Add parallel Print Page Options

Bix jax e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Cxeˈlxix nkbaˈn cyey ka at juun cyey tcub tzalu miˈn cyim ojxe toc cycyeˈyena techel ti tten tipemal tcawbil Dios―tz̈i Jesús cyexin.

Tej tcub meltzˈaj tcyeˈnc Jesús

Eltzen wukak kˈij, bix e xiˈ Jesús twiˈ jun nim witz. Nuktzen ja Pedro, tuya Santiago, bixse Juan e xiˈ tiiˈnxin tuyaxin. Cywitz tzunxin tej tcub meltzˈaj tcyeˈyenc Jesús. Yalxse t‑xbalen Jesús tzinxse ntxakakan, masxse sak otk tzˈoca tilbil twitz oj teyˈx tbaj txjet jun ti jilel. Bix tujx naj toc cycyeˈyenxin nyolen Jesús tuya Elías bix Moisés, caˈba ktzan tyolel Dios nejl. Bix e xiˈ tkbaˈn Pedro te Jesús:

―Xnakˈtzal, axse tbanel jlu koˈ etoˈ tzalu. Cjaweltzen kbinchaˈn oxe niˈ pach, juntzen tey, juntltzen te Moisés, bixse juntl te te Elías―tz̈itzen Pedro te Jesús. Yaaˈntzen tiiˈ e xaˈ tkbaˈn Pedro jcyjulu, cuma otkxse chi jaw seyˈpajxin. Ya mintiiˈtl ul tuj tcˈuˈj Pedro tuˈn ti t‑xiˈlel tkbaˈnxin.

Nbajcˈatzen yolen Pedro, tej ttzaj jlet jun muj. Bix e cyaj bajkexin tuj. Tujtzen muj etza jun yol. Tz̈i cyjulu:

―Jatzen weya Ncwalja n‑oc takˈ weya. Cybimcˈatzen―tz̈itzen tyol Dios tetz tuj muj.

Tujx naj tej cycyeˈyenxin cytxlajxin, ya min‑altl tcub cyuyaxin. Nuk jacˈatl Jesús tjunal tcub.

Cyajcatztzen meltzˈajxin twiˈ witz, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin tuˈn miˈn jaaˈ tzˈoca cykbaˈnxin ti jilel otk tzˈoc cycyeˈyenxin, ojxe tjatz itzˈj jxjal Smaˈn tuˈn Dios. 10 Juˈ tzunj e cwaˈ cyewenxin ti jilel otk tzˈoc cycyeˈyenxin. Pero bix akˈkexin kanlecte tiyˈ cyeeylexxin titzen jilel “ojxe tjatz itzˈj.” 11 Bix e xiˈ cykanenxin te Jesús:

―¿Tikentzele nbyana cyuˈnj xin txˈolbal ley ka il tiˈj tzul meltzˈaj jxin Elías twitz txˈotxˈ nejl twitzj xin Scyˈoˈn tuˈn Dios?―tz̈i tzunkexin te Jesús.

12-13 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Jax cyuˈn txˈolbal ley. Tzul meltzˈajte Elías twitzj Scyˈoˈn tuˈn Dios nejl te nincˈul xjal. Pero cxeˈlxixse nkbaˈn cyey tej tul Juan Bautista, juˈtzen tul‑lenxin tisex Elías, tisecˈaj toc tuˈn tyol Dios. Bix chˈinnchˈetzen tbyet Juan Bautista cyuˈn xjal. Pero attzen jun kanbil cyey: ¿Ti toc tuˈn tyol Dios ti pjel tej xjal Smaˈn tuˈn Dios? Tz̈itzen cyjulu: “Jxin Smaˈn tuˈn Dios qˈuiyelxse aˈ tcˈuˈjxin, bix qˈuelel xooˈnxin cyuˈn xjal,” tz̈i tyol Dios―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Tej tel biman tiˈj junkˈa cwal tuˈn Jesús

14 Tej tzunj cypon meltzˈajxin jaaˈ eteˈj cabtlxin t‑xnakˈatz Jesús, bix e pon cnetkexin tuya nim xjal otk tzˈoc cychmon cyiib cyiˈjxin, bix cabxin txˈolbal ley nchi rasonen tzunxin cyuya t‑xnakˈatz Jesús. 15 Tejtzen toc cycyeˈyen xjal ja Jesús, cykilxse xjal e xiˈ kˈolbelte Jesús. Biˈxse e jaw kleeˈ ke xjal tuˈn nchi tzalaj, cuma cytzkiˈntltzen xjal cykil baˈn tbint tuˈn Jesús. 16 Bix e xiˈ tkanen Jesús cye xjal:

―¿Titzen jilel nxiˈ cyyolena cyuya nxnakˈatza?―tz̈i Jesús.

17 Juntltzen cye xjal ocx tzakˈbente:

―Taat Xnakˈtzal, ma tzul wiiˈna ncyˈaala ma tzˈoc biman tiˈj, biˈx ma cyaj me. 18 Jaaˈxja tcwaˈkˈa tiˈj, ntzaj ttzyuˈn biman jakˈa, bix ncub xooˈnkˈa tuˈn twitz txˈotxˈ, bix n‑akˈ eletz plut tuj ttzikˈa, bix njawxse kitxˈitxˈin t‑xeeˈ twitz tekˈa, bix ncyaj txˈilekˈa. Ma txiˈ ncubsaˈn nwitz cye t‑xnakˈatza tuˈn tel cylojoˈn biman tiˈ ncyˈaal, pero mix nbina cyuˈn―tz̈i tman cwal.

19 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús cye xjal:

―¿At‑xpatzen xjal min tzˈoc ke tcˈuˈj tiˈ Dios, bix wiˈj? Jeyˈ, ¿jteˈtzen maj cxeˈl nyeecˈan wipemal cyey tuˈn toc ke cycˈuˈja? ¿Jteˈtltzen maj chi oquel nxnakˈtzaˈna tuˈn tel cyniˈya tiˈj? Cyiiˈntzna jcwala tzalu―tz̈i Jesús.

20 Bixse e xiˈ cyiiˈn xjal cwal twitz Jesús. Tejtzen toc tcyeˈyen jbiman toc tiˈ cwal ja Jesús, bix e tzaj cyim cwal tuˈn biman, biˈx e cub tzˈak cwal twitz txˈotxˈ, bix e cub ten balkˈajel, bix e jaw swaquen ttzikˈa. 21 Bix e xiˈ tkanen Jesús te tmankˈa:

―¿Jtootzen tzyet niˈ kˈa tuˈnj lu?―tz̈i Jesús.

Bix aj ttzakˈbeˈn tmankˈa:

―Jatxe niˈ neeˈxkˈa, 22 bix nimxse maj o txiˈ t‑xooˈn biman jakˈa tuj kˈakˈ bix tuj aˈ tuˈn tcubkˈa. Juˈ tzunj kape jacˈa bint tuˈna, kˈantz chˈin tcˈuˈja kiˈja. Ko toneca―tz̈i tzunxin te Jesús.

23 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús texin:

―¿Titzen ttenj “jacˈape bint tuˈna?” Cykilca baˈn tbint te alj ma tzˈocslante ka baˈn tbint wuˈna―tz̈i Jesús.

24 Entonces bix e jaw s̈‑in tman cwal cyjulu:

―Tzin wocslaˈnwe. Chin toneca tuˈn toc wocslaˈna mas―tz̈itzen tman cwal.

25 Toctzen tcyeˈyen Jesús otk jaw chmet nim xjal, bix oc cawenxin tiˈ biman:

―Xewbaj, tuˈna ma tzˈoca jcwala me bix chquint. Inayentzen cxeˈl kbante tey tuˈn tetza tuj tchuˈl jxjala, bix ya mi nuket juntl maj bix tzˈoca tiˈj―tz̈i Jesús te biman.

26 Bix e jaw s̈‑in biman, bix e tzaj cyim cwal juntl maj tuˈn biman, bix el biman tiˈjkˈa. Tejtzen tel biman, biˈxse e cyaj bint ttenkˈa tisen cyimne. Nim xjal e kbante ka otk cyimkˈa. 27 Pero bix e tzaj ttzyuˈn Jesús tkˈabkˈa, bix e jaw tiiˈnxin jakˈa, bix e cub weˈkˈa.

28 Yajcˈatltzen bix ocx Jesús tuj jun jaaˈ. Cycyajtzen Jesús cyjunalx cyuya t‑xnakˈatz, bix akˈkexin kanlte:

―¿Tikentzen min s‑el biman tiˈj kˈa cwala kuˈna?―tz̈i tzunkexin.

29 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Ke cyej biman lu mlay chi el cyeja ka mitkx nchi naˈna xjal Dios tuya cykil tanem―tz̈i Jesús.

Tej tyole Jesús juntl maj tiˈj tcyamecy

30 Tejtzen cyetzxin jatzewe, bix iyˈkexin cyuj tnom te Galilea. Pero tcyˈixse Jesús oc cyeˈyet cyuˈn xjal, 31 cuma nxnakˈtzanxin ke t‑xnakˈatzxin tuj ewjel. Bix e xiˈ tkbaˈnxin cye t‑xnakˈatzxin:

―Tej xin Smaˈn tuˈn Dios cxeˈl kˈoˈnxin tuj cykˈab xjal, bix cbyetelxin. Pero tetzen toxen kˈij cjawetza itzˈjxin―tz̈i Jesús. 32 Pero min el cyniyˈxin tiˈj ti jilel e tkba Jesús, pero tuˈntzen cychˈixewxin min e xiˈ cykanenxin te Jesús ti elpenina tyolxin.

Alcye mas jawnex toclen

33 Bix e ponkexin juntl maj tuj nin tnom te Capernaum. Tejtzen cyponxin tuj jaaˈ tuˈn cyweˈbaxin, bix e xiˈ tkanen Jesús cye t‑xnakˈatz:

―¿Titzen jilelj cyey xiˈ cyyolena tuj be?―tz̈i Jesús.

34 Pero mintiiˈ aj cytzakˈbeˈnxin tuˈn cychˈixewxin, cuma jatzen e xiˈ cyyolen xinj tuj be alcyexin mas nintzaj cyxolxin. 35 Bix e cub ke Jesús, bix e tzaj ttxcoˈnxin cycablajaj t‑xnakˈatzxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye:

―Cyaj cyey chi oca te nintzaj. Pero cxeˈlxixse nkbaˈn cyey, alj ma txiˈ tcˈuˈj tiˈ juntl xjal, ejeeˈ tzunja chi oquel te nmak xjal tuj twitz Dios. Al kej cyaj chi cawen, ejeeˈ tzunja chi cyjel tiˈjxe―tz̈i Jesús cyexin. 36 Bix e tzaj tiiˈnxin jun neeˈ cyxol t‑xnakˈatzxin te techel. Njawtzen tchleˈnxin neeˈ, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

37 ―Alj ma tzˈoc il tiˈ jun neeˈ tisencˈa juˈx wiˈja, juˈxse tten oj toc il wiˈj. Bix ojtzen toc il wiˈj, yaaˈn nuk wiˈjcˈa, sino juˈxse cˈoquel il tiˈ Dios e tzaj tsmaˈn inayena―tz̈i Jesús.

Alj min nkˈoj kiˈj kuya taˈ

38 Bix ocx ttxˈoman Juan tyol Jesús:

―Xnakˈtzal, oc kcyeˈyena jun xinak n‑el tlojoˈn biman cyiˈ xjal tbi tzuna najben te. Pero otzen kmaya, cuma yaaˈn toctz kxol―tz̈i Juan te Jesús.

39 Bix e tbi Jesús tyol Juan, bix aj ttzakˈbeˈnxin:

―Min, miˈn tzˈoc cymyoˈna, cuma juˈ tkˈon teja tiib kuya. Alj xjal ma bint jun ti jilel tuˈn, tuˈn tipemal nbiˈya, mlay yolente kaˈ wiˈj, cuma yaaˈn toc chilsal we. 40 Alj min tzˈoc kˈojl kiˈj, kuyatzen taˈ. 41 Alj tkˈon tiib kuya, ctyeecˈate tiib, amale nuket jun vas aˈ tzaj tkˈoˈn te cyey, ejeeˈy lepch tiˈj Scyˈoˈn tuˈn Dios. Cxeˈlxixse nkbaˈn cyey, jaante ctiikˈel t‑xel te Dios.

¡Ayxsen tej xjal ncub tkˈoˈn tzpetsabl tuj tbe juntl!

42 Ko nbajsaˈ xsunj nyol nxiˈ nkbaˈn cyey. Ka at jun xjal ma tzˈoc ten yajlalecte juntl xjal tuˈn tcub tzˈak tuj il, bix mintknaˈx tcywix tuj tyol Dios, tisen ja neeˈ luwe, baˈntetpetzenle oj tcub ẍpet jun nim cyaaˈ tkul tuˈn t‑xiˈ xeˈt tuj mar, twitzj oj toc ten ocsal tcˈuˈj juntl xjal. 43-44 Yaltzen ka tuˈnx ma cwaˈ tzˈak tuj il, cxeˈltzen nkˈoˈn juntl tumel cyey. Oj tcub tzˈaka tuj il, jatzen tbeyel kˈakˈ. Juˈ tzunj ka at jun il ma tzaj tiˈja, cyiwx tclaˈ tiiba twitz. Baˈn tcub tpaˈn chˈina takˈ tuˈn tcleta te il twitzj oj t‑xiˈ tkˈon tiiba tuj il bix cxeˈla tuj kˈakˈ. Baˈntetpele oj tel txˈomet jun tkˈaba oj taja tzˈajben tey tuˈn t‑xiˈy tuj il tuˈn tpona tuj cyaˈj twitzj oj t‑xiˈy tuj kˈakˈ tuya cycaˈbel tkˈaba. 45-46 Juˈxse tten tuya tkena ka ja kˈilx tey tuj il. Baˈntetpele oj tel txˈomet tkena sictzen tocxa tuj cyaˈj. Mas baˈn oj ttena twitz txˈotxˈ coxa twitzj oj tpona tuya cycaˈbel tkena tuj kˈakˈ. 47 Bix ka njyona il tuya tbakˈ twitza, baˈntetpele oj tetz sictzen tocxa tuj cyaˈj. Cuma mas baˈn oj ttena tuya junx tbakˈ twitza twitz txˈotxˈ twitzj oj t‑xiˈy tuya cycaˈbel tbakˈ twitza tuj kˈakˈ, 48 jaaˈj minteyˈxse nyubtzˈaj kˈakˈ.

49 Pero cxeˈlxixse nkbaˈn cyey, cykilcakey chi elel kˈiˈna tuj niyˈ tisen tuj jun kˈakˈ, tuˈn cytxjeta tuj cyila, bix tuˈntzen cytena yaaˈn nuk jun tisenj chiˈpj atzˈemiˈ. 50 Baˈnte atzˈen. Pero ka ma tzˈoc te tzaaˈ, ya mlay cub meltzˈaj ttz̈yal juntl maj, bix ya mintiiˈtl baˈn tajbena. Tej atzˈen tisencˈaxsen a tnaabl cyuyey. J‑atzˈen mintiiˈ baˈn tajbeˈna ka mintiiˈ ttz̈yal, juˈxse cyey yuwinkey ka yaaˈn baˈn cynaabla twitz juntl xjal bix twitz Dios. Juˈ tzunj, baˈnxkey. Tisen tzunj oj tcub tena tuj tbanel tuya juntl xjal, jatzen baˈn tnaablja―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Bible Gateway Sponsors