Add parallel Print Page Options

Tej t‑xiˈ tkˈoˈn Jesús cywa cyaja mil xjal

Attzen jun kˈij, bix oc cychmon cyiib nim xjal tiˈ Jesús juntl maj. Mintzentiiˈ cywa xjal. Bixse e tzaj ttxcoˈnxin ke t‑xnakˈatzxin, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Ma tzˈoc kˈaˈben ncˈuˈja cyiˈj xjala, cuma ma bint oxe kˈij cyten wuya tzalu, bix mintzentiiˈtl cywa. Ka ma chi aj nsmaˈn cyja mitkx nchi waaˈna, tzul tuj cywitz tuˈn weyaj, cuma at juun cye tzajninxe nakch―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Bix aj cytzakˈbeˈn t‑xnakˈatz Jesús:

―¿Pero titzen tten oj t‑xiˈ kkˈoˈn cywa jxjala tzalu? Min‑al xjal najl tzalu―tz̈i tzunkexin.

Pero bix aj tkanen Jesús:

―¿Jteˈ pan kˈiˈn cyuˈna?―tz̈i Jesús.

―Wuuk kˈiˈn kuˈna―tz̈i tzunkexin.

Bixse e xiˈ tkbaˈn Jesús tuˈn cycub ke cykil xjal twitz txˈotxˈ. Bixse e tzaj ttzyuˈnxin jwuuk pan, bix e xiˈ tkanenxin t‑xtalbil Dios cyiˈj. Bixse e cub tpaˈnxin, bix e xiˈ tkˈoˈnxin cye t‑xnakˈatzxin tuˈntzen t‑xiˈ cypaˈnxin cyxol xjal. Bix jax kˈiˈn cabjil quis̈ cyuˈnxin. Jax juˈxe bix e xiˈ tkanen Jesús t‑xtalbil Dios cyiˈjjil, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús tuˈn t‑xiˈ cypaˈn t‑xnakˈatzxin. Cykilca xjal e waaˈn tejxe cynoj. Cybajtzen waaˈn xjal, e cyajxtl wuuk chiˈltl piẍ pan. Cykilca kej xjal e waaˈn atle cyaja mil. Bixsen e kˈolben Jesús cye xjal, 10 n‑ocxtl tzunxin tuj choc cyuya t‑xnakˈatzxin, bixse e xiˈxin tuj jun tnom Dalmanuta tbi.

E xiˈ cykane xjal jun yecˈbil te Jesús

11 Cypon tzunj xjal nimalxse tuj cyley, ejeeˈj xjal tej cloj fariseo, bix akˈkexin rasonel tuya Jesús. Bix e xiˈ cykanenxin te Jesús tuˈn t‑xiˈ tyeecˈan Jesús tipemal cyexin tuˈntzen tchicˈajax ka juˈ otk tzaj Jesús tuya Dios. Eˈla tuj cywitzxin ka tuˈn tcub tzˈak Jesús tuj cyyolxin. 12 Biˈxse e jaw jawsen tcˈuˈjxin, cuma eteˈc fariseo yajlal texin. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―¿Tikentzen eteˈcˈa xjal kanl te weya tuˈn t‑xiˈ nyeecˈana wipemala? Nuktzen ti cyaja tuˈn ncub tzˈaka. Tzinenxix cxeˈl nkbaˈn cyey mintiiˈ tuˈn t‑xiˈ nyeecˈan wipemal―tz̈i Jesús cye fariseo.

13 Bix e cyaj tcyeˈyen Jesús ejeeˈxin, bix ocx meltzˈajxin tuj barc cyuya t‑xnakˈatz, bix iyˈx meltzˈajxin juntl jlaj tnijabel aˈ.

Cyxnakˈtzbil fariseo yaaˈn tuj tumel

14 Pero otktzen tzˈel cywaxin tuj cycˈuˈj t‑xnakˈatzxin. Nukxix jun pan kˈiˈn cyuˈnxin. 15 Toctzen tbiˈn Jesús nchi yolen t‑xnakˈatzxin tiˈ pan, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Nchi yolena tiˈ pan, cycˈojlam cyiiba tuyaj cypan fariseo bix xsunj tpan jxin cawel Herodes―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz. Pero yaaˈntzen nyolen texin tiˈ pan, sino nxiˈtzen tkbaˈnxin tuˈn miˈn txiˈ cybiˈn t‑xnakˈatzxin jcyxnakˈatz fariseo bix jte Herodes.

16 Pero mintzen el cyniyˈ t‑xnakˈatzxin tiˈj ti elpeninatzen tyol Jesús. Tuj cywitzxin tuˈn toc cycˈuˈjxin tiˈ lkˈoj pan.

17 Bix el tniyˈ Jesús tiˈj ti otk tzˈeˈla tyolxin tuj cywitz t‑xnakˈatzxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―¿Tikentzen n‑eˈla tuj cywitza ka mintiiˈ cypana? ¿Mimpatzen tzˈel cyniˈya tiˈj yaaˈn tiˈ pan nchin yolenawe? ¿Junxpatzen maj klolj tuj cywitza? 18 Juˈcˈa ke cyey tise kej xjal at tbakˈ cywitz, pero minteyˈ n‑akˈ cywitz tiˈj, bix at cyẍquin, pero minteyˈ n‑el cyniyˈ tiˈj. Yal tzunj pan tzin cyyolena, ¿tikentzen n‑oca takˈ cyey? ¿Mimpatzen tzul tuj cycˈuˈja ti in se nejl? 19 Tej tcub npaˈn jjweˈ pan t‑xol jweˈ mil xinak, ¿jteˈ chiˈl piẍ pan e jaw cychmoˈna tej cybaj waaˈn xjal?―tz̈i Jesús.

Bix aj cytzakˈbeˈnxin:

―Cablajaj chiˈl, Taat―tz̈i tzunkexin.

20 Bix e xiˈ tkanen Jesús juntl maj:

―Yaj tzunj tej tcub npaˈn jwuuk pan t‑xol jcyaja mil xjal, ¿jteˈ chiˈl pan e cyaj?―tz̈i Jesús.

Bix aj cytzakˈbeˈnxin:

―Jax wuuktl chiˈl―tz̈i tzunkexin.

21 Entonces bixse aj tkbaˈn Jesús:

―Jeyney, jayaxittzen mix n‑eˈla cyniˈya tiˈj ka cykil baˈn tbint wuˈna―tz̈i Jesús.

Jket twitz jun xjal mos̈ tuˈn Jesús tuj Betsaida

22 Cwatzen cyponxin tuj tnom te Betsaida, jlajxe tnijabel aˈ, bix e pon cyiiˈn xjal jun xjal mos̈. Bix oc cycubsaˈn xjal cywitz te Jesús tuˈn toc tmocoˈn Jesús jxjal mos̈. 23 Bix e tzaj ttzyuˈn Jesús tkˈab mos̈, bix ex tiiˈnxin yaab ttxaˈnxe tnom. Bix ocx tkˈoˈn Jesús taˈl ttzi tuj twitz mos̈. Tcubtzen tkˈoˈn Jesús tkˈab tibaj mos̈, bix e xiˈ tkanenxin:

―¿Atpa chˈin ma tzakˈ twitza tiˈj?―tz̈i Jesús.

24 Bix akˈ mos̈ cyeyel tiyˈ ttxlaj, bix aj ttzakˈbeˈn jxin mos̈:

―At chˈin chicˈaj. Lu ke xjal nchi oc ncyeˈyen tise jun tzeeˈ, bix nchi bet―tz̈i tzunxin.

25 Bix oc tmocoˈn Jesús tbakˈ twitzxin juntl maj. Bix cyiw e cub tseˈn mos̈ twitz, biˈxse ul tnaabl tbakˈ twitzxin. Ya baˈntzen akˈtl twitzxin tiˈ tikˈch jilel. 26 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Baˈntzen taja tjay. Pero cutxetzen jiquen tjay. Miˈntzen tziˈya tuj tnom bix min jaaˈ tzˈoca tkbaˈna―tz̈i Jesús texin.

Tej tkbante Pedro ka ja Jesús jscyˈoˈn tuˈn Dios

27 Tbajlenxitl tzunj ja lu, bix e xiˈ Jesús cyuya t‑xnakˈatz cyuj ke niˈ cocˈ tnom ttxaˈn nin tnom te Cesarea Filipo. Tujtzen be e xaˈ tkanen Jesús cye t‑xnakˈatz:

―¿Alcye ken tuj cywitz xjal?―tz̈i Jesús.

28 Bix aj cytzakˈbeˈn t‑xnakˈatzxin:

―At xjal nkbante ka jay Juan Bautista. At juntl wik nkbante ka jay Elías, tulel nejl twitzj xin Scyˈoˈn tuˈn Dios. Bix at juntl wik xjal nkbante ka jay jun wikxitl tyolel Dios e ten nejl―tz̈i tzunkexin.

29 Bix aj tkanen Jesús:

―Yajtzen cyey, ¿altzen cye ken tuj cywitza?―tz̈i Jesús.

Bix aj ttzakˈbeˈn jxin Pedro, t‑xnakˈatz Jesús:

―Ja te ja Scyˈoˈn tuˈn Dios, jaj xin tulel tsmaˈn Dios te cawel tibaj Israel, jxin e byan tuˈn Dios jatxe tuj tneel―tz̈i Pedro.

30 Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatz tuˈn min jaaˈ tzˈoca cykbaˈnxin ka jaxin cawel tibaj Israel.

Tej tyole Jesús tiˈj tcyamecy

31 Bixse akˈ Jesús xnakˈtzalec cyexin ka jxin Smaˈn tuˈn Dios tuˈn tten cyuya xjal qˈuiyalxse aˈ tcˈuˈjxin, bix qˈuelel xooˈnxin cyuˈn nintzaj xjal tuj tja Dios, cyuˈn tawil naˈl Dios, bix cyuˈn txˈolbal ley. Bixse e tkbaxin ka cbyetelxin, bix cjawetz itzˈjxin te toxen kˈij tbyetlenxitlxin. 32 Bix e cyaj tkˈoˈnxin kej yol lu tuj tzinen.

Pero min el tyol Jesús baˈn tuj twitz Pedro. Bix ex ttxcoˈnxin ja Jesús cyjunalxin, bix akˈ Pedro ocsalec tcˈuˈj Jesús tuˈn miˈn tyolexin juˈwa. 33 Tejtzen toc tbiˈn Jesús tyol Pedro, bix aj tcyeˈyenxin cykilcatl ke t‑xnakˈatzxin, bix oc yokpajxin tiˈ Pedro:

―Pedro, tiˈj tyola juˈwa, juˈx tuj cywitz xjala, pero tuj twitz Dios, min. Ja te Satanás, tawil biman, n‑oc lmonte tey. Tcyˈi Satanás chin japan baj tiˈj ti waj ma chin tzaj twitz txˈotxˈ. Tiˈj tzunj tyola tuˈn miˈn chin cyim, attzen tyola tuya tawil biman, yaaˈn tuya Dios―tz̈i Jesús te Pedro cywitz niyˈtl t‑xnakˈatzxin.

34 Yajcˈatltzen bix e tzaj ttxcoˈn Jesús ke t‑xnakˈatz bix juntl wik xjal, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye:

―Al cyey taj tzˈoc lpe wiˈj, cykˈoncjtzen tikˈch cyaja, tuyaxe cychunkˈlala cyimal tuj cycˈuˈja. Ka at‑xix il tiˈj tuˈn cyoca tuj qˈuixcˈaj nuk wiˈjcˈa, cykˈonxsen cyiiba. Bix ka ma chi el xooˈna cyuˈn xjal nuk wiˈjcˈa, cyxooˈxixsen cyiiba. Bix katzen at‑xix il tiˈj, bixse t‑xiˈ cykˈon cyiiba te cyamecy, tisej weya twitz cruz chin byetela. 35 Al tzunj ma bint tuˈn juˈwa, chi lpebaltzen wiˈj, cykˈaˈ tzuna cychunkˈlala nuk wiˈjcˈa bix nuk tiˈ nyol tuˈn cyclet xjal tuj il, ka ma bint cyuˈna juˈwa, attzen cychunkˈlala. Pero alj tcyˈi cyim nuk wiˈjcˈa, nuk tchunkˈlal n‑oc takˈ te, ja tzunj cxeˈl tzˈak. 36 ¿Ti cˈajbela cykilca twitz txˈotxˈ te jun xjal oj t‑xcye tiˈj ka otk txiˈ t‑xooˈn tchunkˈlal nuk tuˈn ttzyet tuˈn? 37 ¿Bix ma jteˈtzen ctchjaˈ jun xjal twiˈ tchunkˈlal ka o txiˈ t‑xooˈn, nuket jacˈa tlokˈ juntl maj? Cuma at mas twiˈ tanem jun xjal twitz cykilca twitz txˈotxˈ. 38 Alj ma tzˈel chˈixwe wiˈj bix tiˈ nyol cywitz xjal nakch eteˈ wiˈj bix cywitz aj il, jaxse juˈx inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios, qˈueleltzen chˈixwexe tiˈj oj tul meltzˈajxin juntl maj twitz txˈotxˈ tuya nimxsen tajwalelxin tuˈn Tmanxin Dios, bix tzinxse ntxakakanxin, bix cyuyax xjan tsanjel Dios tuj cyaˈj―tz̈i Jesús cye xjal.