A A A A A
Bible Book List

SAN JUAN 9 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cucunaj jun achi ri moy tzaretak xil u wäch

Ri Jesús benak pa ri be aretak xril jun achi ri moy tzaretak xil u wäch. Ru tijoxelab xquitaˈ che ri Jesús: Ajtij, ―xecha che. ¿Jas che moy we achi riˈ tzaretak xil u wäch? ¿A xa rumal ri qui mac ru nan u tat o xa rumal ru mac ri areˈ? ―xecha che.

Ri Jesús xubij chque: Man rumal tä rech ru mac ri areˈ, man rumal tä cˈu rech ri qui mac ru nan u tat, xane rech rumal ri areˈ cäkˈalajin ri cäcowin ri Dios chubanic, ―xcha chque. Chanim riˈ ri cˈo na ri kˈij, rajwaxic chi quinban na ri xintak chubanic rumal ri xintakow lok. Coc cˈu na ri akˈab aretak man cˈo tä chi jun cäcowinic cächacunic. Pa tak we kˈij riˈ aretak in cˈo cho ruwächulew, ri in quinya sakil chque ri winak ajuwächulew, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Aretak xbitaj waˈ we tzij riˈ rumal ri Jesús, xutzak u chub pulew, xuban jubikˈ xokˈol rucˈ ru chub, xubil cˈu chrij tak ru wakˈäch ri moy. Te cˈu riˈ xubij che: ¡Oj la! Chˈaja la ri wäch la pa ri atinibal ri cäbix “Siloé” che. (We biˈaj riˈ quel cubij “Takom”.)

Ri moy achi xeˈc, xuchˈaj ru wäch. Aretak xtzelej lok, xcowinic xcaˈy chic. Are cˈu ri u cˈul tak ja, xukujeˈ ri winak ri quetamam u wäch chi moy nabe, xquibij: ¿A mat are waˈ we achi riˈ ri cätˈuyi chiˈ tak ri be chutaˈic u limosna? ―xechaˈ.

Jujun xquibij: Jeˈ, are waˈ, ―xechaˈ.

Niqˈuiaj chic xquibij: Man are taj. Xak cˈu junam quel rucˈ, ―xechaˈ.

Are cˈu ri achi ri moy can nabe xubij: Jeˈ, in riˈ, ―xcha chque ri winak.

10 Te riˈ ri winak xquitaˈ che ri achi: ¿Jas lo waˈ chi catcowin chic catcaˈyic? ―xecha che.

11 Ri areˈ xchˈawic, xubij chque: Ri achi ri Jesús u biˈ xuban jubikˈ xokˈol, xubil chrij tak ri nu wakˈäch, te cˈu riˈ xubij chwe: “Oj la chiˈ ri atinibal ri cäbix “Siloé” che, chˈaja la ri wäch la chilaˈ,” ―xcha chwe. Xineˈ cˈut. Aretak xchˈajtaj ri nu wäch, xincowinic xincaˈyic, ―xcha chque.

12 Te riˈ ri winak xquibij: ¿Jawijeˈ cˈo wi ri achi riˈ? ―xecha che.

Ri areˈ xubij chque: Man wetam taj, ―xcha chque.

Ri tataˈib fariseos cäquicˈot u chiˈ ri moy achi ri xutziric

13 Te riˈ xquicˈam bi ri achi ri moy can nabe, xequiya chquiwäch ri tataˈib fariseos. 14 Are cˈu jun kˈij re uxlanem aretak ri Jesús xuban ri jubikˈ xokˈol, xucunaj ri achi ri moy. 15 Ri tataˈib fariseos xukujeˈ xquitaˈ che ri achi chi jas lo waˈ chi cäcowin chic cäcaˈyic. Ri areˈ xubij chque: Xubil xokˈol chrij tak ri nu wakˈäch, te cˈu riˈ xinchˈaj ri nu wäch. Quincaˈy chi cˈu cämic, ―xcha chque.

16 Te riˈ jujun chque ri tataˈib fariseos xquibij: Ri achi ri xbanow waˈ we cunanic riˈ man rech tä ri Dios, rumal chi man nim tä cäril wi ri kˈij re uxlanem, ―xechaˈ.

Niqˈuiaj chi cˈut xquibij: ¿Jas ta cˈu lo waˈ chi cäcowinic cuban tak we cajmabal etal riˈ we ta kas tzij ajmac? ―xechaˈ.

Je riˈ chi man xjunamataj tä ri qui chomanic, xquitasala cˈu quib. 17 Xquitaˈ chi cˈu jumul che ri achi ri moy can nabe: E ri at, ¿jas cabij at chrij ri achi ri xcunan ra wakˈäch? ―xecha che.

Ri areˈ cˈut xubij: Ri in quinbij chi are jun kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―xcha chque.

18 Are cˈu ri winak aj Israel man xquicoj taj chi ri achi riˈ are waˈ ri moy can nabe, cämic cˈut cäcaˈy chic. Cˈä teˈ xquicojo aretak xesiqˈuix na lok ru nan u tat ri achi ri xcunatajic. 19 Xquitaˈ cˈu chque: ¿A are waˈ ri alcˈual alak ri cäbij alak chi moy xil u wäch? ¿Jas lo waˈ chi cämic cäcowin chic cäcaˈyic? ―xecha chque.

20 Ru nan u tat xechˈawic, xquibij: Ketam chi are waˈ ri kalcˈual ri moy xil u wäch. 21 Man ketam tä cˈut jas waˈ chi cämic cäcowin chic cäcaˈyic, man ketam tä cˈu jachin ri xcunan ru wakˈäch. Taˈ alak che ri areˈ. Achi chi yaˈ, cubij cˈu na chech alak jas waˈ chi cäcowin chic cäcaˈyic, ―xecha chque.

22 Je waˈ xquibij ru nan u tat rumal chi xa xquixej quib chquiwäch ri winak aj Israel. Ri e areˈ cˈut qui chomam chic junam chi jachin ri cucojo chi ri Jesús are ri Cristo cäquesaj na bi pa ri rachoch Dios. 23 Rumal riˈ ru nan u tat ri achi ri xcunax ru wakˈäch xquibij: “Taˈ alak che ri areˈ. Achi chi yaˈ,” ―xecha riˈ.

24 Te cˈu riˈ ri winak aj Israel xquisiqˈuij chi jumul ri achi ri moy can nabe, xquibij che: Chabij baˈ ri kas tzij chke chuwäch ri Dios. Ri uj ketam chi ri achi riˈ are jun ajmac, ―xecha che.

25 Ri achi xchˈawic, xubij chque: Ri in man wetam taj we are jun ajmac o man are taj, xuwi wetam chi nabe canok in moy, cämic cˈut quincaˈy chic, ―xcha chque.

26 Xquitaˈ chi cˈu jumul che: ¿Jas xuban chawe? ¿Jas xuban chucunaxic ri a wakˈäch? ―xecha che.

27 Xchˈaw ri achi, xubij chque: Xinbij chech alak, ri alak cˈut xa man cäta tä alak. ¿Jas che caj alak chi quinbij waˈ jumul chic? ¿A xa caj alak coc alak che u tijoxel? ―xcha chque.

28 Te riˈ ri e areˈ xquitzeˈj u wäch, xquibij cˈu che: Ri at, at jun rucˈ we achi riˈ, are cˈu ri uj, uj jun rucˈ ri ka mam Moisés. 29 Ri uj ketam chi ri Dios xchˈaw rucˈ ri ka mam Moisés. Are cˈu we achi riˈ man ketam taj jawijeˈ ri cäpe wi, ―xecha che.

30 Ri achi cˈut xchˈawic, xubij chque: ¡Coˈl ta ne riˈ! Ri alak man etam tä alak jawijeˈ cäpe wi, ri in cˈut xucunaj ri nu wakˈäch. 31 Kas ketam chi ri Dios man cuta tä ri qui tzˈonobal tokˈob ri ajmaquib, xuwi cuta ri qui tzˈonobal tokˈob ri winak ri quekˈijilan che, ri cäcaˈn ru rayibal. 32 Man cˈo tä jumul ka tom cäbixic chi cˈo jun cäcowin chucunaxic ru wakˈäch jun achi ri moy xil u wäch. 33 We ta ri achi riˈ mat rucˈ ri Dios petinak wi, mat cˈo jas cäcowin riˈ chubanic, ―xcha chque.

34 Te riˈ xquibij che: Ri at, xa at ajmac xil a wäch. ¿A are cawaj cujatijoj? ―xecha che.

Xquesaj cˈu bic pa ri rachoch Dios.

E cˈo ri quecaˈyic ri e moy chuwäch ri Dios

35 Ri Jesús xretamaj chi xesax bic ri achi ri moy can nabe. Aretak ri Jesús xuriko, xubij che: ¿A cäcojon la che ru Cˈojol ri Dios? ―xcha che.

36 Ri achi xubij che: Tat, bij la chwe jachin riˈ rech ri in quincojon che, ―xcha che.

37 Ri Jesús xchˈawic, xubij che: Ilom chi la u wäch waˈ. In riˈ, ri tajin quintzijon ucˈ la, ―xcha che.

38 Te cˈu riˈ ri achi xxuqui chuwäch ri Jesús, xubij che: Quincojon che la, Kajaw, ―xcha che.

39 Xubij cˈu ri Jesús: Ri in, in petinak cho ruwächulew chukˈatic tzij, rech ri moyab cäjaktaj ri qui wakˈäch, xukujeˈ rech ri quecaˈyic quecanaj moy, ―xchaˈ.

40 Te riˈ jujun chque ri tataˈib fariseos ri e cˈo chilaˈ rucˈ ri Areˈ, aretak xquita ri xubij ri Jesús, xquibij che: ¿A uj moy ta cˈu lo uj xukujeˈ? ―xecha che.

41 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: We ta alak moy, mat cˈo mac alak riˈ. Rumal cˈu rech chi cäbij alak chi cäcaˈy alak, cˈo mac alak, ―xcha ri Jesús chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes