A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 17 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

¡Ayxsen tej xjal ncub tkˈoˈn tzpetsabl tuj tbe juntl!

17  Attzen jun kˈij e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatz:

―Mlay weˈ at ocsabl cˈuˈjbaj tzul tuˈn t‑xiˈ tzpet jun xjal tuj tbe Dios. ¡Pero ay xsunj xjal ncub tkˈoˈn tzpetsabl tuj tbe juntl yaaˈn cyiw tuj tocslabl, tuˈn t‑xiˈ tzpet tuj tbe Dios! Masetlpele baˈn oj tcub yeˈ jun xak al tkul jxjal nkˈon tzpetsabl te juntl, tuˈn t‑xiˈ xeˈt tuj mar, twitzj tuˈnxix t‑xiˈ tuj castiwa tuˈn Dios tuˈnj ncub tkˈoˈn tzpetsabl cyej xjal yaaˈn cyiw tuj cyocslabl. Juˈ tzunj, cˈoquel cycˈuˈja tiˈj tuˈn miˈn txiˈ cytzpetsaˈna jun xjal tuj tbe Dios.

Katzen at jun kˈiˈn tyol Dios tuˈn bix ka ma tzˈoc tbinchaˈn il cyiˈja, cykbanx te tuˈn miˈn binchantl il. Ka ma cyaj tkˈoˈn til, cynajsanqˈuey. Bix ka at jun xjal nbinchan jun kaˈ cyey nim maj, kape wuuk maj tex kˈij, bix ka jaca maj tzin tkbaˈn cyey: “Najsama, najsanqˈuey wila tuˈnj kaˈ n‑oc nbinchaˈna tiˈja,” ka tz̈i juˈwa, il tiˈj cwel cynajsaˈna til jaca maj―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Ti tten tuˈn toc ke kcˈuˈj tiˈ Dios

At juntl kˈij e xiˈ cykbaˈn kej xin smaˈn tuˈn Jesús texin:

―Taat, kˈontz keya tuˈn mas tuˈn toc ke kcˈuˈja tiˈ Dios, tuˈntzen tbint mas kuˈna tuˈn tipemalxin―tz̈ikexin.

E xiˈ tkbaˈn Kaaw cyexin:

―Nuket tzˈoc ke cycˈuˈja tiˈ Dios cykilca texin baˈn tbint tuˈn, ikchetle juˈ chˈin cyocslabla tisen jun twitz mostaza, jacˈatzenle t‑xiˈ cykˈumena tej tzeeˈ lu tuˈn tjatz tiiˈn tiib tuyax tlocˈ, tuˈn tcuˈx tawan tiib tuj mar, bix jacˈatzele tbi cyyola―tz̈i Jesús.

Alcyej cbinel tuˈn jun akˈanal

E xiˈ tkbaˈn juntl yol cye t‑xnakˈatz:

―Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj ja tumel lu tiˈj junxin xjal tuya t‑akˈanalxin. Jaxin cxeˈl tchkˈonte t‑akˈanalxin te cjol ttxˈotxˈxin bix ka te cylel ke tcarnelxin. Oj tpon meltzˈaj t‑akˈanalxin tuj taakˈen tja tpatrónxin, ¿cxeˈlpa tkbaˈn tpatrónxin texin: “Ctoctz tey, bix kequey te waaˈl. Jaˈlex txiˈ nkˈoˈna tway,” tz̈ipa tbel tpatrónxin? Min, yaaˈn juˈwa, sino juˈ cxeˈl tkbaˈnxin te t‑akˈanalxin cyjulu: “Binchama nwaya, bix kˈontza weya. Oj nbaj waaˈna bix oj nbaj wcˈana, baˈntzen twaaˈn tey bix tuˈn tcˈana,” tz̈i tbelxin. Oj nbint tuˈn akˈanal alcye otk tkba tpatrón, ¿ilpa tiˈj cxeˈl tkˈoˈn tpatrónxin chjonte texin tuˈnj otk bint tuˈnxin? Min. 10 Jaxse juˈx cyey t‑akˈanal Dios, oj tbint cyuˈna alcyej ckbajel cyey, mlay chi ayona tiˈj tuˈn tkˈoj jun chjonte cyey, sino cxeˈl cykbaˈna: “Nuk akˈanal koˈya. Mintiiˈ il tiˈj tuˈn tkˈoj chjonte keya, cuma o bint kuˈna nuk jaj il tiˈj tuˈn tbint kuˈna,” tz̈i cybela―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Tej tkˈanj laaj xjal tuˈn Jesús

11 Tejtzen ttzyet tbe Jesús tuˈn t‑xiˈxin tuj Jerusalén, bix e xiˈxin tujele tmojon Galilea tuya Samaria. 12 Tejtzen tpon lkˈexin tiˈ jun tnom, ttxaˈntzen tnom attzen laaj xjal tuya jun yabel nkˈey cychuˈl tuˈn, lepra tbi. E cub weˈke nakch chˈin twitz Jesús, 13 bix e jaw s̈‑inke twitzxin:

―Taat, Jesús, kˈontz tanema kibaja bix kˈanena kiˈja―tz̈ike.

14 E xiˈ tcyeˈyen Jesús ejeeˈxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Cyucxey cyuya ke pala bix cwel cyyeecˈa cyiiba cywitz, tuˈntzen toc cycyeˈyen ya mintiiˈtl lepra cyiˈja―tz̈i Jesús.

Juˈtzen e xaˈkexin, bix tuj be e kˈanjake tuˈn tipemal Jesús. 15 At jun cyxolxin, tej toc tcyeˈyenxin mintiiˈtl tyabelxin, e jawxsen tnimsaˈnxin tbi Dios tuya jun cyiw tuj twiˈxin, bix aj meltzˈajxin tuya Jesús. 16 Bix e cub mutzkˈajxin t‑xeeˈ tken Jesús, bix e xiˈ tkˈoˈnxin chjonte te. Jxin xjal aj meltzˈaj tuya Jesús, te Samariaxin. 17 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyej xjal tcub tuyaxin:

―¿Yaaˈmpatzen laaj cybaj jxjal ma chi kˈanj? Yaj tzunj beljajtl, ¿tiiˈn ma cheˈx? 18 ¿Japa jxjal yaaˈn judío jlu tjunal s‑ajtz meltzˈaj tuˈn tkˈonte chjonte te Dios?―tz̈i Jesús.

19 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús tej xin e cub mutzkˈaj:

―Weˈwey bix cutxey. Tuˈnj s‑oc ke tcˈuˈja wiˈja, ma cleta―tz̈i Jesús.

Ti tten oj chˈitk tul meltzˈaj Jesucristo juntl maj

20 At juntl kˈij e xiˈ cykanen ke fariseo te Jesús:

―Kbantz keya jtoj tzul tcawbil Dios twitz txˈotxˈ―tz̈ikexin.

Aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Cyaja tuˈn t‑xiˈ nkbaˈna cyey alcyej techel tzul jlet te yecˈbil chˈitktzen tul tcawbil Dios, pero jn‑oc cykanena, mlay cyila. 21 Tuj cywitza tzul jun kˈij oj tkˈumj: “At tcawbil Dios tuj lugar lu,” bix ka oj tkˈumj: “Ma pon tcawbil Dios maa chix.” ¿Mimpa tzˈel cyniˈya tiˈj atl tcawbil Dios cyxola jaˈlewe?―tz̈i Jesús cye fariseo.

22 Pero te cyex t‑xnakˈatzxin e xiˈ tkbaˈnxin cyjulu:

―Nimxsen il cyuj kˈij chi ul. Cxeˈl cykbaˈna: “Maxitpe tzul Kaaw jaˈlewe te cawel, ikchetle nuk jun kˈij,” tz̈i cybela, pero mlay cyila, cuma minaˈtl tpon tumel. 23 At xjal cykbaˈ: “Ma tzul jxin Scyˈoˈn tuˈn Dios. Luxe at chixa,” bix ka cykbaˈ: “Luxe at tzalu,” tz̈i cybel. Pero miˈn cyocslay cyyol, tuˈn njyeta. 24 Oj wula te cawel, inayena, jxin Smaˈn tuˈn Dios te cawel, cchicˈajaxel cywitz cykil xjal, tisen oj tcub koptzˈaj jun tken kˈancyok cykilca twitz cyaˈj. 25 Pero nejl, at nim qˈuixcˈaj tuˈn tiyˈx wuˈna, bix kej xjal te jaˈlewe chin elel cyxooˈn.

26 Yal cyej xjal at twitz txˈotxˈ oj chˈitk wul meltzˈaja, inayena, jxin Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal, miˈn tzˈoc cycˈuˈj tiˈj alcyej at tuˈn tbaj, tisenx kej xjal at twitz txˈotxˈ tuj ttyem Noé min e labtke tiˈj alcyej at tuˈn tbaj cyiˈj. 27 Min e cyocsla at tuˈn tcub jun nim castiwa cyibaj, sino nuk ex cykˈij nchi waaˈn, bix nchi cˈan, bix nchi maje, tisex cyten. Pero nuk tisen tiiˈ tej tpon jkˈij tej cyocx Noé tuj barc, bix ntzajtltzen jun nintzaj jbal cyibaj bix e baj cykilca xjal. 28 Jax juˈx e baj mas yaj tuj ttyem Lot. Nchi waaˈn bix nchi cˈan ke xjal tisex cyten. Nchi lokˈon bix nchi qˈueyen. Nchi awan bix nchi binchan jaaˈ, tisex cyten. 29 Jax juˈx e baj tej tpon jkˈij tej cyetz Lot tuj tnom te Sodoma, bix e tzaj twitz cyaˈj kˈakˈ tuya jun wik polvos azufre tbi. E cub tisen jbal tibaj tnom, bix e baj cykilca xjal. 30 Juˈxsen nuk qˈuelex cykˈij xjal oj wul meltzˈaja twitz txˈotxˈ. Bixsen cwel castiwa cyibaj.

31 Tuj tzunj kˈij oj wul meltzˈaja, miˈn chi labta tiˈj tikˈch at te cyey. Ka teˈwexe twiˈ cyjay oj wul meltzˈaja, miˈn chi cuˈtza te clolte cykˈinemala. Jax juˈx ka nchi akˈanana tuj cycojbila, jax miˈn cub cybisena tiˈj tuˈn cyajtz meltzˈaja cyjay te tzyulte cykˈinemala. 32 Miˈn chi oca tisen t‑xuˈl Lot. Tcyˈixuj e cyaj tkˈoˈnxuj tkˈinemalxuj tuj Sodoma, bix juˈ tzunj e cymaˈxuj tiˈj. 33 Alj xjal nuk n‑oc tcˈuˈj tiˈ tchunkˈlal twitz txˈotxˈ, mlay tcaman jtchunkˈlal tzin tkˈoˈn Dios. Pero ja tzunj xjal yaaˈn nukxix n‑oc takˈ tchunkˈlal twitz txˈotxˈ te, sino juˈ nxiˈ lpe tiˈj tajbil Dios, ccamaltzen jtchunkˈlal tzin tkˈoˈn Dios. 34 Cxeˈl nkbaˈna cyey, tuj tzunj kˈij oj wul meltzˈaja, at caˈba xjal nchi wutan junx twiˈ jun wetbil. Junx cjawel kˈiˈn, pero cyjel juntl tuˈn tkˈoj tcastiwa. 35 At caˈba xuuj nchi tz̈eeˈn junx tuj jun jaaˈ. Junx cjawel kˈiˈn, pero cyjel juntl. 36 At caˈba xinak nchi akˈanan junx tuj cjoˈn. Junx cjawel kˈiˈn, pero cyjel juntl―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

37 Oc cykanen t‑xnakˈatzxin texin:

―Taat, ¿jaaˈtzen cˈuleley?―tz̈ikexin.

Aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Tisen cytzkiˈn cˈutz jaaˈ tcwaˈ jun xumlalbaj cyimne, cuma chicˈaj tuj cywitz, jaxse juˈx weya oj wula. Cchicˈajaxel jaaˈ chin ulela, tuˈntzen mintiiˈ il tiˈj tuˈn toc cykanena jaaˈ―tz̈ixin.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes