A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 7 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cucunaj ri patänil re jun chque ri qui nimakil soldados

Aretak xtoˈtaj ri Jesús che qui tzijobexic ri winak, xeˈ ri Areˈ pa ri tinimit Capernaum. Chilaˈ cˈut cˈo jun achi qui nimal soldados. Cˈo jun patänil re ri tataˈ ri sibalaj lokˈ chuwäch. Ri achi patäninel are sibalaj yawab, cämic cubano. Aretak ri tataˈ xuta u tzijol ri Jesús, xeutak bi jujun chque ri nimak tak tataˈib que ri winak aj Israel rucˈ ri Areˈ rech cäquibochiˈj chi copan rucˈ chucunaxic ri patänil re. Xebeˈc, xeopan cˈu rucˈ ri Jesús, sibalaj xebochiˈn che, xquibij: Takal che ri tataˈ riˈ chi cätoˈ la che, rumal chi are jun winak ri sibalaj lokˈ queril ri ka winakil uj, xuban cˈu ke ri rachoch Dios ri cäkamulij wi kib, ―xecha che.

Xeˈ ri Jesús, xerachiˈlaj bic. Nakaj chi cˈut cˈo wi che ri rachoch ri qui nimal soldados, aretak ri areˈ xeutak bi jujun tak rachiˈl chubixic che ri Jesús: Tat, mäcos ib la. Man takal tä chwe chi coc la lok pa ri wachoch. Rumal riˈ xinchomaj in chi man takal tä chwe chi quinopan in ucˈ la. Xane xak xuwi we cäbij la lok ri tzij, cäcunataj na ri patänil we, ―cächa riˈ. Rumal rech chi ri in, in winak ri cˈo jun pa nu wiˈ, ri in cˈut xukujeˈ quintakan in pa qui wiˈ ri nu soldados. Quinbij che jun: ¡Jat! ―quincha che. Queˈ cˈut. Quinbij che ri jun chic: ¡Saˈj! ―quincha che. Ri areˈ cäpetic. Quinbij che ri patänil we: ¡Chabana waˈ! ―quincha che. Cuban cˈut, ―xchaˈ.

Aretak xuta waˈ ri Jesús, sibalaj xucajmaj. Xutzolkˈomij rib, xubij chque ri winak ri e teretoj chrij: Tzij baˈ chi chquixol ri winak aj Israel man cˈo tä jumul nu rikom in jun achi junam rucˈ ri tataˈ riˈ ri sibalaj cäcojonic, ―xcha chque.

10 Aretak xetzelej bic ri u takoˈn ri tataˈ cho ja, xquirik chi ri patänil re ri tataˈ ya utz chic ri areˈ.

Ri Jesús cuya chi ru cˈaslemal ri ral ala jun chichuˈ malcaˈn

11 Te cˈu riˈ xeˈ ri Jesús pa jun tinimit chic, Naín u biˈ, xukujeˈ e benak rucˈ qˈuia chque ru tijoxelab cucˈ niqˈuiaj winak chic. 12 Nakaj chic cˈo wi ri Jesús che ri tinimit, teˈ xrilo chi cˈo jun cäminak telem lok rech cäcˈam bi pa mukic. Ri cäminak riˈ are xa jun chi ala, ral jun malcaˈn chichuˈ. E cˈo qˈuia winak re ri tinimit e teren chrij. 13 Aretak ri Jesús xril ri malcaˈn, xel ranimaˈ che, xubij: Man cokˈ tä chi la, nan, ―xcha che.

14 Xkeb ri Jesús rucˈ ri cäminak, xuchap cok ri u cäxon. Xetaqˈui cˈut ri e teleninak. Xubij cˈu ri Jesús: Ala, ―xcha che. Quinbij chawe, ¡chatwalijok! ―xcha che ri cäminak.

15 Xwalij cˈu ri ala ri xcäm na, xuchaplej chˈawem. Ri Jesús xujach can che ru nan. 16 Sibalaj xquixej quib conojel ri winak, cäquinimarisaj cˈu u kˈij ri Dios. Cäquibij xukujeˈ: Cˈo jun kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri sibalaj nim u banic chkaxol.

Xukujeˈ xquibij: Petinak ri Dios chubanic utzil che ru tinimit, ―xecha ri winak.

17 Ri xuban ri Jesús cätzijox waˈ cumal conojel ri winak aj Judea xukujeˈ pa ronojel ri tinimit ri e cˈo nakaj che ri Judea.

Ru takoˈn ri tat Juan Kasal Jaˈ queopan rucˈ ri Jesús

18 Ru tijoxelab ri tat Juan xquiya u tzijoxic ronojel waˈ che. Are cˈu ri tat Juan xeuchˈabej quieb chque ru tijoxelab. 19 Xeutak bi rucˈ ri Jesús rech cäquitaˈ che ri Areˈ we kas tzij Are ri Cristo ri cäpe na, o we are rajwaxic chi cäqueyej na Jun chic. 20 Xeopan cˈu ri achijab rucˈ ri Jesús, xquibij che: Ri tat Juan Kasal Jaˈ uj u takom lok ucˈ la, chutaˈic che la we lal riˈ ri Cristo ri cäpe na, o we rajwaxic cäkeyej na Jun chic, ―xecha che.

21 Che we chanim riˈ, aretak xeopanic, ri Jesús xerutzirisaj qˈuia winak che ri qui yab, xukujeˈ xeresaj bi ri itzel tak espíritus ri e cˈo chque jujun winak. Xuban cˈut chi xecaˈy qˈuia moyab. 22 Te riˈ xchˈaw ri Jesús, xubij chque ru tijoxelab ri tat Juan: Jitzijoj che ri tat Juan ri iwilom, ri i tatabem, chi ri moyab quecaˈy chic, ri chˈocojib quebinic, ri winak ri cˈo itzel chˈaˈc chque queutzirisaxic, ri soˈrab cäquita chic, ri cäminakib quecˈastajisaxic, xukujeˈ cätzijox ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chque ri mebaˈib. 23 Utz re ri winak ri man cuban tä quieb u cˈux chwij, xane kas tzij cäcojon chwe, ―xcha chque.

24 Aretak xebeˈ ru takoˈn ri tat Juan, ri Jesús xuchaplej u tzijoxic ri tat Juan chque ri winak, xubij: ¿Jas riˈ ri xeˈ alak che rilic pa tak ri juyub ri quetzˈinowic? ―cächaˈ. ¿A xeˈ alak che rilic jun winak ri xa cäquieblan ranimaˈ jeˈ ta ne chi are jun aj ri cäslabisax rumal ri quiäkikˈ? ―cächaˈ. Man are taj, ―cächaˈ. 25 ¿Jas cˈu ri xeˈ alak che rilic? ¿A xeˈ alak che rilic jun achi ri u cojom utzalaj tak ratzˈiak? Ri winak ri cˈo jeˈlalaj tak catzˈiak, ri quequicot rucˈ ri qui kˈinomal, queriktaj waˈ pa tak cachoch ri nimak tak takanelab, ―cächaˈ. 26 ¿Jas cˈu lo ri xeˈ alak che rilic? ¿A xeˈ alak che rilic jun kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios? ―cächaˈ. Je riˈ, ―cächaˈ. Ri tat Juan cˈut, are nim na u banic chquixol ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―cächaˈ. 27 Are waˈ ri achi ri tzˈibam chrij pa ru Lokˈ Pixab ri Dios, cubij:

Quintak bic ri nu takoˈn
ri cänabej cˈu na chawäch,
ri cusucˈumaj na ra be chawäch, ―cächa ri Tzˈibtalic, ―xcha ri Jesús. 28 Quinbij chiwe chi man cˈolinak tä jun kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri kas nim na u banic cho ri tat Juan ri Kasal Jaˈ chquixol conojel ri winak cho ruwächulew, ―cächaˈ. Pune ta ne ri tat Juan are jun qui nimal winak, ri man kas nim u banic jawijeˈ cätakan wi ri Dios, are nim na u banic waˈ cho ri tat Juan.

29 Aretak xquita waˈ ri tokˈil tak alcabal xukujeˈ ri niqˈuiaj winak chic ri banom qui kasnaˈ rumal ri tat Juan, xquibij chi ri Dios kas tzij cuban jicomal tzij. 30 Are cˈu ri tataˈib fariseos xukujeˈ ri tijonelab re ri Pixab ri man banom tä qui kasnaˈ rumal ri tat Juan, man nim tä xquil wi ri u Tzij ri Dios ri tzijom chque. 31 Xubij cˈu ri Kajaw Jesús: ¿Jas cˈu rucˈ queinjunamaj wi ri winak re we kˈij junab riˈ? ¿Jas cˈu rucˈ e junam wi? ―cächaˈ. 32 Xak e junam cucˈ ri alabom ri e tacˈatoj pa tak ri cˈayibal, ri cäquichˈabela quib, cäquibij: “Xkokˈesaj ri suˈ chiwe, man xixxojow taj. Xkaban u kˈojom cäminak, man xixokˈ tä cˈut,” ―quecha riˈ. 33 Xul cˈu ri tat Juan ri Kasal Jaˈ ri man wiˈj taj, ri man cutij tä vino. Quixtzijon cˈu chrij, quibij: Xa cˈo jun itzelalaj espíritu che, ―quixchaˈ. 34 Xinpe cˈu ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. Quinwiˈc, quintij vino. Quixtzijon cˈu chwij, quibij: Chiwilampeˈ, are jun jikˈalaj achi, jun kˈabarel ri cachiˈl tokˈil tak alcabal xukujeˈ ajmaquib, ―quixcha chwe. 35 Ri winak cˈut ri cäcaˈn ronojel rucˈ noˈj, cäquicˈut chkawäch chi kas utz riˈ ri noˈj ri cuya ri Dios, ―xcha chque.

Ri Jesús cäwiˈ rucˈ jun tataˈ fariseo

36 Jun chque ri tataˈib fariseos xutaˈ tokˈob che ri Jesús chi cäwiˈ rucˈ. Xoc cˈu bi pa rachoch ri fariseo, xtˈuyi chiˈ ri mesa. 37 Jun ixok re be, ri quel pa ri tinimit, xuto chi tajin cäwiˈ ri Jesús pa ri rachoch ri fariseo. Xeˈc, xucˈam bi jun cˈolibal cunabal re alabastro nojinak che cˈocˈalaj cunabal. 38 Xcˈoji cˈu pa rakan ri Jesús, tajin cokˈic. Xuchaplej qui jaˈxic ri rakan rucˈ ri u wal u wäch, queusuˈ cˈu che ru wiˈ. Xeutzˈumaj ri rakan, xutix ri cˈocˈalaj cunabal chquij. 39 Aretak ri tataˈ fariseo ri xulaˈn ri Jesús xril ri xuban ri ixok, xchoman pa ranimaˈ, xubij: “We ta are kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios we achi riˈ, cuchˈob ta ri Areˈ jachin ri ixok riˈ. Xukujeˈ cuchˈob ta na jas u banic ri ixok ri cächapow cok, chi are jun ixok re be waˈ,” ―xcha ri fariseo pa ranimaˈ.

40 Xchˈaw ri Jesús, xubij che ri fariseo: Tat Simón, cˈo ri cwaj quinbij na che la, ―xchaˈ.

Xchˈaw ri tat Simón, xubij che: Ajtij, bij baˈ la chwe, ―xcha che.

41 Cubij cˈu ri Jesús: E cˈo quieb winak cˈo qui cˈas rucˈ jun yaˈl jalomal. Jun chque cˈo jun ciento quetzales u cˈas rucˈ ri tataˈ. Ri jun chic xa lajuj quetzales u cˈas, ―cächaˈ. 42 Rumal cˈu rech chi man cˈo tä qui rajil chutojic ri qui cˈas, ri yaˈl jalomal xubij chque chi utz laˈ we man cäquitoj tä chic, ―cächa riˈ chque. ¿Jachin cˈu chque ri ajcˈasib ri kas lokˈ xril wi ri yaˈl jalomal? ―xcha ri Jesús.

43 Xchˈaw cˈu ri tat Simón, xubij: Quinchomaj in chi are ri jun ri nim na u cˈas, ri man xutoj tä chic, ―xchaˈ.

Xubij ri Jesús che: Utz u chˈobic xban la, ―cächa che. 44 Ri in xinoc lok pa ri achoch la. Man xya tä la joron chwe che qui chˈajic ri wakan. Ri ixok riˈ u jaˈm ri wakan che ri u wal u wäch, xeusuˈ cˈu che ru wiˈ, ―cächaˈ. 45 Man xintzˈumaj tä la. Are cˈu ri ixok aretak xinoc lok, xuchap u banic waˈ chwe, man u tänabam tä qui tzˈumaxic ri wakan. 46 Man xya tä la aceite pa nu wiˈ. Ri are cˈut u yoˈm cˈocˈalaj cunabal chquij ri wakan. 47 Quinbij che la chi quesachtaj na ri qˈuialaj tak u mac rumal chi sibalaj lokˈ quinrilo. Apachin cˈut ri cunaˈ pa ranimaˈ chi man nim tä más ru mac ri quesachic, man lokˈ tä más ri Dios chuwäch, ―xcha ri Jesús che.

48 Xubij cˈu che ri ixok: Quesachtaj baˈ ra mac, ―xcha che.

49 Ri e cˈo rucˈ ri Jesús chiˈ ri mesa cäquitzijobela quib, cäquibij: ¿Jachin lo waˈ we achi riˈ ri cäsachow mac? ―xecha riˈ.

50 Xubij cˈu ri Jesús che ri ixok: Nan, a rikom ru tobanic ri Dios rumal chi kas tzij catcojonic. Cuyaˈ cateˈc, chuxlan baˈ ri awanimaˈ, ―xcha ri Jesús che.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes