj quinrik na cˈäx, quetzelax cˈu na nu wäch, ―cächa riˈ. 13 Quinbij cˈu chiwe chi ya ulinak ri tat Elías, xcaˈn cˈu ronojel u wäch cˈäx che ri areˈ, xa jas ri xcaj xcaˈno, jeˈ jas ri cubij chrij pa ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic, ―xcha ri Jesús chque.

Ri Jesús cärutzirisaj jun ala ri cˈo jun itzel espíritu che

14 Te cˈu riˈ aretak xetzelej lok, xeopan cucˈ ri niqˈuiaj tijoxelab chic, xequil qˈuialaj tak winak qui sutim quij ri tijoxelab, xukujeˈ e cˈo jujun chque ri tijonelab re ri Pixab qui chapom tzij cucˈ. 15 Aretak ri winak xquil ri Jesús, sibalaj xquicajmaj u wäch, aninak xebeˈ chuchˈabexic. 16 Xutaˈ ri Jesús chque ru tijoxelab, xubij: ¿Jas waˈ ri tajin quichomala cucˈ? ―xcha chque.

17 Jun chque ri winak xchˈawic, xubij che: Ajtij, xincˈam lok ri nu cˈojol chuwäch la, rumal chi cˈo jun itzel espíritu che, ri u banom che chi man cäcowin taj cächˈawic. 18 Apawijeˈ ta ne ri cˈo wi aretak ri itzel espíritu cuchapo, cuqˈuiäk pulew, chilaˈ cuyacya wi, cäpuluw cˈu u pu chiˈ, xukujeˈ cukuchˈuchˈej u ware, cächeˈr cˈu u cuerpo. Xintaˈ tokˈob chque ri tijoxelab la rech cäquesaj bi ri itzel espíritu che, man xecowin tä cˈut, ―xcha che.

19 Xchˈaw chi ri Jesús, xubij: ¡Ay, winak, alak riˈ rech we kˈij junab riˈ, man cäcojon tä alak! ―cächaˈ. ¿A are lo caj alak chi xak areˈ quincˈoji ucˈ alak ronojel kˈij, chi quinchajij paciencia ucˈ alak? ―cächaˈ. ¡Cˈama baˈ alak lok ri ala chnuwäch! ―xcha chque.

20 Xquicˈam cˈu lok ri ala rucˈ. Aretak ri itzel espíritu xril ri Jesús, chanim xuyacya ri ala, xtzak cˈu ri ala pulew, xuwolkotij rib, xpuluw u pu chiˈ. 21 Xutaˈ ri Jesús che ru tat ri ala, xubij: ¿Jampaˈ xuchap waˈ we cˈäx riˈ? ―xcha che.

Xubij ru tat: Tzpa ru chˈutinal, ―xchaˈ. 22 Qˈuia mul ri itzel espíritu cuqˈuiäk ri ala pa ri kˈakˈ, pa ri jaˈ chucämisaxic. We cˈu cˈo jas ri cäcowin la chubanic che, tokˈobisaj la ka wäch, ¡chujtoˈ la! ―xcha che.

23 Xubij cˈu ri Jesús che: We cäcowin la cäcojon la chwe, ¡ronojel cuyaˈ cäbanic rumal ri winak ri cäcojonic! ―xcha ri Jesús che.

24 Chanim ru tat ri ala co xchˈawic, xubij: ¡Tat, quincojonic! ¡Chintoˈ baˈ la rech quincojon na más! ―xcha che.

25 Aretak ri Jesús xrilo chi qˈuia winak tajin cäquimulij quib chrij, xuyaj ri itzelalaj espíritu, xubij che: Itzelalaj espíritu ri caban mem, ri xukujeˈ caban soˈr chque ri winak, catintako chi chatel che ri ala, ¡matoc chi jumul che! ―xcha che.

26 Xurak cˈu u chiˈ ri itzelalaj espíritu, sibalaj xuyacya can ri ala, xel cˈu bi che. Xcanaj can ri ala jeˈ ta ne cäminak, je riˈ chi e qˈuia ri xquibij: ¡Xcämic! ―xechaˈ. 27 Ri Jesús cˈut xuchap ri ala che ru kˈab, xuyaco. Xtaqˈui cˈu akˈan ri ala.

28 Oquinak chi cˈu ri Jesús pa jun ja, xepe ru tijoxelab, xquitaˈ che ri Jesús pu tuquiel wi, xquibij: ¿Jas che ri uj man xujcowin tä che resaxic bi ri itzelalaj espíritu? ―xecha che.

29 Xubij cˈu ri Jesús chque: Xak xuwi rumal ru banic orar xukujeˈ ri u banic ayunar quel bi jun itzelalaj espíritu ri jeˈ u banic waˈ, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Ri Jesús cutzijoj apan jumul chic chi cäcäm na

30 Aretak xebel bi chilaˈ, xebeˈc, xeocˈow cˈu pa Galilea. Man craj tä cˈu ri Jesús chi cˈo jun cäretamaj chi cˈolic. 31 Je riˈ, rumal chi ri Jesús tajin queutijoj ru tijoxelab, xubij chque: Ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, quinjach cˈu na in pa qui kˈab ri winak, quinquicämisaj na ri e areˈ, ―cächaˈ. Pune in cäminak chic, quincˈastaj cˈu na churox kˈij chquixol ri cäminakib, ―xcha chque. 32 Ri e areˈ cˈut man xquichˈob tä ri tajin cubij chque, xquixej cˈu quib chutaˈic che.

Ri tijoxelab cäquichomalaˈ quib chrij jachin chque ri nim na u banic

33 Xeopan cˈu pa ri tinimit Capernaum. Aretak ri Jesús ya cˈo chic pa ri ja, xutaˈ chque ru tijoxelab, xubij: ¿Jas riˈ ri tajin quichomala iwib chrij aretak uj petinak pa ri be? ―xcha chque.

34 Man xechˈaw tä cˈut rumal chi ri e areˈ tajin cäquichomalaˈ quib pa ri be chrij jachin chque are ri nim na u banic. 35 Xtˈuyi cˈu ri Jesús, xeusiqˈuij ri cablajuj u tijoxelab, xubij chque: We cˈo jun ri craj coc che qui nimal ri winak, rajwaxic cubano chi man nim tä u banic chquixol, xane coc na che patänil que conojel, ―xcha chque.

36 Xucˈam cˈu ri Jesús jun alaj acˈal, xutacˈaba pa qui niqˈuiajal ri tijoxelab. Xukˈaluj cˈut, xubij chque: 37 Apachin ri cäcˈamow we acˈal riˈ rumal wech in, in riˈ quinucˈamo. Apachin cˈu ri quinucˈam in, man xak xuwi tä ri in quinucˈamo, xane xukujeˈ are cucˈam ri xintakow lok, ―xcha chque ru tijoxelab.

Apachin ri man cujucˈulelaj taj are jun kucˈ

38 Xubij cˈu ri tat Juan che ri Jesús: Ajtij, kilom jun achi ri man jun tä kucˈ ri tajin cucoj ri biˈ la che quesaxic bi ri itzel tak espíritus. Ri uj xkakˈil cˈu canok rumal chi man jun tä kucˈ, ―xcha che.

39 Xubij cˈu ri Jesús: Mikˈila chic, ―cächaˈ. Rumal chi man cˈo tä jun ri cucoj ri nu biˈ chubanic jun nimalaj cajmabal, te cˈu riˈ chanim cubij tzij ri man utz taj chwij in. 40 Apachin cˈu ri man cujucˈulelaj taj, are jun riˈ kucˈ, ―cächaˈ. 41 Apachin ri cuya jun vaso joron chiwe pa ri nu biˈ rech quitijo xa rumal chi ix rech ri Cristo, kas curik na ri tojbal re, ―xcha chque.

Cäquirik cˈäx ri winak ri cäcaˈno chi jun winak chic curik ri be ri man utz taj

42 Apachin cˈu ri cubano chi jun chque we chˈutik riˈ ri quecojon chwe curik ri be ri man utz taj, are utz riˈ we ta cäxim jun caˈ re molino chukul ri winak riˈ, cäqˈuiäk ta cˈu bi pa ri mar. 43 We ta ra kˈab cubano chi ri at carik ri be ri man utz taj, chakˈata apanok. Are utz na chawe we carik na ri kas a cˈaslemal pune at cut, chuwäch ri cˈo quieb a kˈab cateˈ pa ri cˈatic jawijeˈ cˈo wi ri kˈakˈ ri man cächuptaj taj. 44 Chilaˈ cˈut man quecäm tä wi na ri ixjut ri cäquitij ri qui tijol ri winak, man cächuptaj tä cˈu ri kˈakˈ. 45 We ta ri awakan cubano chi at carik ri be ri man utz taj, chakˈata apanok. Are utz na chawe we carik na ri kas a cˈaslemal, pune xa jun awakan cˈolic, chuwäch ri cˈo quieb awakan catqˈuiäk bi pa ri cˈatic jawijeˈ cˈo wi ri kˈakˈ ri man cächuptaj taj. 46 Chilaˈ cˈut man quecäm tä wi na ri ixjut ri cäquitij ri qui tijol ri winak, man cächuptaj tä cˈu ri kˈakˈ. 47 We ta cˈu ra wakˈäch cubano chi ri at carik ri be ri man utz taj, chawesaj apanok. Are utz na chawe catoc chquixol ri winak ri cätakan ri Dios pa qui wiˈ, pune xa jun a wakˈäch cˈolic, chuwäch ri cˈo quieb a wakˈäch, catqˈuiäk bi pa ri cˈatic jawijeˈ cˈo wi ri kˈakˈ ri man cächuptaj taj. 48 Chilaˈ cˈut man quecäm tä wi na ri ixjut ri cäquitij ri qui tijol ri winak, man cächuptaj tä cˈu ri kˈakˈ.

49 Conojel winak cäquirik na cˈäx jeˈ ta ne chi cäyiˈ kˈakˈ pa qui wiˈ junam jas ri cäyiˈ ri atzˈam puwiˈ ronojel awaj ri cäcämisax chusipaxic cho ri Dios. 50 Utz ri atzˈam. We cˈu man cˈo tä chic u tzayil ri atzˈam, ¿jas ta cˈu lo quicoj chic chutzayixic? Chcˈol utzil pa iwanimaˈ jeˈ jas ri utzalaj atzˈam, man quixchˈojin tä cˈut, ―xcha ri Jesús chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes