A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 12 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Waral cäkil wi ri cˈutbal chquij ri ajchaquib ri man e utz taj

12  Ri Jesús xuchaplej qui tzijobexic ri winak cucˈ tak cˈutbal, xubij cˈu chque: Cˈo jun achi ri xuban jun ticbal uvas, xucoralij rij, te cˈu riˈ xucˈot jun jul ri cäpitzˈ wi ri uvas, xuban xukujeˈ jun tacˈaticalaj ja ri cäcoj che chajibal re ronojel, xuya cˈu can pa kajomal chque jujun tak ajchaquib, xeˈ naj pa jun tinimit chic, ―cächaˈ.

Xopan cˈu ri kˈij ri cäban ri cosecha rech uvas, ri ajchakˈel xutak bi jun patänil re cucˈ ri ajchaquib chucˈamic re ru wächinic ri ticbal uvas. Are cˈu ri ajchaquib xquichap ri patäninel, xquichˈayo, xquitak bic, man cˈo tä xquiya bi che, ―cächaˈ. Ri ajchakˈel ri ticbal uvas xutak cˈu bi jun patäninel chic cucˈ ri ajchaquib. Ri e areˈ cˈut xcaˈn chi abaj ri patäninel riˈ, xquisoc chujolom, xa etzelal xcaˈn bi che. Xutak chi cˈu bi jun patänil re, ri ajchaquib cˈut xquicämisaj waˈ, je riˈ xukujeˈ xcaˈn chque ri juleˈ u takoˈn chic. Jujun chque xequichˈayo. Jujun chic xequicämisaj.

Cˈä cˈo na jun takoˈn chic rucˈ ri ajchakˈel, are cˈu ri u cˈojol, ri sibalaj lokˈ chuwäch. Chuqˈuisbal ronojel xutak bi waˈ cucˈ ri ajchaquib, xubij cˈut: “Kas nim cäquil wi na ri nu cˈojol,” ―xcha ri ajchakˈel. Ri ajchaquib xquitzijobej quib, xquibij: “Are waˈ ri quechben ronojel. ¡Joˈ, kacämisaj cˈut, rech cäkˈax ronojel waˈ pa ka kˈab!” ―xechaˈ. Xquichapo, xquicämisaj, xquesaj cˈu bi ru cuerpo pa ri ticbal uvas, ―xcha ri Jesús chque.

Te cˈu riˈ ri Jesús xutaˈ chque, xubij: ¿Jas cˈu cuban na riˈ ri ajchakˈel ri ticbal uvas? ―cächa ri Jesús. Copan na cucˈ, queucämisaj na ri ajchaquib, cuya cˈu na ru ticbal uvas chque juleˈ chic, ―cächa chque.

10 ¿A mat siqˈuim alak waˈ we tzˈibam riˈ pa ru Lokˈ Pixab ri Dios? Je riˈ cubij:
    Ri abaj ri man xcaj tä ri yacal tak ja,
    are abaj waˈ xcoj che tokˈebal re ri ja.
11     Jeˈ banom waˈ rumal ri Kajaw Dios.
Kas cajmabal cˈu waˈ chkawäch, ―cächaˈ, ―xcha chque.

12 Ri qui nimakil ri winak aj Israel xquitzucuj cˈut jas cäcaˈn chuchapic ri Jesús rumal chi xquichˈobo chi chquij ri e areˈ xutzijoj waˈ we cˈutbal riˈ. Cäquixej cˈu quib chquiwäch ri qˈuialaj winak, xa rumal riˈ xquiya can ri Jesús, xebeˈc.

Cätaˈ che ri Jesús we rajwaxic cätoj alcabal

13 Xetak cˈu bi jujun chque ri tataˈib fariseos rucˈ ri Jesús, xukujeˈ jujun chque ri rachiˈl ri tat Herodes che rilic we cˈo jas quecowin chubanic rech cäkaj ri Jesús pa qui kˈab. 14 Aretak xeopanic, xquibij che ri Jesús: Ajtij, ketam chi jicom animaˈ la, xukujeˈ chi man cäxej tä ib la chquiwäch ri winak jas pu cäquichomaj ri e areˈ chij la. Man nim tä cˈu quil wi la jun winak chuwäch ri jun chic, xane kas tzij cäcˈut la u beyal ru rayinic ri Dios chquiwäch conojel. ¿A takal chke cäkatoj alcabal che ri César o a man takal taj? ―quechaˈ. ¿A rajwaxic cˈut cäkatojo o a man rajwaxic taj? ―xecha che.

15 Retam cˈu ri Jesús chi xak quieb qui wäch, rumal riˈ xubij chque: ¿Jas che cätaˈ alak waˈ chwe? ¿A mat xa caj alak chi quinkaj pa kˈab alak? ―cächaˈ. Cˈamampe alak lok jun puak chnuwäch rech quinwilo, ―xcha chque.

16 Ri e areˈ xquicˈam lok ri puak, xril cˈu waˈ ri Jesús, te riˈ xubij chque: ¿Jachin cˈu ajchakˈel we caˈyebal xukujeˈ we biˈaj riˈ? ―xcha chque.

Xquibij cˈu che: Are rech ri César, ―xecha che.

17 Xubij cˈu ri Jesús chque: Ya baˈ alak che ri César ri rech ri César. Ya cˈu alak che ri Dios ri rech ri Dios, ―xcha ri Jesús chque.

Ri e areˈ xquicajmaj u wäch ri Jesús rumal ri xubij chque.

Cˈo jas cäquitaˈ ri tataˈib saduceos che ri Jesús chrij ri qui cˈastajibal ri cäminakib

18 Te riˈ xeopan jujun tataˈib saduceos rucˈ ri Jesús. Ri winak riˈ, ri saduceos, cäquibij chi man quecˈastaj tä chi na ri cäminakib. Xquitaˈ cˈu che ri Jesús, xquibij: 19 ¡Ajtij! Tzˈibam can chke rumal ri ka mam Moisés chi we cäcäm ru chakˈ jun achi, we cäcäm ri ratz, cˈo cˈu can ri rixokil, we cˈu man e cˈo tä can ralcˈual rucˈ ri rixokil, rajwaxic cˈut chi ri rachalal ri cˈo canok, cäcˈuli rucˈ ri ixok riˈ ri malcaˈn rech quecˈoji can ralcˈual rucˈ. Ri acˈalab riˈ jeˈ ta ne e rech ri cäminak, ―quecha che. 20 E cˈo cˈu wukub achijab e cachalal quib. Ri nabeal xcˈuliˈc, xcäm cˈut, man cˈo tä cˈu can ralcˈual rucˈ ri rixokil. 21 Ri ucab xcˈuli rucˈ ri rixnam malcaˈn, xukujeˈ xcäm bic, man cˈo tä can ralcˈual. Jeˈ xukujeˈ xuban ri urox achi. 22 Je cˈu riˈ xcaˈn ri wukub achijab, cachalal quib, man xquiya tä can calcˈual. E cäminak chic conojel, xcäm cˈu bi ri ixok. 23 Aretak cˈut quecˈastaj na ri cäminakib, ¿jachin chque waˈ we wukub achijab riˈ cäcˈamow ri ixok che rixokil? Xcˈoji cˈu che quixokil ri wukub, ―xecha che.

24 Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij chque: Ri alak xa sachinak alak rumal chi man etam tä alak ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic. Man etam tä cˈu alak ru chukˈab ri Dios, ―cächa chque. 25 Aretak ri cäminakib quecˈastajic, man quecˈuli tä chic. Ri ka nan ka tat cˈut man cäquiya tä chi ri calcˈual che cˈulanem, xane e junam chi cucˈ ri ángeles ri e cˈo chicaj, ―cächaˈ. 26 Chrij cˈu waˈ chi quecˈastaj na ri cäminakib, cˈo na ri cwaj quinbij chech alak: ¿A mat siqˈuim alak pa ri wuj ri tzˈibam rumal ri ka mam Moisés jawijeˈ ri cubij wi chi ri Dios cˈo chupam ri juwiˈ qˈuix ri tajin cäcˈatic, xuchˈabej lok ri ka mam Moisés? Je waˈ xubij: “In riˈ ru Dios ri Abraham, ru Dios ri Isaac, ru Dios ri Jacob,” ―xcha ri Dios, ―cächaˈ. 27 Ri ka Dios man are tä Dios quech ri cäminakib, xane quech ri e cˈascˈoj. Je riˈ kˈalaj chi xa sachinak alak, ―xcha ri Jesús chque.

Ri Jesús cutzijoj ri takanic ri nim na u banic

28 Xopan cˈu jun chque ri tijonelab re ri Pixab ri tajin cätatabenic aretak xquichomala quib. Retam cˈut chi ri Jesús utz u tzelexic u wäch ri qui tzij u banom, rumal riˈ xutaˈ che: ¿Jas ri takanic ri nim na u banic chquiwäch conojel? ―xcha che.

29 Ri Jesús xchˈawic, xubij che: Are waˈ ri tznim na u banic: “Winak aj Israel, ¡chitatabej!” ―cächaˈ. “Ri ka Dios ri Kajaw, xak xuwi ri Areˈ, are Kajaw,” ―cächaˈ. 30 “Sibalaj chiwaj ri i Dios ri Iwajaw, chijiquiba ri i cˈux, chijiquiba ri iwanimaˈ, chicojo ri i chomanic, chitija cˈu ri i chukˈab chubanic waˈ,” ―cächaˈ. Tzare cˈu waˈ ri nabe takanic ri sibalaj nim u banic. 31 Ri ucab takanic ri sibalaj nim na u banic are waˈ: “Chiwaj ri iwach winak jas ri ix quiwaj iwib,” ―cächaˈ. Man cˈo tä chi cˈu jun takanic ri nim na u banic chquiwäch waˈ, ―xcha ri Jesús che.

32 Xubij cˈu ri tijonel re ri Pixab che ri Jesús: ¡Utz ri cäbij la, Ajtij! Kas tzij ri cäbij la chi xa jun ri ka Dios, man cˈo tä chi jun chuwäch ri Areˈ, ―cächa che. 33 Xukujeˈ rajwaxic chi jun winak sibalaj craj ri Dios, cujiquiba ru cˈux, cujiquiba ri ranimaˈ, cucoj ru chomanic, cutij cˈu u chukˈab chubanic waˈ. Xukujeˈ rajwaxic chi craj ri rach winak jeˈ jas ri areˈ craj rib. Nim na u banic waˈ chquiwäch conojel ri sipanic ri queporox cho ri Dios, xukujeˈ chquiwäch conojel ri awaj ri quecämisax che sipanic cho ri Dios, ―xcha che.

34 Aretak ri Jesús xuto chi sibalaj cänaˈw ri tataˈ chutzelexic u wäch u tzij, xubij che: Xak jubikˈ craj man cätakan ri Dios puwiˈ la, ―xcha che.

Te cˈu riˈ man cˈo tä chi jun xuchajij animaˈ chi cˈo jas xutaˈ che ri Jesús.

Ri Jesús cätzijon chrij ri ralcˈualaxic ri Cristo

35 Ri Jesús tajin queutijoj ri winak pa ri nimalaj rachoch Dios, cächˈawic, cubij: ¿Jas che cäquibij ri tijonelab re ri Pixab chi ri Cristo are xak xuwi ralcˈual can ri ka mam David? 36 Tzare cˈu ri ka mam David cubij rumal ri Lokˈalaj Espíritu:

Xubij ri Kajaw ri ka Dios che ri Kajaw:
“Chattˈuyul pa ri nu wiquiäkˈab,
cˈä quinya na chawe chi catchˈacanic
cattakan pa qui wiˈ conojel
ri cäcaˈn qui cˈulel chawe,” ―cächaˈ. 37 We ri ka mam David cubij: “Kajaw” che ri Cristo, ¿jas ta cˈu che cäquibij ri e areˈ chi ri Cristo are xak xuwi ralcˈual can ri ka mam David? ¡Man jeˈ tä riˈ! ―xcha chque.

Ri winak cˈut, ri sibalaj e qˈuia chic qui mulim quib, cäquicot canimaˈ chutatabexic ru tzij ri Jesús.

Ri Jesús cubij chi rajwaxic chi ri winak cäquichajij quib chquiwäch ri tijonelab re ri Pixab

38 Ri Jesús tajin queutijoj ri winak, cubij chque: Chajij ib alak chquiwäch ri tijonelab re ri Pixab. Ri e areˈ cäkaj chquiwäch quebinicat pa chärchäk tak catzˈiak. Xukujeˈ cäkaj chquiwäch chi nim queil wi na, cäyiˈ cˈu rutzil qui wäch pa tak ri cˈayibal, pa tak ri be. 39 Cäquitzucuj ri tˈuyulibal ri nimak qui banic pa tak ri rachoch Dios, xukujeˈ ri tˈuyulibal ri nim queil wi pa tak ri ulaˈnem ri quewiˈ wi, ―cächa chque. 40 Xukujeˈ cäquitokij tak ri cachoch ri malcaˈnib tak ixokib. Te riˈ cäquiyuk u tzaˈm ri qui tzij aretak cäcaˈn orar rech man kˈalaj tä ri etzelal ri tajin cäcaˈno. ¡Kas nim na ri cˈäx cäquirik ri tijonelab re ri Pixab aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ! ―xcha ri Jesús chque ri winak.

Kas nim ri cusipaj jun malcaˈn chichuˈ cho ri Dios

41 Tˈuyul cˈu ri Jesús pa ri nimalaj rachoch Dios chquiwäch tak ri cäxon ri cäyiˈ wi ri puak ri cäsipax cho ri Dios. Tajin cäcaˈy chque ri winak ri cäquiya ri qui rajil chupam tak ri cäxon riˈ. E qˈuia cˈu chque ri kˈinomab xequiya nimak tak qui rajil. 42 Xopan cˈu jun malcaˈn chichuˈ ri mebaˈ, xuya xa quieb alaj tak puak, craj ne xa jun centavo rajil ri quieb puak riˈ. 43 Ri Jesús xeusiqˈuij ru tijoxelab, xubij cˈu chque: Kas tzij ri quinbij chiwe, chi we mebaˈlaj malcaˈn chichuˈ riˈ, are nim na waˈ ri xusipaj ri areˈ chquiwäch conojel ri niqˈuiaj winak ri qui yoˈm qui rajil pa tak ri cäxon ri cˈolibal puak. 44 Ri e areˈ qui yoˈm jubikˈ re ri qˈuia ri cˈo cucˈ. Are cˈu we malcaˈn chichuˈ riˈ u yoˈm ronojel ri cˈo rucˈ, ronojel ri tzukubal re, ―xcha chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes