Add parallel Print Page Options

Tej tul tnaabl jun xjal aj Betesda

Mas yaj, attzen jun ninkˈij cye judío. Juˈ tzunj, e xiˈ Jesús tuj Jerusalén.

Nkatzen ttziiˈ jtapya tocsen tiˈ tnom te Jerusalén jaaˈ nchi pona xjal qˈueylecxte carnel, tocxsen jun txˈajbil cye xjal tuj tapya. Betesda tbi txˈajbil tuj cyyol judío. Bix ttziiˈtzen txˈajbil tcub jweˈ pach nuk te paˈtbil, bix tuˈn cyxmuun xjal cyuj tuˈn kˈij. Cyujtzen pach cotzˈlecx nim xjal yaab cyuj, ke mos̈, ke cox, bix kej xjal mintiiˈ cyipen. Nchi ayontzen xjal tuˈn tyucch aˈ tuj txˈajbil. Tuj cywitz xjal, at maj e cuˈtz jun tsanjel Dios tuj cyaˈj bix e yucch aˈ tuj txˈajbil tuˈn, tuˈn tkˈonte tipemal aˈ. Jtneel xjal e cuˈx tuj aˈ tej tyucch aˈ, e kˈanen tiˈj alcyej yabel niˈkˈan.

Tuj tzunj lugar e ten junxin xjal otk tzˈoc jun tyabel tiˈjxin winakoxlaaj jnabkˈi. Tej tlonte Jesús ja yaab, el tniyˈxin tiˈj otk tzˈel nim kˈij tyabtlenxin. Bix e xiˈ tkbaˈnxin te yaab:

―¿Tajpey tuˈn tcoˈpja tuj tyabela?―tz̈ixin.

―Taat, waja, pero min‑al jun wuyena ntzaj onente weya, tuˈn ncuˈx kˈoˈna nejl tuj aˈ oj tjaw yucch. N‑oc wipena tiˈj tuˈn npona tneel tuj aˈ, pero jaca maj ncuˈx nejl juntl xjal nwitza―tz̈i yaab.

E xiˈ tkbaˈn Jesús te:

―Weyˈtztzen, kˈinwe tpopa, bix beta―tz̈ixin.

Tejtzen t‑xiˈ tkbaˈn Jesús juˈwa, tzin nkˈanjtl yaab, tzin jaw tiiˈntlxin tpopxin, bix nxiˈ betlxin.

Pero e kˈanj yaab tuj kˈij te ajlabl, jkˈij xjan tuˈn miˈn akˈanan ke xjal judío. 10 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈn kej judío cyiw eteˈ tuj cyley tej yaab otk kˈanj:

―Jkˈij te ajlabl jaˈlewe. Yaaˈn kˈoˈn tuˈn ley tuˈn t‑xiˈ tiiˈna tpopa―tz̈ikexin.

11 Pero aj ttzakˈbeˈn yaab cyexin:

―Nuk s‑oc nbiˈna tyol jxjal xkˈanen weya jaˈlewe. Jaj xjala s‑aj kbante weya tuˈn tjaw nbalkˈiˈna npopa bix tuˈn nbeta―tz̈ixin.

12 Juˈ tzunj, e xiˈ cykanenxin texin:

―¿Alcyej xjal s‑aj kbante tey tuˈn tjaw tbalkˈiˈna tpopa bix tuˈn tbeta?―tz̈ikexin

13 Pero jxjal otk kˈanj, mintiiˈ tumel tuya alcye otk kˈanen te, cuma tej njaw tbalkˈiˈnxin tpopxin, otk tzˈel lkˈe Jesús tiˈj txˈajbil cyxol nim xjal.

14 Chˈintzen tbajlen, e xiˈ Jesús tuj tja Dios tuˈn tcnet jxin xjal otk kˈanj tuˈnxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin te:

―Jeyˈ, ma cyaj t‑xumlala baˈn. Pero at‑x juntl cxeˈl nkbaˈna tey. Miˈntzen tbinchatla mas il, tuˈn miˈn txiˈy tuj jun il mas kaˈ twitzj jnejl―tz̈i Jesús.

15 Tej tel tniyˈxin tiˈj ka ja Jesús otk kˈanen texin, e xiˈxin cyuya nejenel cye judío, bix e xiˈ tkˈumenxin cye ka tuˈn Jesús otk kˈanjxin. 16 Yal kej judío, cuma e kˈane Jesús cye xjal tuj kˈij te ajlabl, juˈ tzunj e kˈojl ke judío tiˈjxin, bix e cyajbe tuˈn tcub cybyoˈn jaxin.

17 Tejtzen tbinte Jesús min el baˈn j‑e bint tuˈnxin tuj cywitz nejenel cye judío, e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Bajx cyjaˈ tkˈoˈn Nmana Dios tuˈn miˈn tcˈojla twitz txˈotxˈ cykil kˈij. Bix jax juˈx weya, ilxsen tiˈj tuˈn wakˈanana tuya Nmana―tz̈ixin.

18 Tej cybinte judío tyol Jesús, masxsen e cyajbexin tuˈn tcub cybyoˈnxin, cuma yaaˈn nuk oˈcx el t‑xooˈnxin kˈij te ajlabl tuj cywitzxin, sino jax juˈx e tkbaxin ka Diosxin, cuma e tkbaxin ka Dios Tmanxin.

Jtipemal o tzaj tkˈoˈn Dios te Tcwal

19 E xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Cykˈoˈncxix cycˈuˈja tiˈj cxeˈl nkbaˈna cyey. Alcyej nbint wuˈna, yaaˈn nuk waja tuˈn tbint. N‑oc ncyeˈyena, inayena, Tcwal Dios, tiˈj ti nbint tuˈn Nmana, tuˈntzen junx taˈ waakˈena tuya taakˈen Nmana. Alcyej nbint tuˈn Nmana, n‑oc wipena tiˈj tuˈn tbint wuˈna tisenx nbint tuˈn Nmana. 20 N‑oc wakˈa te Nmana. Juˈ tzunj, ntzaj tyeecˈan weya cykilcaj tzin tbinchaˈn. Ma chin kˈanen jun xjal mintiiˈ tipen t‑xumlal, pero ctzaal tyeecˈantl Nmana akˈuntl mas jawnex twitzj lu tuˈn tbint wuˈna, tuˈntzen cyjaw kleeˈy tiˈj. 21 Tisen tzunj, cjawel itzˈj ke cyimne tuj cyamecy wuˈna. Tisenx njatz itzˈj cyimne tuˈn Nmana tuj cyamecy bix nxiˈ tkˈoˈn cychunkˈlal, jax juˈx weya, inayena Tcwal, cxeˈl nkˈoˈna cychunkˈlal xjal. Bix inayena kbalte alcyej xjal ckˈojel cychunkˈlal, 22 cuma yaaˈn Nmana kbalte alcyej xjal ckˈojel cycastiwa, sino o kˈoj tuˈn Nmana weya tuˈn nkbante alcyej xjal ckˈojel cychunkˈlal bix alcyej xjal ckˈojel cycastiwa, 23 tuˈntzen cyniman cykil xjal inayena tisenxsen nchi niman Kman Dios. Alcyej xjal min tzˈoc tbiˈn inayena, jax min tzˈoc tbiˈn Nmana, cuma smaˈn kena tuˈn Nmana.

24 Jaxxix cxeˈl nkbaˈna cyey, kej xjal cˈoquel cybiˈn nyola bix chi ocslal tiˈ Dios, j‑e tzaj tsmaˈn inayena, attzen cychunkˈlal te junx maj, bix mlay cheˈx tuj castiwa, sino ma chi clet tuj cyamecy te junx maj, tuˈntzen cypon tuj cychunkˈlal tuya Dios. 25 Cybiˈncxix nyola. Tzul jun kˈij, bix ya ma tzyet tuˈn tul, kej xjal at tuj be te cyamecy te junx maj, cˈoquel cybiˈn nyola, bix kej cxeˈl cybiˈn, chi oqueltzen tuj cychunkˈlal tuya Dios. 26 Baˈn txiˈ nkˈoˈna cychunkˈlal, cuma ma tzaj tkˈoˈn Nmana wipemala tuˈn t‑xiˈ nkˈoˈna. Tisenx ntzaj chunkˈlal tiˈj Nmana Dios, jax at chunkˈlal wuyena, inayena Tcwal. 27 Bix cuma in oca te xjal, juˈ tzunj ma tzaj tkˈoˈn Nmana woclena te kbalte alcye kej xjal chi xeˈl tuj castiwa bix alcye kej xjal chi oquel tuj cychunkˈlal tuya Dios. 28 Miˈn baj cycˈuˈja tiˈj nxiˈ nkbaˈna cyey. Tzul jun kˈij cykilca xjal o chi cyim cˈoquel cybiˈn oj ntxcoˈna cyiˈj, 29 bix il tiˈj chi jawetz tuj cyamecy. Kej xjal o chi binchan baˈn, chi jawetz tuˈn tkˈoj cychunkˈlal, bix kej xjal o chi binchan kaˈ, chi jawetz tuˈn tkˈoj cycastiwa.

Tuˈnj tbinchben Jesús tzin tkbaˈn o tzaj tsmaˈn Dios ja

30 Pero yaaˈn wuˈnxwe cxeˈl nkbaˈna alcye kej xjal ckˈojel cycastiwa. N‑oc ncˈuˈja tiˈj ti taj Nmana, tuˈntzen baˈn txiˈ nkbaˈna ti pjel cye xjal. Juˈ tzunj, tuj tumelxix jnxiˈ nkbaˈna, cuma yaaˈn weya wajbil. Jaj tajbil Nmana e tzaj tsmaˈn inayena.

31 Nuket nuk inayena nxiˈ nkbaˈna ka junx waakˈena tuya taakˈen Dios, tujtzen kley mintiiˈtle il tiˈj tuˈn cyocslana nyola. 32 Pero at juntl xjal tstiwa wiˈja. Jatzen Nmana. Bix ntzkiˈna ilxsen tiˈj tuˈn cyocslana tiˈj tyol, cuma jaxxix tyol. 33 At juntl. Tuj cywitza najben Juan Bautista te jun tstiwa ka smaˈn kena tuˈn Dios. O txiˈ cysmaˈna cysanjela tuyaxin, bix o cyiikˈa tyolxin wiˈja. 34 Te weya, mintiiˈ il tiˈj tuˈn tajben tyol jun xjal tuˈn tcywix yol wiˈja ka smaˈn kena tuˈn Dios. Pero ma chin yolena tiˈ Juan tuˈn tajben tyolxin cyey, tuˈntzen cycleta. 35 Jaxte ajben Juan tisen jun jul tzaj, te cyeybil tuj be. Bix jun rato baˈn eˈla tuj cywitza tuˈn cybinteya j‑e tkˈumexin.

36 J‑e tkˈume Juan nim e tyeecˈa ka junx weya waakˈen tuya taakˈen Dios, pero jnbint wuˈna mas tzin tyeecˈan twitzj tyol Juan. J‑akˈuntl ma tzaj tkˈoˈn Nmana weya tuˈn tbint wuˈna, tisenj tej nkˈaneya jxjal mintiiˈ tipen, tzin tkbaˈn ma tzaj tsmaˈn Nmana inayena. 37 Bix jax Nmana o tzaj tyeecˈan smaˈn kena tuˈnxin. Pero min o txiˈ cybiˈna tkˈajkˈajel twiˈxin bix min o cyajbey tuˈn tel cyniˈya tiˈjxin. 38 Min ma tzˈocx tyolxin tuj cyanema tuˈn n‑el cyiiqˈuena tyol jxjal ma tzaj tsmaˈnxin. 39 Njaw cys̈iˈna ootxa tyol Dios, cuma tuj cywitza ckˈojel cychunkˈlala te junx maj nuk tuˈnj nchi cyeˈyena tuj. Pero jtaakˈen tyol Dios yaaˈn tuˈn tkˈonte cychunkˈlala. Nuk jaj tuˈn ncneta cyuˈna. 40 Pero cycyˈiy tuˈn cyocslana wiˈja, tuˈntzen tten cychunkˈlala te junx maj.

41 Ma txiˈ nkbaˈna yaaˈn tuˈn waja tuˈn wela baˈn tuj cywitz xjal. 42 Ma txiˈ nkbaˈna cuma ntzkiˈna tiken cycyˈiy nyola. Jaj cuma min n‑oc takˈ Dios cyey. 43 Ma chin tzaja cyxola te t‑xel Nmana, pero cycyˈiy tuˈn cyocslana wiˈja. Pero oj cyul juntl wik nuk cyuˈnx cyiib, chi ocslala cyiˈj tuya cykil cycˈuˈja. 44 Cycyˈiy tuˈn cyocslana wiˈja, cuma nuk cyaja ejeeˈy nejenel cye judío tuˈn tjaw nimset cybiy cyuˈn xjal. Mintiiˈ cyajbila tuˈn cyela baˈn twitzj jun Dios at. 45 Pero mintiiˈ il tiˈj tuˈn t‑xiˈ nkbaˈna te Nmana at cyila, cuma jax tley Moisés tzin kbante min tzˈoc cybiˈna, amale tujet cywitza chi cletela tuˈnj cynimbila tiˈ tley Moisés. 46 Nuket ocslankey tyol Moisés, jax otle chi ocslana wiˈja, cuma j‑e cyaj ttzˈiˈben Moisés, nbyaˈntzen wiˈja. 47 Pero cuma ma tzˈel cyxooˈna j‑e cyaj ttzˈiˈben Moisés, ¿titzen tten tuˈn cyocslantey jnxiˈ nkbaˈna cyey?―tz̈i Jesús cye judío.