Add parallel Print Page Options

Tej cyakˈ ke t‑xnakˈatzxin piẍcˈulbilte twitz triwa tuj kˈij te ajlabl

Te juntl maj excˈa Jesús tuj triwa cyuya ke t‑xnakˈatz. Tujcˈa jun kˈij te ajlabl, jkˈij xjan cyxol judío. Bix iyˈ cyiiˈ ke t‑xnakˈatzxin cab twitz triwa, bix el cyskˈuchexin t‑xcˈomel tuya cykˈabxin, tuˈn t‑xiˈ cywaaˈnxin twitz. Lepchtzen cyxiˈ kej xjal fariseo tiˈ Jesús, bix tejtzen toc cycyeˈyenxin n‑el cyiiˈn t‑xnakˈatz Jesús tspigayil triwa, n‑octzen cykaneltlxin te Jesús:

―¿Tikentzen tzin tcuyana tuˈn tel cyiiˈn tuyey twitz triwa tuj ja kˈij lu te ajlabl? Tzin tkbaˈn ley yaaˈn tumel jtzin cybinchaˈna―tz̈i ke fariseo, cuma cyiw tuj cyley.

Aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―¿Bajxpatzen txaˈ cycyeˈyena tuj tyol Dios ti e baj te kiyˈjil David cyuya ke tuyaxin tej toc nim takˈ weyaj cyexin jun maj? Ocx David tuj tja Dios bix etz tiiˈnxin jpan kˈoˈn te Dios. Amale tzint tkbaˈn ley ja xjan pan lu oˈcx te cyej xin pala baˈn t‑xiˈ cywaaˈnxin, pero e xiˈ twaaˈn David, bix e xiˈ tkˈoˈnxin te cywa ke tuyaxin, cuma otkxsen chi cyimxin tuˈn weyaj. Katzen baˈn o txiˈ twaaˈnte David jpan bix tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn cye ke tuyaxin, jaxse juˈx weya, mas baˈn tuˈn ncuyanteya tuˈn t‑xiˈ cywaaˈn nxnakˈatza triwa jaˈlewe, cuma inayena, Jsmaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal, taaw jkˈij te ajlabl―tz̈i Jesús cye fariseo.

Junxin xjal otk tzˈel tanem tkˈabxin

Tuj juntl kˈij te ajlabl, ocx Jesús tuj juntl camon jaaˈ, bix akˈxin xnakˈtzal cye xjal. Bix at junxin xjal otk tzˈel tanem tkˈabxin. Min yucchtl tkˈabxin te tmankˈabxin. Bix eteˈ tzunj xin txˈolbal ley bix ke fariseo. Bixsen oc cycˈuˈjxin tiˈ Jesús ka tuˈn tkˈanenxin cyiˈ xjal tuj kˈij te ajlabl, tuˈntzen tcub tzˈakxin tuj cyexin cyley. Pero el tniyˈ Jesús tiˈj ti iyˈ tuj cycˈuˈjxin. Juˈ tzunj e xiˈ tkbaˈn Jesús tej xin cyimnen tkˈab:

―Weˈwey, bix juˈtzen cwel weˈy cywitz xjal―tz̈i Jesús.

Bix e cub weˈxin jaaˈ otk tkba Jesús.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye fariseo:

―Cxeˈl nkanena cyey, ¿tzimpa tcuyan tley Moisés tuˈn tbint jun baˈn tuj kˈij te ajlabl, bix ka tuˈn tbint jun kaˈ? ¿Tzimpa tkbaˈn kley tuˈn tkˈanj xjal, bix ka tuˈn tbyet xjal?―tz̈i Jesús, cuma el tniyˈxin tiˈj e cyajbe tuˈn tbyet‑xin.

10 Ocx tcyeˈyen Jesús tuj cywitzxin cykil xjal, pero min‑al akˈ. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús te yaab:

―Nukpinx tkˈaba―tz̈i Jesús.

E xiˈ tnukpiˈnxin tkˈabxin, bix ul tnaabl tkˈabxin. 11 Pero yalx cye fariseo, nimxe e tzaj cyexin cykˈoj, bix nim e yolenkexin tuˈn ti tten tuˈn tcub cybyoˈnxin.

Tej tjaw jyet cablaaj t‑xnakˈatz Jesús

12 Attzen jun kˈij ex Jesús naˈl Dios cyxol witz jaaˈ min‑al xjal. Ex akˈbil tnaˈnxin Dios. 13 Tej tul kˈij, e tzaj ttxcoˈnxin kej xin oc lpe tiˈjxin, bix etz tscyˈoˈnxin cablaaj t‑xnakˈatzxin cyxol, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye:

―Ejeeˈy chi oquel te nxela―tz̈ixin.

14 Kej cablaaj t‑xelxin ejeeˈ tzunj lu: Simón, jxjal oc tbi te Pedro tuˈn Jesús, bix tuyax titzˈen Pedro, Andrés, tuya Jacob, tuya Juan, tuya Felipe, tuya Bartolomé, 15 tuya Mateo, tuya Tomás, tuya Jacobo, tcwal Alfeo, tuya Simón, jxjal tkˈon tiib tuj kˈoj nejl tuˈn cytzakpinte judío tjakˈ tcawbil Roma, 16 tuya Judas, tcwal Jacobo, tuya Judas Iscariote, jxjal e xiˈ tqˈueyen Jesús tuj cyamecy mas yaj.

Tej t‑xiˈ t‑xnakˈtzaˈn Jesús nim xjal

17 Tej tetz tscyˈoˈnxin kej t‑xnakˈatzxin lu, bix e cuˈx tiiˈnxin ke t‑xnakˈatzxin, bix e ponkexin tuj jun chkˈajlaj. Bix nimxsen xjal e pon jaaˈ waˈlcˈa Jesús. At xjal te Judea bix te Jerusalén bix at xjal te mlaj txˈotxˈ ttziiˈ mar te mediterráneo cyej tnom te Tiro bix Sidona. 18 E pon ke xjal te ebilte t‑xnakˈtzbilxin bix tuˈn cykˈanj tuˈnxin. Bix kej otk tzˈoc biman cyiˈj, bix el tiiˈnxin. 19 Bix cykilxse xjal oc cyipen tuˈn toc cymacoˈn jaxin, cuma tej tpon canan cykˈab tiˈjxin, n‑ultltzen cynaabl tuˈn tipemalxin.

Kej xtalbil bix kej qˈuixcˈaj

20 Bix oc tcyeˈyen Jesús cywitz t‑xnakˈatzxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye cyjulu:

―Ejeeˈy mebe, at t‑xtalbil Dios cyibaja, cuma ckˈojel cyey tuˈn cycawena tuya Dios. 21 Ejeeˈy at weyaj cyey tiˈ Dios jaˈlewe, at t‑xtalbil Dios cyibaja, cuma cnool cyanema. Ejeeˈy nchi okˈ jaˈlewe, at t‑xtalbil Dios cyibaja, cuma chi tzalajela. 22 Ka ma chi el iiqˈuena cyuˈn xjal, bix ka ma chi el xooˈna cyuˈn xjal, bix ka ma chi xmucchaja cyuˈn xjal, bix ka ma tkbaj kaˈ xjalkey nuk tuˈnj ncheˈx lpey wiˈja, 23 ka juˈ n‑oc bint cyiˈja, chi tzalajxa bix chi tenx aleyre, cuma jaxte ctkˈaˈ Dios nim t‑xel tuj cyaˈj. Juˈx e baj cye tyolel Dios te ootxa.

24 Pero ja tzunkej kˈina, lastimke, cuma nuk jaˈlewe at cykˈinemal. 25 Bix xsunkej nojne cycˈuˈj jaˈlewe, lastimke, cuma cˈoquel takˈ weyaj cye. Bix xsunkej nchi tzeˈn jaˈlewe, lastimke, cuma tzul bisbajil cye bix chi ookˈel. 26 Bix xsunkej njaw nimset cybi cyuˈn cykilca xjal te twitz txˈotxˈ, lastimke, cuma ejeeˈ tzunja tisen kej ẍtakˈ kbal tyol Dios te ootxa. Jax juˈxkewe, e jaw nimset cybi cyuˈn cykilca xjal.

Il tiˈj tuˈn toc cyakˈ kajkˈoj ke

27 Pero jatzen cyey, ejeeˈy n‑oc ebinte nyola, cxeˈl nkbaˈna cyey il tiˈj cˈoquel cyakˈ cyey kej xjal nchi kˈojl cyiˈja. Cykˈonx jun baˈn te cyej n‑el cyiiqˈuen ejeeˈy. 28 Cykanenxa te Dios tuˈn ttzaj tkˈoˈn xtalbil cyibaj kej nchi sbun cyiˈja. Chi naˈna Dios cyiˈkej nchi yasen cyiˈja. 29 Ka ma txiˈ ttzˈajen jun xjal tkˈoˈtxa, cxeˈl tkˈoˈntla juntle tuˈntzen t‑xiˈ ttzˈajen. Ka ma tzˈel tiiˈn jun xjal tcapẍeyena, bix ka taj tuyax tcamisa, kˈonxa te. 30 Ka at jun xjal ma tkane jun tiixja tey, kˈonxa te. Ka ma tzˈel talkˈaˈn jun xjal tiˈja, miˈn cub ttzyuˈna tuˈn tel tiiˈna te j‑otk tzˈel talkˈaˈn. 31 Ka taja tuˈn tbint jun baˈn tey cyuˈn xjal, tneel ctbinchay jun baˈn cye. 32 Ka ma tzˈoc takˈ tey nuk jaj xjal n‑oc takˈa te, yaaˈn jawnex jlu twitz Dios, cuma jax juˈx kej xjal aj il n‑oc cyakˈ cyuya cye. 33 Bix ka ma tbinchay jun baˈn nuk tej xjal o tbincha jun baˈn tey, yaaˈn jawnex jlu twitz Dios, cuma jax juˈx kej aj il nbint cyuˈn juˈwa. 34 Bix ka nmanana pwak nuk tej xjal jaaˈ cmanalatla mas yaj, yaaˈn jawnex jlu twitz Dios, cuma jax juˈx kej xjal aj il chi manal cyej xjal jaaˈ baˈn tuˈn cymananatl cyxol. 35 Pero weya, cxeˈl nkbaˈna cyey, il tiˈj cˈoquel cyakˈ cyey kej xjal nchi kˈojl cyiˈja, amale miˈnt tzˈoc cyakˈa cye. Bix il tiˈj chi binchala jun baˈn cye, amale miˈnt cybincha jun baˈn cyey. Bix il tiˈj chi manala cyuya, amale miˈnt cymana cyey te t‑xel. Ka ma bint cyuˈna juˈwa, tkˈaˈ Dios nim t‑xel te cyey, bix ejeeˈ tzuna chi yecˈlte kˈiˈntzen tnaabl jawnex Dios cyuˈna, cuma ntzaj tkˈoˈn Dios t‑xtalbil tibaj kej xjal kaˈ bix min nchi kˈon chjonte te. 36 Cˈoquel cykˈoˈna lastim cye xjal, tisente Kman Dios nkˈon lastim cyey.

Miˈn chi yolena kaˈ cyiˈ xjal

37 Miˈn chi yolena tiˈ cyuyey, bix miˈn cykbaˈy kaˈke cyuyey, cuma ka ma bint cyuˈna juˈwa, juˈx pjel cyiˈja. Pero ka ma cub cynajsaˈna cyil ke cyuyey oc cybinchaˈn cyiˈja, jax cwel najset cyey cyil tuˈn Dios. 38 Ka ma chi xtalena cye xjal, jax chi xtalel ke xjal cyey. Cnool cypay cyuˈn tuyaj baˈn, bix cwelex cutzˈet, bix cjawel tz̈tet, tuˈntzen tcuˈx nim tuj, hasta ojxe ttztˈet. N‑oc tcyeˈyen Dios laˈ ti cyey nxiˈ cykˈoˈn cye xjal, bix ctkˈaˈ t‑xel cyey―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

39 Jax juˈx e cyaj tkˈoˈn Jesús cabtl techel cye:

―¿Baˈmpa t‑xiˈ tyeecˈan jun mos̈ be te juntl mos̈? ¿Yaaˈmpatzele junx chi xeˈl tzˈak tuj jun jul? 40 Jaxse juˈx jun maystro tuya jun t‑xnakˈatz. Ka min tzˈel tniyˈ maystro tiˈj, jax cyjel t‑xnakˈatz min tzˈel tniyˈ tiˈj, cuma jun xjal nxnakˈtzan mlay tzˈel tniyˈ tiˈj mas twitz tmaystro. Bix laˈ alcye n‑oc t‑xnakˈtzaˈn maystro te, jaxsen cbinel tuˈn. Junxsen qˈuelele t‑xnakˈatz tuya maystro.

41 ¿Tikentzen nyolena tiˈj jun tuyey tocx jun niˈ tzˈis tuj twitz, pero min tzˈel tniˈya tiˈj tuj tey tocxe jun tzeeˈ? 42 ¿Tiken nxiˈ tkbaˈna te tuyey: “Qˈueletz wiiˈna niˈ tzˈis tuj twitza,” tz̈iy, pero min tzˈel tniˈya tiˈj at jun tzeeˈ tuj tey twitz? Jay at tpalta, pero nbint tuˈna tisencˈa mintiiˈ tila. Kˈimetz jtey nejl jtzeeˈ tuj twitza, tuˈntzen baˈn tetz tiiˈna jte tuyey tocx tuj twitz.

Tuˈnj cybinchben xjal qˈuelel cyniyˈa cyiˈj

43 Jun tken loˈpj baˈn mlay takˈ twitz yaaˈn baˈn. Jax juˈx jun wik tzeeˈ yaaˈn baˈn mlay takˈ twitz baˈn. 44 Qˈuelel kniyˈ tiˈj ka baˈn jun tzeeˈ bix ka yaaˈn baˈn laˈ tiiˈn twitz. Mlay tzˈel loˈpj te higo tiˈ jun tzeeˈ at chˈutel, bix jax juˈx mlay tzˈel loˈpj te uva tiˈ jun skman chˈiˈx. 45 Juˈtzen japenina ke xjal. Kej xjal baˈn chi binchal baˈn, cuma tuj cyanem taˈ baˈn. Pero kej xjal yaaˈn baˈn, chi binchal kaˈ, cuma tuj cyanem taˈ kaˈ. Tiˈ yolen jun xjal tzin tyeecˈan ti tten tuj tanem.

Jun techel cyiˈj caˈba tkˈuklel jaaˈ

46 ¿Tikentzen tzin cykbaˈna weya: “Kaawiya jay,” tz̈ikey, pero min cybiy nyola? 47 Kej xjal tzin cybiˈn nyola bix nbint cyuˈn, cxeˈl nkbaˈna cyey, 48 ejeeˈ tzunja tisen jun xjal njaw tbinchaˈn tja baˈnxix cyjelel. Tneel, cjawetz tiiˈn txˈotxˈ yaaˈn cyiw, tuˈn tcnet cyiw txˈotxˈ. Bix cwelex tkˈoˈn tsimyentel jaaˈ, bix cjawel tbinchaˈn jaaˈ. Ojtzen tcub nintzaj jbal, bix ojtzen tjaw noj nimaˈ bix cˈoquel punntzˈaj tiˈ jaaˈ, mlay yucch jaaˈ bix mlay txiˈ tuj il, cuma binne tten. 49 Pero kej xjal tzin cybiˈn nyola pero min cyniman, ejeeˈ tzunja tisen jun xjal min cyajxix tja baˈn. Min cuˈx tkˈoˈn tkˈuklel jaaˈ, sino lookˈ naj ncuˈx tkˈoˈn tuj txˈotxˈ. Ojtzen toc punntzˈaj aˈ tiˈ tja, niyˈ tzˈaktl jaaˈ, bix juˈtzen e pjaˈ jaaˈ―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.