A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 18 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Waral cätzijox wi ri chichuˈ malcaˈn rucˈ ri kˈatal tzij ri man jicom tä ranimaˈ

18  Ri Jesús xutzijoj chi na jun cˈutbal chuyaˈic tijonic chque ru tijoxelab chucˈutic chquiwäch chi rajwaxic u banic orar amakˈel ronojel kˈij, mäqˈuistaj cˈu qui cˈux. Xubij cˈu chque: Pa jun tinimit cˈo wi jun kˈatal tzij ri man cuxej tä rib cho ri Dios, man nim tä cˈu queril wi ri winak. Xukujeˈ cˈo jun chichuˈ malcaˈn pa ri tinimit riˈ, ri amakˈel copan rucˈ, cutzˈonoj che: Chintoˈ la pu kˈab ri nu cˈulel, ―cächa che. Xqueˈ qˈuia ri kˈij ri kˈatal tzij man craj taj cutoˈ ri chichuˈ. Te cˈu riˈ xchoman pa ranimaˈ, xubij: “Pune man quinxej tä wib cho ri Dios, man nim tä cˈu quinwil wi jun winak, quintoˈ na we chichuˈ malcaˈn riˈ rumal chi sibalaj cuya latzˈ chwe. We man quinban kˈatow tzij puwiˈ rucˈ jicomal, cäpe na ri chichuˈ amakˈel ronojel kˈij, sibalaj quinucos na,” ―xcha riˈ.

Xubij cˈu ri Kajaw Jesús: Chitatabej baˈ jas ri xubij ri kˈatal tzij ri man jicom tä ranimaˈ, ―cächaˈ. ¿A mat ri Dios cuban na kˈatow tzij rucˈ jicomal pa qui wiˈ ri winak ri xeuchaˈ che qui toˈic, ri quebochiˈn che chi pakˈij chi chakˈab? ¿A mat chanim queutoˈ na waˈ? ―cächaˈ. Jeˈ, quinbij chiwe chi chanim cätoban na chque, ―cächaˈ. Aretak cˈut ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, quintzelej na lok, ¿a queinrik ne lo winak ri kas quecojon chwe? ―xcha chque.

Waral cätzijox wi ri tataˈ fariseo rucˈ ri tokˈil alcabal

Xutzijoj cˈu we cˈutbal rech tijonic riˈ chque jujun winak ri quechoman chquij chbil quib chi sibalaj e utz na, ri cäquetzelaj cˈu qui wäch ri juleˈ chic.

10 Xubij chque: E cˈo quieb achijab. Jun chque are jun tataˈ fariseo. Ri jun chic are tokˈil alcabal. Xeboc cˈu bi pa ri nimalaj rachoch Dios rech cäcaˈn orar. 11 Tacˈal cˈu ri fariseo, xuban orar chbil rib, xubij: “O Dios, maltiox che la chi ri in man in tä junam cucˈ ri niqˈuiaj winak chic, ri elakˈomab, ri winak ri man cäquibij tä jicomal tzij, ri cäcaˈn nimalaj mac, man in junam tä cˈu rucˈ we jun tokˈil alcabal riˈ. 12 Ri in quinban ayunar camul ronojel semana. Quinya cˈu ru lajujil joropaˈ ri quinriko,” ―xcha ri tataˈ fariseo. 13 Are cˈu ri tokˈil alcabal, tacˈal chinaj, man craj tä cˈu cäcaˈy chicaj, xane cutˈoc u wo u cˈux chucˈutic chi cäbisonic, cubij: “¡Ay, Dios! We ne cäpax cˈux la chwe in, in waˈ sibalaj in ajmac,” ―xchaˈ. 14 Kas tzij quinbij chiwe chi we achi riˈ xeˈ cho rachoch jicom chic ri ranimaˈ cho ri Dios. Man jeˈ tä cˈu ri jun chic, ri tataˈ fariseo. Are cˈu ri winak ri cunimarisaj rib cho ri Dios, cäkasax na u kˈij. Apachin cˈu ri cuban che chbil rib chi man nim tä u banic, cänimarisax na u kˈij waˈ, ―xcha ri Jesús chque.

Ri Jesús queutewchij ri alaj tak acˈalab

15 Xecˈam cˈu bi ri acˈalab cho ri Jesús rech cuya ru kˈab pa qui wiˈ. Ru tijoxelab xquilo, xequiyaj ri winak. 16 Ri Jesús xeusiqˈuij ru tijoxelab, xubij chque: Chiya chque ri acˈalab chi quepe wucˈ, meikˈatej, ―cächaˈ. Xak xuwi chque ri winak ri e jeˈ jas ri acˈalab riˈ cäyiˈ wi chi cätakan ri Dios pa qui wiˈ. 17 Kas tzij ri quinbij chiwe chi ri winak ri man cäquinaˈ tä pa canimaˈ chi ri e areˈ jeˈ ta ne acˈalab cho ri Dios, man cäquicˈulaj tä cˈu ru takanic ri Dios, man cäyiˈ tä chque chi queboquic, ―xcha ri Jesús chque.

Jun ala sibalaj kˈinom cätzijon rucˈ ri Jesús

18 Cˈo cˈu jun chque ri qui nimakil ri winak xutaˈ che ri Jesús, xubij: Utzalaj Ajtij, ¿jas quinban in rech quinrik ri cˈaslemal ri man cäqˈuistaj taj? ―xcha che.

19 Xubij cˈu ri Jesús: ¿Jas che cabij utz chwe? Man cˈo tä jun ri kas utz, xane xak xuwi ri Dios, ―cächa riˈ. 20 Awetam cˈu ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cubij: “Matcämisanic, maban ri nimalaj mac ri äwas u banic rucˈ ri rixokil jun winak chic, maban elakˈ, maban tzij chrij jun winak chic, nim cheawila wi ra tat, ra nan,” ―cächa ri Pixab, ―xcha ri Jesús che.

21 Xubij ri achi che ri Jesús: Ronojel waˈ nu nimam tzpa ri wacˈalal, ―xcha che.

22 Xuta waˈ ri Jesús, xubij che: Cˈo na ri mäjaˈ cabano. Jaqˈuiyij conojel ri jastak awe, chaya ri rajil chque ri mebaˈib. Cäcˈoji cˈu na ra kˈinomal chilaˈ chicaj, ―cächaˈ. Te cˈu riˈ cuyaˈ catteri wucˈ. Joˈ baˈ, ―xcha che.

23 Aretak ri achi xuta waˈ, sibalaj xqˈuextaj ru wäch pa bis, xcˈäxcˈob ri ranimaˈ rumal chi sibalaj nim ru kˈinomal cˈolic. 24 Ri Jesús xrilo chi sibalaj cäbisonic, xubij: ¡Sibalaj cˈäx ri queboquic ri kˈinomab rucˈ ri Dios rech cätakan pa qui wiˈ! ―cächaˈ. 25 Are man cˈäx taj ri rocˈowisaxic jun quiej camello pa ri u julil jun tˈisombal bak chuwäch ri roquic jun winak kˈinom rucˈ ri Dios rech cätakan puwiˈ, ―xcha chque.

26 Ri winak ri xetowic xquibij che ri Jesús: We je riˈ, ¿jachin ta cˈu lo ri cäcowin churikic ru tobanic ri Dios? ―xecha che.

27 Xubij cˈu ri Jesús chque: Ri man quecowin tä ri winak chubanic, are cˈu waˈ cäcowin ri Dios che, ―xcha chque.

28 Xubij ri tat Pedro: Kajaw, chilampe la chi ri uj ka yoˈm can ri jastak ke rech cujcˈoji ucˈ la, ―xcha riˈ.

29 Ri Jesús xubij che: Kas tzij ri quinbij chiwe chi we cˈo jun winak ri u yoˈm can ri rachoch, ri rixokil, ri rachalal, ru tat, u nan, ri ralcˈual rech quinutoˈ chutzijoxic ru takanic ri Dios, 30 curik na qˈuia chuwäch waˈ pa tak we kˈij junab riˈ. Curik cˈu na ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic pa tak ri junab ri quepe na, ―xcha chque.

Ri Jesús cutzijoj chi na jumul ru cämical

31 Ri Jesús xeucˈam bi ri cablajuj u takoˈn pa qui tuquiel wi, xubij cˈu chque: Cujpaki na bic, cujeˈ na pa ri tinimit Jerusalén. Ronojel cˈu ri tzˈibam can cumal ri ojer tak kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios chwij in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cäbantaj na waˈ chwe, ―cächaˈ. 32 Quinquijach cˈu na bic pa qui kˈab ri niqˈuiaj winak chic. Cäquetzˈbej na nu wäch, quinquiyokˈ na, xukujeˈ cäquichubaj na nu palaj. 33 Quinquirapuj na, te cˈu riˈ quinquicämisaj. Churox kˈij cˈut quincˈastaj na chquixol ri cäminakib, ―xcha ri Jesús chque.

34 Ri tijoxelab man cˈo tä cˈu jun chque ri cuchˈob ri u tzij ri Jesús. Xban cˈu chque chi man quekˈalajin tä waˈ we tzij riˈ chquiwäch. Are cˈu ri xbix chque man cuyaˈ taj cäquichˈobo.

Jun moy achi cäcaˈyic

35 Benam re ri Jesús, tajin cänakajin che ri tinimit Jericó. Cˈo cˈu jun moy achi tˈuyul chuchiˈ ri be ri tajin cämolonic. 36 Aretak xuto chi qˈuia winak tajin queocˈowic, xutaˈ jas tajin cäbanic, xubij: ¿Jas riˈ? ―xchaˈ. 37 Xquibij che: Are ri tat Jesús aj Nazaret ri tajin cocˈowic, ―xecha che. 38 Co xchˈaw ri moy achi, xubij: ¡Tat Jesús! ―cächaˈ. ¡Lal riˈ ralcˈual can ri ka mam David, tokˈobisaj la nu wäch! ―xcha che.

39 Ri winak ri e tacˈatoj chuwäch xeyajon che, xquibij chi mächˈaw chic. Ri areˈ cˈut co na xurak u chiˈ, xubij: ¡Tat, ri lal ralcˈual can ri ka mam David, tokˈobisaj la nu wäch! ―xcha che.

40 Xtaqˈui cˈu ri Jesús, xtakan chucˈamic lok ri tataˈ rucˈ. Aretak ri moy achi cˈo chi rucˈ ri Jesús, xubij ri Areˈ che: 41 ¿Jas caj la chi quinban che la? ―xcha che.

Xubij cˈu ri moy achi: Tat, cwaj quincaˈy chic, ―xcha che.

42 Xubij cˈu ri Jesús che: ¡Caˈy baˈ la! ―cächa che. Rumal chi cäcojon la, xcunataj la canok, ―xcha che.

43 Chanim cˈut ri moy achi xcaˈyic, xteri bi chrij ri Jesús, cunimarisaj u kˈij ri Dios. Xukujeˈ conojel ri winak xquinimarisaj u kˈij ri Dios aretak xquilo ri xban che ri moy achi.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes