Add parallel Print Page Options

Tej tpon kˈiˈn Jesús twitz Pilato

15  Tetzen takˈ cwel spiˈyen, bix oc cychmon cyiib jclojxin nin cawel, binne tten cyuˈn tneel cyawil naˈl Dios, tcab cyawil naˈl Dios, ke txˈolbal ley, bix ke nintzaj xjal tuj nin tja Dios. Bixse e cub cyuˈn tuˈn t‑xiˈ cyiiˈnxin Jesús twitz cawel tuj Jerusalén chkˈoˈn tuˈn cawel tibaj Roma te cawel cyibaj xjal judío. Pilato tbi cawel. Juˈtzen tten t‑xiˈ akˈbaj Jesús twitz Pilato, ẍpoˈnxin. Tejtzen tpon Jesús, bix e xiˈ tkanen Pilato texin:

―¿Japa teja cawel cyibaj xjal judío?―tz̈i Pilato te Jesús.

Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Juˈtzen tisenj ma tkbay―tz̈i Jesús.

Bix nimxse oc cyumlaˈn ke cyawil naˈl Dios ja Jesús twitz Pilato. Juˈ tzunj e xiˈ tkanen Pilato juntl maj:

―¿Mimpatiiˈ cˈaal ttzakˈbeˈna cye xjal? Cyeˈyenca tikˈchj cyyol xjal tiˈja―tz̈i Pilato te Jesús.

Pero mintiiˈ aj ttzakˈbeˈn Jesús, biˈxse e jaw kleeˈ Pilato, cuma mintiiˈ tyol Jesús aj.

Tej tbint tiˈj tuˈn tbyet Jesús

Yaltzen te cawel aj Roma tten tcawbil cyibaj xjal te Israel nejl, jacˈa tzunj ninkˈija tzˈetz ttzakpiˈnxin jun xjal aj Israel tuj tzeeˈ, laˈ alj cykanen xjal aj Israel tuˈn tetz. Te tzunja jnabkˈi lu, tocxse junxin aj judío tuj tzeeˈ, Barrabás tbixin tuya cabtl tuyaxin aj kˈoj. Jatzen Barrabás cyawilxin. Otktzen cybiyxin ke xjal aj Roma tuj jun kˈoj tuya cawel te Roma. Tisaxse cye xjal cyten, bix e baj pon nim xjal kanlte te Pilato tuˈn tetz jun cye xjal aj Israel tuj tzeeˈ. Bix aj ttzakˈbeˈn Pilato:

―¿Cyajpey tuˈn tex ntzakpiˈn jxin xjal lu Cycawel judío?―tz̈i Pilato. 10 Juˈtzen toc tuˈnxin cye xjal, cuma at tumel tuyaxin ka nuk tuˈn tchiˈlel cycˈuˈj ke nintzaj tawil naˈl Dios otk pona cyiiˈnxin Jesús.

11 Pero tejtzen toc cybiˈn tawil naˈl Dios tyol Pilato, bix akˈkexin ocsalec cycˈuˈj xjal tuˈn tetz Barrabás tuj tzeeˈ, yaaˈn tuˈn t‑xiˈ tzakpette Jesús. Bix ja xsunja e xiˈ cykanenxin te Pilato. 12 Bix aj tkanen Pilato cye xjal juntl maj:

―Jeyˈ, ¿tine cyaja tzˈoc nbinchen tiˈj jxjal n‑oc cykˈoˈna tbi “Cycawel aj judío”?―tz̈i Pilato cye xjal.

13 Bix aj cytzakˈbeˈn xjal cyiwx:

―Kˈonwexin twitz cruz tuˈn tcyimxin―tz̈i ke xjal.

14 Bix aj tkanen Pilato:

―Jeyˈ, ¿tine jilel kaˈ ma cub tbinchexin?―tz̈i Pilato.

Pero bix aj cytzakˈbeˈn xjal juntl maj mas cyiw:

―¡Kˈonwexin twitz cruz!―tz̈i ke xjal.

15 Entonces yaltzen te Pilato, cuma taj tzunxin ocxin baˈn cyuya xjal, bix etz ttzakpiˈnxin Barrabás, bix e xiˈ tchkˈoˈnxin cabxin aj kˈoj te kˈolx tzˈuˈn tocxsen chˈut twiˈ tiˈ Jesús, bix tuˈn tjawxin twitz cruz.

16 Bix e xiˈ cyiiˈn aj kˈoj ja Jesús twitz tpeˈn jjaaˈ jaaˈ tocxe cawel, bix e xiˈ nim tzˈuˈn tiˈ Jesús.

Bix oc cychmoˈnxin jun tkiyˈxin aj kˈoj. 17 Bix oc cykˈoˈnxin jun t‑xbalen Jesús tisen tilbil t‑xmaquel San Juan te tzeblte Jesús, cuma cye xjal cawel tisentzen tilbil t‑xmaquel San Juan cyxbalenxin toc. Bix e cub cybinchaˈn aj kˈoj jun tcorona Jesús nuk chˈiˈxcˈa, bix e cub cycutzˈexin tuj twiˈ Jesús te cyxmucchbilxin. 18 Bix akˈke aj kˈoj s̈‑il:

―¡Axse Cycawel xjal judío!―tz̈i ke aj kˈoj.

19 Cocˈcaxse e cuˈx cytzˈajaxin tuj twiˈ Jesús tuya jun jitxˈkˈaj tzeeˈ, bix ocx cytzubaxin tiˈ Jesús, nchi cubxetzen majexin twitz Jesús nuk te cyxmucchablxin.

20 Tbajlen cyxmucchaˈnxitl tzunxin Jesús, bix el cyiiˈnxin jt‑xbalen Jesús otk tzˈoc cykˈoˈnxin, bixse oc cykˈoˈnxin jte Jesús t‑xbalen tocx. Bix e xiˈ cyiiˈn aj kˈoj jaxin tuˈn tjawxin twitz cruz ttxaˈnxe Jerusalén.

Tej tjaw kˈoˈn Jesús twitz cruz bix e cyim

21 Jaxse Jesús e xiˈ ikente cruz, pero mix e xcyebexin tjakˈ tuj be. Niyˈcˈatltzen junxin xjal, Simón tbixin, tman junxin Alejandro tbi bix juntlxin Rufo tbi, te jun wikxitl tnom Cirene tbi, bix ocx cykˈoˈn aj kˈoj jaxin tjakˈ cruz kˈiˈn tuˈn Jesús. 22 Bix e xiˈ cyiiˈnxin Jesús tuj jun lugar Gólgota tbi, jatzen elpeninaj “Ttemlel Tbakel Wiˈybaj.” 23 Tejtzen cyponxin, bix e xiˈ cykˈoˈn xjal tcˈaˈxin vino smoˈn tuya jun wik remeda mirra tbi, tuˈn taj lkˈe chˈin tchiyonel tiˈ Jesús. Pero min e tiikˈxin.

24 Bixse e jaw pjet‑xin tuya clavos twitz cruz.

Bix akˈke aj kˈoj niqˈuel laˈ al jun cyexin tuˈn tcaman tiˈ t‑xbalen Jesús.

25 Tetzen beljaj tajlal hora te klax, tjaw cypjoˈnxin Jesús twitz cruz.

26 Bix e jaw cykˈoˈnxin cab letra tibaj twiˈ Jesús. Tz̈i cyjulu: “Cycawel judío,” tuˈntzen telniyˈ tiken otk jawa Jesús twitz cruz.

27 Te xsunj kˈij tjaw caˈbaxin alakˈ twitz jun cruz junx tuya Jesús, jun cyexin e jaw twitz jun cruz tuj tmankˈabxin, bix juntlxin e jaw twitz cruz tuj tneẍ Jesús. 28 Juˈtzen tten tel‑len jax tyol Dios nbyan cyjulu: “Jaan tzunxin cˈoquel ten cyajlal kaˈ xjal,” tz̈i tyol Dios.

29 Yal tzunkej xjal excˈa ttxlaj cruz jaaˈ tjawa Jesús, n‑ocxetzen cytzeˈn xjal jaxin, bix nxiˈxe cyyucan xjal cywiˈ, nchi jawxetzen yolen:

―¡A weena! Jatzen teja tcublel xitente nin tja Dios, bix tuˈn tjaw tbinchaˈna te toxen kˈij. 30 Katzen tbinlel tuˈna juˈwa, coˈpamtzen tiiba, bix tcuˈtztzen twitz cruz―tz̈i ke xjal te Jesús.

31 Juˈxse tten cyoc ten cyawil naˈl Dios bix ke txˈolbal ley xmucchalec te Jesús. Tz̈ikexin cyjulu:

―E tcoˈpaxin nim xjal tuya tikˈch jilel, pero yaltzen texin, mlay bint tcoˈpa tiibxin. 32 E tcuˈtzxin twitz cruz, jxin n‑oc tkˈon tiib te Scyˈoˈn tuˈn Dios bix n‑oc tkˈon tiib te Cawel cyibaj Israel, tuˈntzen toc kcyeˈyen ka jax tuˈnxin, bix tuˈntzen toc kbiˈnxin―tz̈i ke nintzaj cyawil naˈl Dios bix ke txˈolbal ley.

Hasta jaan kej xin alakˈ otk chi jaw pjet twitz cruz e xooˈn yol te Jesús.

Tej tcyim Jesús

33 Tejtzen tpon chil kˈij, cykilcaxse tibaj ttxˈotxˈ judío e cwaˈ jun nin klolj. Oxe hora e cub klolj.

34 Tejtzen tcub spiˈyen te oxe tajlal hora te kale, bix e jaw s̈‑in Jesús cyiw tuj tyol:

―¡Ndios! ¡Ndios! ¿Tiken ma chin cyjaˈ tcyeˈyena?―tz̈i Jesús.

35 Attzen cab xjal oc ebinte tyol Jesús, pero min el cyniyˈ xjal tiˈj. Bix e jaw yolenkexin:

―Cybinx. Luxin ntxcon Elías, tyolel Dios―tz̈i tzunkexin.

36 Toctzen tbiˈn junxin xjal, bix e xiˈxin kˈilbetz jun brat vino, bix txˈom chˈin, bix e cuˈx tmuˈnxin jun ttxˈaken tz̈omj tuj, bix oc tẍpoˈnxin twiˈ jun ptzˈunt, bix e xiˈ ajkelxin oylxte te Jesús. Bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Ko kcyeˈyectzen laˈ ka tzul Elías kˈilcˈatz texin―tz̈i tzunj xin xjal.

37 Pero cwa tel jun twiˈ Jesús jatzen tcyim xinj.

38 Tujxse tel tanem Jesús, tej tcub rotj jmaˈ xbalen tcub te maksbil tej cwart nintzaj xjan tuj nin tja Dios. E tzajxe rotj tuj twiˈ e cuˈpan baj t‑xeeˈ.

39 Ja tzunj xin cyaj wilel aj kˈoj te Roma, tcub tzunxin twitzj cruz jaaˈ pjoˈnwa Jesús, toctzen tcyeˈyenxin ti tten tcyimlen, bix e tkbaxin cyjulu:

―Jaxnete tej xin xinak lu Tcwal Dios texin―tz̈i tzunxin.

40 Bix jax at cabxuj xuuj ncyeˈyen nakch. Cyxol tzunxuj tocxe jxuj María Magdalena, juntlxuj María, ttxu José bix Santiago, yaaˈnte Santiago t‑xnakˈatz Jesús, bix xsunj xuj Salomé. 41 Ejeeˈtzen xujja oc lpe tiˈ Jesús, bix jaan tzunkexuj oc onente Jesús tej at‑xin tuj tnom te Galilea. Bix yaaˈn oˈcxcˈa ke xuj, sino at nimtl xuuj oc lpe tiˈjxin tej xiˈninxin tuj Jerusalén.

Tej tocx kˈoˈn Jesús tuj mukbil

42 Te tzunj kˈij tej tjaw Jesús twitz cruz tecˈaj kˈij te nchiˈtk ninkˈij te ajlabl, bix nchi binchantzen xjal tikˈch cye te ja ninkˈija. Cuma cye xjal judío cyxol, il tiˈj tuˈn tcuˈx maket jun xjal cyimne tex kˈij. Juˈ tzunj tetzen chˈitk tex kˈij, 43 cyiwtzen tcˈuˈj junxin xjal José tbi, tej tnom te Arimatea, t‑xiˈxin kanl t‑xumlal Jesús te Pilato te mukbil. Jaantzen José toc te nintzaj xjal cyxol jclojxin nin cawel binnen tten cyuˈn cyawil naˈl Dios, ke txˈolbal ley, bixsen ke nintzaj xjal tuj nin tja Dios. Jax nayon texin jtoj tul‑lel Tcawel Dios te cawel twitz txˈotxˈ. 44 Toctzen tbiˈn Pilato tyol José ka otk cyim Jesús, bix e jaw kleeˈxin, cuma ke cyej xjal nchi jaw twitz cruz, min ttzkiˈn chi cyimcye twitz cruz tex kˈij. Bix e tzaj ttxcoˈnxin jxin cyaj wilel aj kˈoj, bix e xiˈ tkanen Pilato ka jax tuˈn José ka otk cyim Jesús. 45 Toctzen tbiˈn Pilato ka jax otk cyim Jesús, bixse e xiˈ tkˈoˈn Pilato tumel te José tuˈn tcuˈtz tiiˈnxin t‑xumlal Jesús twitz cruz.

46 Entonces bix etz tlokˈoˈn José jun nintzaj xbalen, bix e cuˈtz tiiˈn José t‑xumlal Jesús twitz cruz. Bix oc tbalkˈexin tiˈ t‑xumlal Jesús. Bix ocx tkˈoˈnxin t‑xumlal Jesús tuj jun tij xak, bix oc tlomoˈnxin ttziiˈ tuya juntl tij xak.

47 Yaltzen te María Magdalena tuya María ttxu José, nchi cyeˈyenc tzunxuj jaaˈ otk tzˈocxa t‑xumlal Jesús.