A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 7 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Cäriktaj cˈäx rumal ri e nakˈatal wi ri winak

Ri tataˈib fariseos xukujeˈ jujun chque ri tataˈib tijonelab re ri Pixab ri e petinak pa ri tinimit Jerusalén xquimulij quib chrij ri Jesús. Xequil cˈut chi jujun chque ru tijoxelab ri Jesús cäquitij ri qui wa, man cäcaˈn tä cˈu que ri e nakˈatal wi ri fariseos. Are waˈ ri u chˈajic ri rij ri qui kˈab, naˈl cäcaˈn che. Tzel cˈu xquil waˈ ri fariseos, xeyokˈon chque ru tijoxelab ri Jesús. Je riˈ, rumal chi ri tataˈib fariseos, xukujeˈ conojel ri niqˈuiaj winak aj Israel naˈl cäquichˈaj ri rij qui kˈab, te cˈu riˈ quewiˈc. Xak are qui cˈamom ri e nakˈatal wi ri qui nan qui tat ojer. Xukujeˈ aretak quetzelej lok pa ri cˈayibal, we man cäquichˈaj tä quib, man quewiˈ taj. E cˈo cˈu qˈuia ri e nakˈatal wi ri cäcaˈn ri e areˈ, jeˈ jas ri qui chˈajic ri vasos, ri tˈuy, ri chˈichˈ tak lak, xukujeˈ tak ri qui chˈat. (Xa rumal ri e nakˈatal wi ri tataˈib fariseos, xquibij chi äwas riˈ we man cäcaˈn tä que ri winak jas ri cäcaˈn ri e areˈ.) Rumal waˈ ri fariseos xukujeˈ ri tijonelab re ri Pixab xquitaˈ che ri Jesús, xquibij che: ¿Jas che man cäcaˈn tä ri tijoxelab la jas ri e nakˈatal wi ri ka nan ka tat ojer? ―quechaˈ. Xane quewiˈc, man naˈl taj cäcaˈn chuchˈajic ri rij ri qui kˈab nabe, ―xecha che.

Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij chque: Kas tzij ri xubij ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer chij alak. Are laˈ chi xa quieb wäch alak, jas ri tzˈibtal rumal, ri cubij:
    We winak riˈ xak che qui chiˈ
cäquinimarisaj nu kˈij, man kas
cäquijiquibaˈ ri canimaˈ chwij, ―cächa ri Dios.
    Xak lokˈ quekˈijilan chwe.
Cäquiya che tijonic xak xuwi
ri qui pixab ri winak, ―cächa riˈ, ―xcha ri ka mam Isaías. Je riˈ, rumal chi ri alak yoˈm can alak ru Lokˈ Pixab ri Dios. Chuqˈuexwäch cˈu waˈ, xa jiquibam animaˈ alak chquij ri e nakˈatal wi ri winak, jeˈ jas ri naˈl qui chˈajic ri tˈuy, ri vasos, xukujeˈ qˈuia u wäch ri e jeˈ tak waˈ ri nakˈatal wi alak, ―xcha chque.

Xukujeˈ xubij chque: Ri alak man nim tä chic quil wi alak ru takanic ri Dios. Man cˈo tä chi u patän waˈ chuwäch alak. Chuqˈuexwäch waˈ cäban alak xa jas ri nakˈatal wi alak, ―cächa chque. 10 U bim cˈu can ri ka mam Moisés: “Nim cheawila wi ra nan a tat,” ―cächaˈ. U bim xukujeˈ: “Jachin cˈu ri cuyokˈ ru nan u tat, tzrajwaxic cäcämisax na waˈ,” ―cächa riˈ. 11 Ri alak cˈut cäbij alak: Xak xuwi rajwaxic chi cubij jun achi che ru nan u tat: “Are Corbán waˈ ronojel ri quincowinic quincoj che toˈic alak,” ―cächa chque. (Ri “Corbán” quel cubij: “Yoˈm cho ri Dios”, ―cächaˈ.) 12 We jeˈ cubij waˈ ri achi riˈ, man cäya tä alak che chi cˈo jas cuban che qui toˈic ru nan u tat. 13 Je riˈ man nim tä chic quil wi alak ru Tzij ri Dios, man cˈo tä chi u patän ru Lokˈ Pixab ri Dios chuwäch alak. Xak xuwi chquij tak ri nakˈatal wi alak cäya wi alak tijonic. Xukujeˈ qˈuia ri jeˈ tak waˈ cäban alak, ―xcha ri Jesús chque ri tataˈib riˈ.

14 Ri Jesús xeusiqˈuij ri winak rucˈ jumul chic, xubij cˈu chque: Alak, onojel alak, tatabej alak ri nu tzij, chˈobo alak ri quinbij, ―cächa chque. 15 Man cˈo tä ri cutij ri winak ri cäcowinic cäretzelaj u wäch ru cˈaslemal. Xane are ri quel lok pa ranimaˈ ri winak, are waˈ ri quetzelan u wäch ru cˈaslemal. 16 We cˈo jun ri cujiquiba ranimaˈ chutatabexic ri nu tzij, ¡chutatabej baˈ! ―xcha chque.

17 Oquinak chi ri Jesús pa ri ja, u yoˈm cˈu can ri winak, xepe ru tijoxelab, xquitaˈ che ri Areˈ chrij ri cˈutbal ri xutzijoj chque. 18 Xutaˈ cˈu ri Jesús chque, xubij: ¿A xukujeˈ ne ri ix man quichˈob tä waˈ? ―cächaˈ. ¿A mat iwetam chi ronojel ri cutij ri winak, ri coc chupam, man cäcowin tä waˈ che retzelaxic u wäch ru cˈaslemal? 19 Are je riˈ, rumal chi man coc tä pa ranimaˈ, xane xak xuwi pa ri rixcoˈl, quel cˈu canok aretak cuban ru chul, ―xcha chque.

Xubij waˈ chque chucˈutic chi man cˈo tä jun u wäch wa ri äwas u tijic, ri quetzeletaj jun winak rumal. 20 Xukujeˈ xubij: Ri quel lok pa canimaˈ ri winak are waˈ ri quetzelan u wäch ri qui cˈaslemal. 21 Je riˈ, rumal chi pa canimaˈ ri winak, quebel wi lok ri itzel tak qui chomanic, xukujeˈ ri etzelal ri cäcaˈn ri e areˈ ri e jeˈ tak waˈ: ru banic ri nimalaj mac rucˈ ri rixokil o ri rachajil jun chic, ru banic jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab, xukujeˈ ru banic ri cämisanic, 22 ri elakˈanic, ru rayixic ri quech niqˈuiaj winak chic, ri etzelal, ri subunic, ri sacˈajil chubanic ronojel u wäch etzelal, ri cˈäx cunaˈ jun chrij jun winak chic ri utz u rikom, ru yaquic tzij chrij jun chic, ru banic nimal, xukujeˈ ri man cuyaˈ tä jun chi coc tzij pu jolom, xane xa cuban re ri areˈ. 23 Conojel waˈ we etzelal riˈ quebel lok pa canimaˈ ri winak, quetzeletaj cˈu ri qui cˈaslemal cumal, ―xcha chque.

Jun ixok ri man are tä aj Israel cäcojon che ri Jesús

24 Xel bi ri Jesús chilaˈ, xeˈc, xopan pa Fenicia chunakaj ri tinimit Tiro, xukujeˈ ri tinimit Sidón. Xoc cˈu bi pa jun ja. Man craj taj chi ri winak cäquetamaj chi cˈo chilaˈ, man cäcowin tä cˈut chucˈuˈic rib. 25 Chanim cˈut xretamaj jun ixok chi ri Jesús cˈo chilaˈ. Ri ixok riˈ cˈo jun alaj ral ali ri cˈo jun itzelalaj espíritu che. Xopan cˈu rucˈ ri Jesús, xxuqui chuwäch. 26 Ri ixok riˈ man are tä aj Israel, xane ilom u wäch pa Fenicia, chˈäkäp re ri Siria. Xubochiˈj ri Jesús, xutaˈ tokˈob che chi cäresaj bi ri itzel espíritu che ri ral ali. 27 Xubij cˈu ri Jesús che: Cheyej na la rech nabe cäyiˈ ri qui wa ri acˈalab, chenoj cˈu na ri e areˈ. Man utz tä ru chapic ri qui wa ri acˈalab, cäqˈuiäk ta cˈu chquiwäch ri alaj tak tzˈiˈ, ―xcha che.

28 Xchˈaw cˈu ri ixok, xubij che ri Jesús: ¡Jeˈ, Tat! Xukujeˈ ne ri alaj tak tzˈiˈ ri queboc pa ja cäquitij ru xeˈr tak ri qui wa ri acˈalab, ―xcha che.

29 Xubij cˈu ri Jesús che ri ixok: Rumal we tzij riˈ ri xbij la, cuyaˈ queˈ la cho ja. Elinak chi cˈu bi ri itzel espíritu che ri alaj ali ri al la, ―xcha che.

30 Xeˈ cˈu ri ixok cho ja. Aretak xopanic xurika ri ral kˈoyol pa ru chˈat, elinak chi cˈu bi ri itzel espíritu che ri alaj ali.

Jun achi mem xukujeˈ soˈr cäcunax rumal ri Jesús

31 Xel cˈu bi ri Jesús chilaˈ chunakaj ri tinimit Tiro, xocˈow pa ri tinimit Sidón, xukujeˈ pa tak ri tinimit re Decápolis, xopan cˈu chuchiˈ ri mar re Galilea. 32 Aretak cˈo chilaˈ xcˈam lok jun soˈr achi ri xukujeˈ mem rucˈ ri Jesús. Ri xecˈamow lok quebochiˈnic, cäquitaˈ tokˈob che ri Jesús chi cuya ru kˈab puwiˈ ri achi. 33 Ri Jesús xucˈam cˈu bi ri achi chquiwäch ri winak pu tuquiel wi. Xeunim ru wiˈ tak u kˈab pa tak ru xiquin ri achi, xukujeˈ xchubanic, xuchap cok ri rakˈ. 34 Xcaˈy cˈu ri Jesús chicaj, xbikˈbitic, xubij che ri achi: ¡Efata! ―xchaˈ. Quel cubij waˈ: ¡Chjaktajok! ―cächaˈ.

35 Chanim cˈut xejaktaj ru xiquin ri achi, xukujeˈ xutzir ri rakˈ. Cäcowin chi cˈut cätzijonic. 36 Ri Jesús cˈut queupixbaj ri winak chi cˈo jun mäquibij wi. Pune sibalaj queupixbaj na, xa sibalaj cäquesaj na u tzijol waˈ. 37 Sibalaj cˈu cäquicajmaj ri winak, cäquibij: ¡Sibalaj utz cuban ri Jesús che ronojel! Cubano chi cäquita chic ri soˈrab, xukujeˈ cubano chi ri memab quechˈawic, ―xecha ri winak.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes