A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 16 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cutzijoj ri tataˈ mayordomo ri man utz taj

16  Xukujeˈ xutzijoj waˈ ri Jesús chque ru tijoxelab: Cˈo jun kˈinom achi, ri cˈo jun u mayordomo. Xbix cˈu che ri kˈinom chi ri u mayordomo tajin queuqˈuis bi ri jastak re. Ri kˈinom achi xusiqˈuij ri tataˈ mayordomo, xubij che: “¿Jas waˈ ri nu tom chawij? Chabana cuenta che ri a patäninic chnuwäch. Man cuyaˈ tä chi cˈut catcˈoji wucˈ che ri nu mayordomo,” ―xcha ri tataˈ che. Xuchomaj cˈu ri mayordomo pa ranimaˈ, xubij: “¿Jas ta cˈu ne quinbano?” ―cächaˈ. “Man craj tä chi ri nu patrón chi quinchacun na rucˈ. Man cˈo tä cˈu nu chukˈab chubanic tajiˈn. Quinqˈuix cˈut che ri molonic,” ―cächaˈ. “Quinchomaj na ri quinbano rech quinquicˈulaj na ri winak pa tak cachoch aretak quesax ri nu chac chwe,” ―xchaˈ. Ri mayordomo xeusiqˈuij ri rajcˈasib ri rajaw chquijujunal. Xubij che ri nabe ajcˈas: “¿Joropaˈ ri cˈas la rucˈ ri nu patrón?” ―xcha che. Xubij ri ajcˈas che: “Are jun ciento toneles aceite nu cˈas,” ―xchaˈ. Xubij cˈu ri mayordomo che: “Waral cˈo wi ru wujil ri cˈas la. Tˈuyul ba la chanim riˈ, tzˈibaj la niqˈuiaj ciento,” ―xcha che. Te riˈ xubij ri mayordomo che jun ajcˈas chic: “Ri lal, ¿joropa riˈ ri cˈas la?” ―xcha che. Xchˈaw ri ajcˈas, xubij che: “Wajxakib quintales trico ri nu cˈas,” ―xchaˈ. Xubij ri mayordomo che: “Waral cˈo wi ru wujil ri cˈas la. Tzˈibaj la wakib rucˈ ri niqˈuiaj,” ―xcha che. Ri u patrón ri mayordomo xubij chi sibalaj cˈo u noˈj ri mayordomo ri man utz taj rumal chi xnaˈw chubanic ronojel waˈ. Are cˈu ri winak ajuwächulew, ri man e cojonelab taj, cˈo na quetam chquij tak waˈ we jastak riˈ chquiwäch ri cojonelab ri cˈo ri u sakil re ru Lokˈ Pixab ri Dios pa canimaˈ, ―xcha ri Jesús.

Quinbij in chiwe: Chicojo baˈ ri i rajil ri ajuwächulew rech e cˈo na iwachiˈl. Aretak cäqˈuis ri i rajil, quixcˈulax pa tak jekilibal ri man queqˈuistaj tä riˈ, ―xchaˈ.

10 Apachin jun winak ri jicom ranimaˈ chubanic ri man nim tä u banic, xukujeˈ are jicom ranimaˈ chubanic ri nim na u banic. Apachin ri man jicom tä ranimaˈ chubanic ri man nim tä u banic, man jicom tä cˈu riˈ chubanic ri nim u banic, ―cächaˈ. 11 We ri ix man jicom tä iwanimaˈ ix chucojic ri kˈinomal ajuwächulew, ¿jachin ta lo ri cäyoˈw ri kas kˈinomal ajchicaj chiwe? Man cˈo taj, ―cächaˈ. 12 We ri ix man jicom tä iwanimaˈ ix chrij ri rech jun winak chic, ¿jachin ta lo cäyoˈw chiwe ri kas iwe ix? Man cˈo taj, ―xchaˈ.

13 Xubij xukujeˈ: Man cˈo tä jun patäninel ri cäcowin che qui patänixic quieb u patrón, ―cächaˈ. Cäretzelaj na u wäch ri jun, lokˈ cˈu na cäril na riˈ ri jun chic. Utz cuban na che ri jun u patrón, man nim tä cˈu cäril wi ri jun chic, ―cächaˈ. Man quixcowin taj quipatänij ri Dios we benak iwanimaˈ rucˈ ri puak, ―xcha ri Jesús.

14 Xquita cˈu ronojel waˈ ri tataˈib fariseos ri sibalaj lokˈ cäquil wi ri qui rajil. Xquetzeˈj cˈu u wäch ri Jesús. 15 Xubij cˈu ri Jesús chque: Ri alak cäkˈalajisaj ib alak chquiwäch ri winak chi jicom animaˈ alak. Are cˈu ri Dios retam jas cˈo pa animaˈ alak, ―cächaˈ. Ri sibalaj nim quil wi cumal ri winak, are xabibal waˈ cho ri Dios, ―xcha chque.

Waral cätzijox wi ri ojer Pixab xukujeˈ ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak

16 Xubij xukujeˈ: Takal chque ri winak chi queniman che ri ojer Pixab rech ri ka mam Moisés xukujeˈ chque ri qui tijonic ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios cˈä mäjaˈ xul ri tat Juan Kasal Jaˈ. Cämic cˈut ri xul ri tat Juan, xchaplex u tzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak. Conojel ri winak tajin cäquitij qui chukˈab rech queboquic.

17 Man cˈäx tä ru sachic qui wäch ri cajulew chuwäch ri u sachic jun tzij re ru Lokˈ Pixab ri Dios rumal chi tzrajwaxic wi chi cäbantaj na ronojel ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―xcha ri Jesús.

Ri Jesús cuya tijonic chrij ri tasow ib

18 Ronojel achi ri cujach bi ri rixokil, cucˈama chi na jun ixok chic, cuban ri nimalaj mac ri äwas u banic cho ri Dios xukujeˈ chrij ri rixokil. Xukujeˈ ri achi ri cucˈam jun ixok ri jachom bic rumal ri rachajil cuban riˈ ri nimalaj mac ri äwas u banic cho ri Dios xukujeˈ chrij ri nabe rixokil, ―xcha ri Jesús.

Waral cäkil wi ri xuban jun achi ri sibalaj kˈinom che ri tat Lázaro ri mebaˈ

19 Xcˈoji jun achi ri sibalaj kˈinom, ri cucoj jeˈlalaj tak atzˈiak ri sibalaj pakalic. Ronojel kˈij cˈut xuban cˈocˈalaj tak wiˈm ri sibalaj nimak, ―cächaˈ. 20 Cˈo cˈu jun winak mebaˈ, tat Lázaro u biˈ, kˈoyol chuchiˈ ri rachoch ri kˈinom. Cˈo cˈu qˈuia ri itzel tak chˈaˈc che. 21 Ri mebaˈ curayij u tijic ri chˈäkatak wa ri quetzak chuxeˈ ru mesa ri kˈinom. Quenakajin cˈu ri tzˈiˈ rucˈ ri tat Lázaro, quequirikˈ ri u chˈaˈc, ―cächaˈ. 22 Xcäm cˈu ri mebaˈ tataˈ. Ri ángeles xquicˈam bic, xquiya can rucˈ ri ka mam Abraham. Xcäm xukujeˈ ri kˈinom achi, xmuk cˈut, ―cächaˈ. 23 Cˈo cˈu ri kˈinom pa ri cˈolibal ri quebeˈ wi ri canimaˈ ri winak aretak quecämic. Sibalaj cˈäx tajin curiko. Xcaˈy apanok, xril ri ka mam Abraham chinaj, xukujeˈ chi ri tat Lázaro cˈo rucˈ. 24 Co xchˈawic, xusiqˈuij, xubij: “Tat Abraham,” ―cächaˈ. “Tokˈobisaj la nu wäch, taka la lok ri tat Lázaro, curub cˈu u kˈab pa joron rech cäpetic, cuya jubikˈ chwe rech quinjororic. Xa quinel chˈuj pa we kˈakˈ riˈ,” ―xchaˈ. 25 Xubij cˈu ri ka mam Abraham: “Tat, chnaˈtaj chawe chi xarik ri utzalaj tak jastak at pa ri a cˈaslemal cho ruwächulew. Are cˈu ri tat Lázaro, man cˈo tä utzil xuriko. Cämic cˈut are cuˈbisam ranimaˈ wucˈ in waral, ri at cˈut, at cˈo pa cˈäxcˈol,” ―cächa che. 26 “Cojom cˈu jun nimalaj siwan chkaxol rech ri cäcaj quekˈax bi awucˈ man quecowin tä che. Ri ajchilaˈ cˈut ri e cˈo awucˈ, man quecowin taj quekˈax lok kucˈ,” ―xcha che. 27 Xubij ri kˈinom tataˈ che ri tat Abraham: “Quinbochiˈn baˈ che la, tat Abraham, chi cätak la bic ri tat Lázaro cho rachoch ri nu tat. 28 E cˈo job ri wachalal chilaˈ,” ―cächaˈ. “Cwaj chi ri tat Lázaro cutzijoj waˈ we cˈäxcˈol riˈ chque rech man quepe tä waral ri sibalaj cäquirik wi cˈäx,” ―xcha che. 29 Xubij cˈu ri ka mam Abraham: “Cˈo ri tzˈibam can rumal ri ka mam Moisés, xukujeˈ ri tzˈibam cumal ri ojer tak kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios. Cˈo que ri wuj riˈ. Chquitijoj quib chquij,” ―xcha che. 30 Xubij cˈu ri kˈinom: “¡Kas tzij, tat Abraham! Man quecojon tä cˈu chque. We ta cˈu cˈo jun cäminak ri cäcˈastajic, ri queˈ cucˈ, cäquiqˈuex na riˈ ri canimaˈ, cäquiqˈuex ri qui chomanic,” ―xchaˈ. 31 Xubij ri mam Abraham che: “We man cäquinimaj tä ri ka mam Moisés xukujeˈ ri ojer tak kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, man quecojon tä na riˈ pune che jun winak ri cäcˈastaj bi chquixol ri cäminakib,” ―xcha ri ka mam Abraham che, ―xcha ri Jesús chque ri tataˈib fariseos.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes