Add parallel Print Page Options

Tej tyole Jesús tuya jun xuuj aj Samaria

E pontzen tpocbal cyuya fariseo ncheˈx lpe xjal mas tiˈj t‑xnakˈtzbil Jesús twitzj t‑xnakˈtzbil Juan Bautista, bix mas e cuˈx ke xjal tuj a tuˈn Jesús twitzj tuˈn Juan, amale yaaˈnt tuˈn Jesús e cuˈx ke xjal tuj aˈ. Nuk cyuˈn t‑xnakˈatzxin. Tejtzen tbinte Jesús otk cybi fariseo jlu, etzxin tuj Judea, bix e xiˈxin juntl maj tuj Galilea.

Tuˈntzen tponxin Galilea, il tiˈj tuˈn tiyˈxin tuj departamento te Samaria. Bix e ponxin tuj jun tnom te Samaria, Sicar tbi. Tcub Sicar nka taˈ jtxˈotxˈ otk txiˈ tkˈoˈn Jacob te José, tcwalxin, jatxe ootxa. Tiˈjxetzen tnom taˈ jpozo otk cyaj tbinchaˈn Jacob. Bix tuˈnj otk sict Jesús tuj be, e cub kexin ttziiˈ pozo. Otk pon chil kˈij.

Bix ultzen junxuj xuuj aj Samaria tiˈ pozo te kˈiljatz aˈ. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texuj:

―Kˈontz chˈin aˈ weya―tz̈ixin. Otk cyajxin tjunalxin, cuma otk cheˈx t‑xnakˈatzxin tuj Sicar te lokˈol waabj.

Bixsen e jaw kleeˈ tzunj xuuj aj Samaria tiˈj tkanbil Jesús, bix e xiˈ tkanenxuj texin:

―¿Titzen tten ntzaj tkanena tuˈn wajbena tey tuya jun tcˈay? Jay jun xjal judío, bix jun xuuj aj Samaria kena―tz̈i tzunxuj, cuma el tniyˈxuj tiˈj kej xjal te Samaria mintiiˈ ajbenke tuj cywitz judío.

10 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús texuj:

―Ma txiˈ nkanena chˈin ncˈaya tey, pero nuket s‑el tniˈya tiˈj taj Dios tzaj tkˈoˈn xtalbil tey, bix nuket s‑el tniˈya wiˈja alcye kena, matle tzaj tkanena aˈ weya, bix matle txiˈ nkˈoˈna j‑aˈ tzin tkˈoˈn tchunkˈlala―tz̈i Jesús texuj.

11 E xiˈ tkbaˈnxuj texin:

―Taat, mintiiˈ kˈiljawtzte aˈ tuˈna, bix nakch tcuˈxa te aˈ tuj jul. ¿Ti tten tuˈn ttzaj tkˈoˈna aˈ weya ctkˈaˈ nchunkˈlala? ¿Japatzen tey mas jawnex twitzj kiyˈjila Jacob? 12 J‑aˈ tuj ja pozo lu ajben te Jacob cyuya tcwalxin, bix nimte te cycˈaˈ cywacẍ. Bix o cyaj tkˈoˈnxin ja pozowe te keya. ¿Japa tey mas jawnex twitzxin, tuˈn ttzaj tkˈoˈna jun aˈ mas baˈn weya?―tz̈ixuj.

13 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús texuj:

―Ka nuk jax j‑aˈ lu nchi cˈan xjal tiˈj, n‑ocx takˈ aˈ cye. 14 Pero alcyej xjal cxeˈl cˈante j‑aˈ cxeˈl nkˈoˈna te, mlay tzaj takˈ aˈ te juntl maj. J‑aˈ cxeˈl nkˈoˈna te, cˈoqueltzen te jun twiˈ aˈ tuj tanem mintiiˈ tbajlel twiˈ. Iˈtz, bix ja tzunja tuˈn tkˈonte tchunkˈlal xjal te junx maj―tz̈i Jesús te xuuj.

15 Bix e xiˈ tkbaˈnxuj te Jesús:

―Taat, kˈontz j‑aˈ lu weya, tuˈntzen mintiiˈtl takˈ aˈ wiˈja, bix tuˈn mintiiˈtl il tiˈj tuˈn wula maa tzalu te kˈilte aˈ―tz̈ixuj.

16 E xiˈ tkbaˈnxin texuj:

―Cutxey tjay, kbanx te tchmila tuˈn ttzaj tzalu, bix ctzaal meltzˈaja tuyaxin―tz̈ixin.

17 ―Mintiiˈ nchmila―tz̈ixuj.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texuj:

―Jax tuˈna mintiiˈ tchmila, 18 cuma o tzˈel tpaˈn tiiba tiˈ jweˈ tchmila, bix jxinak at tuyey jaˈlewe yaaˈn tchmila. Juˈ tzunj, baˈn ma tkbay mintiiˈ tchmila―tz̈ixin.

19 E xiˈ tkbaˈnxuj texin:

―Taat, ¿ti tten at tumel tuyey wiˈja? Tuj nwitza jay jun tyolel Dios. 20 At jun nkanbila tey. Ke kiyˈjila e naˈnke Dios tzalu twiˈ ja witz lu. Pero ejeeˈy judío tzin cykbaˈna il tiˈj tuˈn tjaw knimsaˈna ejooˈya aj Samaria tbi Dios nuk tuj Jerusalén. ¿Ti toc tuˈna tiˈj ti taj Dios?―tz̈ixuj.

21 E xiˈ tkbaˈn Jesús texuj:

―Naa, kˈoˈnc tcˈuˈja tiˈj cxeˈl nkbaˈna tey. Tzul jun kˈij tuˈn miˈn jaw cynimsaˈntl xjal tbi Kman Dios mi nuk twiˈj witz jatzewe bix mi nuk tuj Jerusalén. 22 Ejeeˈy aj Samaria njaw cynimsaˈna jmin tzˈel cyniˈya tiˈj, bix juˈ tzunj mlay tzˈitzˈj colbil cye xjal cyxola. Pero ejooˈya judío n‑el kniˈya tiˈj jnjaw knimsaˈna, cuma te keya o tzˈitzˈja jcolbil cye xjal. 23 Pero yaaˈn il tiˈj jaaˈ tuˈn tjaw cynimsaˈna Dios. Tzul jun kˈij, bix ya ma tzyet tuˈn tul, kej xjal cyaj chi naˈn Kman Dios tuya jun jaxxix cyanem, cbinel cyuˈn yaaˈn nuk tuj jun lugar, sino tuj cyanem tuya cykil cycˈuˈj. Taj Kman Dios tuˈn tjaw cynimsaˈn tbixin juˈwa. 24 Yaaˈn jun xumlalbaj Dios. Juˈ tzunj, ka cyaj xjal chi naˈn Dios, il tiˈj tuˈn cynaˈn jaxin yaaˈn nuk tuya cyxumlal, sino tuya cyanem, bix tuya jun cyanem jaxxix―tz̈i Jesús te xuuj.

25 Bix e xiˈ tkbaˈnxuj texin:

―Ntzkiˈna tzul Cristo, jaj xjal Scyˈoˈn tuˈn Dios. Oj tulxin, ctzaal ttxˈolbaˈnxin cykilca keya―tz̈ixuj.

26 E xiˈ tkbaˈn Jesús texuj:

―Inayena, jxjal nyolen tuyey, inayenja Scyˈoˈn tuˈn Dios kena―tz̈ixin.

27 Te tzunj hora, e pon meltzˈaj ke t‑xnakˈatz Jesús. Tej t‑xiˈ cycyeˈyenxin nyolen Jesús tuya jun xuuj, e jaw kleeˈkexin. Pero min‑al e xiˈ kanente texin ti tajxin bix tuˈn tiken e yolenxin tuyaj xuuj.

28 Yal te xuuj, e xiˈxuj tuj tnom. Tuˈn nim e jaw kleeˈxuj, el tuj tcˈuˈjxuj tuˈn t‑xiˈ tiiˈnxuj twicyˈilxuj. Bix e xiˈ tkbaˈnxuj cye xinak tuj tnom:

29 ―¡Koˈtzen! Tiˈjxe tnom at jun xjal ma tzaj tkbaˈn weya cykilcaj o nbinchaya witzˈjlena. ¿Ti toc cyuˈna? ¿Yaaˈmpale xjalja lu Jscyˈoˈn tuˈn Dios?―tz̈ixuj.

30 Juˈ tzunj etz nim xjal tuj tnom tuˈntzen cypon tuya Jesús. 31 Maatktzen nchi ul aj Sicar, bix e yolen ke t‑xnakˈatz Jesús tuyaxin. Bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Waaˈna, Taat.

32 Pero e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Ya ma txiˈ nwaaˈna jun nwaya min tzˈel cyniˈya tiˈj―tz̈ixin.

33 Juˈ tzunj akˈ ke t‑xnakˈatzxin kanlte cyxolx:

―¿Atpale jun xjal ma tzul kˈolte twa?―tz̈ikexin.

34 E xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Min. Yaaˈn jwaabj tuˈn t‑xiˈ nwaaˈna nchin yolena tiˈj. Weya nwa, jaj akˈuntl kˈoˈn weya tuˈn Dios e tzaj tsmaˈn inayena, bix tuˈn tbint jtajbilxin wuˈna. 35 At juntl cxeˈl nkbaˈna cyey. Cyxola at jun yol tzin tkbaˈn: “At‑x cyajatl xjaw tuˈn tchmet twitz awal.” Pero cxeˈl nkbaˈna cyey, cˈoquel cycˈuˈja tiˈj twitz awal lu ata. Ma knax awal, bix matzen pon tumel tuˈn tchmet. 36 Yaaˈn yaj, sino jaˈlewe. Yaltzen ke cyey n‑oc cyipena tiˈj tuˈn tjaw cychmoˈna ja awal lu, cjaweltzen cychmoˈna jun awal yaaˈn nuk te jun rato, sino jun awal miˈn pon baj twiˈ. Bix tujx kˈij jaˈlewe chi tzalajela ejeeˈy chmol awal junx wuyena, inayenja awaal. 37 Kxol ejooˈ judío at jun yol tzin tkbaˈn: “Ncub tawaˈn jun xjal, pero junxitl cjawel chmonte.” Qˈuelel jax ja yol lu jaˈlewe, 38 cuma ma txiˈ nsmaˈna cyey tuˈn tjaw cychmoˈna jun awal min ma chi akˈanana tiˈj. Junxitl xjal xcub awante, pero ejeeˈy te chmolte―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

39 Bix juˈ e baj. Nim xjal aj Samaria te tnom te Sicar ocslan tiˈ Jesús. Ocslanke tuˈn tyol jxuuj oc kbante cye: “Ma tzaj tkˈumenxin weya cykilcaj o nbinchaya witzˈjlena.”

40 Tejtzen cypon xjal te Sicar cyuya Jesús, e cubsanke cywitzxin texin tuˈn tcyaj tenxin cyuyaxin. Bix e tcuyaxin, bix e tenxin tuj Sicar caˈba kˈij. 41 Bix nimcˈatl xjal ocslan tiˈjxin tuˈnx tyolxin. 42 Bix e xiˈ cykbaˈnxin te xuuj:

―Yaaˈn nuk tuˈnj tey tyol nko ocslana, cuma ejooˈxa ma ko ebinte tyol jxjal e yolen tuyey, bix ktzkiˈna jaxin jjaxxix Clol cye cykil xjal―tz̈ikexin texuj.

Tej tul tnaabl junxin t‑akˈanal cawel tuˈn Jesús

43 Tbajlenxitltzen caˈba kˈij, etztzen Jesús tuj Samaria bix e xiˈxin tuj Galilea. 44 Tuj Judea otk tzˈel cyiiqˈuen fariseo jaxin. Juˈ tzunj, e xiˈxin tuj Galilea, cuma e tkbaxin jun kbalte tyol Dios te tex tnom yaaˈn nimxix n‑oc cybiˈn xjal. 45 Tejtzen tponxin tuj Galilea, e jaw tzalaj ke xjal tiˈjxin, cuma otk cyil cykilcaj otk bint tuˈnxin tuj ninkˈij tej cyten tuj Jerusalén, cuma ejeeˈx otk cheˈx tuj ninkˈij. 46 Bixsen e xiˈxin juntl maj tuj tnom te Caná tuj Galilea, jtnom jaaˈ otk cub tchˈixpuˈnxin aˈ te vino.

Tujtzen tnom te Capernaum, otktzen yaabt tcwal junxin cawel. 47 Tej tbinte tzunj xjal ka otk tzˈetz Jesús tuj Judea bix otk tzul tuj Galilea, e xiˈxin tuya Jesús tuj Caná, bix e cubsanxin twitzxin te tuˈn t‑xiˈ tuj ttanemxin tuˈn tcoˈpante Jesús tcwalxin tuj tyabel, cuma chˈitk tcyim tcwalxin. 48 Juˈ tzunj, e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Jeyˈ, ¿chi ocslalpa key judío wiˈja ma nuk oˈcx ka ma txiˈ nyeecˈana nim wipemala cyey?―tz̈i Jesús.

49 E xiˈ tkbaˈn cawel te Jesús:

―Taat, najsama, pero waja txiˈ naja, cuma ya chˈix tcyim ncwala―tz̈ixin.

50 E xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Baˈn taja. Ma kˈanj tcwala―tz̈i.

Oc ke tcˈuˈj cawel tiˈ tyol Jesús, bix e tzyet tbexin. 51 Bix e tzaj cˈulbajxin cyuˈn t‑akˈanalxin tuj be, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Taat, ma kˈanj tcwala.

52 Bix e xiˈ tkanenxin cyexin:

―¿Niˈ hora tkˈanj ncwala?―tz̈ixin.

―E kˈanj ewe jun hora tibaj chil kˈij―tz̈ikexin.

53 Ultzen tuj tcˈuˈjxin jatzen horaj tej tkbante Jesús texin: “Ma kˈanj tcwala.” Juˈ tzunj, e tocslaxin Jesús ka Scyˈoˈnxin tuˈn Dios, cyuyax ke te tjaxin.

54 Ja tzunja e bint tuˈnxin, te tcab maj e xiˈ tyeecˈan Jesús tipemal tuj Galilea tej tetz tuj Judea.

Bible Gateway Sponsors