Add parallel Print Page Options

Jesús bix Zaqueo

19  Bix ocx Jesús tuj tnom te Jericó, bix iyˈxin betel tuj tnom. Tujtzen tnom najle junxin xjal Zaqueo tbi. Nejenelxin cye ke chmol chojentj, bix kˈinaxin. Tej xiˈnin Jesús tuj be, e tajbexin tuˈn toc tcyeˈyenxin al tzunj Jesús, pero mix e tilexin tuˈn tnimal xjal, bix cuma chˈin tweˈxin. Juˈ tzunj bixsen iyˈ nejlxin tuj ajkelbil cywitz xjal, bix e jawxin twiˈ jun tzeeˈ sicomoro tbi tuˈn tcuˈtz tcyeˈyenxin tiiˈn Jesús, cuma el tniyˈxin tiˈj tuˈn tex Jesús t‑xeeˈ jtzeeˈ. Tejtzen tcana Jesús nka t‑xeeˈ jtzeeˈ jaaˈ tjaxe Zaqueo, e jaw tcyeˈyenxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Zaqueo, nix tcuˈtza, cuma il tiˈj chin pomel posadayina tjay jaˈlewe―tz̈ixin.

Tej tbinte Zaqueo juˈwa, e cuˈtzxin tuj ajkelbil, bix e tiikˈxin Jesús tuj tjaxin tuya cykil tcˈuˈjxin. Pero tej toc cycyeˈyen xjal juˈwa, cykilcaxsen xjal e jaw yolen, cuma yaaˈn baˈn tuj cywitz. E cykba:

―Ma tzˈocx Jesús posadayil tuj tja jun aj il―tz̈ikexin.

Mas yaj, e cub weˈ Zaqueo, bix e xiˈ tkbaˈnxin te Kaaw cywitz xjal:

―Taat, cxeˈl nkˈoˈna jun niyˈjan te cykilca at wuyena cye mebe, bix cyej xjal o tzˈel wiiˈna pwak cye tisen alkˈal, cxeˈl nkˈoˈna cyaja maj t‑xel―tz̈ixin.

Aj ttzakˈbeˈn Jesús texin bix cye xjal:

―Te ja kˈij jaˈlewe ma clet ja xjal lu, cuma tisen oc ke tcˈuˈj Abraham tiˈ Dios, jaxse juˈx ma tzˈoc ke tcˈuˈj ja xjal lu tiˈ Dios. 10 Il tiˈj qˈuelel cyniˈya tiˈj o chin uˈla te jyol cyej xjal o cheˈx tzpet, tuˈntzen cyclet―tz̈i Jesús.

Jun techel tiˈj laaj pwak

11 Tuj cywitz kej xjal n‑oc cybiˈn alcyej e xiˈ tkbaˈn Jesús, ya tuˈn ttzyet tcawbil Dios tuˈn Jesús, cuma ya chˈitk tpon Jesús Jerusalén. Min el cyniyˈ tiˈj il tiˈj tuˈn taj nejlxin te mitknaˈx tocxin te cawel. Juˈ tzunj e xiˈ tkbaˈnxin jun tumel cye. 12 E xiˈ tkbaˈnxin:

―At junxin xjal nintzaj. Ja tzunxin e xiˈ tuj jun tnom nakch, tuˈntzen tkˈoj texin tuˈn jxin rey tibaj cykilca tnom tuˈn tocxin te cawel tuj ttanemxin tej tpon meltzˈajxin. 13 Tej mitknaˈx tajxin, e xiˈ ttxcoˈnxin laaj t‑akˈanalxin, bix e cyaj tkˈoˈnxin junelne pwak te juun, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin: “Ja pwak ma cyaj nkˈoˈna cyey, chi akˈananxa tiˈj tuˈn cycamana mas,” tz̈ixin, bix ajxin. 14 Yal tzunkej xjal te ttanemxin, el cyiiqˈuen jaxin, bix e xiˈ cysmaˈnxin ke cysanjelxin te rey te kbalte cyjulu: “Kcyˈiya tuˈn tcawen ja xjal lu kibaja,” tz̈ikexin. 15 Pero e kˈoj texin tuˈn tocxin te cawel tibaj ttanemxin, bix tej tpon meltzˈajxin, e xiˈ ttxcoˈnxin kej laaj t‑akˈanalxin otk cyaj tkˈoˈnxin pwak cye, tuˈntzen tbintexin jteˈ pwak otk tcaman jaca juun. 16 Ul jtneel t‑akˈanalxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin te cawel: “Taat, jpwak e cyaj tkˈoˈna weya, ma japan tuj laaj,” tz̈ixin. 17 E xiˈ tkbaˈn cawel texin: “Jay jun baˈn akˈanal. Cuma baˈn ma bint tuˈna tiˈj chˈin e cyaj nkˈoˈna tey, juˈ tzunj cxeˈl nkˈoˈna tey tuˈn tcawena tibaj laaj tnom,” tz̈i cawel. 18 Bix ul tcab t‑akˈanalxin twitzxin, bix e xiˈ tkbaˈn te cawel: “Taat, jpwak e cyaj tkˈoˈna weya, ma japan tuj jweˈ,” tz̈ixin. 19 Jax e xiˈ tkbaˈn cawel texin: “Cuma baˈn ma bint tuˈna tiˈj chˈin e cyaj nkˈoˈna tey, juˈ tzunj cxeˈl nkˈoˈna tey tuˈn tcawena tibaj jweˈ tnom,” tz̈i cawel. 20 Bix ul juntl twitzxin, bix e xiˈ tkbaˈn te cawel, “Taat, lu jpwak e cyaj tkˈoˈna weya. Biˈx e cub nẍpoˈna tuj jun suˈtj. 21 Min in akˈanana tiˈ tpwaka tuˈn ttz̈ˈiy, cuma at ttz̈i wiˈja jacˈa otk txiˈ tzˈak, cuma tey cyiw tnaabla. Nuk taja tuˈn ttz̈ˈiy tpwaka. Ntz̈ˈiy tpwaka nuk tuˈn cyakˈmal xjal, bix njtxˈona tuj j‑e cuˈx tawaˈn juntl,” tz̈ixin. 22 Bix aj ttzakˈbeˈnxin te: “Tey jun akˈanal yaaˈn baˈn. Jtey tyol cˈajbel tuˈn tchicˈajax at tpalta. Ka tuj twitza inayena jun xjal at il tiˈj tuˈn ttz̈ˈiy npwaka, bix tuˈn ncamana tuˈn cyakˈmal juntl wik xjal, 23 ¿tikentzen min e xiˈ tkˈoˈna npwaka tuj banco, tuˈntzen ttz̈ˈiy tuj tkˈab juntl xjal? Nuket e bint tuˈna juˈwa, otetle ttz̈ˈiy tuya tal tej wul meltzˈaja,” tz̈i cawel. 24 Bix e xiˈ tkbaˈn cawel cyej xjal eteˈcˈa twitzxin: “Cyimel jpwak tej xjal lu, bix cykˈonx tej xjal e caman laaj e japana tuˈn,” tz̈ixin. 25 E xiˈ cykbaˈn te cawel: “Taat, pero ya ma japan tuj laaj tuˈn,” tz̈ikexin. 26 Aj ttzakˈbeˈn cawel: “Cxeˈl nkbaˈna cyey, jxjal e caman tiˈj e kˈoj te, mastl ckˈojel te, pero ja tzunj xjal mintiiˈ e tcama, tiˈj e kˈoj te, qˈuelel kˈiˈntl te. 27 Yaltzen cyej xjal el cyxooˈn inayena bix cycyˈi tuˈn ncawena cyibaj, cyiiˈntzke tzalu bix cybyoˈncˈake nwitza,” tz̈i cawel―tz̈i Jesús cye xjal.

Tej tocx Jesús tuj tnom Jerusalén

28 Tej tbaj tkbaˈn Jesús kej yol lu, bix exxin tuj Jericó, tuˈntzen tponxin Jerusalén. 29 Tujtzen be at caˈba cocˈ tnom Betfagé tbi bix Betania tbi juntl. Eteˈc t‑xeeˈ jwitz Olivos tbi. Tej tponxin cytxaˈnj niyˈ tnoma, e xiˈ tkbaˈnxin te caˈba t‑xnakˈatzxin:

30 ―Waja tuˈn cyxiˈy tuj niˈ tnom lu. Oj cypona, cˈoquel cycyeˈyena yoˈlcˈa jun bur. Jatzen jun burja min‑al xjal o jax ke tibaj. Cypjumeltzen, bix cyiiˈntz. 31 Ka at xjal ma tzˈoc kanente cyey: “¿Titzen n‑ela cypjuˈna jjil bur?” ka tz̈ike juˈwa, bix cxeˈl cykbaˈna: “Ja jilja cˈajbel te Kaawa,” tz̈i cybela―tz̈i Jesús.

32 Bix e xiˈ kej caˈba t‑xnakˈatzxin, bix oc noj jbur yoˈlcˈa cywitz, tisenx otk tkba Jesús. 33 Tej tel cypjuˈnxin, bix oc noj ke taaw bur cyiˈjxin, bix e xiˈ cykanen cyexin:

―¿Titzen n‑ela cypjuˈna jjil bur?―tz̈ike.

34 E xiˈ cykbaˈnxin:

―Ja jilja cˈajbel te Kaawa―tz̈ikexin.

35 Bix e xiˈ cyiiˈnxin bur twitz Jesús, bix e jax cykˈoˈnxin cycapẍeyenxin tuj tzaltiˈjjil te jun kˈukbil, bix e jax cykˈoˈnxin Jesús tibajjil. 36 Bix e xiˈ bet bur, bix e baj cub cyliyˈpa xjal cycapẍeyen tuj tbe bur tuya Jesús, tisex tten oj n‑ocx jun cawel. 37 Tej tpon lkˈe Jesús nka tibaj tnom te Jerusalén, tejtzen cubnenx tcubxin tibaj tnom tcˈuˈj jwitz te Olivos, cykilca kej xjal lepchec tiˈjxin bix akˈ najke nimsaljawte tbi Dios tuˈnj cytzalajebl. Otk cyil jjawnex tipemal e xiˈ tyeecˈan Jesús, bix tuya nim s̈itz̈ˈbil 38 e xiˈ cykbaˈn:

―¡Tzajxit nim xtalbil tibaj ja kcawel smaˈn tuˈn Dios lu! ¡Chjonte te Dios! ¡At‑xit tzalajebl tuj cyaˈj, bix jawxit nimset tbi Dios!―tz̈i ke xjal tuya nim s̈itz̈ˈbil.

39 Cyxoltzen tnimal xjal tocxe cabxin fariseo, ejeeˈj xin oc ke cycˈuˈj te nimlte ley. E xiˈ cykbaˈnxin te Jesús:

―Taat Xnakˈtzal, kˈumenx cyej xjala tuˈn miˈn chi cub ten s̈‑il ka jay Jcawel smaˈn tuˈn Dios―tz̈ikexin.

40 Aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Cxeˈl nkbaˈna cyey, ka cˈoquel cymayoˈna tuˈn tkˈumj cyuˈn xjal ma tzul Jcawel smaˈn tuˈn Dios, ejeeˈtzen xak chi jawel yolel te kbalte, cuma il tiˈj tuˈn tkˈumj tpocbal―tz̈i Jesús.

41 Tejtzen tpon lkˈe Jesús ttxaˈn tnom te Jerusalén, oc tcyeˈyenxin tiˈ tnom, bix akˈxin ookˈel. 42 Bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Key aj Jerusalén, nuket tzˈel cyniˈya tiˈj alcyej tuˈn tbint cyuˈna tuˈn cytena tuj ttz̈yal. Tex ja kˈij jaˈlewe matketle nxiˈ nkˈoˈna cyey tuˈn cytena tuj ttz̈yal nuket nchi ocslana wiˈja, pero min tzˈel cyniˈya tiˈj al kena. 43 Nuket tzˈel cyniˈya tiˈj, cuma tzul jun kˈij oj cyul te kˈojlel cyiˈja kej xjal n‑el cyiiqˈuen ejeeˈy. Cˈoquel cysutˈen cyiib ke soldado tiˈj cytanema, tuˈntzen mlay chi el oka. 44 Ejeeˈtzen chi cwel xitente cytanema, bix pjel cybyoˈn cykilca xjal tuj. Mi nuket jun xak bix cyaj tibaj juntl. Pjel juˈwa cuma te ja kˈij jaˈlewe min xcyocslay tej sul Dios te onlte cyey―tz̈i Jesús.

Tej tetz tlojoˈn Jesús ke qˈueyel tuj tja Dios

45 Tej tpon Jesús tuj Jerusalén, ocxxin tuj tja Dios, bix etz tlojoˈnxin kej xjal eteˈcx qˈueyel tuj. 46 E xiˈ tkbaˈnxin cye:

―Tzˈiˈben tuj tyol Dios cyjulu: “Il tiˈj tuˈn tajben njaya te naablte nbiˈya,” tz̈i Dios. Pero cyey, ma tzˈoc cykˈoˈna te jun cyja alakˈ―tz̈i Jesús.

47 Jaca kˈij ocx Jesús tuj tja Dios te xnakˈtzal cye xjal. Pero ejeeˈ tzunj xin nejenel cye pala cyuya txˈolbal ley bix ke nejenel te tnom e cyajbe tuˈn tbyet‑xin, bix oc cyipenxin tiˈj tuˈn ti ctemela tuˈn tbyet. 48 Pero min e cnet ttxolan cyuˈnxin ti tten tuˈn ttzyet cyuˈnxin, cuma cykilcatl te xjal toc ebil texin, bix baˈn tyolxin tuj cywitz.

Bible Gateway Sponsors