Add parallel Print Page Options

Tej tul tnaabl jun xjal mos̈ titzˈjlenx tuˈn Jesús

Tejtzen tetz Jesús tuj nintzaj tja Dios, tcub junxin xjal mos̈. Mos̈xin titzˈjlenxin. Bix e xiˈ cykanen t‑xnakˈatz Jesús te:

―Taat Xnakˈtzal, ¿alcye e binchan il, tiˈj itzˈj ja xjal lu mos̈? ¿Japa mos̈, bix ka ejeeˈ tmanxin?―tz̈ikexin.

Aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Min ul itzˈjxin mos̈ tuˈn tlaj jun tilxin. Jax juˈx ke tmanxin, min ul itzˈj cycwal mos̈ tuˈn tlaj jun cyil. Ul itzˈj ja xjal lu mos̈ tuˈntzen tyeecˈaj tipemal Dios oj tbint. Bix ma pon tumel. Iltzen tiˈj tuˈn tbint kuˈn j‑akˈuntl o kˈoj ke tuˈn Nmana e tzaj tsmaˈn inayena. Bix il tiˈj tuˈn kakˈanan tiˈ taakˈen Nmana tuj tyem te jaˈlewe, cuma oj tul tyem te koniyan, otktzen pon baj twiˈ tyem tuˈn kakˈanan. Tiˈj lux kena ntiina twitz txˈotxˈ, il tiˈj chin kˈola spiˈyen cye xjal―tz̈ixin.

Tej tkbante Jesús jlu, e cub ttzubanxin twitz txˈotxˈ, bix e cub tbinchaˈnxin chˈin xookˈl tuya taˈl ttzixin, bix oc tsuˈnxin xookˈl cyiˈ tbakˈ twitz mos̈. Bix e xiˈ tkbaˈnxin te mos̈:

―Cutxey txjol twitza tuj jtxˈajbil Siloé tbi, jatzen japeninaj O Tzaj Kˈoˈn―tz̈ixin.

Bix e tcuya mos̈, bix el ttxjoˈnxin twitzxin tuj txˈajbil. Bix e bint twitzxin tuˈn tcyeˈyenxin, bix e ponxin tjaxin. Bix e xiˈ cykbaˈn ke tvesint‑xin bix kej xjal otk cyil jaxin tej tkanenxin pwak:

―¿Yaaˈmpa ja xjal jlu mos̈ ncub ke twitz tja Dios te kanl pwak?―tz̈ikexin.

At juuntl e xiˈ cykbaˈn:

―Ja tzunxin.

Pero at juuntl e xiˈ cykbaˈn:

―Min, yaaˈn jaxin, sino nuk jun xjal juˈ tcyeˈnc tisenj mos̈―tz̈ikexin.

Pero e xiˈ tkbaˈn jmos̈ otk kˈanj:

―Inayen weja.

10 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―¿Ti xbina twitza, tiˈj lutle ncyeˈyena?―tz̈ikexin.

11 Aj ttzakˈbeˈnxin:

―At junxin xjal Jesús tbi. Ja tzunxin xcub binchante chˈin xookˈl, bix s‑oc tsuˈnxin xookˈl tiˈ nwitza, bix s‑aj tkbaˈnxin weya tuˈn tel ntxjoˈna nwitza tuj txˈajbil te Siloé. Ẍin pona tuj txˈajbil, bix s‑el ntxjoˈna nwitza, bix xcyaj nwitza baˈn―tz̈ixin cye tvesint‑xin.

12 Bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―¿Jaaˈtzen taˈ jxjal xkˈanente tey?―tz̈ikexin.

―Mintiiˈ tumel wuyena jaaˈ taˈ―tz̈ixin.

Nchi xkelen fariseo te jxjal otk jket twitz tuˈn Jesús

13 Entonces, e xiˈ cyiiˈnxin ja xjal otk ten mos̈ cywitz fariseo. 14 Tuj kˈij te ajlabl tej tbinchante Jesús xookˈl bix e kˈanj xjal mos̈. 15 Juˈ tzunj e xiˈ cykanen fariseo te mos̈:

―¿Ti tten xkˈanja, tuˈn tcyeˈyena? ¿Ti xbaj tey?―tz̈ikexin.

Bix e xiˈ tkbaˈnxin cye fariseo:

―S‑oc tsuˈn Jesús xookˈl tiˈ nwitza, bix s‑el ntxjoˈna nwitza, bix ncyajtltzen baˈn―tz̈ixin.

16 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈn juun fariseo cyxolx:

―Yaaˈn smaˈn tuˈn Dios ja xjal lu, cuma ma binchanxin xookˈl tuj kˈij yaaˈn baˈn te akˈuntl. Min tniman jley tej kˈij te ajlabl―tz̈ikexin.

Pero at juuntl cyxolxin e xiˈ cykbaˈnxin:

―Yaaˈn tumel cyyola. ¿Ti tten baˈn tkˈane jun aj il mos̈?―tz̈ikexin. Bix juˈ tzunj e tzaj jun kˈoj cyxolxin. 17 Mancˈbiltzen, e xiˈ cykanenxin te mos̈:

―Tzin tkbaˈna ma kˈanen jxin lu cyiˈj twitza. Juˈ tzunj, ctzaal tkbaˈna alcyexin tuj twitza―tz̈ikexin.

―Jaxin jun tyolel Dios―tz̈ixin.

18 Pero cycyˈi nejenel cye judío tyolxin ka otk tenxin mos̈ bix ka otk kˈanjxin. Juˈ tzunj, e cytxocxin tmanxin tuya ttxuxin. 19 Bix e xiˈ cykanenxin cye tmanxin:

―¿Japa tzunj xjal lu cycwala? ¿Jaxpa mos̈pa tej titzˈj? Katzen mos̈xin, ¿titzen tten sul tnaabl twitzxin?―tz̈ikexin.

20 Bix aj cytzakˈbeˈn tmanxin cye fariseo:

―Jaxte kcwala, bix jaxte mos̈xin tej titzˈjxin. 21 Pero min tzˈel kniˈya tiˈj ti tten sul tnaabl twitzxin jaˈlewe, bix mintiiˈ tumel kuyena alcye xjal s‑oc tkˈanen ke tbakˈ twitzxin. Cykanenx texin, cuma ma xjaltlxin. Jaxxin kbalte―tz̈i ke tmanxin. 22 E yolen ke tmanxin juˈwa cuma at cytz̈i nejenel cye judío cyiˈjxin, cuma otk cykba judío ka at jun xjal ma kbante Jscyˈoˈn tuˈn Dios ja Jesús, n‑etztzen lejetl tuj camon jaaˈ te xnakˈtzbil tyol Dios, tuˈn miˈntl tzˈocx tentl. 23 Tuˈn cytz̈i cyiˈjxin, juˈ tzunj e xiˈ cykbaˈnxin: “Ma xjaltlxin. Cykanenx texin.”

24 Tejtzen tel cyniyˈ fariseo tiˈj cycyˈi tman mos̈ e yolenke, juntl maj e tzaj cytxcoˈnxin jxin otk ten mos̈, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Kbantz ka ma kˈanja tuˈn Dios, pero yaaˈn tuˈn Jesús, cuma ktzkiˈna jun aj il teja―tz̈ikexin.

25 Bix aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―Mintiiˈ woclena tuˈn t‑xiˈ nkbaˈna ka aj ilxin bix ka min. Pero ntzkiˈna ja lu. Mos̈ kena nejl. Pero jaˈlewe, baˈntl chin cyeˈyena―tz̈ixin.

26 Pero min el baˈn tyolxin tuj cywitzxin. Juˈ tzunj e xiˈ cykanenxin texin:

―¿Ti xtbincha Jesús tiˈja? ¿Ti xbint tuˈnxin, tuˈntzen tcyeˈyena?―tz̈ikexin.

27 Aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―Ya ma txiˈ nkbaˈna cyey, pero cycyˈiy tuˈn cyocslantey nyola tiˈj Jesús. Ka cycyˈiy nyola, ¿tikentzen ntzaaˈ cykanena weya juntl maj? ¿Cyajpey tuˈn cyxiˈ lpey tiˈjxin?―tz̈ixin.

28 Tej cybintexin ja yol lu, e tzaj cykˈojxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Tey, nxiˈ lpey tiˈjxin, pero keya, nkoˈx lpeya tiˈ Moisés. 29 Baˈn kuˈna o cyaj tkˈoˈn Dios tyol te Moisés. Yal tej xjal lu, mintiiˈ tumel jaaˈ e tzaaˈ―tz̈ikexin.

30 Aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―Jeyˈ, ¿titzen tten mintiiˈ cynaabla? Ma tzaj tkˈoˈn Jesús weya tuˈn ncyeˈyena, pero tzinx cykbaˈna min tzˈel cyniyˈ tiˈj jaaˈ e tzaaˈxin. 31 Cykilca koˈ ktzkiˈn min takˈ te Dios tipemal cyej xjal aj il, sino nkˈonxin tipemalxin tej xjal nniman jaxin bix nbinchan tajbilxin. 32 Jatxe tej tbint twitz txˈotxˈ, bajx kbiˈya o kˈanj jun xjal mos̈ titzˈjlen tuˈn juntl xjal. 33 Nuket min e tzaj ja xjal lu tiˈ Dios, mlayettzele kˈanen wiˈja―tz̈ixin.

34 Bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―¿Ti tten ntxˈolbana keya? Nuk jun aj iltey, cuma ul itzˈja mos̈a. Te jaˈlewe, mintiiˈtl toclena tuˈn tocxa tuj tja Dios bix tzalu tuj camon jaaˈ―tz̈ikexin.

Kej xjal miˈn n‑el cyniyˈ tiˈ Cristo, mos̈ke tuj twitz Dios

35 Tejtzen tbinte Jesús otk tzˈetz cylojoˈn fariseo ja mos̈ tuj tja Dios bix tuj camon jaaˈ, e jyonxin tiˈj mos̈, bix e xiˈ tkbaˈnxin te:

―¿Mapa tzˈocslaney tiˈj ma tzul jxjal Smaˈn tuˈn Dios kxol?―tz̈ixin.

36 ―Taat, kbantz weya alcyexin, tuˈntzen wocslana tiˈjxin―tz̈i mos̈.

37 E xiˈ tkbaˈn Jesús te:

―Ma tila jaxin. Jaxj xjal nyolen tuyey jaˈlecuwe. Inayena―tz̈i Jesús.

38 Tej tbintexin jlu, e cub majexin tuˈn t‑xiˈ tyeecˈanxin tnimbilxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Taat, chin ocslala tiˈja―tz̈ixin.

39 Mas yaj chˈintl, e xiˈ tkbaˈn Jesús cye xjal:

―In tzaja twitz txˈotxˈ tuˈn tcyaj tuj tzinen alcye kej xjal chi cyjel mos̈. Kej xjal ma tzˈel cyniyˈ tiˈj ka mos̈ cynaabl, cjketeltzen cynaabl. Pero kej xjal n‑el cyniyˈ tiˈj tuj cywitz, cyjeltzen cynaabl mos̈―tz̈ixin.

40 Cyxoltzen xjal at cab fariseo. Tej cybinte fariseo tyol Jesús cyiˈj mos̈, e xiˈ cykanenxin texin:

―¿Jaxpa juˈx koˈya, mos̈pa koˈya tuj twitza?―tẍikexin.

41 ―Nuket mos̈key, mintiiˈtle cyila. Pero tzin cykbaˈna: “Mintiiˈ il tiˈj tuˈn tkˈoj xnakˈtzbil keya, cuma ma tzˈel kniˈya tiˈj cykilca,” tz̈ikey. Juˈ tzunj, chi cyjela tuj cyila―tz̈i Jesús.