Add parallel Print Page Options

E tkba Jesús tuˈn tcub xitj tja Dios

13  Teltzen Jesús tiˈ tja Dios cyuya t‑xnakˈatz, bix e xiˈ tkbaˈn jun cyexin te Jesús:

―Xnakˈtzal, cyena, ¡a xsun xak binchbil tej tja Diosa, bix axse cycyeˈyencj nmak jaaˈ tej tja Diosa!―tz̈i tzunkexin.

Pero bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Cyeˈncxixseke tiˈj lux ke jaaˈ eteˈwa, cuma tzul jun kˈij oj cyiyˈ kuchˈj jaaˈwa. Mi nuket jun xak cyjel tibaj juntl―tz̈i Jesús.

Kej yecˈbil cyuj mancˈbil kˈij

Bix etzkexin tuj Jerusalén, bix e xiˈkexin twiˈj witz te Olivos tumel tja Dios. Bix e cub ke Jesús tuj cˈul. Bix e xiˈ lkˈe ke Pedro, Santiago, Juan, bix Andrés tiˈ Jesús te kanlecte:

―Taat, ¿jtojtzen pjel jma tzaj tkbaˈna keya? ¿Bix titzen jilel techel tzul oj chˈitk tbaj juˈwa?―tz̈i tzunkexin te Jesús.

Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Cykˈoˈnc cycˈuˈja tiˈj nuk al cub yajlante cyey. Cuma tzul nim xjal kbalte: “Inayen wej Scyˈoˈn tuˈn Dios,” tz̈i cybel, bix cwel cyyajlaˈn nim xjal. Ojtzen toc cycyeˈyena nbaj kˈoj tzalu bix nxiˈ cybiˈna nbajtl kˈoj jakˈch tumel, miˈn chi jaw seyˈpaja, cuma juˈ il tiˈj pjel te mintknaˈx tbaj twitz txˈotxˈ. Tzul jun kˈij cˈoquel kˈoj tuˈn jun nin tnom tuya juntl nin tnom tuj cykil twitz txˈotxˈ. Bix nuk jakˈch qˈuiyela xcyaklajnab. Bix pjel nim weyaj twitz txˈotxˈ. Maantkxixse ja te t‑xeeˈ tchyonelja, tisen jun xuuj at tuj tchyonel tal. Juˈtzen pjelte twitz txˈotxˈ oj mitknaˈx tbaj. Yaltzen cyey, cycˈojlamxix cyiiba tuya tikˈch cyyola, cuma chi xeˈl kˈoˈna cye cawel tuˈn cyoc pjeta cyuj camon jaaˈ te xnakˈtzabl tyol Dios nuk wiˈjcˈa. Bix chi xeˈl chkˈeta cywitz gobernador bix cywitz nin cawel nuk wiˈjcˈa, bixse t‑xiˈ cykˈumena ti nten.

10 Tetzen mintknaˈx tbaj twitz txˈotxˈ, qˈuelex tz̈itj tpocbal jyol coˈpbil xjal tuj cykil tnom twitz txˈotxˈ. 11 Ejeeˈ tzuna chi elex tz̈itpunte tej yola. Juˈ tzunj miˈn tzaj ttz̈i cyiˈja oj tzyuˈnkey cyuˈn cawel nuk wiˈjcˈa, bix miˈn baj cynincˈuˈna tiˈj ti cyyola, cuma yaaˈn tiˈ cywiˈy ctzaala cyyola, sino ja te Espíritu Santo cˈoquex kbante tuj cywiˈy ti cyyola cye cawel.

12 Cye tzunj kˈij chi ul, ke cytzicyxse xjal ke cyitzˈenxse xjal cxeˈl kˈonte juntl tuj cykˈab cawel tuˈn cybyet, bix ke cwal chi oquel kˈojl cyiˈ cyman, bix cxeˈl cykˈoˈn cwal ke cyman tuˈn cybyet. 13 Bix nim xjal cˈoquel chiˈl cyiˈja cuma telniyˈx ka wuya cykˈona cyiiba. Pero alj xjal min xcyaj cyeˈyente we ojxe tbyet, chi tzakpajeltzen twitz kˈakˈ tuˈn Dios. 14 Cxeˈltzen nkbaˈn cyey juntl yol ilcˈa tiˈj. Cycˈojlam cyiiba. Ojtzen toc cycyeˈyena jun xjal xitel, biˈx cyjel weˈ jun ti jilel tuˈn tjunalx bix chi iˈyel tzˈeˈya tuˈn, tocxsen jaaˈj yaaˈn baˈn tocxe ten, jatzen baˈn cyxiˈ okj jxjal te Judea tuj cˈul cyxol witz tuˈn tclet cychunkˈlal. Il tiˈj pjel te ja lu. Juˈ tzunj tzˈocxix cycˈuˈja tiˈj oj tbaj. 15 Alcyej najlan tja oj tul jxjal xitel, miˈn chi ocxtle kˈilbetz titl cyey tuj cyjay, sino txucl chi xeˈl oka tuj cˈul. 16 Bix alj nakˈanan tuj taakˈen, miˈn tzˈajtz meltzˈaj tuj taakˈen, mitetpe te kˈilbex ke tiˈj. 17 Mlayxix kej xuuj preñada, bix ma nchˈuˈn cyal, oj cyel ok oj tul ja ila. 18 Bix cykanex te Dios nuket miˈn baj juˈwa tuj jbalel, cuma cyiwxse tbetsaj. 19 Bix cuma jaxse cab kˈij tchyonelj, bix bajxsen pjaˈ jun maj juˈwa jatxe tcublen itzˈj twitz txˈotxˈ tuˈn Dios, bix miˈn baj juntl maj juˈwa oj tbaj ja lu. 20 Nuket miˈn cub tbajsaˈn Dios ja qˈuixcˈaja twitz txˈotxˈ, milen‑al juntl xjal jacˈa cyaj itzˈj. Pero tzulxin te bajsalcˈa twiˈ tuˈn tanemxin cyiˈj texin t‑xjal.

21 Katzen al jun xjal ma tzˈoc kbante cyey: Cycyeˈyenctzen, lu tzunj xin Scyˈoˈn tuˈn Dios lu, ka tz̈i cyseja, miˈn tzˈoc cybiˈna, 22 cuma tzultzen nim xjal ẍtakˈ kbalte ka ejeeˈ Scyˈoˈn tuˈn Dios te cawel, bix tzul xjal ẍtakˈel ka ejeeˈ tyolel Dios. Ejeeˈ tzunj xjal lu chi cwel binchante techel bix nuk tikˈch cbinel cyuˈn tuya cyipemal te yajlal cye xjal, bix chi oquel ten niyˈbelte tuya cyipemal laˈ ka miˈn chi cub tzˈak cyuyaxe jte Dios t‑xjal. 23 Cykil tzunja lu nxiˈ nkbaˈn cyey nejl. Cycˈojlantzen cyiiba twitz tuˈn miˈn chi cub tzˈaka.

Ti tten oj tul tcwal Dios juntl maj

24 Yaltzen tej kˈij oj takˈ iyˈpa n‑el baj qˈuixcˈaj, cˈoquel klolj twitz kˈij, ya miˈn txakentl xjaw, 25 chi cˈuˈl tzˈak cheˈw, bix nuk cluˈleltl tipemal twitz cyaˈj tuˈn t‑xiˈ xitj. 26 Cyuj xsunj kˈij oj nchicˈajaxa inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal, tzajnin kena twitz txˈotxˈ tuj muj, tuya nim wipemala bix tzinxsen chin txakakana. 27 Ojtzen wul, chi ultzen nsmaˈn nsanjel tuj cyaˈj tuj cykil twitz txˈotxˈ, tuyaxe cykil jaaˈ pomnina baj ttxaˈn twitz txˈotxˈ, tuˈn cyoc chmet jxjal ebil nyola.

28 Cycnomtzen. Nkˈaˈcˈatzen jun techel ti tten oj wul, tuya ti tten oj nxulan jun wiˈ higuera. Oj n‑alajin tkˈab higuera bixsen n‑akˈ eletz muxkˈaj t‑xul, ya telniyˈtzen tuj cywitza ka chˈitk toc coresma. 29 Tisen tzunj t‑xul higuera n‑etz te chˈitk coresma, qˈuelelcˈatzen cyniˈya tiˈj oj tbaj tikˈch ma txiˈ nkbaˈn cyey twitz txˈotxˈ, jatzen techel ka chˈitk tetz jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuj cyaˈj. 30 Tzinexix cxeˈl nkbaˈn cyey jcyiyˈjil xjal te Israel miˈn baj teja, sino qˈuitzˈjelxte ojxe tbaj tisej ma txiˈ nkbaˈn cyey. 31 Il tiˈj juˈ pjela. Te cyaˈj bix te twitz txˈotxˈ chi pjelxcye, pero ke weya nyol mlay chi bajcye.

32 Yaltzen tej tuˈn alcye kˈij bix jniyˈ hora oj wul, min‑al ebilte. Mitetpe ejeeˈ tsanjel Dios tuj cyaˈj itzkilte, bix mitetpe inayena, Tcwal Dios, itzkilte. Nukxix ja te Mambaj itzkilte jtoj pjel. 33 Cuma min cytzkiˈna jtoj chin ulwe, juˈ tzunj cycˈojlam cyiiba tuˈntzen binne cytena oj cyul canbaja. 34 Juˈ teja tisen jun xjal matk tziyˈ bint tuˈn t‑xiˈ tuj juntl tnom. Tetzen mintknaˈx tex bint taaw jaaˈ, ncyajtzen tkˈoˈn cyaakˈen akˈanal teeylex te juun, bix te cˈojlal jaaˈ tuˈn t‑xiˈ tcˈojlaˈn. 35 Inayentzen wej tisen taaw jaaˈ. Mintiiˈ tumel jtoj cˈulel meltzˈaj taaw jaaˈ, matzen te ncub klolj, matzen te chil akˈbila, matzen te nokˈ eyˈ te chˈitk kskix, bix matzen te kˈijl. Juˈ tzunj cynaˈmcˈa cyiiba, 36 cuma yaaˈn tumel nchi wutana tuj cyaakˈena oj wul meltzˈaj. 37 Alcyej nxiˈ nkbaˈn cyey, yaaˈn nuk cyequey nxaˈ nkbaˈn, sino te cykilj xjal lepchec wiˈj. ¡Cynaˈmcˈa cyiiba!―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.