A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 7 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Alcyej ctzˈilelxix xjal tuˈn twitz Dios

Attzen jun kˈij, bix e pon kej xjal nimalxsen tuj ley, ejeeˈj xjal tej cloj fariseo, tuya cabxin txˈolbal ley. Otk chi tzajxexin maan Jerusalén. Bix e ponkexin tiˈ Jesús. Toctzen cycyeˈyenxin nchi waaˈn t‑xnakˈatz Jesús min otk txjet cykˈabxin tisexix tten cyuˈn fariseo, bix el kaˈyba tuj cywitzxin, cuma eˈlatzen tuj cywitz fariseo otk chi chucj t‑xnakˈatz Jesús twitz Dios, cuma kej xjal judío lepchxke cye xjal tiˈj jun ley te nejl ka tuˈn mixbe cywaaˈn xjal ka mitkx n‑eˈla txjet cykˈab tisexix tten. Jaxse juˈxe, oj nchi ul meltzˈaj lokˈol tuj plasen, jax n‑el cytxjoˈn cykˈab tisex tten. Bix yaaˈn oˈcxcˈaj, sino atl nim cyley xjal, tisen txjoj cylak, ke xaran, ke wicyˈil, ke los, bix ke wetbil tisex tten cyuˈn xjal judío nimal tuj cyley fariseo. Juˈ tzunj, tej toc cycyeˈyen ke fariseo bix ke txˈolbal ley min otk txjet cykˈab t‑xnakˈatz Jesús tisen cyexin cyten, ya otktzen chi chucjxin tuj cywitz fariseo. Bix e xiˈ cykbaˈn te Jesús:

―¿Tikentzen min chi waaˈn tey t‑xnakˈatz tisen kej xjal ootxa? Nchi waaˈn tey t‑xnakˈatz bix chucjninke twitz Dios―tz̈i tzunkexin te Jesús.

Pero bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Jaxne toc tyol Isaías, tyolel Dios, tej tcyaj ttzˈiˈbenxin jtyol Dios cyiˈj xmeletzˈ cytzi tisej cyey. Tz̈itzen Dios cyjulu, tz̈i Isaías: “Kej xjal lu tzin chi naˈn Dios nim tuya cytzi, perotzen cyanem nakch taˈ wiˈj. Mintiiˈ baˈn tajbeˈna ncub cychmon cyiib te naˈl weya. Bix xnakˈtzben cye yaaˈn wuˈna, sino nuk cyuˈnx,” tz̈i Dios, tz̈i Isaías tcyajlen ttzˈiˈben. Cuma cyey, nuk n‑el cyiiqˈuena jtzin tkbaˈn Dios tuˈn cyxiˈ lpey tiˈj cyley xjal nejl. Cytzkiˈnxix cyey ti tten oj n‑aj cylakˈbaˈna tyol Dios tuˈn toc cycˈojlaˈna jcyey cyleya. 10 Tisen tzunj: Ma tzˈaj cylakˈbaˈna jtyol Moisés tej tkbantexin: “Ebimcˈa tmana bix ttxuy,” bix “Al tzunj ma tzˈel xooˈnte tman bix ttxu, biˈxse cbyetel naj cyuˈn xjal,” tz̈i Moisés cye xjal nejl. 11 Pero yaltzen cyey, baˈntzen t‑xiˈ tkbaˈn jun xjal te tman bix te ttxu: “Mlay tzˈoc wonen wey, cuma alcyej chˈintl ma cyaj cxeˈl oyette te Dios.” 12 Juˈ tzunj al tzunj taj tzˈoc onente cye tman tuya pwak, mlaytltzen, cuma mintzen tcuyantl cyleya. 13 Juˈtzen tten ncub cybajsaˈna tyol Dios tuya cyleya. Bix nimxtl nbaj cyey tisex jluwe―tz̈i Jesús cye txˈolbal ley bix cyej xjal nimal tuj cyley.

14 Yajcˈatltzen bix e ttxoc Jesús ke xjal, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Chin cybiˈtzen, bix cybimquey. 15-16 Mintiiˈte jun ti jilel cˈoquex tuj ttzi jun xjal cchucjalet tuˈn, sino ja tej ctzaal tiˈ tanem xjal, jatzente cchucjal twitz Dios―tz̈i Jesús cye xjal.

17 Tcyajtzen tcyeˈyen Jesús ke xjal, bix ocxxin tuj jun jaaˈ. Bix e xiˈ cykanen t‑xnakˈatzxin ti elpenina jtyolxin cye xjal. 18 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Jax juˈx cyey, ¿mimpatzen ma tzˈel cyniˈya tiˈj? ¿Mimpatzen ma tzˈel cyniˈya tiˈj ka ti jilel ma tzˈocx tuj ttzi jun xjal, miˈn chucjte twitz Dios? 19 Miˈn chucjte xjal, cuma miˈn txiˈ tuj tanem, sino juˈ cxeˈlte tuj tcˈuˈj, tuˈn tiyˈ tcˈuˈn. Mintiiˈ jun waabj baˈn tchucj jun xjal tuˈn. 20 Ja tej ctzaal tiˈ tanem xjal, jatzen te ja ctzˈilex xjal tuˈn twitz Dios. 21 Cuma tujxe tanem xjal ntzaaˈ itzˈj tkaˈyel, tisej kej xjal nuk xinak ma nuk xuuj n‑oc takˈ cye, alkˈal, biyˈyen, 22 pajlel, kˈabj tikˈch te xjal, cyak wisaj xjal, yajlaj xjal, lochˈ cˈuˈjbaj, xchiˈlen cˈuˈjbaj, kaˈ yol tiˈ xjal, n‑oc tkˈon tiib jun xjal te jawnex, bix mintiiˈ tcˈuˈj tiˈ juntl xjal. 23 Cykil tzunj tkaˈyel lu ntzaj tuj cyanem xjal. Cyuˈn tzunj lu ntzˈilaxe xjal twitz Dios―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Jun xuuj aj Fenicia e xiˈ tocslaˈn tyol Jesús

24 Bix e xiˈ Jesús tuj jun wikxitl tnom, Tiro tbi. Bix ocxxin tuj jun jaaˈ. E tajbexin tuˈn min‑al xjal tzˈoc cyeˈyente texin, pero mix e bina tewexin. 25 Lwewatzen naj e tbi junxuj xuuj, ttxu juntxin cwal otk tzˈoc biman tiˈj, ka otk pon jlet Jesús. Bix e xiˈxuj, bix e cub majexuj twitz tken Jesús. 26 Pero yaaˈn judíaxuj, sino tej tnom Fenicia tej nin tnom Siria, ttxlaj Galilea te jawne. Bix akˈxuj cubsal twitzxuj twitz Jesús tuˈn tel tlojoˈnxin biman tiˈ talxuj. 27 Pero bix aj ttzakˈbeˈn Jesús texuj:

―Tneel chi oquel ncyeˈyen weja weya nxjal aj judío. Yaaˈn tumel oj tel kˈiˈn cywa neeˈ tuˈn t‑xiˈ kˈoˈn cye txyan. Nejl chi waaˈl ke neeˈ―tz̈i Jesús texuj te niyˈbel tnaablxuj.

28 Pero bix aj ttzakˈbeˈn jxuj xuuj:

―Jax toc tuˈna, Taat. Pero tzintlpe cyyoˈn cyej jil txyan jniyˈ qˈuelel tzˈak ttxˈakan cywa neeˈ. Jaxse juˈx weya cnyoˈwa laˈ niyˈ chin tzaal tonena―tz̈i tzunxuj.

29 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Ma bint ttzakˈbentey nyol. Baˈntzen taja tjay. Ya ma tzˈel biman tiˈ tala―tz̈i Jesús texuj.

30 Tejtzen tponxuj tjaxuj, tjax talxuj twiˈ wetbil, pero ya otk tzˈel biman tiˈ talxuj.

Ul tnaabl jun xjal yaab tẍquin bix men tuˈn Jesús

31 Bix etz meltzˈaj Jesús tuj tnom te Tiro, iyˈxin tuj tnom te Sidón, bix iyˈxin cyuj tnom te Lajaj Tnom, cwa tponxin ttziiˈ tnijabel aˈ te Galilea. 32 Tej tzunj tponxin, bix e pon cyiiˈn xjal jun yaab min tziyˈx tuj twiˈ bix makma. Bix e xiˈ cykanen xjal tuˈn tcub tkˈoˈn Jesús tkˈab tibaj yaab. 33 Bix el lkˈe Jesús tuya yaab cyiˈj xjal otk jaw chmet, bix ocx tkˈoˈn Jesús ke twiˈ tkˈab cyuj tẍquin yaab. Bix oc ttzubanxin tiˈ tkˈabxin, bix oc tmocoˈnxin twiˈ taakˈ yaab. 34 Njawtzen tcyeˈyen Jesús twitz cyaˈj, bix e jaw jawsanxin, bixse e xiˈ tkbaˈnxin tej xjal yaab:

―Jkomtzen tiiba―tz̈i Jesús.

35 Texse naj tjket tẍquin yaab, bix ncyajtl taakˈ baˈn. N‑akˈtltzen yaab yolel.

36 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye xjal tuˈn miˈn txiˈ cykbaˈn ti otk baj te Jesús tuya yaab. Pero amale otket txiˈ tkbaˈn Jesús cye xjal tuˈn miˈn txiˈ cykbaˈn, ilx tiˈj e cub ten ke xjal kbalte. 37 Otkxse chi jaw kleeˈ xjal, bix e xiˈ cyyolen:

―¡Cykilxse baˈn tbint tuˈn Jesús! Hasta kej xjal min tziyˈx tuj cywiˈ bix xsun kej me, baˈn tbint cyyolen tuˈn―tz̈i ke xjal.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes