Add parallel Print Page Options

Tej tkˈanj t‑akˈanal capitán tuˈn Jesús

Tejtzen tpon baj tyol Jesús cye t‑xnakˈatz cywitz xjal, bix e xiˈxin tuj tnom te Capernaum. Tuj tzunj ja tnoma at junxin xjal capitán cye soldado. Ja tzunj xin capitán at jun t‑akˈanalxin nimxsen tajbel texin. Bix oc yabel tiˈj t‑akˈanalxin. Ya chˈitk tcyim. E tbi capitán ka baˈn kˈane Jesús cyiˈ xjal. Juˈ tzunj e xiˈ tsmaˈnxin cab nintzaj xjal cye judío tuya Jesús te cubsal cywitz te Jesús tuˈn ttzaj Jesús te kˈanlte jxin t‑akˈanalxin. Tejtzen cypon tsanjel capitán twitz Jesús, bixsen e xiˈ cykbaˈnxin te:

―Taat, ma ko tzaja cubsal kwitza tey tuˈn t‑xiˈy kˈanlte t‑akˈanal capitán. Jxin ma tzaj chkˈonte keya, baˈn xjal texin. Juˈ tzunj kaja jacˈa txiˈ chˈina te kˈanlte t‑akˈanalxin. Amale tet Roma texin, pero n‑oc kakˈ ejooˈ judío texin, bix o bint jun kjaya camon tuˈnxin te xnakˈtzabl tyol Dios―tz̈i ke sanjel.

Juˈ tzunj e xiˈ Jesús cyuyaxin. Chˈitktzen cyponxin tja capitán, tej t‑xiˈ tchkˈoˈn capitán cabtl tuyaxin te tsanjelxin, bix e xiˈ cykbaˈn tyol capitán te Jesús.

―Taat, miˈn txiˈtla njaya, cuma mintiiˈ wajbela twitza. Yaaˈn tumel tuˈn tocxa tuj njaya, cuma aj il kena. Bix tuˈn nchˈixewa min ẍin etza njaya tuˈn npona tuyey. Yal tey tulel, yaaˈn il tiˈj tuˈn tula tuj njaya, cuma n‑el nniˈya tiˈj nuk tuˈnj tyola baˈn tkˈanj wakˈanala. N‑el nniˈya tiˈj oˈcx tuˈn tyola baˈn tbint tajbila, cuma jax juˈx weya o kˈoj woclena te cawel. Ka ma nkbaˈya te jun soldado, “Cutxey,” ka ntz̈iya, il tiˈj cxeˈl, bix ka ma nkbaˈya te juntl soldado, “Cyixtey,” ka ntz̈iya, jax il tiˈj cˈulel. Jax juˈx ka ma nkbaˈya te wakˈanala: “Bincham jlu,” ka ntz̈iya, jax il tiˈj cbinel. Jax juˈx xsunj tey. Alcyej tzin tkbaˈna tuˈn tbint, il tiˈj cbinel―tz̈i capitán te Jesús.

Tej tbinte Jesús tyol capitán, e jaw kleeˈ Jesús tiˈ capitán, bix e jaw sutpajxin te cyeyˈlte cyej xjal lepchec tiˈjxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye:

―Cxeˈl nkbaˈna cyey, bajxsen wilaˈya jun aj Israel n‑oc ke tcˈuˈj wiˈja tisen ja capitán lu yaaˈn aj Israel ma tzˈoc ke tcˈuˈj wiˈja―tz̈i Jesús.

10 Bix aj meltzˈaj ke tsanjel capitán tjaxin, bix tej cyponxin, otk tzul tnaabl t‑akˈanalxin.

Tej tjaw itzˈj junkˈa tal junxuj xuuj mebe tuˈn Jesús

11 Te cabtl kˈij, e xiˈ Jesús tuj tnom te Naín. E xiˈ ke t‑xnakˈatzxin tuyaxin, cyuyax nimtl xjal. 12 Tej tponxin ttxaˈn tnom, n‑eˈlelcˈa jun cyimne kˈiˈn cyuˈn xjal xiˈne tuj mukbilte. Junkˈa cyimne, tal jun mebe xuuj. Nuk junx talxuj at. Nim xjal e xiˈ lpe tiˈ xuuj bix tiˈ cyimne. 13 Tej toc tcyeˈyen Jesús ja xuuj, oc tkˈoˈnxin lastim te xuuj, bix e xiˈ tkbaˈnxin texuj:

―Miˈn tzˈokˈa, xuuj―tz̈i Jesús.

14 Bix e pon lkˈexin tiˈ tcajon cyimne, bix e cub tkˈoˈnxin tkˈabxin tibaj, bix e weˈ ke xjal kˈilte. Bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Kˈa cwal, weˈwey―tz̈i Jesús.

15 Bix e jaw kˈukpajkˈa, bix akˈkˈa yolel. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te ttxukˈa:

―Lutzen tala lu―tz̈i Jesús.

16 Tejtzen toc cycyeˈyen ke xjal jlu, nimxsen e jaw kleeˈke, bix akˈke nimsaljawte tbi Dios, bix e xiˈ cykbaˈn:

―Ma tzul jun jawnex tyolel Dios kxol. Dios ma tzaj kˈonte te onlte ke, ejooˈ t‑xjalxin―tz̈ike.

17 Bix e pon tpocbalel otk takˈ Dios jun jawnex tyolelxin tuj cykilca cytxˈotxˈ judío bix cyuj tnom tiˈjxe cytxˈotxˈ judío.

Kej tsanjel Juan Bautista

18 Cykilcaj e bint tuˈn Jesús, ocx tpocbal te Juan Bautista tuj tzeeˈ jaca kˈij cyuˈn kej lepchec tiˈ t‑xnakˈtzbil Juan.

19 Bix e ttxoc Juan caˈba t‑xnakˈatz, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye tuˈn cyxiˈ tuya Jesús te kanlte cyjulu: “¿Japa tey Jscyˈoˈn tuˈn Dios tuˈn tul te cawel, bix ka at juntl ko ayola tiˈj tuˈn tul?” tz̈i cybela.

20 Ejeeˈ tzunj caˈba tsanjel Juan e ponke tuya Jesús, bix e xiˈ cykbaˈn te:

―Ja Juan s‑aj chkˈonte keya tuyey, bix taj tuˈn t‑xiˈ kkanena tey cyjulu: “¿Japa tey Jscyˈoˈn tuˈn Dios tuˈn tul te cawel, bix ka at juntl ko ayola tiˈj tuˈn tul?” tz̈i Juan―tz̈i ke t‑xel Juan te Jesús.

21 Tejtzen cypon t‑xel Juan, nkˈanen Jesús nim xjal, bix etz ke biman tuj cyxumlal xjal nuk tuˈn tyolxin, bix e jaw jket cywitz ke mos̈ tuˈnxin. 22 Bix e xiˈ tkbaˈnxin cye:

―Cyucxey tuya Juan bix cykbanx texin jnbint wuˈna j‑e tkba Isaías at tuˈn tbint tuˈn Jscyˈoˈn tuˈn Dios. Cykbanx texin jaj ma cyila bix jaj ma cybiy. Cykbanx kej mos̈ ya lutlke nchi cyeˈyena, bix ke cox ya lutlke nchi bet, kej yaab tuˈn txˈaˈc ya lutlke ma chi kˈanja, bix kej chquint ya niyˈxtl tuj cywiˈ, bix kej cyimne o chi jaw itzˈj juntl maj, bix kej mebe lu n‑oc cybiˈn baˈn tpocbal colbil cye. 23 Cykˈumenx te Juan ctzaal tkˈoˈn Dios t‑xtalbil cyej xjal min baj cycˈuˈj wiˈja, bix min cyaj cykˈoˈn tuˈn cyxiˈ lpe wiˈja―tz̈i Jesús cye tsanjel Juan.

24 Tej cyex tsanjel Juan, akˈtzen Jesús yolel cye xjal, bix nim baˈn yol e xiˈ tkbaˈnxin tiˈ Juan. E tkbaxin cyjulu:

―Tej cyxiˈy te cyeyˈlecte Juan ttziiˈ nimaˈ Jordán, ¿e pompakey cuma e cyajbey tuˈn toc cybiˈna jun xjal yaaˈn cyiw tnaabl, tisen jun tz̈ˈim nbaj lajpaj tuˈn cykˈiˈk? Min. 25 ¿Bix e pompakey nuk te cyeyˈlecte t‑xbalen jawnex? Min. Cykilcakey cytzkiˈna nuk ejeeˈ cyej xjal tuj tja cawel, jawnex cyxbalen bix nbint cyuˈn nuk jaj alcye cyaj. 26 ¿Tikentzen e xaˈkey te cyeyˈlecte Juan? ¿Yaaˈmpa e xiˈkey te cyeyˈlecte jun tyolel Dios? Jaxte jun tyolel Dios Juan, bix cxeˈl nkbaˈna cyey, cyxol cykilca tyolel Dios, 27 nuk tiˈj Juan tzˈiˈbena cyjulu: “E tkba Dios te Tcwal: ‘Cxeˈl nsmaˈna nsanjela nejl twitza, tuˈn binne cyten xjal oj tpona,’ tz̈i Dios te Tcwal,” tz̈i tyol Dios. 28 Cxeˈl nkbaˈna cyey, cyxol tyolel Dios itzˈj cyxol xjal, min‑al jun juˈ jawnex twitzj Juan. Pero jxjal mas chˈin tuj tcawbil Dios, ja tzunja mas jawnex twitz Juan―tz̈i Jesús cye xjal.

29 Tej cybinte xjal bix kej xin chmol alcabala tyol Jesús tiˈj Juan, el tyol baˈn tuj cywitzxin, bix e xiˈ cykˈoˈnxin chjonte te Dios tiˈ tyol Jesús, cuma otk chi cuˈxxin tuj aˈ tuˈn Juan. 30 Pero yal cye fariseo bix ke txˈolbal ley, min e xiˈ cykˈoˈnxin chjonte te Dios tiˈ Juan, cuma yaaˈn cyuyaxxin otk chi cuˈx tuj aˈ tuˈn Juan. El cyxooˈnxin j‑otk cub tnincˈuˈn Dios te cyexin.

31 Bix e yolen Jesús mas cye xjal:

―Key xjal n‑el cyiiqˈuena j‑e tkˈumen Juan bix juˈx jweya tzin nkbaˈn, ¿ti techel cˈajbel tuˈn tel cyniˈya tiˈj ti cytena? 32 Ejeeˈ tzuna te jaˈlewe tisen kej neeˈ tuj be cycyˈi tuˈn cykẍan cyuya kej nchi kẍan. Oj cykẍan kej neeˈ nchi kẍan tisen jun mejoblenel, cxeˈl cykbaˈn cyekej cycyˈi chi kẍan cyjulu: “Keya, n‑oc kxuxen. Cyey, ¿ti min chi tzaja te bixel kuyena?” tz̈ike. Bix oj cykẍan kej nchi kẍan tisen oj ncuˈx maket jun cyimne, cxeˈl cykbaˈn cyekej cycyˈi tuˈn cykẍan cyjulu: “Keya, nko ookˈa. Cyey, ¿ti min chi tzaja te ookˈel kuyena?” tz̈ike. 33 Cxeˈl nkbaˈna cyey, ejeeˈy tisenj kej neeˈ cycyˈi chi kẍan, cuma tej tul Juan Bautista bix min ex tkˈij nwaaˈn pan bix ncˈan vino, e xiˈ cykbaˈna: “Jxjal lu min nbint tuˈn tisenj nbint cyuˈn cykilca, bix juˈ tzunj ma tzˈoc jun biman tiˈj. Juˈ tzunj, il tiˈj qˈuelel kiiqˈuen tyol,” tz̈ikey. 34 Pero tej wul weya, bix min e cub npaˈnwe weyaj tisen Juan, sino in waaˈnwe bix in cˈanwe tisex tten, tzin cykbaˈna cyjulu: “Jxjal lu, min cub tpaˈn weyaj tisen tten kxol, sino nuk nwaaˈn bix ncˈan vino bix nbet cyuya chmol alcabala bix cyuya niyˈtl aj il. Juˈ tzunj, il tiˈj qˈuelel kiiqˈuen tyol,” tz̈ikey. 35 Ja tzunkej n‑el cyniyˈ tiˈj, cchicˈajaxeltzen n‑el cyniyˈ tiˈj tuˈnj tzin cyocslaˈn tyol Juan bix inayena―tz̈i Jesús cyej xjal el cyxooˈn jaxin bix tyol Juan.

Tej tpon Jesús tuj tja jxin fariseo

36 Junxin xjal cyxol fariseo, Simón tbixin, e xiˈ ttxcoˈnxin Jesús tuˈn tpon Jesús waaˈl tuyaxin tuj tjaxin. Bix e xiˈ Jesús tjaxin, bix e cub kexin tiˈ mes. 37 Bix at jun e baj. Tuj tzunj tnom lu at junxuj xuuj nimxsen xinak tuˈnxuj. Tej tbintexuj nwaaˈn Jesús tuj tja jxin fariseo, e xiˈxuj tjaxin. Bix e xiˈ tiiˈnxuj jun cˈocˈsbil cyiˈ xjal wiˈyelxsen tuj jun lmet te xak. 38 Bix e xiˈ lkˈexuj tiˈ Jesús, bix e cub majexuj t‑xeeˈ tkenxin, bix akˈxuj ookˈel. Bix e cub txˈutl taˈl twitzxuj twiˈ tken Jesús, bix el tsuˈnxuj taˈl twitzxuj tiˈ tkenxin tuya ttzmal twiˈxuj. Bix el ttzˈuˈbenxuj tiˈ tkenxin tuˈn tyeecˈantexuj tnimbilxuj, bix e cub tsuˈnxuj jcˈoˈcsbil tibaj tkenxin.

39 Ja tzunj xin fariseo e txconte Jesús te waaˈl tuyaxin, tej toc tcyeˈyenxin ti oc tbinchaˈn jxuuj aj il tiˈ Jesús, e cub tbisenxin tiˈj: “Nuket ja xjal jlu smaˈn tuˈn Dios, mayetzele tzˈel tniyˈxin tiˈj xuuja ma tzˈoc maconte texin aj il xsunxuj.”

40 Pero el tniyˈ Jesús tiˈj ti niyˈ tuj tcˈuˈj fariseo, bix e xiˈ tkbaˈnxin te:

―Simón, at jun nyola tey―tz̈i Jesús.

Bix aj ttzakˈbeˈn Simón:

―Kbantzney, taat.

41 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyjulu:

―At junxin xjal e xiˈ tkˈoˈnxin pwak te maan te caˈba xjal. Attzen junxin e tmanaxin tisenj tzin tcamanxin te caˈba jnabkˈi, bix juntlxin e manan nuk tisenj tzin tcamanxin te caˈba xjaw. 42 Pero mix e xcyebakexin cychjontexin pwak. Juˈ tzunj e xaˈ tkbaˈn jxin kˈol pwak tuˈn mintiiˈ t‑xel. ¿Alcye jun cyej xjal lu cxeˈl kˈonte nim chjonte tej xin kˈol maan?―tz̈i Jesús te Simón.

43 Aj ttzakˈbeˈn Simón:

―Tuj nwitza, jaj xjal cˈasbenel nim―tz̈i Simón.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te:

―Jax toc tuˈna.

44 Bix aj meltzˈaj Jesús cyeyˈlte tej xuuj tcub, bix e xiˈ tkbaˈnxin te Simón:

―¿Tzimpa n‑el tniˈya tiˈj ti nbint tuˈn ja xuuj lu? Tej ẍin oca tuj tjay, min xiˈ tkbaˈna te tkˈopaja tuˈn ttzaj tkˈoˈn aˈ te txˈajbil nkena, tisenj tten kuˈn. Pero ja tzunj xuuj lu, ma tzˈel ttxjoˈn nkena tuya taˈl twitz bix ma tzˈel tsuˈnxuj nkena tuya ttzmal twiˈxuj. 45 Jatzen tey, min s‑el ttzˈuˈbena nwitza te kˈolbebl weya, pero ja tzunj xuuj lu, chˈima maj ma tzˈel ttzˈuˈbenxuj tiˈ nkena jatxe tej ẍin oca tuj tjay. 46 Tej ẍin oca tuj tjay, tey min xjax tkoˈna chˈin aseyt te olivo tuj nwiˈya, tisenj tten kuˈn, pero ja tzunj xuuj lu, ma cub tkoˈn cˈocˈsbil cyiˈ xjal jawnexsen twiˈ tiˈ nkena. 47 Cykilca tzunj lu ma bint tuˈnxuj, cuma n‑el tniyˈxuj tiˈj niˈj tilxuj, amale nimet, pero ma najset. Juˈ tzunj nim ma tzˈoc kˈakˈen tcˈuˈjxuj wiˈja. Pero ktzkiˈn jaj xjal yaaˈn nimxix tzin tyeecˈan jun tkˈakˈbil tcˈuˈj, jatzen xjalja yaaˈn nim til tuj twitz tuˈn tnajset―tz̈i Jesús te Simón.

48 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te xuuj:

―Ma najset tila―tz̈i Jesús te xuuj cywitz xjal.

49 Kej xjal kˈuklec tiˈ mes tuya Jesús bix akˈke yolel cyxolx:

―Nim o bint tuˈnj xjal lu, hasta at jun najsabl til xjal tuˈn. ¿Al tzunj xjal lu?―tz̈i ke xjal.

50 Pero bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te xuuj:

―Tuˈnj ma tzˈoc ke tcˈuˈja wiˈja, ma cleta. Cutxa tzuna. Tujtzen ttz̈yal taˈy jaˈlewe tuya Dios―tz̈i Jesús te xuuj cywitz xjal.