A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 1 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Lokˈalaj tat Teófilo: E qˈuia ri winak ri xcaj xquitzˈibaj pa cholaj ri tzijobelil chrij ri kas xbantaj waral chkaxol. Ri xbantaj na are jeˈ jas ri cˈutum chkawäch cumal ri winak ri xquil ronojel waˈ kas pa ri u chaplexic lok. We winak riˈ e areˈ ri xetob chutzijoxic ru Lokˈ Pixab ri Dios. Ri in xukujeˈ sibalaj utz rilic waˈ nu banom in rech quinwetamaj ronojel waˈ kas pa ru chaplexic lok. Rumal rech waˈ xinchomaj in chi are utz we ri in xukujeˈ quintzˈibaj bi pa ru cholajil ronojel ri xbantajic. Je riˈ quinban na rech quetamaj la ri kas tzij chrij ri tijonic ri yoˈm che la.

Jun ángel cubij lok chi quil na u wäch ri Juan Kasal Jaˈ

Aretak ri tat Herodes are nim takanel pa qui wiˈ ri winak aj Judea, xcˈoji jun tataˈ chic chilaˈ, Zacarías u biˈ. Ri tataˈ riˈ are sacerdote aj Israel ri jun cucˈ ri juchˈob sacerdotes aj re ri mam Abías. Ri rixokil, Elisabet u biˈ, are jun chque ri rachalaxic ri mam Aarón. E utzalaj tak winak waˈ we jucˈulaj riˈ, jicom cˈu canimaˈ cho ri Dios. Xeniman che ri Dios pa ronojel ri xtakan wi, pa ronojel ru Lokˈ Pixab ri Kajaw. Man cˈo tä etzelal ri xcaˈno. Man cˈo tä cˈu calcˈual rumal chi ri nan Elisabet man calcˈualan taj. E nimak tak winak chi cˈut ri quieb riˈ.

Pa jun kˈij ri tat Zacarías tajin cäpatänin ri areˈ pa ri nimalaj rachoch ri Dios rumal chi cäquirik u banic waˈ ri achijab ri e jun cucˈ ri juchˈob sacerdotes aj re ri mam Abías pa tak ri kˈij riˈ. Ri u chac ri tat Zacarías are laˈ chi cächˈaw pa qui wiˈ ri winak rucˈ ri Dios. Jeˈ jas ri qui nakˈatisam wi quib ri sacerdotes, xquichaˈ ri tat Zacarías rech coc bi pa ri lokˈalaj cˈolibal ri sibalaj äwas chi coc bi xa apachinok chuporoxic ri incienso. 10 Conojel ri winak xquimulij apan quib cho ja chubanic orar aretak tajin cäporox ri incienso. 11 Teˈtalic cˈut xucˈut rib jun ángel cho ri tat Zacarías, ri takom lok rumal ri Dios. Xtaqˈui cˈu chuxcut ri cäporox wi ri incienso. 12 Aretak ri tat Zacarías xril ri ángel, man xurik taj jas xubano, xane sibalaj xuxej rib.

13 Xubij cˈu ri ángel che ri tat Zacarías: Maxej awib. Ri a bochiˈnic xtaˈtaj rumal ri Dios. Quil cˈu na u wäch jun a cˈojol rumal ri nan Elisabet ri awixokil. Cacoj cˈu na a Juan che ru biˈ, ―cächa che. 14 Xukujeˈ xubij: Sibalaj catquicot na rumal ri acˈal, xukujeˈ e qˈuia chque ri juleˈ winak chic ri quequicot na aretak quil u wäch, ―cächa ri ángel che. 15 Cänimar na u kˈij cho ri Kajaw Dios. Man cutij tä na vino, man cutij tä cˈu tzam. Cätakan na ri Lokˈalaj Espíritu pa ranimaˈ ri acˈal cˈä mäjok quil u wäch, ―cächaˈ. 16 Cuban cˈu na ri a Juan chi qˈuia chque ri winak aj Israel quetzelej na rucˈ ri Kajaw ri qui Dios, ―cächa ri ángel che ri tat Zacarías. 17 Ri a Juan cänabej na cho ri Kajaw Jesús. Cäcˈoji cˈu na ru noˈj xukujeˈ ru chukˈab jeˈ jas ri xcˈoji che ri mam Elías, kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer. Cuban na chi ri nan tat quetzelejic queutzir cucˈ ri calcˈual, xukujeˈ chi ri winak ri cäquiyac quib chrij ri Dios cäquiqˈuex na canimaˈ, cäquiqˈuex ri qui chomanic, cäquetamaj na ri nimanic, quetzelej qui wäch cucˈ ri utzalaj tak winak, cäcaˈn na que ri e areˈ. Ri a Juan cuban na chque ri winak chi quecowin na chucˈulaxic ri Kajaw, ―xcha ri ángel che ri tat Zacarías.

18 Xutaˈ cˈu ri tat Zacarías che ri ángel, xubij: ¿Jas ta quinban che retamaxic waˈ chi kas tzij ri cätzijoj la chwe? Ri in, in riˈj achi chic, xukujeˈ ri wixokil are nim winak chic, ―xcha che.

19 Xchˈaw chi na jumul ri ángel, xubij che: In riˈ ri Gabriel, in patänil re ri Dios. In takom cˈu lok che a tzijobexic, che qui tzijoxic we utzalaj tak tzij riˈ chawe, ―cächa che. 20 Tzche we cämic riˈ man catcowin tä chic catchˈawic cˈä copan na ri kˈij ri cäbantaj na waˈ ri xinbij chawe, cˈä quil na u wäch ri a cˈojol rumal rech waˈ chi man xacoj tä ri nu tzij, ―cächa riˈ. Cäbantaj na waˈ we nu tzijom riˈ tzpa ru kˈijol, ―xcha ri ángel che.

21 Ri winak cˈut queyeˈm ri tat Zacarías. Xquicajmaj waˈ chi sibalaj xbeytaj pa ri lokˈalaj cˈolibal ri sibalaj äwas chi coc bi xa apachinok. 22 Aretak xel lok ri tat Zacarías, man xcowin tä chic che qui chˈabexic ri winak. Xquetamaj chi cˈo jas ri xucˈut rib chuwäch ri tat Zacarías pa ri lokˈalaj cˈolibal. Xak pa memal chic xeuchˈabej, rumal chi xmemar canok.

23 Aretak xetzˈakat ri kˈij ri cäpatänin ri tat Zacarías pa ri nimalaj rachoch Dios, xeˈ ri areˈ cho rachoch. 24 Te cˈu riˈ ri nan Elisabet xcanaj yawab winak chic, xcanaj cˈu job icˈ cho rachoch. Xubij ri nan Elisabet pa ranimaˈ: 25 “Xcaˈy ri Kajaw Dios chwe, xutokˈobisaj cˈu nu wäch rech man quinquiyokˈ tä chi ri winak,” ―xcha ri nan Elisabet.

Jun ángel cubij lok chi quil na u wäch ri Jesucristo

26 Chuwak icˈ chi cˈut ri Dios xutak bi ri ángel Gabriel pa ri tinimit Nazaret re Galilea. 27 Xopan cˈu rucˈ jun kˈapoj ali, María u biˈ, ri tzˈonom chic rumal jun achi, José u biˈ. We achi riˈ rachalaxic can ri nim takanel David ojer. 28 Ri ángel xoc bi chilaˈ jawijeˈ cˈo wi ri kˈapoj al María, xubij che: ¿A utz a wäch, María? ―cächaˈ. ¡At riˈ ri at chaˈtal rumal ri Dios! Kas cˈo ri Kajaw Dios awucˈ, ―cächa che. Ri at cˈut, at tewchim na rumal ri Dios chquiwäch conojel ixokib, ―xcha ri ángel che ri al María.

29 Aretak ri al María xril ri ángel, xutatabej ru tzij, xtˈujuw cˈu ri ranimaˈ rumal ri xbix che. Xuchomaj pa ranimaˈ, xubij: ¿Jas waˈ ri cubij chwe? ―xcha riˈ. 30 Xchˈaw chi ri ángel, xubij che ri kˈapoj al María: Maxej awib, María, ―cächa che. Ri at sibalaj at lokˈ cho ri Dios. 31 Ri at cˈut catcanaj can yawab winak. Cawil na u wäch jun awal ala ri cacoj na “Jesús” che ru biˈ, ―cächaˈ. 32 Cänimar na u kˈij ri a Jesús. Cäbix na u Cˈojol ri Dios aj Chicaj che. Ri Kajaw Dios cucoj na che nim takanel jeˈ jas ra mam David. 33 Je riˈ rech cätakan na puwiˈ ri tinimit Israel pa tak ri kˈij ri junab ri quepetic. Ru takanic ri Areˈ, man cˈo tä u qˈuisic, ―xcha ri ángel che ri al María.

34 Te riˈ ri al María xutaˈ che ri ángel, xubij: ¿Jas lo quincˈulmaj waˈ? ―cächaˈ. Mäjaˈ quincˈoji rucˈ achi, ―xcha che ri ángel.

35 Xchˈaw cˈu ri ángel, xubij che: Cäkaj na lok ri Lokˈalaj Espíritu pa wiˈ. Ri Dios aj Chicaj cärokxanej na waˈ awucˈ rumal ru chukˈab. Rumal riˈ we lokˈalaj acˈal riˈ ri quil na u wäch cäbix na u Cˈojol ri Dios che, ―cächa che. 36 Xukujeˈ ri nan Elisabet ri awachalal areˈ cäril na u wäch jun acˈal pune riˈj chic. Are cˈu wakib icˈ waˈ cämic yawab winak chic ri nan Elisabet pune xbix canok che chi man cäcowin tä che ri alcˈualanic. 37 Man cˈo tä cˈu jas ri mat cäcowin ri Dios chubanic, ―xcha ri ángel.

38 Xubij cˈu ri kˈapoj al María: In riˈ ri patänil re ri Kajaw Dios. Chubana baˈ ri Areˈ chwe jas ri tzijom la chwe, ―xcha che.

Xel cˈu bi ri ángel chuwäch.

Ri al María copan cho rachoch ri nan Elisabet

39 Pa tak ri kˈij riˈ xel bic ri al María cho ja, xeˈ aninak pa jun tinimit ri cˈo pa tak ri u juyubal ri Judea. 40 Xoc cˈu bic pa rachoch ri tat Zacarías, xuya rutzil u wäch ri nan Elisabet ri rixokil. 41 Ri nan Elisabet, aretak xuta ru tzij ri al María, xslab cˈu ri ral pa ru cˈux. Xkaj ri Lokˈalaj Espíritu puwiˈ ri nan Elisabet, xtakan cˈu pa ranimaˈ. 42 Co xchˈaw ri nan Elisabet, xubij che ri al María: Ri at cˈut at tewchim na rumal ri Dios chquiwäch conojel ixokib. U tewchim na ri awal at xukujeˈ, ―cächaˈ. 43 ¿Jas lo waˈ chi ri Dios cuban jun nimalaj utzil chwe in, chi ru nan ri Kajaw xpe wucˈ? ―cächa ri nan Elisabet. 44 Chanim riˈ aretak xinto chi xatchˈawic, ri wal xquicotic, xslab pa nu cˈux. 45 Utz awe at ri xatcojon che ri Kajaw Dios, rumal chi kas tzij cäbantaj na ri xbix chawe rumal ri Dios, ―xcha ri nan Elisabet che ri al María.

46 Xubij ri kˈapoj al María:
    Quinnimarisaj u kˈij ri Kajaw Dios.
47     Cäquicot cˈu ri wanimaˈ
rumal ri Dios ri Toˈl We.
48     Quinquicotic rumal chi ri Dios
xcaˈy chwe in ru patäninel ri man
nim tä nu banic.
    Conojel winak cäquibij na chwe
pa tak ri kˈij ri junab ri quepetic
chi utz we.
49     Je riˈ cäquibij na rumal rech waˈ
chi ri Dios ri sibalaj cˈo u chukˈab
u banom nimak tak utzil chwe.
    Sibalaj lokˈ ri Dios, sibalaj lokˈ
ru biˈ ri Areˈ, ―cächa ri al María.
    50 Amakˈel ronojel kˈij cutokˈobisaj na
qui wäch conojel winak
ri nim cäquil wi ri Areˈ,
ri cäquixej quib chuwäch.
51     U cˈutum ri nimalaj u chukˈab
chquiwäch conojel. Xukasaj qui kˈij
ri winak ri cäquichomaj
chi sibalaj nim qui banic, ―cächaˈ.
    52 Xeresaj ri takanic pa qui kˈab
ri nimak qui banic,
xuya cˈu waˈ chque ri winak
ri man nim tä queil wi.
53     E qˈuia ri utzil ri xuban ri Dios
chque ri mebaˈib,
ri winak ri quenumic.
    Ri Dios xubij chque ri kˈinomab:
Jix, man cˈo tä iwe ix, ―xcha chque, ―cächaˈ.
    54 Xtoban chque ri winak aj Israel,
ri patänil tak re ri Dios.
    Man xsach tä pu jolom ri Dios
ru tokˈobisaxic qui wäch.
55     Jeˈ xuban waˈ rumal chi jeˈ xuchiˈj
chque ri katiˈt ka mam,
    che ri ka mam Abraham
xukujeˈ ri rachalaxic ri areˈ
amakˈel pa tak ri kˈij ri junab
ri quepetic, ―xcha ri al María.

56 Craj oxib icˈ xcanaj na can ri al María rucˈ ri nan Elisabet. Te cˈu riˈ xtzelej bic, xeˈ cho rachoch.

Quil u wäch ri a Juan Kasal Jaˈ

57 Aretak xopan ri kˈij ri cutzir ri nan Elisabet, xril cˈu u wäch jun ral ala. 58 Ri u cˈul tak ja ri nan Elisabet xukujeˈ ri rachalaxic, aretak xquito chi ri Kajaw Dios sibalaj xutokˈobisaj u wäch ri nan Elisabet, xequichˈabej, xequicot cˈu rucˈ. 59 Chuwajxak kˈij cˈut xebeˈ chucojic ri retal ri ojer u trato ri Dios che ru cuerpo ri acˈal. Xcaj cˈut xquicoj Zacarías che ru biˈ, junam rucˈ ru biˈ ru tat. 60 Xchˈaw cˈu ru nan, xubij chque: ¡No! ―cächaˈ. Ru biˈ ri cäkacoj chrij ri acˈal are Juan, ―xcha chque.

61 Xquibij cˈu che: ¿Jas che? Man cˈo tä jun chque ri achalal la ri jeˈ u biˈ waˈ, ―xecha che.

62 Xak pa memal xquichˈabej ru tat ri acˈal, xquitaˈ che: ¿Jas u biˈ ri acˈal cäcoj la? ―xecha che. 63 Ri tat Zacarías xutaˈ jun wuj rech cätzˈibanic. Xutzˈibaj cˈu waˈ, xubij: “Juan ru biˈ ri acˈal,” ―xcha pa ri tzˈibanic. Conojel xquicajmaj waˈ. 64 Xak cˈu teˈtalic xtzelej ru chˈabal ri tat Zacarías, xcowin chic cätzijonic. Xtzijon cˈut, xunimarisaj u kˈij ri Dios. 65 Sibalaj xquixej quib conojel ri qui cˈul tak ja, xquicajmaj waˈ. Ronojel ri xucˈulmataj jelaˈ xtzijox apan pa tak ronojel ri juyub re Judea. 66 Conojel ri winak ri xetowic xechoman pa que wi, xquibij: ¿Jas lo cuban waˈ we acˈal riˈ? ―xechaˈ.

Jeˈ xquibij waˈ rumal chi kˈalaj chi cˈo ri Kajaw Dios rucˈ ri acˈal.

Ri tat Zacarías cubixoj jun bix rech kˈalajisanic

67 Kajinak ri Lokˈalaj Espíritu puwiˈ ri tat Zacarías ru tat ri ala, xkˈalajisanic, xubij:
68     Quinya baˈ u kˈij ri Kajaw
ri ka Dios uj, uj riˈ ri winak
aj Israel, rumal chi xulic,
    xpe che ka toˈic uj, uj cˈu riˈ
ri winak re ri u tinimit.
69     Xuya cˈu chke jun Toˈl Ke
ri sibalaj cˈo u chukˈab.
    Are cˈu waˈ jun chque ri rachalaxic
ri ka mam David, patänil re ri Dios, ―cächa riˈ.
    70 Are waˈ ri xuchiˈj lok ri Dios
cumal ri lokˈalaj tak kˈalajisal tak
re ru Lokˈ Pixab
pa ri ojer tak kˈij canok.
71     Xubij chi cujutoˈ na chquiwäch
ri ka cˈulel, che ka toˈic
pa qui kˈab,
xukujeˈ pa qui kˈab conojel
ri queetzelan ka wäch, ―cächa ri tat Zacarías.
    72 Xukujeˈ xubij chi cutokˈobisaj na
qui wäch ri katiˈt ka mam,
    xukujeˈ chucˈutic chquiwäch
chi xnaˈtaj che ri Areˈ ri Lokˈalaj Trato
ri xuchiˈj chque.
73     Are cˈu waˈ ri Kas Tzij ri u bim
che ri ka mam Abraham, ―cächaˈ.
    74 Je riˈ rech aretak uj esam chic
pa qui kˈab ri ka cˈulel,
    cuyaˈ cujpatänin che ri Dios,
man cäkaxej tä chi kib,
75     xukujeˈ rech jicom ri kanimaˈ
cujpatänin che, ka jachom kib
pu kˈab ri Dios pa tak ronojel
ri kˈij re ri ka cˈaslemal, ―cächa riˈ.
    76 At cˈut, alaj acˈal, cäbix na
kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab
ri Dios aj Chicaj chawe,
    rumal chi catnabej na chuwäch ri Kajaw
chubanic jicom che ru be.
77     At cˈut catyoˈw na retamaxic
ri u tobanic ri Dios chque ri winak
re ri u tinimit, xukujeˈ
chi cäsach na ri qui mac, ―cächaˈ.
78     Ri ka Dios sibalaj quel u cˈux chke.
Rumal riˈ cutak na lok ri Kajaw Jesús
kucˈ uj. Sibalaj jeˈl cˈu ri Areˈ jeˈ
jas ru sakilal ri kˈij aretak cäsakiric.
79     Cuya na sakilal pa canimaˈ ri winak
ri jeˈ ta ne e cˈo pa ri kˈekumal
rumal ri qui mac,
cäquixej cˈu quib cho ri cämical.
Cäcˈoji na che cˈamal ka be
pa ri be ri cuxlan wi ri kanimaˈ, ―xcha ri tat Zacarías.

80 Ri a Juan xqˈuiyic, sibalaj cˈo u chukˈab ri xyiˈ che rumal ri Lokˈalaj Espíritu. Xcanaj can pa tak ri juyub ri sibalaj cätzˈinowic cˈä pa ri kˈij ri xucˈut rib chquiwäch ri winak aj Israel.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes