A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 1 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Juan Kasal Jaˈ cätzijon pa tak juyub ri cätzˈinowic

Jeˈ u chaplexic waˈ ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ri Jesucristo ri u Cˈojol ri Dios.

Je waˈ ri xtzˈibax can ojer chrij ri Cristo rumal ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, cubij:
    ¡Chiwilampeˈ! ―xcha ri Dios chque ri winak. Xubij cˈu che ru Cˈojol:
    Ri in quintak bi ri nu takoˈn,
cänabej cˈu na chawäch,
    cuban na u banic ra be, ―xcha ri Dios che.
    Cˈo jun ri co cächˈaw pa tak juyub
ri cätzˈinowic, cubij: “Chibana u banic
ri nim be ri cäbin wi ri Kajaw,
chisucˈumaj, chibana cˈu sibalaj jicom
che ru be,” ―cächaˈ, ―xcha ri ka mam Isaías. Je waˈ riˈ xpe ri tat Juan. Are cˈu tajin cuban qui kasnaˈ ri winak pa tak juyub ri cätzˈinowic. Cutzijoj cˈu chque chi rajwaxic cäquiqˈuex canimaˈ, cäquiqˈuex qui chomanic, te cˈu riˈ cäban qui kasnaˈ rech cäkˈalajinic chi jeˈ qui banom waˈ. Xa je riˈ cäsachtaj tak ri qui mac. Xepe cˈu conojel ri winak aj Jerusalén, xukujeˈ ri e cˈo pa tak ri niqˈuiaj tinimit chic re Judea, xeopan rucˈ ri tat Juan chutatabexic ri cubij. Aretak cäquikˈalajisaj ri qui mac, cäban cˈu qui kasnaˈ rumal ri tat Juan pa ri nimaˈ Jordán.

Are cˈu ri tat Juan cucoj atzˈiak ri banom rucˈ ri rismal jun awaj camello u biˈ, tzˈum ru pas. Xa sacˈ xukujeˈ u waˈl cheˈ cutijo. Cätzijon cˈu ri tat Juan, cubij chque ri winak: Cäpe chi na Jun ri kas nim u kˈij, nim cˈu na u banic chnuwäch in. Man takal tä chwe in quinpachiˈc quinquir ru cˈamal u xajäb, ―cächaˈ. Kas tzij ri in nu banom kasnaˈ alak rucˈ joron, ri Areˈ cˈut cuban na kasnaˈ alak rucˈ ri Lokˈalaj Espíritu rech ri Dios, ―xcha chque ri winak.

Cäban u kasnaˈ ri Jesús

Pa tak ri kˈij riˈ xpe ri Jesús pa ri tinimit Nazaret re Galilea, xopan rucˈ ri tat Juan. Xban u kasnaˈ rumal ri tat Juan pa ri nimaˈ Jordán. 10 Te cˈu riˈ aretak tajin quel lok ri Jesús pa ri jaˈ, chanim xril ri caj tajin cäjakjobic, xukujeˈ xril ri Lokˈalaj Espíritu tajin cäkaj lok puwiˈ, jeˈ ru banic jun palomäx. 11 Te cˈu riˈ xchˈaw lok jun chicaj, xubij: At riˈ ri lokˈalaj nu Cˈojol. Cäquicot cˈu ri wanimaˈ awumal, ―xcha riˈ.

Cätakchiˈx ri Jesús che mac

12 Te cˈu riˈ ri Lokˈalaj Espíritu xucˈam bi ri Jesús pa tak juyub ri cätzˈinowic. 13 Xcˈoji cˈu chilaˈ cawinak kˈij chquixol ri awaj aj pa tak juyub. Cätakchiˈx ri Jesús che mac rumal ri Satanás. Xepe cˈu ri ángeles chupatänixic.

Pa Galilea ri Jesús cuchaplej tzijonem

14 Mäjaˈ naj cojom ri tat Juan pa cheˈ aretak ri Jesús xopan pa Galilea. Cutzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak. 15 Xubij cˈu ri Jesús chque: Xopan ri kˈij, xa jubikˈ chic man cuchaplej ru takanic ri Dios. Qˈuexa animaˈ alak, qˈuexa baˈ alak ri chomanic alak, cojon cˈu alak che ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio, ―xcha chque ri winak.

Ri Jesús queusiqˈuij quiejeb chapal tak cär

16 Ocˈowem cuban ri Jesús chuchiˈ ri mar re Galilea, xril ri tat Simón rachiˈl ri tat Andrés ru chakˈ. Tajin cäquiqˈuiäk bi jun cˈat chapäbal tak cär pa ri mar rumal chi e chapal tak cär ri e areˈ. 17 Xubij cˈu ri Jesús chque: Chixsaˈj wucˈ. Quinban cˈu na chiwe chi quixoc che qui mulixic winak chuqˈuexwäch ri cär, ―xcha chque.

18 Chanim xequiya can ri qui cˈat, xebeˈ rucˈ ri Jesús.

19 Xbin chi cˈu apan jubikˈ ri Jesús, xril ri tat Jacobo rachiˈl ri tat Juan ru chakˈ, e u cˈojol ri tat Zebedeo waˈ. E cˈo pa ri qui barco, quequicˈojoj cˈu ri qui cˈat. 20 Xeusiqˈuij ri Jesús. Ri e areˈ cˈut chanim xquiya can ri Zebedeo ri qui tat pa ri barco cucˈ ri ajchaquib, xebeˈ cˈu rucˈ ri Jesús.

Jun achi ri cˈo jun itzelalaj espíritu che

21 Xeopan cˈu pa ri tinimit Capernaum. Are cˈu pa ri kˈij re uxlanem xoc ri Jesús pa ri rachoch Dios, xuchap qui tijoxic ri winak chilaˈ. 22 Ri winak cˈut sibalaj cäquicajmaj ru tijonic ri Jesús rumal chi queutijoj jeˈ jas jun achi ri cˈo u takanic pa qui wiˈ, man junam taj jas ri cäcaˈn ri tijonelab re ri Pixab. 23 Xoc cˈu bi pa ri rachoch Dios jun achi ri cˈo jun itzelalaj espíritu che. Are chiˈ ri tajin cächˈaw ri Jesús, ri achi xurak u chiˈ, 24 xubij: ¡Aa! ¿Jas caj la chke uj, Jesús aj Nazaret? ―cächa riˈ. ¿A xa petinak la chusachic ka wäch? In wetam wäch la, chi lal riˈ ri lokˈalaj achi takom lok rumal ri Dios, ―xcha che ri Jesús.

25 Are cˈu ri Jesús xuyajo, xubij che: ¡Chatzˈapij u pa chiˈ, chatel che we achi riˈ! ―xcha che.

26 Ri itzelalaj espíritu xuban che ri achi chi xtzakic, xuyacya rib, co xurak u chiˈ, xel bi che. 27 Conojel cˈut xquicajmaj waˈ, xquichapla u tzijobexic quib, xquibij: ¿Jas waˈ? ¡Jun cˈacˈ tijonic ne lo waˈ! We achi riˈ yoˈm pu kˈab queutak ri itzelalaj tak espíritus, queniman cˈu che, ―xecha ri winak.

28 Chanim cˈut ri tajin cäban rumal ri Jesús xel u tzijol waˈ pa tak conojel ri tinimit ri e cˈo pa Galilea, xukujeˈ pa tak ri tinimit ri nakaj e cˈo wi che ri Galilea.

Ri Jesús cucunaj ru jiˈ chichuˈ ri tat Pedro

29 Aretak ri Jesús xel bi pa ri rachoch Dios, xeˈ chanim cho rachoch ri tat Simón, ri tat Andrés, e rachiˈl cˈu ri tat Jacobo, ri tat Juan. 30 Are cˈu ru jiˈ chichuˈ ri tat Simón kajinak che jun nimalaj kˈakˈ. Chanim cˈut xquitzijoj waˈ che ri Jesús. 31 Ri Jesús xkeb rucˈ ri chichuˈ, xuchap che ru kˈab, xuwalijisaj cˈut. Chanim xtäni ri kˈakˈ chrij ri chichuˈ. Xuchap cˈu ri qui patänixic.

Ri Jesús queucunaj ri yawabib

32 Aretak xkˈekal chic, kajem cuban ri kˈij, xequicˈam bi conojel ri yawabib cho ri Jesús, xukujeˈ conojel ri e cˈo itzel tak espíritus chque. 33 Conojel ri winak ri quebel pa ri tinimit Capernaum xquimulij quib chiˈ ri ja, rachoch ri tat Simón. 34 Ri Jesús xeucunaj qˈuia yawabib ri e cˈo qˈuia u wäch yabil chque, xukujeˈ xeresaj bi qˈuia itzel tak espíritus chque ri winak. Man cuya tä cˈu ri Jesús chque ri itzel tak espíritus chi quechˈawic, rumal chi quetam u wäch.

Pa Galilea ri Jesús cutzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ru takanic ri Dios

35 Sibalaj akˈab cˈut xwalij ri Jesús, cˈä mäjok cäsakiric. Xel bic, xeˈ pa ri juyub ri cätzˈinowic, xuban cˈu orar chilaˈ. 36 Are cˈu ri tat Simón, xukujeˈ ri e cˈo rucˈ xebeˈc, xquitzucuj ri Jesús. 37 Aretak xquiriko, xquibij che: Conojel ri winak quetzucun che la, ―xecha che.

38 Xubij cˈu ri Jesús chque: Joˈ pa ri juleˈ tak tinimit chic ri e cˈo chkanakaj, rech chilaˈ xukujeˈ quintzijon wi. Che cˈu waˈ in elinak wi lok, ―xcha chque.

39 Ri Jesús cusolij cˈu tak ri tinimit pa ronojel Galilea. Pa tak ri rachoch Dios ri cäquimulij wi quib ri winak, cutzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak, xukujeˈ queresaj bi itzel tak espíritus chque.

Ri Jesús cucunaj jun achi ri cˈo itzel chˈaˈc che

40 Xopan cˈu rucˈ ri Jesús jun achi ri cˈo itzel chˈaˈc che. Xuchap u bochiˈxic ri Jesús, xxuquiˈc, xubij che: Tat, ri in wetam chi ri lal cäcowin la che nu cunaxic we caj la, ―xcha che.

41 Xel cˈu u cˈux ri Jesús che. Xuyuk ru kˈab, xuchap cok ri achi, xubij che: Cwaj, ―cächaˈ. Chutzir baˈ la, ―xcha che.

42 Xuwi waˈ xubij, chanim xel ri itzel chˈaˈc che ri achi, xutziric. 43 Ri Jesús sibalaj xupixbaj ri achi cˈä mäjaˈ cutak bic, 44 xubij bi che: ¡Tampe la! Cˈo jas mäbij la che jachin jun. Oj la, jecˈutu ib la cho ri sacerdote. Ya la ri sipanic ri takom can rumal ri ka mam Moisés ojer chi cäyiˈc aretak cäcunataj jun ri cˈo itzel chˈaˈc che. Are cˈu kˈalajisabal waˈ chquiwäch ri winak, ―xcha che.

45 Xel cˈu bi ri achi, sibalaj cutzijoj ri xban che. Xresaj cˈu u tzijoxic waˈ, je cˈu riˈ chi ri Jesús man cäcowin tä chic coc chi sakil pa tak ri tinimit. Xane xak pa tak juyub ri cätzˈinowic cäcˈoji wi ri Areˈ. Quepe cˈu ri winak pa ronojel tinimit, queopan rucˈ ri Jesús.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes